Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ZEZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO EKSPLOATACJI POJAZDÓW KOLEJOWYCH ZGODNYCH I NIEZGODNYCH Z TSI www.ladymama.pl Urząd Transportu Kolejowego, Al. Jerozolimskie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ZEZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO EKSPLOATACJI POJAZDÓW KOLEJOWYCH ZGODNYCH I NIEZGODNYCH Z TSI www.ladymama.pl Urząd Transportu Kolejowego, Al. Jerozolimskie."— Zapis prezentacji:

1 ZEZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO EKSPLOATACJI POJAZDÓW KOLEJOWYCH ZGODNYCH I NIEZGODNYCH Z TSI
Urząd Transportu Kolejowego, Al. Jerozolimskie 134, Warszawa

2 Urząd Transportu Kolejowego, Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa
Plan prezentacji Zezwolenie na dopuszczenie do eksploatacji Pierwsze zezwolenie dla pojazdu niezgodnego z TSI Certyfikat weryfikacji pojazdu kolejowego niezgodnego z TSI Deklaracja weryfikacji pojazdu kolejowego niezgodnego z TSI Dokumentacja dołączana do deklaracji weryfikacji (dokumentacja techniczna i dokumentacja z nią związana) Procedury weryfikacji (moduł A i moduł B) Kolejne zezwolenie na dopuszczenie do eksploatacji pojazdu kolejowego niezgodnego z TSI Pierwsze zezwolenie dla pojazdu kolejowego zgodnego z TSI Zasady dopuszczania pojazdu zgodnego z TSI wynikające z przepisów europejskich Deklaracje weryfikacji WE podsystemów Procedura weryfikacji (moduły weryfikacji podsystemów) Baza NANDO Kolejne zezwolenie na dopuszczenie do eksploatacji pojazdu kolejowego zgodnego z TSI Urząd Transportu Kolejowego, Al. Jerozolimskie 134, Warszawa

3 Urząd Transportu Kolejowego, Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa
Co to jest zezwolenie na dopuszczenie do eksploatacji? swiat-naklejek.pl Urząd Transportu Kolejowego, Al. Jerozolimskie 134, Warszawa

4 Urząd Transportu Kolejowego, Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa
Pierwsze zezwolenie na dopuszczenie do eksploatacji dla pojazdu niezgodnego z TSI 2 miesiące! autopodroze.pl Urząd Transportu Kolejowego, Al. Jerozolimskie 134, Warszawa

5 Urząd Transportu Kolejowego, Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa
dla podsystemów zgodnych z TSI dla podsystemów niezgodnych z którąkolwiek z TSI Urząd Transportu Kolejowego, Al. Jerozolimskie 134, Warszawa nieuczciwepraktykirynkowe.pl

6 Dla podsystemów zgodnych z TSI:
zgodność podsystemów pojazdu z TSI i ich bezpieczne zamontowanie 2) zgodność pojazdu kolejowego z siecią kolejową, w tym dokumenty potwierdzające zgodność charakterystyki technicznej i eksploatacyjnej 3) zgodność pojazdu kolejowego z przepisami wydanymi na podstawie art. 25t, mającymi zastosowanie do punktów otwartych i szczególnych przypadków określonych w TSI

7 Urząd Transportu Kolejowego, Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa
Dla podsystemów niezgodnych z TSI: zgodność podsystemów pojazdu z przepisami wydanymi na podstawie art. 25t 2) zgodność pojazdu z siecią kolejową, w tym dokumenty potwierdzające zgodność charakterystyki technicznej i eksploatacyjnej pojazdu z infrastrukturą i stałymi instalacjami 3) pozytywne wyniki kontroli parametrów pojazdu określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 25ta ust.1 Urząd Transportu Kolejowego, Al. Jerozolimskie 134, Warszawa

8 Urząd Transportu Kolejowego, Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa
Wymagania wspólne certyfikat weryfikacji pojazdu kolejowego niezgodnego z TSI deklaracja weryfikacji pojazdu kolejowego niezgodnego z TSI Przepisy dot. transportu kolejowego Urząd Transportu Kolejowego, Al. Jerozolimskie 134, Warszawa

9 Urząd Transportu Kolejowego, Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa
Do deklaracji weryfikacji dołącza się: Dokumentację techniczną, która obejmuje: 1) dokumenty określające parametry techniczne 2) wykaz włączonych do podsystemu składników interoperacyjności 3) kopie deklaracji zgodności WE lub przydatności do stosowania składników interoperacyjności Urząd Transportu Kolejowego, Al. Jerozolimskie 134, Warszawa

10 Urząd Transportu Kolejowego, Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa
4) certyfikat weryfikacji wraz z: a) obliczeniami b) zastrzeżeniami podmiotu uprawnionego zgłoszonymi przy wykonywaniu czynności związanych z oceną zgodności, które nie zostały przez niego wycofane c) sprawozdaniem podmiotu uprawnionego z przeprowadzonych wizyt i audytów d) pośrednimi certyfikatami weryfikacji i pośrednimi deklaracjami weryfikacji e) kopią certyfikatu badania typu pojazdu f) kopią zatwierdzenia systemu jakości Urząd Transportu Kolejowego, Al. Jerozolimskie 134, Warszawa

11 Urząd Transportu Kolejowego, Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa
Deklaracja weryfikacji pojazdów kolejowych niezgodnych z TSI wskazanie przepisów krajowych, z którymi zgodność została sprawdzona nazwa i adres podmiotu wystawiającego deklarację weryfikacji pojazdu kolejowego ogólny opis podsystemu nazwa i adres podmiotu uprawnionego, który przeprowadził procedury weryfikacji pojazdu kolejowego niezgodnego z TSI z przepisami krajowymi odniesienie do dokumentów zawartych w dokumentacji technicznej związanej z przeprowadzoną weryfikacją informacje o stałych lub czasowych warunkach, które powinien spełniać podsystem (w tym ograniczenia w eksploatacji) 7) termin ważności deklaracji weryfikacji pojazdu 8) imię i nazwisko oraz podpis osoby upoważnionej do składania podpisu w imieniu podmiotu wystawiającego deklarację 9) data wystawienia deklaracji Urząd Transportu Kolejowego, Al. Jerozolimskie 134, Warszawa

12 Procedura weryfikacji
Moduł A Moduł B Urząd Transportu Kolejowego, Al. Jerozolimskie 134, Warszawa

13 Urząd Transportu Kolejowego, Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa
Podmioty uprawnione do przeprowadzania badań niezbędnych do dopuszczenia do eksploatacji pojazdu niezgodnego z TSI Urząd Transportu Kolejowego, Al. Jerozolimskie 134, Warszawa

14 Kolejne zezwolenie na dopuszczenie do eksploatacji dla pojazdu niezgodnego z TSI
DEKLARACJA ZGODNOŚCI Z TYPEM - po stwierdzeniu zgodności z zasadniczymi wymaganiami dot. interoperacyjności (decyzja 768/2008/WE) Urząd Transportu Kolejowego, Al. Jerozolimskie 134, Warszawa

15 Urząd Transportu Kolejowego, Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa
Pierwsze zezwolenie na dopuszczenie do eksploatacji dla pojazdu zgodnego z TSI Urząd Transportu Kolejowego, Al. Jerozolimskie 134, Warszawa

16 Urząd Transportu Kolejowego, Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa
Zasady dopuszczania pojazdu zgodnego z TSI wynikające z przepisów europejskich Urząd Transportu Kolejowego, Al. Jerozolimskie 134, Warszawa

17 Urząd Transportu Kolejowego, ul. Chałubińskiego 4, 00-928 Warszawa
Wniosek o wydanie zezwolenia dla pojazdu zgodnego z TSI Urząd Transportu Kolejowego, ul. Chałubińskiego 4, Warszawa

18 Przesłanki uzyskania pierwszego zezwolenia
DEKLARACJE WERYFIKACJI WE PODSYSTEMÓW Urząd Transportu Kolejowego, Al. Jerozolimskie 134, Warszawa

19 Urząd Transportu Kolejowego, Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa
1) odniesienie do dyrektywy, z którą podsystem jest zgodny 2) nazwa i adres podmiotu wystawiającego deklarację 3) ogólny opis podsystemu 4) nazwa i adres notyfikowanej jednostki certyfikującej 5) odniesienie do dokumentów zawartych w dokumentacji technicznej zw. z weryfikacją WE podsystemu paragrafnakozetce.pl 6) informacje o stałych lub czasowych warunkach, które powinien spełniać podsystem 7) termin ważności deklaracji 8) imię i nazwisko oraz podpis osoby upoważnionej Urząd Transportu Kolejowego, Al. Jerozolimskie 134, Warszawa

20 Urząd Transportu Kolejowego, Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa
PROCEDURA WERYFIKACJI DECYZJA KOMISJI z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie modułów procedur oceny zgodności, przydatności do stosowania i weryfikacji WE stosowanych w technicznych specyfikacjach interoperacyjności przyjętych na mocy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/57/WE Moduł SB Moduł SD Moduł SF Moduł SG Moduł SH1 Urząd Transportu Kolejowego, Al. Jerozolimskie 134, Warszawa

21 Urząd Transportu Kolejowego, Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa
Baza NANDO Urząd Transportu Kolejowego, Al. Jerozolimskie 134, Warszawa

22 Urząd Transportu Kolejowego, Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa
Kolejne zezwolenie na dopuszczenie do eksploatacji Kolejny pojazd Kolejne zezwolenie Urząd Transportu Kolejowego, Al. Jerozolimskie 134, Warszawa

23 Urząd Transportu Kolejowego, Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa

24 Urząd Transportu Kolejowego, Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa
kompletny wniosek szybkie zezwolenie Urząd Transportu Kolejowego, Al. Jerozolimskie 134, Warszawa

25 Urząd Transportu Kolejowego, Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa
nowy certyfikat zmiana zezwolenia Urząd Transportu Kolejowego, Al. Jerozolimskie 134, Warszawa

26 Urząd Transportu Kolejowego, Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa
Odmowa brak badań potwierdzających zgodność z siecią polską zamiast badań jednostka twierdzi, ze pojazd „kiedyś jeździł, więc jest bezpieczny” certyfikat oparty na „dopuszczeniach” w innych krajach tomaszzajac.blogspot.com Urząd Transportu Kolejowego, Al. Jerozolimskie 134, Warszawa

27 URZĄD TRANSPORTU KOLEJOWEGO
Dziękuję za uwagę URZĄD TRANSPORTU KOLEJOWEGO Al. Jerozolimskie 134 Warszawa


Pobierz ppt "ZEZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO EKSPLOATACJI POJAZDÓW KOLEJOWYCH ZGODNYCH I NIEZGODNYCH Z TSI www.ladymama.pl Urząd Transportu Kolejowego, Al. Jerozolimskie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google