Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Piotr Grabek www.aknova.com.pl Biostabilizacja tlenowa odpadów w systemie dla firmy EKOSYSTEM Wąbrzeźno.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Piotr Grabek www.aknova.com.pl Biostabilizacja tlenowa odpadów w systemie dla firmy EKOSYSTEM Wąbrzeźno."— Zapis prezentacji:

1 Piotr Grabek Biostabilizacja tlenowa odpadów w systemie dla firmy EKOSYSTEM Wąbrzeźno

2 Powierzchnia zabudowy reaktorów: 680m 2 Powierzchnia zabudowy biofiltra: 200m 2 Powierzchnia zabudowy wentylatorowni: 100m 2 FRAKCJA ORGANICZNA 0-80 mm Mg/a 0,70Mg/m m 3 /a SUMA m 3 /a 412m 3 /tydz. BIOREAKTOR BETONOWY D ł ugo ść bioreaktora20m Wysoko ść bioreaktora5,5m Wysoko ść za ł adunku2,9m Szeroko ść bioreaktora8m Ilo ść bioreaktorów4szt. Ilo ść kana ł ów napowietrzaj ą cych6kpl/reaktor Ilo ść p ł yt napowietrzaj ą cych54szt./reaktor Czas przetrzymania wsadu21dni Dobowa masa wsadu58Mg

3 Schemat post ę powania z odpadami w obr ę bie instalacji do biologicznego przetwarzania odpadów Frakcja 0-80 mm Frakcja 0-80 mm STABILIZAT STABILIZAT F. PODSITOWA F. PODSITOWA F. NADSITOWA F. NADSITOWA Alternatywa – ca ł o ść do sk ł adowania - D5 D5 – sk ł adowanie R11 – rekultywacja biologiczna zamkni ę tego sk ł adowiska (okrywa rekultywacyjna). D5 – sk ł adowanie R12 – paliwo alternatywne Kompostowanie odpadów zielonych i bioodpadów Kompostowanie odpadów zielonych i bioodpadów frakcja nieprzekompostowana frakcja nieprzekompostowana frakcja nieprzekompostowana poch. zwierzęcego i roślinnego frakcja nieprzekompostowana poch. zwierzęcego i roślinnego ex kompost nieodpowiadający wymaganiom ex kompost nieodpowiadający wymaganiom inne inne D5 – sk ł adowanie R3 –Zawracany do kompostowania R11 – rekultywacja biologiczna zamkni ę tego sk ł adowiska (okrywa rekultywacyjna). R10 – Obróbka na powierzchni ziemi Kompost (produkt) Kompost (produkt) Stabilizacja tlenowa odpadów Kompostowanie

4

5 a) b) c)

6 a) b)

7 Czerpnia powietrza poprocesowego System nawadniania System napowietrzania Miejsce pod łą czenia sond T i H oraz O 2

8 Przewody wykonane z PP`s, PP`h lub PE, łączone mufowo lub kołnierzowo a) b)

9 a) b) Szczeliny napowietrzające o przekroju trapezu, wysoka skuteczność napowietrzania dzięki dużej powierzchni czynnej oraz licznej ilości otworów napowietrzających i kanałów,

10 a) b) d)c)

11 a) c) b) Parametry nagrzewnicy: Q Nmax =109,2kW, V N =7700m 3 /h, Δ p =10,78kPa a) b)

12  Temperatura wewn ą trz pryzmy (Zalecana °C)  Temperatura powietrza nawiewanego w trakcie procesu ogrzewania (do 30˚C)  Wilgotno ść wewn ą trz pryzmy (Zalecana 50 %)  St ęż enie tlenu wewn ą trz pryzmy – ilo ść niezb ę dnego tlenu (0,3 ÷ 5,4m 3 pow. /kg c.l. w ci ą gu 24h)

13 b)a) c)d) a) b)

14 Dzi ę kujemy za uwag ę Piotr Grabek


Pobierz ppt "Piotr Grabek www.aknova.com.pl Biostabilizacja tlenowa odpadów w systemie dla firmy EKOSYSTEM Wąbrzeźno."

Podobne prezentacje


Reklamy Google