Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Opracowała: Maria Chołuj. Zasady opodatkowania umów i amortyzacji przedmiotów leasingu obowiązują od 1 października 2001 roku i wprowadzone zostały do.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Opracowała: Maria Chołuj. Zasady opodatkowania umów i amortyzacji przedmiotów leasingu obowiązują od 1 października 2001 roku i wprowadzone zostały do."— Zapis prezentacji:

1 Opracowała: Maria Chołuj

2 Zasady opodatkowania umów i amortyzacji przedmiotów leasingu obowiązują od 1 października 2001 roku i wprowadzone zostały do u.p.d.o.f. (art. 23a-23k) jako konsekwencja zmian wprowadzonych rok wcześniej do kodeksu cywilnego (art. 709/1- 709/18).

3 W umowie leasingu finansujący (tak nazwano leasingodawcę) zobowiązuje się, nabyć rzecz od wskazanego zbywcy i oddać tę rzecz korzystającemu (tak nazwano leasingobiorcę) do używania i ewentualnego pobierania pożytków przez czas oznaczony, a korzystający zobowiązuje się zapłacić finansującemu w uzgodnionych ratach wynagrodzenie pieniężne (raty leasingowe). Finansujący powinien wydać rzecz korzystającemu w takim stanie, w jakim znajdowała się ona w chwili wydania jej przez zbywcę.

4  jeżeli umowa zostanie zawarta na czas oznaczony, równy co najmniej 40% okresu amortyzacji (w przypadku leasingu nieruchomości podlegających amortyzacji - co najmniej na 10 lat),  dla finansującego przychodem jest suma rat leasingowych pomniejszona o VAT a kosztem suma odpisów amortyzacyjnych,  dla korzystającego suma spłat leasingowych, pomniejszona o VAT jest kosztem uzyskania przychodów,  amortyzacji dokonuje finansujący.

5 zbywcafinansującykorzystający

6  umowa zawarta na dowolnie ustalony czas oznaczony,  suma opłat ustalonych w umowie, pomniejszona o należny VAT, jest równa lub wyższa od wartości początkowej przedmiotu,  odpisów amortyzacyjnych dokonuje korzystający,  dla finansującego przychodem jest odsetkowa część spłat leasingowych plus prowizja a koszty nie występują,  dla korzystającego kosztami uzyskania przychodu jest odsetkowa część spłat leasingowych, prowizja oraz odpisy amortyzacyjne

7

8 Poz. przych. operacyjne Rozrachunki z odbiorcami Rachunek bieżący Rozr. z tyt. podatku VAT 1a 2 1b Objaśnienia do schematu: 1.Fa VAT dotycząca czynszu za leasing operacyjny 1a) wartość netto 1b) podatek VAT należny 2. Wb – wpływ należności z tytułu czynszu leasingowego

9 Zadanie 1 Spółka z o.o. „AGMA” przekazała w leasing operacyjny środek trwały o wartości początkowej 60.000,00 i dotychczasowym umorzeniu 26.000,00. Współczynnik amortyzacji środka trwałego wynosi 10% (amortyzacja liniowa). Wystawiono Fa VAT z tytułu leasingu 300zł + 22% VAT. Należność od korzystającego wpłynęła na rachunek bieżący spółki.

10 Operacje gospodarcze: 1.Fa VAT z tytułu leasingu środka trwałego a) wartość netto - 300 b) podatek VAT 22% - 66 c) wartość brutto - 366 2. PK- amortyzacja środka trwałego 500,00 3. Wb – wpływ należności od korzystającego 366

11 środki trwałe Sp. 60.000; umorz. środ. trwałych amortyzacja 26.000; Sp. 2) 500 Koszty handlowe Rozliczenie kosztów 2) 500 500 (2 rozr. z tyt. podatku VAT Rozrachunki z odbiorcami 1c) 366366 (3 66 (1b Poz. przych. operacyjne 300 (1a Rachunek bieżący 3) 366

12 Ewidencja pozabilansowa Środki trwałe dzierżawione Rozrachunki z dostawcami Usługi obce Rachunek bieżący 2a 4 Objaśnienia do schematu: 1. Przyjęcie środka trwałego w leasing operacyjny (ewidencja pozabilansowa) 2. Fa VAT od finansującego z tytułu czynszu leasingowego 2a) wartość netto 2b) podatek VAT naliczony 3. Przeniesienie kosztów z układu rodzajowego na kalkulacyjny 4. Wb – zapłata czynszu leasingowego 5. zwrot dzierżawionego środka trwałego (ewidencja pozabilansowa) Rozr. z tyt. VAT 2b 1 5 Rozliczenie kosztów Zespół 5 kosztów 3

13 Zadanie 2 Spółka z o.o. „DAX” przyjęła w leasing operacyjny w dniu 01.02.2009r. środek trwały o wartości początkowej 20.000,00. W dniu 03.03.2009r. spółka otrzymała Fa VAT od finansującego (czynsz leasingowy) 240zł + 22%VAT. W dniu 05.03.2009r. otrzymano wyciąg bankowy potwierdzający zapłatę raty leasingowej. Sp. na koncie rachunek bieżący 40.000,00zł. Napisz treść oraz zaksięguj operacje gospodarcze.

14 Operacje gospodarcze: 1. Przyjęcie środka trwałego w leasing operacyjny 20.000,00 2. Fa VAT od finansującego z tytułu czynszu leasingowego 2a) wartość netto 240 2b) podatek VAT naliczony 52,80 2c) wartośc brutto 292,80 3. Przeniesienie kosztów z układu rodzajowego na kalkulacyjny 240 4. Wb – zapłata czynszu leasingowego 292,80

15 Ewidencja pozabilansowa Środki trwałe dzierżawione Rozrachunki z dostawcami Usługi obce Rachunek bieżący 2a) 240 292,80(4 Rozr. z tyt. VAT 2b) 52,80 1) 20.000 ; Rozliczenie kosztów koszty wydziałowe 240 (3 292,80; (2c 3) 240 4) 292,80; Sp. 40.000,00

16  W roku 2008 wartość inwestycji sfinansowanych leasingiem wyniosła 33,1 mld zł.  Przeciętna rentowność firm leasingowych wynosi 13 %.  W Polsce działa ponad 40 firm leasingowych. W większości należą do grup bankowych.  Największą firmą jest Europejski Fundusz Leasingowy.

17 mo1305@wp.pl


Pobierz ppt "Opracowała: Maria Chołuj. Zasady opodatkowania umów i amortyzacji przedmiotów leasingu obowiązują od 1 października 2001 roku i wprowadzone zostały do."

Podobne prezentacje


Reklamy Google