Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

OAZA NOWEJ DROGI W SYSTEMIE FORMACYJNYM RUCHU ŚWIATŁO-ŻYCIE

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "OAZA NOWEJ DROGI W SYSTEMIE FORMACYJNYM RUCHU ŚWIATŁO-ŻYCIE"— Zapis prezentacji:

1 OAZA NOWEJ DROGI W SYSTEMIE FORMACYJNYM RUCHU ŚWIATŁO-ŻYCIE

2 PREEWANGELIZACJA Rodzina Świadectwo innych Katechizacja
Środowiska wzrostu duchowego (ruchy, stowarzyszenia i in.) Kultura i sztuka Wg. EN. jest „wieszczeniem Dobrej Nowiny milczącym, ale bardzo mocnym i skutecznym”. Preewangelizacja ma prowadzić do zainteresowaniem Bogiem.

3 Oaza Nowego Życia stopnia podstawowego
Preewangelizacja – przed ONŻ I st. Przed reformą oświaty – dla osób po 8 klasie szkoły podstawowej (odpowiada dziś po 2 klasie gimnazjum) Po reformie – dla osób po 3 klasie gimnazjum i starszych, którzy NIGDY nie uczestniczyli w rekolekcjach

4 Oaza Nowego Życia 0 st. Oparta na tajemnicach różańca
Tematem przewodnim: „Maryjo spraw niech będę Kimś” Człowiek – jego godność, wartość, jego wola, uczucia Kult czy kultura ciała? Nowa kultura, czystość, skromność

5 Oaza Nowej Drogi I st. „JA” II st. „TY” III st. „MY”
Tożsamość człowieka II st. „TY” Relacje międzyosobowe III st. „MY” Chrześcijańska wspólnota EWANGELIZACJA w drugim półroczu po III st. OND

6 ETAP PREEWANGELIZACJI
Treść przeżyć rekolekcyjnych koncentruje się wokół hasła „ja”. Zawiera rozważania nad tożsamością człowieka wierzącego oraz stanowi próbę porządkowania jego wnętrza przez refleksję nad podstawowymi atrybutami człowieczeństwa oraz jest spojrzeniem w przyszłość drogi życiowej uczestników oczyma wiary. Hasło „ty”. Podejmuje zagadnienie dialogu i spotkania. Omawia specyfikę relacji człowieka do poszczególnych Osób Trójcy Świętej, do Matki Bożej oraz do rodziców; przypomina warunki mające wpływ na jakość spotkania z drugą osobą oraz ukazuje relacje międzyludzkie w świetle doświadczenia wiary. Wyrażone w haśle „my”. Obejmuje refleksję nad fundamentami chrześcijańskiej wspólnoty, podejmuje rozważania nad wartościami tworzącymi więzi wspólnotowe oraz ukazuje konsekwencje płynące z przynależności do społeczności Kościoła, który powstał jako owoc Tajemnicy Paschalnej Chrystusa.

7 Droga 15 dni na OND I stopnia
I część rekolekcji ( tajemnice radosne) Tematyka ogólna: Tożsamość człowieka wierzącego. Tematyka szczegółowa: Odkrywanie miejsca człowieka wobec Boga oraz jego miejsca w świecie. Rozważanie postawy dziecięctwa Bożego przeżywanej w odniesieniu do Boga (ukazuje status człowieka w relacji do innych stworzeń, omawia źródła ludzkiej godności oraz zróżnicowania płci). Przypomnienie o społecznych i kulturowych uwarunkowaniach wiary. Wydarzeniem – syntezą tych dni jest wieczorna adoracja Najświętszego Sakramentu w 5 dniu oazy.

8 Tematy dni 1-5 Jestem dzieckiem Bożym
Człowiek najważniejszym stworzeniem na ziemi Godność osoby ludzkiej Mężczyzna i kobieta w Bożym planie zbawienia Kultura i tradycja mojego narodu

9 Droga 15 dni na OND I stopnia
II część rekolekcji ( tajemnice bolesne) Tematyka ogólna: Porządkowanie wnętrza człowieka. Tematyka szczegółowa: Porządkowanie wnętrza (dokonuje się poprzez refleksję nad podstawowymi składnikami egzystencji człowieka takimi jak: emocje i wola, napięcie pomiędzy ciałem i duchem, wyobraźnia, pragnienia, wolność, miłość „agape”). Wydarzeniem – syntezą tych dni jest Celebracja Sakramentu Pojednania w 10 dniu oazy.

10 Tematy dni 6-10 6. Wola i uczucia 7. Kult ciała czy kultura ciała
8. Kształtowanie wyobraźni i pragnień 9. Prawdziwa wolność 10. Co to znaczy kochać?

11 Droga 15 dni na OND I stopnia
III część rekolekcji ( tajemnice chwalebne) Tematyka ogólna: Spojrzenie w przyszłość, naznaczone doświadczeniem wiary. Tematyka szczegółowa: Ukazanie motywów chrześcijańskiej radości i nadziei, aby postawić sobie pytanie o kształt osobistego powołania oraz cel życia. Ma to prowadzić do doświadczenia Kościoła jako środowiska wzrostu wiary. Jest to również zaproszenie do podjęcia wszechstronnego rozwoju własnej osobowości w ramach formacji parafialnej wspólnoty Ruchu Światło-Życie. Wydarzeniem – syntezą tych dni jest akt zawierzenia Maryi własnego życia oraz całego dzieła oazy (14 dzień – nabożeństwo wieczorne) oraz przyjęcie treści „Nasza droga” (dziewczęta) i „Nasz program” (chłopcy) w 15 dniu oazy.

12 Ważnym i nowym elementem programu oazy jest nabożeństwo Drogi Światła (Via lucis) w 11 dniu oazy, które ma kierować pobożność chrześcijańską ku kontemplacji Tajemnicy Paschalnej. Nowym elementem jest też gawęda o świętym, którą najlepiej przeprowadzić w ramach spotkania wieczornego lub na zakończenie szkoły śpiewu. Metodą pracy w małych grupach stosowaną w całej formacji OND jest Ewangeliczna Rewizja Życia. Wdrażanie Liturgii Godzin na OND I st. wiąże się z modlitwą psalmem recytowanym rano przez wszystkich (często tylko jako fragment) a wieczorem wspólnie medytowany. W notatniku uczestnika każdy dzień kończy „dziennik duchowy”, który ma pomóc w przeżywaniu rekolekcji.

13 OND 1 st.

14 Droga 15 dni na OND II stopnia Temat ogólny rekolekcji: Relacje międzyosobowe.
I część rekolekcji ( tajemnice radosne) Tematyka dni: 1-3: Uporządkowanie i pogłębienie osobistych odniesień do Osób Trójcy Świętej. 4 dzień: Refleksja nad pobożnością maryjną. 5 dzień: Szacunek wobec rodziców.

15 Droga 15 dni na OND II stopnia Temat ogólny rekolekcji: Relacje międzyosobowe.
II część rekolekcji ( tajemnice bolesne) Tematyka: Refleksja nad warunkami niezbędnymi do nawiązania i rozwoju głębokich relacji z innymi ludźmi (poznanie motywów własnego postępowania, komunikacja niewerbalna, poznanie postaw przeciwstawnych: pokora- pycha, szczerość-nieszczerość).

16 Droga 15 dni na OND II stopnia Temat ogólny rekolekcji: Relacje międzyosobowe.
III część rekolekcji ( tajemnice Chwalebne) Tematyka : Więzi międzyludzkie w świetle wiary – świadectwo o Zmartwychwstałym, świadectwo nowej kultury (wolność od nałogów), zaangażowanie w dzieła apostolskie.

17 Droga 15 dni na OND II stopnia Temat ogólny rekolekcji: Relacje międzyosobowe.
Wydarzeniem – punktem ciężkości OND II st. jest Celebracja Sakramentu Pokuty i Pojednania (10 dzień) Ważnym i nowym elementem programu oazy jest nabożeństwo Drogi Światła (Via lucis) w 11 dniu oazy, które ma kierować pobożność chrześcijańską ku kontemplacji Tajemnicy Paschalnej.

18 Podobnie tak jak na I st. OND jest też gawęda o świętym, którą najlepiej przeprowadzić w ramach spotkania wieczornego lub na zakończenie szkoły śpiewu. Metodą pracy w małych grupach stosowaną w całej formacji OND jest Ewangeliczna Rewizja Życia. Wdrażanie Liturgii Godzin na OND I st. wiąże się z modlitwą psalmem recytowanym rano przez wszystkich (często tylko jako fragment) a wieczorem wspólnie medytowany. W notatniku uczestnika każdy dzień kończy „dziennik duchowy”, który ma pomóc w przeżywaniu rekolekcji.

19 OND 2 st.

20 Droga 15 dni na OND III stopnia Temat ogólny rekolekcji: Chrześcijańska wspólnota.
I część rekolekcji ( tajemnice radosne) Tematyka: Chrześcijańskie zasady tworzenia wspólnoty pomiędzy ludźmi (braterstwo, wrażliwość na potrzeby członków grupy, postawa służby, troska o najsłabszych).

21 Droga 15 dni na OND III stopnia Temat ogólny rekolekcji: Chrześcijańska wspólnota.
II część rekolekcji ( tajemnice bolesne) Tematyka: Jakość istniejącej wspólnoty. ( Rozważania na temat przyczyn rozłamów w Kościele, rozpoznawanie działalności sekt i zasady Nowej Kultury)

22 Droga 15 dni na OND III stopnia Temat ogólny rekolekcji: Chrześcijańska wspólnota.
III część rekolekcji ( tajemnice chwalebne) Tematyka: Dawanie świadectwa wobec świata. ( Praca zawodowa, społeczna, działalność kulturalna i artystyczna, miłość do Ojczyzny, szacunek dla tradycji przodków)

23 Droga 15 dni na OND III stopnia Temat ogólny rekolekcji: Chrześcijańska wspólnota.
1 wydarzeniem – punktem ciężkości jest nabożeństwo wieczorne 9 dnia, przygotowujące do wspólnotowej Celebracji Sakramentu Pokuty i Pojednania dnia 10. 2 wydarzeniem jest dzień 15. Po godzinie świadectwa jest nabożeństwo wieńczące codzienne rozważania o świętych, które towarzyszą uczestnikom wszystkich trzech stopni OND. Celem jest ukazanie Kościoła, jako communio sanctorum.

24 OND 3 st.

25 Ciąg dalszy nastąpi…


Pobierz ppt "OAZA NOWEJ DROGI W SYSTEMIE FORMACYJNYM RUCHU ŚWIATŁO-ŻYCIE"

Podobne prezentacje


Reklamy Google