Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Slajd 1 z 22 Z korzyścią dla Ciebie i świata w którym żyjesz 13 maja 2014 r. BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. Danuta Rostowska FINANSOWANIE PROJEKTÓW PV ORAZ.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Slajd 1 z 22 Z korzyścią dla Ciebie i świata w którym żyjesz 13 maja 2014 r. BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. Danuta Rostowska FINANSOWANIE PROJEKTÓW PV ORAZ."— Zapis prezentacji:

1 Slajd 1 z 22 Z korzyścią dla Ciebie i świata w którym żyjesz 13 maja 2014 r. BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. Danuta Rostowska FINANSOWANIE PROJEKTÓW PV ORAZ PROJEKTÓW ZINTEGROWANYCH Z INNYM ŹRÓDŁEM ZE ŚRODKÓW BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA II Forum Fotowoltaika dla każdego

2 Slajd 2 z 22 MISJA BOŚ S.A. Misją Banku jest wspieranie przedsięwzięć służących rozwojowi przemysłu i usług w zakresie ochrony środowiska, rozwojowi rynku produktów i usług związanych z ekologią oraz promowanie i kreowanie postaw proekologicznych i inicjatyw na rzecz ochrony środowiska naturalnego Bank realizuje swoją misję w szczególności poprzez:  świadczenie wyspecjalizowanych usług bankowych wspierających działania służące ochronie środowiska i gospodarki wodnej  świadczenie uniwersalnych usług bankowych na rzecz osób fizycznych, małych i średnich oraz dużych przedsiębiorstw, a także jednostek samorządu terytorialnego /ze Statutu Banku/

3 Slajd 3 z 22  13,2 mld zł kredytów BOŚ na eko-przedsięwzięcia  40,7 mld zł to wartość zakończonych eko-inwestycji finansowanych przez BOŚ Doświadczenie BOŚ Banku 1991 – 2013

4 Slajd 4 z 22  Ochrona atmosfery  Odnawialne źródła energii  Termomodernizacja (rewitalizacja)  Efektywność energetyczna  Modernizacja sieci ciepłowniczej  Modernizacja procesów technologicznych  Ekologiczny transport  Efekty ekologiczne  Produkcja energii w OZE + oszczędność energii elektrycznej 1324 GWh/rok  Kredyty na OZE: 14 tys. szt. na łączną kwotę 2125 mln zł Finansowanie oszczędności energii i OZE Kredyty udzielone przez BOŚ S.A. na inwestycje związane z odnawialnymi źródłami energii w okresie 1991 - 2013 Kredyty udzielone OZEliczbakwota [szt.] [tys. zł] Elektrownie wiatrowe951 430 821 Kolektory słoneczne11 379243 642 Kotły opalane biomasą957139 443 Pompy ciepła1 524107 260 Produkcja biopaliw2786 264 Biogaz1562 863 Małe elektrownie wodne7639 691 Fotowoltaika557 816 Geotermia (+przyłącza)27 005 Łącznie14 1302 124 804

5 Slajd 5 z 22 Kredyty finansujące PV z BOŚ Banku Kredyt z Dobrą Energią Linie zagraniczne – KfW, EIB, CEB Kredyty preferencyjne – WFOŚiGW EKO PV Finansowanie BOŚ EKOsystem

6 Slajd 6 z 22 6 Kredyt z Dobrą Energią Kredyty inwestycyjne i obrotowe na przedsięwzięcia OZE  Struktura organizacyjna kredytobiorcy  Projekt – realizowany przez spółkę celową (SPV), powołaną przez inwestorów w celu zrealizowania i eksploatacji inwestycji Powołanie odrębnego podmiotu prowadzącego projekt ma na celu zapewnienie przejrzystości przepływów finansowych w okresie finansowania i w okresie spłaty kredytu. Taka forma organizacji oraz wydzielenie majątku dotyczącego wyłącznie finansowanego projektu, pozwala także na przyjęcie kompleksowego zabezpieczenia spłaty kredytu na całym obecnym i przyszłym majątku spółki celowej. Szczególne znaczenie Bank przywiązuje do zabezpieczenia spłaty kredytu na udziałach w SPV.  Dopuszcza się realizację projektu przez podmiot inny niż SPV, o ile realizacja projektu będzie związana z przedmiotem jego dotychczasowej działalności W takim przypadku projekcje finansowe (rachunek wyników, bilans i rachunek przepływów środków pieniężnych) przedstawione przez Kredytobiorcę w biznes planie powinny wyodrębniać przepływy pieniężne generowane przez projekt. Wymagany okres prowadzenia działalności gospodarczej min. 12 m-cy.  Kwota kredytu inwestycyjnego: do 90% kosztów netto inwestycji (w przypadku JST do 100% kosztów brutto)  Okres kredytowania: do 15 lat  Karencja: w spłacie kapitału – do 18 miesięcy; w spłacie odsetek – do 18 miesięcy, lecz nie dłużej niż do zakończenia inwestycji  Harmonogram spłaty kredytu: wysokość i częstotliwość spłaty poszczególnych rat dostosowana do projekcji finansowych projektu warunki dla stabilnej sytuacji rynkowej !

7 Slajd 7 z 22 7  KfW Bankengruppe  Kredyt z Klimatem  efektywność energetyczna, w tym budowa indywidualnych systemów OZE dla przedsiębiorstw, JST, spółek komunalnych, spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych  Kredyt EkoOdnowa dla Firm  projekty proekologiczne dla mikro-, małych i średnich prywatnych przedsiębiorstw  Europejski Bank Inwestycyjny:  dla MŚP - zwiększenie majątku trwałego przedsiębiorstwa, w tym ochrona środowiska  dla JST - ochrona środowiska, infrastruktura, racjonalne użycie energii  Bank Rozwoju Rady Europy  infrastruktura i ochrona środowiska dla JST  Okres kredytowania: do 10 lat  Obniżone marże i prowizje w stosunku do standardowej oferty banku  możliwość skorzystania z 2-letniej karencji w spłacie kapitału  możliwość zastosowania mniejszego niż stosowany standardowo udział środków własnych w kosztach Kredyty we współpracy z instytucjami zagranicznymi (w okresach obowiązywania umów)

8 Slajd 8 z 22 Kredyty preferencyjne we współpracy z WFOŚiGW  Kredyty we współpracy z Wojewódzkimi Funduszami Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej są przeznaczone na wsparcie regionalnych programów ochrony środowiska  Warunki finansowania ustalane indywidualnie z każdym WFOŚiGW  przedmiot finansowania (zgodnie z listą zadań priorytetowych WFOŚiGW),  podmiot uprawniony do ubiegania się o finansowanie,  kwota kredytu i jej udział w kosztach zadania,  preferencje w zakresie oprocentowania,  okres kredytowania i karencji.  Rodzaje mechanizmów wsparcia  kredyty ze środków Funduszu,  dopłaty do oprocentowania,  dopłata do kapitału, w ramach umów BOŚ-WFOŚiGW, lub decyzji indywidualnych.

9 Slajd 9 z 22 Województwo wielkopolskie  Kredyty z dopłatą do kapitału dla osób fizycznych  max. kredyt: do 100% kosztów  Dotacja: do 40 % kosztów kwalifikowanych netto, nie więcej niż 8 tys. zł  oprocentowanie: WIBOR 3M + 2 p.p.  okres kredytowania: 4 lata  Kredyty z dopłatą do odsetek dla wszystkich podmiotów w wyłączeniem j.s.t.  max. kredyt: do 80% kosztów, lecz nie więcej niż 150 tys. zł dla osób fizycznych, 300 tys. zł dla WM i 1 mln zł dla przedsiębiorców  oprocentowanie: WIBOR 3M + marża banku – 3 p.p.  okres kredytowania: 10 lat (dopłaty w ciągu 5 lat) Kredyty preferencyjne na PV z WFOŚiGW – wybrany przykład

10 Slajd 10 z 22 EKOkredyt PV dla osób fizycznych  Pakiet obejmujący:  instalację fotowoltaiczną  kompleksowe finansowanie,  montaż oraz gwarancję,  ubezpieczenie instalacji.  Kwota kredytu w przedziale 5 – 50 tys. zł  Okres kredytowania:  do 180 m-cy dla Klientów korzystających z rozwiązania od dostawcy Banku,  do 120 m-cy dla pozostałych  Oprocentowanie: WIBOR3M + Marża uzależniona od okresu kredytowania od 3 p.p. do 5 p.p.  Prowizja:  dla Klientów nabywających instalację od dostawcy współpracującego z Bankiem 0%,  dla pozostałych Klientów 5%

11 Slajd 11 z 22 BOŚ EKOsystem to minimalne zaangażowanie Klienta – dostarczamy kompleksowe rozwiązanie urządzenia finansowanie montaż serwis Załatwiamy formalności za Klienta

12 Slajd 12 z 22 BOŚ EKOsystem MODUŁ FOTOWOLTAICZNY MODUŁ SOLARNY MODUŁ KOTŁOWNI MODUŁ POMPY CIEPŁA

13 Slajd 13 z 22 BOŚ EKOsystem

14 Slajd 14 z 22 BOŚ EKOsystem

15 Slajd 15 z 22 Koszty ogrzewania – porównanie systemów Roczne koszty eksploatacji dla domu  140 m2  4 domowników  zużycie ciepła 90 kWh/m2/rok  roczne bilansowanie energii elektrycznej propan butan gaz ziemny węgiel kamienny 8 424 zł 2 567 zł 7 870 zł 4 053 zł 0 zł olej opałowy Oszczędzasz nawet 8 424 zł rocznie dzięki BOŚ EKOsystem „Koszty eksploatacji BOŚ EKOsystem mogą wynieść 0 zł w sytuacji, gdy wytworzona przez panele fotowoltaiczne energia elektryczna równoważy roczne zużycie prądu przez pompę ciepła przy określonych parametrach domu, np. przy zastosowaniu pompy ciepła o mocy 9 kW dla domu o powierzchni 140 m2 lub mniejszej i przy jednostkowym zapotrzebowaniu na c.o. i wentylację do 90 kWh/m2 rok lub przy zastosowaniu pompy ciepła o mocy 14 kW dla domu o powierzchni 210 m2 lub mniejszej i przy jednostkowym zapotrzebowaniu energii na c.o. i wentylację do 120 kWh/m2 rok. Wyliczenia zostały przeprowadzone w oparciu o wartości uśrednione przy założeniu półrocznego lub rocznego bilansowania energii elektrycznej wyprodukowanej przez panele fotowoltaiczne i zużywanej przez sprężarkę pompy ciepła. Podane wartości mogą być traktowane wyłącznie jako szacunkowe i nie należy ich odnosić bezpośrednio do konkretnych rozwiązań projektowych.”

16 Slajd 16 z 22 Rodzina 2+2, dom 100 m 2 i zużyciu ciepła 90 kWh/m 2 rok, porównanie dla tego samego domu wyposażonego w różne źródła ciepła Minimalny budżet rodziny wnioskującej o kredyt na dom 4 250 zł 4 180 zł olej opałowy węgiel kamienny propan butan 3 790 zł zestaw hybrydowy 9 kW + instalacja PV 3 840 zł węgiel kamienny propan butan 171 000 zł 272 580 zł 177 860 zł 241 740 zł BOŚ EKOsystem podnosi zdolność kredytową Klientów (rodzina 2+2, dochód 3 800 zł netto, kredyt na 30 lat) olej opałowy gaz ziemny 3 920 zł 200 000 zł gaz ziemny

17 Slajd 17 z 22 BOŚ EKOsystem – porównanie produktów Przeznaczenie Okres kredytowania kredytowania Oprocentowanie,prowizja Dostępnakwota sam pakiet BES na okres spłaty do 15 lat  Budowa domu oraz BES,  Kupno gotowego domu oraz BES,  Zakup samego BES w ramach kredytu hipotecznego z długim okresem kredytowania  Remont/ modernizacja posiadanego domu oraz BES  Zakup samego BES na dłuższy okres kredytowania,  Cel dowolny 15 lat 30 lat35 lat Do 100 % wartości pakietu BES Max 110 tys. PLN  do 95 % wartości nieruchomości w przypadku finansowania budowy/zakupu domu oraz BES,  do 100 % – w przypadku finansowania tylko BES  Do 70 % wartości nieruchomości w przypadku finansowania remontu /modernizacji domu oraz BES  Do 100 % – w przypadku finansowania tylko BES EkoKredyt BOŚ EKOsystem Eko pożyczka hipoteczna BOŚ EKOsystem Eko Kredyt Hipoteczny BOŚ EKOsystem Oprocentowanie: WIBOR3M + marża zależna od okresu kredytowania: od 4 p.p. do 6 p.p. Prowizja: 0% Oprocentowanie: WIBOR6M + marża zależna od poziomu LTV: od 4 p.p. do 4,5 p.p. Prowizja: 1,75% Oprocentowanie: WIBOR6M + marża zależna od poziomu LTV: od 1,29 p.p. do 1,9 p.p. Prowizja: 1,5%

18 Slajd 18 z 22 Realne oszczędności na kosztach eksploatacji Komfort i wygoda w użytkowaniu Dodatkowa przestrzeń Pełna kontrola Dodatkowy bonus Korzyści dla Klientów BOŚ EKOsystemu Ubezpieczenie urządzeń, domu, wydajności Internet Mobilne zarządzanie Kredyt bankowy Dostawa Montaż Serwis Kompleksowość Finansowanie Ubezpieczenie Monitoring

19 Slajd 19 z 22 www.bosbank.pl/ekosystem

20 Slajd 20 z 22 Główni Ekolodzy ds. Klientów detalicznych Sandra Wyborska 58 30 53 417, kom. 515-111-065, sandra.wyborska@bosbank.pl Centrum Korporacyjne w Gdańsku 80-824 Gdańsk ul. Podwale Przedmiejskie 30sandra.wyborska@bosbank.pl Iwona Kurek 22 532 71 50, kom. 515-111-302, iwona.kurek@bosbank.pl Centrala – DSD 00-832 Warszawa ul. Żelazna 32iwona.kurek@bosbank.pl Włodzimierz Rożnowski 12 62 84 532, kom. 515-111-576, wlodzimierz.roznowski@bosbank.pl Centrum Korporacyjne w Krakowie 30-504 Kraków ul. Kalwaryjska 63 wlodzimierz.roznowski@bosbank.pl v Mieczysław Derczyński 34 377 38 45, kom. 515-111-456, mieczysław.derczynski@bosbank.pl Placówka w Częstochowie 42-217 Częstochowa al. Jana Pawła II 54 mieczysław.derczynski@bosbank.pl v Radosław Stępczyński 61 841 08 81, kom. 515-111-635, radoslaw.stepczynski@bosbank.pl Placówka w Poznaniu 60-529 Poznań ul. J. Dąbrowskiego 79Aradoslaw.stepczynski@bosbank.pl

21 Slajd 21 z 22 Główni Ekolodzy ds. Klientów korporacyjnych Lp. Centrum Korporacyjne imię i nazwisko doradcytelefontel. kom.adres e-mailObszar 1Warszawa Magdalena Kałęcka(22) 53 94 527515 111 716magdalena kalecka@bosbank.pl woj. mazowieckie za wyjątkiem powiatu ostrołęckiego Piotr Kubiak(61) 841 08 72515 111 938piotr.kubiak@bosbank.pl 2Poznań Daria Zielińska- Szymaniak(61) 841 08 76515 111 424 daria.zielinska- szymaniak@bosbank.pl woj. lubuskie oraz następujące powiaty i miasta na prawach powiatów woj. wielkopolskiego: chodzieski, czarnkowsko-trzcianecki, gnieźnieński, grodziski, kolski, koniński, kościański, międzychodzki, nowotomyski, obornicki, pilski, poznański, słupecki, szamotulski, średzki, śremski, wągrowiecki, wolsztyński, wrzesiński, złotowski, Leszno, Poznań, Konin 3KatowiceBożena Łabuz(32) 60 45 125515 011 613bozena.labuz@bosbank.pl woj. małopolskie, woj. śląskie, powiat dębicki woj. podkarpackiego 4LublinKrzysztof Gałan(81) 535 06 34515 111 219krzysztof.galan@bosbank.pl woj. lubelskie, woj. podkarpackie za wyjątkiem powiatu dębickiego, powiat sandomierski woj. świętokrzyskiego 5OlsztynJakub Kowalczuk jakub.kowalczuk@bosbank.pl woj. podlaskie, woj. warmińsko-mazurskie, powiat ostrołęcki woj. mazowieckiego 6OpoleDagmara Jagoda (77) 456 64 13 w.112515 111 215dagmara.jagoda@bosbank.pl woj. dolnośląskie, woj. opolskie 7WłocławekGrzegorz Litke(54) 23 03 432515 111 194grzegorz.litke@bosbank.pl woj. kujawsko-pomorskie, woj. pomorskie 8SzczecinKatarzyna Balcerowicz(91) 48 00 606515 111 659katarzyna.balcerowicz@bosbank.pl woj. zachodniopomorskie 9Ostrów Wlkp.Paweł Banach (62) 735 18 92 w. 131515 111 404pawel.banach@bosbank.pl woj. łódzkie, woj. świętokrzyskie za wyjątkiem powiatu sandomierskiego oraz następujące powiaty i miasta na prawach powiatów woj. wielkopolskiego: gostyński, jarociński, kaliski, kępiński, krotoszyński, leszczyński, ostrowski, ostrzeszowski, pleszewski, rawicki, turecki, Kalisz 1 2 3 4 5 6 7 9 8

22 Slajd 22 z 22 Dziękuję za uwagę i zapraszam do kontaktu:  z Głównymi Ekologami ds. Klientów Korporacyjnych (przedsiębiorcy prowadzący pełną rachunkowość, w tym spółdzielnie mieszkaniowe oraz jednostki samorządu terytorialnego)  z Głównymi Ekologami ds. Klientów Detalicznych (osoby fizyczne, w tym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą oraz wspólnoty mieszkaniowe)


Pobierz ppt "Slajd 1 z 22 Z korzyścią dla Ciebie i świata w którym żyjesz 13 maja 2014 r. BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. Danuta Rostowska FINANSOWANIE PROJEKTÓW PV ORAZ."

Podobne prezentacje


Reklamy Google