Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

13 maja 2014 r. BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. Danuta Rostowska

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "13 maja 2014 r. BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. Danuta Rostowska"— Zapis prezentacji:

1 13 maja 2014 r. BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. Danuta Rostowska Finansowanie projektów PV oraz projektów zintegrowanych z innym źródłem ze środków Banku Ochrony Środowiska II Forum Fotowoltaika dla każdego

2 MISJA BOŚ S.A. Misją Banku jest wspieranie przedsięwzięć służących rozwojowi przemysłu i usług w zakresie ochrony środowiska, rozwojowi rynku produktów i usług związanych z ekologią oraz promowanie i kreowanie postaw proekologicznych i inicjatyw na rzecz ochrony środowiska naturalnego Bank realizuje swoją misję w szczególności poprzez: świadczenie wyspecjalizowanych usług bankowych wspierających działania służące ochronie środowiska i gospodarki wodnej świadczenie uniwersalnych usług bankowych na rzecz osób fizycznych, małych i średnich oraz dużych przedsiębiorstw, a także jednostek samorządu terytorialnego /ze Statutu Banku/

3 Doświadczenie BOŚ Banku
1991 – 2013 13,2 mld zł kredytów BOŚ na eko-przedsięwzięcia 40,7 mld zł to wartość zakończonych eko-inwestycji finansowanych przez BOŚ

4 Finansowanie oszczędności energii i OZE
Ochrona atmosfery Odnawialne źródła energii Termomodernizacja (rewitalizacja) Efektywność energetyczna Modernizacja sieci ciepłowniczej Modernizacja procesów technologicznych Ekologiczny transport Efekty ekologiczne Produkcja energii w OZE + oszczędność energii elektrycznej 1324 GWh/rok Kredyty na OZE: 14 tys. szt. na łączną kwotę 2125 mln zł Kredyty udzielone przez BOŚ S.A. na inwestycje związane z odnawialnymi źródłami energii w okresie Kredyty udzielone OZE liczba kwota [szt.] [tys. zł] Elektrownie wiatrowe 95 Kolektory słoneczne 11 379 Kotły opalane biomasą 957 Pompy ciepła 1 524 Produkcja biopaliw 27 86 264 Biogaz 15 62 863 Małe elektrownie wodne 76 39 691 Fotowoltaika 55 7 816 Geotermia (+przyłącza) 2 7 005 Łącznie 14 130

5 Kredyty finansujące PV z BOŚ Banku
Kredyt z Dobrą Energią Linie zagraniczne – KfW, EIB, CEB Kredyty preferencyjne – WFOŚiGW EKO PV Finansowanie BOŚ EKOsystem

6 warunki dla stabilnej sytuacji rynkowej !
Kredyt z Dobrą Energią Kredyty inwestycyjne i obrotowe na przedsięwzięcia OZE Struktura organizacyjna kredytobiorcy Projekt – realizowany przez spółkę celową (SPV), powołaną przez inwestorów w celu zrealizowania i eksploatacji inwestycji Powołanie odrębnego podmiotu prowadzącego projekt ma na celu zapewnienie przejrzystości przepływów finansowych w okresie finansowania i w okresie spłaty kredytu. Taka forma organizacji oraz wydzielenie majątku dotyczącego wyłącznie finansowanego projektu, pozwala także na przyjęcie kompleksowego zabezpieczenia spłaty kredytu na całym obecnym i przyszłym majątku spółki celowej. Szczególne znaczenie Bank przywiązuje do zabezpieczenia spłaty kredytu na udziałach w SPV. Dopuszcza się realizację projektu przez podmiot inny niż SPV, o ile realizacja projektu będzie związana z przedmiotem jego dotychczasowej działalności W takim przypadku projekcje finansowe (rachunek wyników, bilans i rachunek przepływów środków pieniężnych) przedstawione przez Kredytobiorcę w biznes planie powinny wyodrębniać przepływy pieniężne generowane przez projekt. Wymagany okres prowadzenia działalności gospodarczej min. 12 m-cy. Kwota kredytu inwestycyjnego: do 90% kosztów netto inwestycji (w przypadku JST do 100% kosztów brutto) Okres kredytowania: do 15 lat Karencja: w spłacie kapitału – do 18 miesięcy; w spłacie odsetek – do 18 miesięcy, lecz nie dłużej niż do zakończenia inwestycji Harmonogram spłaty kredytu: wysokość i częstotliwość spłaty poszczególnych rat dostosowana do projekcji finansowych projektu warunki dla stabilnej sytuacji rynkowej ! 6

7 Kredyty we współpracy z instytucjami zagranicznymi (w okresach obowiązywania umów)
KfW Bankengruppe Kredyt z Klimatem efektywność energetyczna, w tym budowa indywidualnych systemów OZE dla przedsiębiorstw, JST, spółek komunalnych, spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych Kredyt EkoOdnowa dla Firm projekty proekologiczne dla mikro-, małych i średnich prywatnych przedsiębiorstw Europejski Bank Inwestycyjny: dla MŚP - zwiększenie majątku trwałego przedsiębiorstwa, w tym ochrona środowiska dla JST - ochrona środowiska, infrastruktura, racjonalne użycie energii Bank Rozwoju Rady Europy infrastruktura i ochrona środowiska dla JST Okres kredytowania: do 10 lat Obniżone marże i prowizje w stosunku do standardowej oferty banku możliwość skorzystania z 2-letniej karencji w spłacie kapitału możliwość zastosowania mniejszego niż stosowany standardowo udział środków własnych w kosztach 7

8 Kredyty preferencyjne we współpracy z WFOŚiGW
Kredyty we współpracy z Wojewódzkimi Funduszami Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej są przeznaczone na wsparcie regionalnych programów ochrony środowiska Warunki finansowania ustalane indywidualnie z każdym WFOŚiGW przedmiot finansowania (zgodnie z listą zadań priorytetowych WFOŚiGW), podmiot uprawniony do ubiegania się o finansowanie, kwota kredytu i jej udział w kosztach zadania, preferencje w zakresie oprocentowania, okres kredytowania i karencji. Rodzaje mechanizmów wsparcia kredyty ze środków Funduszu, dopłaty do oprocentowania, dopłata do kapitału, w ramach umów BOŚ-WFOŚiGW, lub decyzji indywidualnych.

9 Kredyty preferencyjne na PV z WFOŚiGW – wybrany przykład
Województwo wielkopolskie Kredyty z dopłatą do kapitału dla osób fizycznych max. kredyt: do 100% kosztów Dotacja: do 40 % kosztów kwalifikowanych netto, nie więcej niż 8 tys. zł oprocentowanie: WIBOR 3M + 2 p.p. okres kredytowania: 4 lata Kredyty z dopłatą do odsetek dla wszystkich podmiotów w wyłączeniem j.s.t. max. kredyt: do 80% kosztów, lecz nie więcej niż 150 tys. zł dla osób fizycznych, 300 tys. zł dla WM i 1 mln zł dla przedsiębiorców oprocentowanie: WIBOR 3M + marża banku – 3 p.p. okres kredytowania: 10 lat (dopłaty w ciągu 5 lat)

10 EKOkredyt PV dla osób fizycznych
Pakiet obejmujący: instalację fotowoltaiczną kompleksowe finansowanie, montaż oraz gwarancję, ubezpieczenie instalacji. Kwota kredytu w przedziale 5 – 50 tys. zł Okres kredytowania: do 180 m-cy dla Klientów korzystających z rozwiązania od dostawcy Banku, do 120 m-cy dla pozostałych Oprocentowanie: WIBOR3M + Marża uzależniona od okresu kredytowania od 3 p.p. do 5 p.p. Prowizja: dla Klientów nabywających instalację od dostawcy współpracującego z Bankiem 0%, dla pozostałych Klientów 5%

11 Załatwiamy formalności za Klienta
BOŚ EKOsystem to minimalne zaangażowanie Klienta – dostarczamy kompleksowe rozwiązanie urządzenia montaż serwis finansowanie Załatwiamy formalności za Klienta

12 BOŚ EKOsystem MODUŁ FOTOWOLTAICZNY MODUŁ SOLARNY MODUŁ POMPY CIEPŁA
MODUŁ KOTŁOWNI

13 BOŚ EKOsystem

14 BOŚ EKOsystem

15 Oszczędzasz nawet 8 424 zł rocznie dzięki BOŚ EKOsystem
Koszty ogrzewania – porównanie systemów Roczne koszty eksploatacji dla domu 140 m2 4 domowników zużycie ciepła 90 kWh/m2/rok roczne bilansowanie energii elektrycznej Oszczędzasz nawet zł rocznie dzięki BOŚ EKOsystem 8 424 zł 7 870 zł 4 053 zł 0 zł 2 567 zł olej opałowy propan butan gaz ziemny węgiel kamienny „Koszty eksploatacji BOŚ EKOsystem mogą wynieść 0 zł w sytuacji, gdy wytworzona przez panele fotowoltaiczne energia elektryczna równoważy roczne zużycie prądu przez pompę ciepła przy określonych parametrach domu, np. przy zastosowaniu pompy ciepła o mocy 9 kW dla domu o powierzchni 140 m2 lub mniejszej i przy jednostkowym zapotrzebowaniu na c.o. i wentylację do 90 kWh/m2 rok lub przy zastosowaniu pompy ciepła o mocy 14 kW dla domu o powierzchni 210 m2 lub mniejszej i przy jednostkowym zapotrzebowaniu energii na c.o. i wentylację do 120 kWh/m2 rok. Wyliczenia zostały przeprowadzone w oparciu o wartości uśrednione przy założeniu półrocznego lub rocznego bilansowania energii elektrycznej wyprodukowanej przez panele fotowoltaiczne i zużywanej przez sprężarkę pompy ciepła. Podane wartości mogą być traktowane wyłącznie jako szacunkowe i nie należy ich odnosić bezpośrednio do konkretnych rozwiązań projektowych.”

16 Minimalny budżet rodziny wnioskującej o kredyt na dom
Rodzina 2+2, dom 100 m2 i zużyciu ciepła 90 kWh/m2rok, porównanie dla tego samego domu wyposażonego w różne źródła ciepła 4 250 zł 4 180 zł zestaw hybrydowy 9 kW + instalacja PV 3 920 zł 3 840 zł 3 790 zł olej opałowy propan butan gaz ziemny węgiel kamienny BOŚ EKOsystem podnosi zdolność kredytową Klientów (rodzina 2+2, dochód zł netto, kredyt na 30 lat) olej opałowy propan butan gaz ziemny węgiel kamienny

17 BOŚ EKOsystem – porównanie produktów
EkoKredyt BOŚ EKOsystem Eko pożyczka hipoteczna BOŚ EKOsystem Eko Kredyt Hipoteczny BOŚ EKOsystem Przeznaczenie Remont/ modernizacja posiadanego domu oraz BES Zakup samego BES na dłuższy okres kredytowania, Cel dowolny Budowa domu oraz BES, Kupno gotowego domu oraz BES, Zakup samego BES w ramach kredytu hipotecznego z długim okresem kredytowania sam pakiet BES na okres spłaty do 15 lat Okres kredytowania 15 lat 30 lat 35 lat Oprocentowanie: WIBOR3M + marża zależna od okresu kredytowania: od 4 p.p. do 6 p.p. Prowizja: 0% Oprocentowanie, prowizja Oprocentowanie: WIBOR6M + marża zależna od poziomu LTV: od 4 p.p. do 4,5 p.p. Prowizja: 1,75% Oprocentowanie: WIBOR6M + marża zależna od poziomu LTV: od 1,29 p.p. do 1,9 p.p. Prowizja: 1,5% Do 70 % wartości nieruchomości w przypadku finansowania remontu /modernizacji domu oraz BES Do 100 % – w przypadku finansowania tylko BES do 95 % wartości nieruchomości w przypadku finansowania budowy/zakupu domu oraz BES, do 100 % – w przypadku finansowania tylko BES Dostępna kwota Do 100 % wartości pakietu BES Max 110 tys. PLN

18 Korzyści dla Klientów BOŚ EKOsystemu
Realne oszczędności na kosztach eksploatacji Komfort i wygoda w użytkowaniu Dodatkowa przestrzeń Pełna kontrola Dodatkowy bonus Ubezpieczenie urządzeń, domu, wydajności Internet Mobilne zarządzanie Kredyt bankowy Dostawa Montaż Serwis Kompleksowość Finansowanie Ubezpieczenie Monitoring

19

20 Główni Ekolodzy ds. Klientów detalicznych
v Radosław Stępczyński 61  , kom , Placówka w Poznaniu Poznań ul. J. Dąbrowskiego 79A Sandra Wyborska , kom , Centrum Korporacyjne w Gdańsku Gdańsk ul. Podwale Przedmiejskie 30 Iwona Kurek 22  , kom , Centrala – DSD Warszawa ul. Żelazna 32 Włodzimierz Rożnowski , kom , Centrum Korporacyjne w Krakowie Kraków ul. Kalwaryjska 63 v Mieczysław Derczyński 34  , kom , Placówka w Częstochowie Częstochowa al. Jana Pawła II 54 

21 Główni Ekolodzy ds. Klientów korporacyjnych
7 5 8 1 2 9 Lp. Centrum Korporacyjne imię i nazwisko doradcy telefon tel. kom. adres Obszar 1 Warszawa Magdalena Kałęcka (22) magdalena woj. mazowieckie za wyjątkiem powiatu ostrołęckiego Piotr Kubiak (61) 2 Poznań Daria Zielińska-Szymaniak (61) woj. lubuskie oraz następujące powiaty i miasta na prawach powiatów woj. wielkopolskiego: chodzieski, czarnkowsko-trzcianecki, gnieźnieński, grodziski, kolski, koniński, kościański, międzychodzki, nowotomyski, obornicki, pilski, poznański, słupecki, szamotulski, średzki, śremski, wągrowiecki, wolsztyński, wrzesiński, złotowski, Leszno, Poznań, Konin 3 Katowice Bożena Łabuz (32) woj. małopolskie, woj. śląskie, powiat dębicki woj. podkarpackiego 4 Lublin Krzysztof Gałan (81) woj. lubelskie, woj. podkarpackie za wyjątkiem powiatu dębickiego, powiat sandomierski woj. świętokrzyskiego 5 Olsztyn Jakub Kowalczuk woj. podlaskie, woj. warmińsko-mazurskie, powiat ostrołęcki woj. mazowieckiego 6 Opole Dagmara Jagoda (77) w.112 woj. dolnośląskie, woj. opolskie 7 Włocławek Grzegorz Litke (54) woj. kujawsko-pomorskie, woj. pomorskie 8 Szczecin Katarzyna Balcerowicz (91) woj. zachodniopomorskie 9 Ostrów Wlkp. Paweł Banach (62) w. 131 woj. łódzkie, woj. świętokrzyskie za wyjątkiem powiatu sandomierskiego oraz następujące powiaty i miasta na prawach powiatów woj. wielkopolskiego: gostyński, jarociński, kaliski, kępiński, krotoszyński, leszczyński, ostrowski, ostrzeszowski, pleszewski, rawicki, turecki, Kalisz 6 4 3

22 Dziękuję za uwagę i zapraszam do kontaktu:
z Głównymi Ekologami ds. Klientów Korporacyjnych (przedsiębiorcy prowadzący pełną rachunkowość, w tym spółdzielnie mieszkaniowe oraz jednostki samorządu terytorialnego) z Głównymi Ekologami ds. Klientów Detalicznych (osoby fizyczne, w tym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą oraz wspólnoty mieszkaniowe)


Pobierz ppt "13 maja 2014 r. BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. Danuta Rostowska"

Podobne prezentacje


Reklamy Google