Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zarządzanie przesyłem w wybranym łączu prądu stałego Włodzimierz Bieliński Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy Tadeusz Szczepański PSE-Północ.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zarządzanie przesyłem w wybranym łączu prądu stałego Włodzimierz Bieliński Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy Tadeusz Szczepański PSE-Północ."— Zapis prezentacji:

1 Zarządzanie przesyłem w wybranym łączu prądu stałego Włodzimierz Bieliński Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy Tadeusz Szczepański PSE-Północ S.A. VI Konferencja Naukowo-Techniczna Zarządzanie Energią i Teleinformatyka ZET 2012 Nałęczów, 15-17 lutego 2012 r.

2 Plan wystąpienia Wprowadzenie, Charakterystyczne stany pracy łącza SwePol Link, Przykłady przepływów w badanym łączu prądu stałego, Podsumowanie.

3 Trasa łącza HVDC SwePol Link

4 Łącze prądu stałego Szwecja – Polska Schemat połączeń obwodów głównych łącza

5 Charakterystyczne stany pracy łącza

6 Poglądowy schemat systemu sterowania i nadzoru MACH 2

7 Zasady sterowania pracą łącza (1) W normalnym trybie pracy łącza uprawnienia sterownicze dla stacji Wierzbięcino posiada ODM w Bydgoszczy a dla stacji Stärnö jest to dyspozycja w Sztokholmie. Zgodnie z porozumieniem pomiędzy operatorami sieci przesyłowej Szwecji i Polski, łącze prowadzone jest przez pół roku, naprzemiennie, zdalnie przez dyspozycje w Sztokholmie lub w Bydgoszczy. Dotyczy to sterowania przesyłem mocy w kablu czyli: zadawanie wartości mocy przesyłanej łączem, ustalanie kierunku przesyłu, ustalania szybkości narastania mocy, trybu regulacji mocy).

8 Zasady sterowania pracą łącza (2) Od uruchomienia łącza do 15 grudnia 2010 r. planowanie pracy łącza odbywało się w oparciu o umowę handlową pomiędzy operatorami sieci przesyłowej (OSP) Polski i Szwecji, z 24-godzinnym wyprzedzeniem. Każda ze stron zgłaszała chęć dostawy energii elektrycznej w podziale na poszczególne godziny doby. Jedynymi klientami posiadającymi prawo użytkowania łącza były spółki Vattenfall AB oraz PSE/GE S.A. Dostawcą w poszczególnych godzinach była ta strona, która zaproponowała niższą cenę energii.

9 Zasady sterowania pracą łącza (3) W dniu 26 VI 2003 r. Parlament Europejski wydał dyrektywę 1228/2003, w której określone zostały nowe warunki użytkowania międzynarodowych łączy przesyłowych. Według niej łącza miałyby być dostępne dla wszystkich klientów chcących z nich skorzystać. Prace prowadzone przez kilka lat doprowadziły do podpisania w dniu 14 XII 2010 stosownej umowy i od dnia 15 XII 2010 nastąpiło „otwarcie łącza dla rynku”. Od tego momentu przesył mocy w łączu podlega ściśle sprecyzowanym procedurom, uwzględniającym zasady rynkowe.

10 Charakterystyka pracy łącza (1) „Gotowość łącza” - definicja Łączny czas trwania przesyłu mocy przez łącze + łączny czas oczekiwania na przesył, odniesiony do czasu całego roku (wyrażony w procentach) „Praca łącza” - definicja Łączny czas trwania przesyłu mocy przez łącze, odniesiony do czasu całego roku (wyrażony w procentach)

11 Charakterystyka pracy łącza (2) Wybrane wielkości charakterystyczne z lat 2001 - 2009

12 Charakterystyka pracy łącza (3) Energia przesłana łączem w latach 2001 – 2009 (w GWh)

13 Charakterystyka pracy łącza (4)

14 Charakterystyka pracy łącza (6) Przykładowy rejestrogram przepływu mocy (1)

15 Charakterystyka pracy łącza (7) Przykładowy rejestrogram przepływu mocy (2)

16 Charakterystyka pracy łącza (8) Przykładowy rejestrogram przepływu mocy (3)

17 Charakterystyka pracy łącza (9) Przykładowy rejestrogram przepływu mocy

18 Charakterystyka pracy łącza (10) Przykładowy rejestrogram przepływu mocy

19 Charakterystyka pracy łącza (11) Przykładowy rejestrogram przepływu mocy

20 Charakterystyka pracy łącza (12) Przykładowy rejestrogram przepływu mocy

21 Charakterystyka pracy łącza (13) Przykładowy rejestrogram przepływu mocy

22 Charakterystyka pracy łącza (14) Przykładowy rejestrogram przepływu mocy

23 Charakterystyka pracy łącza (15) Przykładowy rejestrogram przepływu mocy

24 Podsumowanie Do wiarygodnych i reprezentatywnych ocen cech przepływów mocy w złączu HVDC SwePol Link konieczne jest wydłużenie okresu obserwacji oraz zastosowania zmodyfikowanych wskaźników do oceny kształtu wykresów czasowych i wykazania cech probabilistycznych i/lub statystycznych rejestrowanych szeregów czasowych.

25 Dziękuję za uwagę Tadeusz Szczepański PSE-Północ S.A. e-mail: tadeusz.szczepanski@pse-operatr.pl Włodzimierz Bieliński UTP Bydgoszcz e-mail: bielin@utp.edu.pl


Pobierz ppt "Zarządzanie przesyłem w wybranym łączu prądu stałego Włodzimierz Bieliński Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy Tadeusz Szczepański PSE-Północ."

Podobne prezentacje


Reklamy Google