Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Program Leonardo da Vinci VETPro – Vocational Education and Training for Professionals Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Program Leonardo da Vinci VETPro – Vocational Education and Training for Professionals Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej."— Zapis prezentacji:

1 Program Leonardo da Vinci VETPro – Vocational Education and Training for Professionals Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”

2 Projekty wymiany doświadczeń VETP RO są to wyjazdy zagraniczne osób odpowiedzialnych m. in. za kształcenie i szkolenie zawodowe, mające na celu wymianę doświadczeń, poznanie interesujących rozwiązań oraz udoskonalenie metod w zakresie kształcenia zawodowego. Program „Uczenie się przez całe życie” Leonardo da Vinci

3 Cele projektu: Program „Uczenie się przez całe życie” Leonardo da Vinci wymiana doświadczeń w zakresie kształcenia zawodowego (informatyka, mechatronika, elektronika, górnictwo), porównanie polskiego i hiszpańskiego systemu kształcenia zawodowego, zachęcenie nauczycieli do aktywnego korzystania z programów sektorowych LLP (The Lifelong Learning Programme – Uczenie się przez całe życie).

4 7 nauczycieli przedmiotów zawodowych (uczących informatyki, mechaniki, mechatroniki lub górnictwa) 1 nauczyciel języka angielskiego zawodowego Adresatami projektu było: Program „Uczenie się przez całe życie” Leonardo da Vinci

5 - minimum 3 letni staż pracy w oświacie, - komunikatywna znajomość języka angielskiego, - wkład w rozwój oświaty, własne inicjatywy, - osiągnięcia w karierze zawodowej. Kryteria uczestnictwa: Program „Uczenie się przez całe życie” Leonardo da Vinci

6 - Marian Sosna – zastępca dyrektora ZSTiO - Iwona Patschek – zastępca dyrektora ZSTiO - Grzegorz Postrzech – koordynator projektu Komisja rekrutacyjna w składzie: Program „Uczenie się przez całe życie” Leonardo da Vinci wyłoniła uczestników projektu:

7 Program „Uczenie się przez całe życie” Leonardo da Vinci

8 - zajęcia z języka angielskiego (40 godzin), realizowane 2 x 2 godz. tygodniowo, - zajęcia kulturowe (10 godzin), - przygotowanie pedagogiczne (5 godzin) Proces przygotowawczy obejmował: Program „Uczenie się przez całe życie” Leonardo da Vinci

9 Zajęcia kulturowe Program „Uczenie się przez całe życie” Leonardo da Vinci

10 Przygotowanie pedagogiczne Program „Uczenie się przez całe życie” Leonardo da Vinci

11 1. Kształcenie przedszkolne: - I etap 0-3 lat (żłobek) - II etap 3-6 lat 2. Szkoła podstawowa: - I etap 6-11 lat (pod opieką jednego nauczyciela) - II etap 11-14 lat 3. Dalsze kształcenie może odbywać się w dwóch wariantach. System edukacyjny w Hiszpanii Program „Uczenie się przez całe życie” Leonardo da Vinci

12 I wariant – 3 letnia szkoła ogólnokształcąca (14-17 lat), po zakończeniu otrzymuje się dyplom maturalny System edukacyjny w Hiszpanii Program „Uczenie się przez całe życie” Leonardo da Vinci kurs orientacji uniwersyteckiej (1 rok) przygotowanie do studiów wyższych kształcenie zawodowe II stopnia ( 3lata) przygotowanie do otrzymania tytułu „technika specjalisty ”

13 II wariant – 2 letnie kształcenie zawodowe I stopnia, po zakończeniu otrzymuje się tytuł „technika pomocniczego” System edukacyjny w Hiszpanii Program „Uczenie się przez całe życie” Leonardo da Vinci rozpoczęcie nauki w II klasie szkoły średniej ogólnokształcącej przygotowanie do studiów wyższych kontynuacja na II stopniu kształcenia zawodowego (3lata)

14 System edukacyjny w Hiszpanii Program „Uczenie się przez całe życie” Leonardo da Vinci system oceniania w szkole średniej jest w skali 1-10 punktów (zaliczenie od 5 punktów), obowiązek nauki jest od 6 do 16 lat, uczniowie rozpoczynają studia w wieku 18 lat po szkole średniej lub 19 lat po cyklu kształcenia zawodowego, godzina lekcyjna trwa 55 minut.

15 Podróż Program „Uczenie się przez całe życie” Leonardo da Vinci

16 Zakwaterowanie i wyżywienie Program „Uczenie się przez całe życie” Leonardo da Vinci

17 Zakwaterowanie i wyżywienie Program „Uczenie się przez całe życie” Leonardo da Vinci

18 Zakwaterowanie i wyżywienie Program „Uczenie się przez całe życie” Leonardo da Vinci

19 Spotkanie z pracownikami organizacji przyjmującej Europroyectos Leonardo da Vinci Przebieg wizyty Program „Uczenie się przez całe życie” Leonardo da Vinci

20 Prywatna szkoła projektowania graficznego i sztuk wizualnych Estación Diseño Przebieg wizyty Program „Uczenie się przez całe życie” Leonardo da Vinci

21 Prywatna szkoła projektowania graficznego i sztuk wizualnych Estación Diseño Przebieg wizyty Program „Uczenie się przez całe życie” Leonardo da Vinci

22 Minas de Alquife – region górniczo-geologiczny Przebieg wizyty Program „Uczenie się przez całe życie” Leonardo da Vinci

23 Minas de Alquife – region górniczo-geologiczny Przebieg wizyty Program „Uczenie się przez całe życie” Leonardo da Vinci

24 Szkoła Zawodowa Hermenegildo Lanz Profile edukacyjne szkoły to m.in. elektrotechnika i elektronika, mechanika, mechatronika, automatyka, utrzymanie ruchu linii produkcyjnych, systemy telekomunikacyjne i informatyczne. Przebieg wizyty Program „Uczenie się przez całe życie” Leonardo da Vinci

25 Szkoła Zawodowa Hermenegildo Lanz Przebieg wizyty Program „Uczenie się przez całe życie” Leonardo da Vinci

26 Szkoła Zawodowa Hermenegildo Lanz Przebieg wizyty Program „Uczenie się przez całe życie” Leonardo da Vinci

27 Centrum Nauk Wirtualnych Uniwersytetu w Granadzie Centrum promuje techniki kształcenia na odległość z wykorzystaniem infrastruktury informatycznej. Przebieg wizyty Program „Uczenie się przez całe życie” Leonardo da Vinci

28 Centrum Nauk Wirtualnych Uniwersytetu w Granadzie Przebieg wizyty Program „Uczenie się przez całe życie” Leonardo da Vinci

29 Centrum Nauk Wirtualnych Uniwersytetu w Granadzie Przebieg wizyty Program „Uczenie się przez całe życie” Leonardo da Vinci

30 Szkoła Zawodowa Ciudad de los Niños Szkoła kształci w takich obszarach jak wykonywanie i utrzymanie instalacji urządzeń elektrycznych i elektronicznych, elektromechanika samochodowa Przebieg wizyty Program „Uczenie się przez całe życie” Leonardo da Vinci

31 Szkoła Zawodowa Ciudad de los Niños Przebieg wizyty Program „Uczenie się przez całe życie” Leonardo da Vinci

32 Szkoła Zawodowa Ciudad de los Niños Przebieg wizyty Program „Uczenie się przez całe życie” Leonardo da Vinci

33 Przebieg wizyty kulturoznawczej Program „Uczenie się przez całe życie” Leonardo da Vinci Zwiedzanie Granady: - najstarsza dzielnica Albaicin, - Centrum Nauk Arabskich, - Carmen de la Victoria

34 Przebieg wizyty kulturoznawczej Program „Uczenie się przez całe życie” Leonardo da Vinci

35 Przebieg wizyty kulturoznawczej Program „Uczenie się przez całe życie” Leonardo da Vinci

36 Przebieg wizyty kulturoznawczej Program „Uczenie się przez całe życie” Leonardo da Vinci

37 Przebieg wizyty kulturoznawczej Program „Uczenie się przez całe życie” Leonardo da Vinci

38 Przebieg wizyty kulturoznawczej Program „Uczenie się przez całe życie” Leonardo da Vinci

39 Przebieg wizyty kulturoznawczej Program „Uczenie się przez całe życie” Leonardo da Vinci

40 Przebieg wizyty kulturoznawczej Program „Uczenie się przez całe życie” Leonardo da Vinci

41 Przebieg wizyty kulturoznawczej Program „Uczenie się przez całe życie” Leonardo da Vinci Zapoznanie się z placówką szkoleniową Academia Cordoba

42 Przebieg wizyty kulturoznawczej Program „Uczenie się przez całe życie” Leonardo da Vinci Zwiedzanie miasta

43 Przebieg wizyty kulturoznawczej Program „Uczenie się przez całe życie” Leonardo da Vinci Zwiedzanie miasta

44 Przebieg wizyty kulturoznawczej Program „Uczenie się przez całe życie” Leonardo da Vinci Zwiedzanie miasta

45 Przebieg wizyty kulturoznawczej Program „Uczenie się przez całe życie” Leonardo da Vinci Zwiedzanie miasta

46 Powrót... Program „Uczenie się przez całe życie” Leonardo da Vinci

47 Podsumowanie wizyty Program „Uczenie się przez całe życie” Leonardo da Vinci poznanie systemu szkolnictwa w Hiszpanii, możliwość wizytacji przykładowych szkół zawodowych, średnich technicznych oraz wyższych, nawiązanie kontaktów z odwiedzanymi szkołami oraz firmami, poznanie kultury i obyczajów Hiszpanii, wyciągnięcie wniosków do dalszej pracy zawodowej (np. zmiany w sposobie kształcenia), zachęcenie kadry do udziału w podobnych działaniach mobilnościowych.


Pobierz ppt "Program Leonardo da Vinci VETPro – Vocational Education and Training for Professionals Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google