Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Urząd Transportu Kolejowego, Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa www.ladymama.pl.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Urząd Transportu Kolejowego, Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa www.ladymama.pl."— Zapis prezentacji:

1 Urząd Transportu Kolejowego, Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa www.ladymama.pl

2 Urząd Transportu Kolejowego, Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa Zezwolenie na dopuszczenie do eksploatacji Pierwsze zezwolenie dla pojazdu niezgodnego z TSI Certyfikat weryfikacji pojazdu kolejowego niezgodnego z TSI Deklaracja weryfikacji pojazdu kolejowego niezgodnego z TSI Dokumentacja dołączana do deklaracji weryfikacji (dokumentacja techniczna i dokumentacja z nią związana) Procedury weryfikacji (moduł A i moduł B) Kolejne zezwolenie na dopuszczenie do eksploatacji pojazdu kolejowego niezgodnego z TSI Pierwsze zezwolenie dla pojazdu kolejowego zgodnego z TSI Zasady dopuszczania pojazdu zgodnego z TSI wynikające z przepisów europejskich Deklaracje weryfikacji WE podsystemów Procedura weryfikacji (moduły weryfikacji podsystemów) Baza NANDO Kolejne zezwolenie na dopuszczenie do eksploatacji pojazdu kolejowego zgodnego z TSI Plan prezentacji

3 Urząd Transportu Kolejowego, Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa Co to jest zezwolenie na dopuszczenie do eksploatacji? swiat-naklejek.pl

4 Urząd Transportu Kolejowego, Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa Pierwsze zezwolenie na dopuszczenie do eksploatacji dla pojazdu niezgodnego z TSI autopodroze.pl 2 miesiące!

5 Urząd Transportu Kolejowego, Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa  dla podsystemów zgodnych z TSI  dla podsystemów niezgodnych z którąkolwiek z TSI nieuczciwepraktykirynkowe.pl

6 Dla podsystemów zgodnych z TSI: 1)zgodność podsystemów pojazdu z TSI i ich bezpieczne zamontowanie 2) zgodność pojazdu kolejowego z siecią kolejową, w tym dokumenty potwierdzające zgodność charakterystyki technicznej i eksploatacyjnej 3) zgodność pojazdu kolejowego z przepisami wydanymi na podstawie art. 25t, mającymi zastosowanie do punktów otwartych i szczególnych przypadków określonych w TSI www.liderwego.pl

7 Urząd Transportu Kolejowego, Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa Dla podsystemów niezgodnych z TSI: 1)zgodność podsystemów pojazdu z przepisami wydanymi na podstawie art. 25t 2) zgodność pojazdu z siecią kolejową, w tym dokumenty potwierdzające zgodność charakterystyki technicznej i eksploatacyjnej pojazdu z infrastrukturą i stałymi instalacjami 3) pozytywne wyniki kontroli parametrów pojazdu określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 25ta ust.1 www.administrator24.info

8 Urząd Transportu Kolejowego, Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa Wymagania wspólne  certyfikat weryfikacji pojazdu kolejowego niezgodnego z TSI  deklaracja weryfikacji pojazdu kolejowego niezgodnego z TSI Przepisy dot. transportu kolejowego

9 Urząd Transportu Kolejowego, Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa Do deklaracji weryfikacji dołącza się: Dokumentację techniczną, która obejmuje: 1) dokumenty określające parametry techniczne 2) wykaz włączonych do podsystemu składników interoperacyjności 3) kopie deklaracji zgodności WE lub przydatności do stosowania składników interoperacyjności www.prawo.egospodarka.pl

10 Urząd Transportu Kolejowego, Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa c) sprawozdaniem podmiotu uprawnionego z przeprowadzonych wizyt i audytów d) pośrednimi certyfikatami weryfikacji i pośrednimi deklaracjami weryfikacji e) kopią certyfikatu badania typu pojazdu f) kopią zatwierdzenia systemu jakości b) zastrzeżeniami podmiotu uprawnionego zgłoszonymi przy wykonywaniu czynności związanych z oceną zgodności, które nie zostały przez niego wycofane 4) certyfikat weryfikacji wraz z: a) obliczeniami

11 Urząd Transportu Kolejowego, Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa Deklaracja weryfikacji pojazdów kolejowych niezgodnych z TSI 1)wskazanie przepisów krajowych, z którymi zgodność została sprawdzona 2)nazwa i adres podmiotu wystawiającego deklarację weryfikacji pojazdu kolejowego 3)ogólny opis podsystemu 4)nazwa i adres podmiotu uprawnionego, który przeprowadził procedury weryfikacji pojazdu kolejowego niezgodnego z TSI z przepisami krajowymi 5)odniesienie do dokumentów zawartych w dokumentacji technicznej związanej z przeprowadzoną weryfikacją 6)informacje o stałych lub czasowych warunkach, które powinien spełniać podsystem (w tym ograniczenia w eksploatacji) 7) termin ważności deklaracji weryfikacji pojazdu 8) imię i nazwisko oraz podpis osoby upoważnionej do składania podpisu w imieniu podmiotu wystawiającego deklarację 9) data wystawienia deklaracji

12 Urząd Transportu Kolejowego, Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa Procedura weryfikacji http://www.e-kancelariaradcyprawnego.pl/19,weryfikacja-umowy.html  Moduł A  Moduł B

13 Urząd Transportu Kolejowego, Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa Podmioty uprawnione do przeprowadzania badań niezbędnych do dopuszczenia do eksploatacji pojazdu niezgodnego z TSI

14 Urząd Transportu Kolejowego, Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa Kolejne zezwolenie na dopuszczenie do eksploatacji dla pojazdu niezgodnego z TSI DEKLARACJA ZGODNOŚCI Z TYPEM www.eszkola-wielkopolska.pl - po stwierdzeniu zgodności z zasadniczymi wymaganiami dot. interoperacyjności (decyzja 768/2008/WE)

15 Urząd Transportu Kolejowego, Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa Pierwsze zezwolenie na dopuszczenie do eksploatacji dla pojazdu zgodnego z TSI http://pl.fotolia.com/id/54124984

16 Urząd Transportu Kolejowego, Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa Zasady dopuszczania pojazdu zgodnego z TSI wynikające z przepisów europejskich

17 Urząd Transportu Kolejowego, ul. Chałubińskiego 4, 00-928 Warszawa Wniosek o wydanie zezwolenia dla pojazdu zgodnego z TSI

18 Urząd Transportu Kolejowego, Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa Przesłanki uzyskania pierwszego zezwolenia DEKLARACJE WERYFIKACJI WE PODSYSTEMÓW http://fotoblogia.pl/2011/09/06/jak-otrzymac-ok-20-000-zl-z-urzedu-pracy-na- fotografowanie-czesc-i-poradnika

19 Urząd Transportu Kolejowego, Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa 1) odniesienie do dyrektywy, z którą podsystem jest zgodny 2) nazwa i adres podmiotu wystawiającego deklarację 3) ogólny opis podsystemu 4) nazwa i adres notyfikowanej jednostki certyfikującej 5) odniesienie do dokumentów zawartych w dokumentacji technicznej zw. z weryfikacją WE podsystemu 6) informacje o stałych lub czasowych warunkach, które powinien spełniać podsystem paragrafnakozetce.pl 7) termin ważności deklaracji 8) imię i nazwisko oraz podpis osoby upoważnionej

20 Urząd Transportu Kolejowego, Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa www.surebety.pl PROCEDURA WERYFIKACJI DECYZJA KOMISJI z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie modułów procedur oceny zgodności, przydatności do stosowania i weryfikacji WE stosowanych w technicznych specyfikacjach interoperacyjności przyjętych na mocy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/57/WE 1)Moduł SB 2)Moduł SD 3)Moduł SF 4)Moduł SG 5)Moduł SH1

21 Urząd Transportu Kolejowego, Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa Baza NANDO http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/nando/ http://www.comenius.org.pl/aktualnosci- akcyjne/pps/podpowiadamy-jak-wypelnic- punkt-l-wniosku

22 Urząd Transportu Kolejowego, Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa Kolejne zezwolenie na dopuszczenie do eksploatacji Kolejne zezwolenieKolejny pojazd

23 Urząd Transportu Kolejowego, Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa

24 kompletny wniosek szybkie zezwolenie www.kobieta.pl

25 Urząd Transportu Kolejowego, Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa nowy certyfikat zmiana zezwolenia

26 Urząd Transportu Kolejowego, Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa Odmowa brak badań potwierdzających zgodność z siecią polską zamiast badań jednostka twierdzi, ze pojazd „kiedyś jeździł, więc jest bezpieczny” certyfikat oparty na „dopuszczeniach” w innych krajach tomaszzajac.blogspot.com

27 URZĄD TRANSPORTU KOLEJOWEGO Al. Jerozolimskie 134 02-305 Warszawa e-mail: utk@utk.gov.pl www.utk.gov.pl


Pobierz ppt "Urząd Transportu Kolejowego, Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa www.ladymama.pl."

Podobne prezentacje


Reklamy Google