Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Plan pracy z ministrantami na podstawie materiałów formacyjnych Krajowego Duszpasterstwa Służby Liturgicznej oraz Dyrektorium Duszpasterstwa Służby Liturgicznej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Plan pracy z ministrantami na podstawie materiałów formacyjnych Krajowego Duszpasterstwa Służby Liturgicznej oraz Dyrektorium Duszpasterstwa Służby Liturgicznej."— Zapis prezentacji:

1 Plan pracy z ministrantami na podstawie materiałów formacyjnych Krajowego Duszpasterstwa Służby Liturgicznej oraz Dyrektorium Duszpasterstwa Służby Liturgicznej Czyli : -kto? -kiedy? -co?

2 Formacja ministrancka Kandydat (kl. 3) Choralista (kl. 4) Ministrant Światła (kl. 5) Ministrant Ołtarza (kl. 6) Ministrant Księgi (kl. 1,2 gim) Ministrant Słowa Bożego (kl. 3 gim) Ceremoniarz Animator Liturgiczny Kandydat (kl. 3) Formacja dzieci: –Rok I- Zgromadzenie liturgiczne –Rok II- Procesje liturgiczne –Rok III- Ołtarz i ofiara Formacja gimnazjalistów –Rok I- Księgi liturgiczne –Rok II- Rok liturgiczny –Rok III- Funkcje liturgiczne Młodzież –Rok I- Słowo –Rok II- Sakrament –Rok III- Wspólnota Wg funkcji Wg Dyrektorium

3 Tematyka zbiórek Kandydat kl. 3 SP 1.Kto to jest ministrant? -historia -patroni -cechy -stopnie 2.Posługa ministranta -co znaczy służyć? -strój ministranta -postawy 3.Kościół- miejsce posługi -najważniejsze miejsce -patron parafii -poruszanie się w kościele 4.Słowniczek liturgiczny 5.Umiejętność służenia -chodzenie w procesji -poruszanie się na Mszy -wszystkie zwyczajne funkcje 6.Znajomość pieśni i piosenek -Króluj nam Chryste Np. -Kiedy ranne wstają zorze -Przed tak wielkim

4 Wskazówki Dyrektorium Kandydat kl. 3 SP 1.Okres kandydatury trwa jeden rok 2. Kandydaci: -uczą się podstawowych funkcji -poznają kościół -poznają wymagania duchowe 3. Kandydaci nie spełniają funkcji liturgicznych, chyba że prowadzący formację uznają inaczej. 4. Przyjęcie do grona ministrantów odbywa się przez udzielenie błogosławieństwa oraz otrzymanie stroju

5 Spotkania z rodzicami (prowadzone przez księdza opiekuna) Kandydat Kandydat kl. 3 SP 2. Przedstawienie programu formacyjnego kandydata 1. Rodzice- przewodnicy życia religijnego dziecka

6 Tematyka zbiórek Choralista Choralista kl. 4 SP 1.Słowo Boga we Mszy św. -części Mszy św. -co się dzieje podczas Mszy św.? -postawa podczas proklamacji Pisma Świętego -odpowiedź na Słowo Boże- świadectwo życia -moja modlitwa prywatna -modlitwy kapłana -co to jest prefacja? -formularz mszalny- tajemnica dnia -Amen -milczenie podczas Mszy -Lektura Pisma Świętego w domu 2.Mój śpiew w czasie Mszy świętej -zadanie śpiewu w czasie Mszy św. -Co jest celem Aktu Pokuty? -Chwała na wysokości Bogu- źródło i znaczenie - Dlaczego psalm responsoryjny? -co oznacza Alleluja? -zadanie pieśni na przygotowanie darów -Kto z nami śpiewa hymn Święty, Święty? -dlaczego Pana Jezusa nazywamy Barankiem Bożym? -Śpiew podczas i po Komunii świętej -Do czego posyła nas Bóg? -Co to jest Liturgia uświęcania czasu?

7 Choralista Choralista kl. 4 SP 1.Spotkania powinny pomóc dzieciom zrozumieć, że to Chrystus zaprasza swoich uczniów na Eucharystię. 2. Uczestnictwo we Mszy- świadome, czynne, owocne 3. Poznanie znaczenia aklamacji oraz odpowiedzi na wezwania kapłana 4. Poznanie znaczenia i sposobu spełniania funkcji ministranta wody, kadzidła, dzwonków, mitry i pastorału. Wskazówki Dyrektorium Rok I- zgromadzenie liturgiczne

8 Spotkania z rodzicami (prowadzone przez księdza opiekuna) Choralista Choralista kl. 4 SP 1. Rodzice, którzy oddali Bogu swojego syna 2. Słowo Boga i moja odpowiedź 3. Mój śpiew w czasie Mszy świętej 4. Potrzeby psycho-pedagogiczne dzieci w kl. 4 i rola ich rodziców w kształtowaniu prawidłowych postaw

9 Tematyka zbiórek Ministrant Światła kl. 5 SP 1.Światło- znak obecności Boga -Obecność ognia i światła w historii zbawienia -Świeca, świecznik, pochodnia -Świeca i ołtarz 2. Ja jestem światłem świata -Światło Chrystusa -Światło wiary- procesje -Światło prawdy- proklamacja Ewangelii -Światło miłości- ofiara -Światło życia- paschał -Świece podczas liturgii, sprawowania sakramentów i nabożeństw 3. Wy jesteście światłem świata -Szczegółowe omówienie modlitwy Ojcze nasz

10 Wskazówki Dyrektorium Rok II- Procesje liturgiczne Ministrant Światła kl. 5 SP 1. Procesje liturgiczne- szczególna rola krzyża i świec, symbolika 2. Wędrowanie ku Bogu- z Bogiem poprzez trudności

11 Spotkania z rodzicami (prowadzone przez księdza opiekuna) Ministrant Światła kl. 5 SP 1. Program formacyjny ministranta światła 2. Ja jestem światłem świata 3. Wy jesteście światłem świata

12 UWAGA Występuje tutaj rozbieżność planu formacyjnego oraz Dyrektorium. Wg. Dyrektorium klasa 6 to formacja ministranta ołtarza, zaś wg. planu formacyjnego- ministranta Księgi. Z kolei Dyrektorium rozkłada formację m. Księgi na dwa lata- klasy 1 i 2 gimnazjum. Jako że Dyrektorium jest źródłem zdecydowanie nowszym, zachowamy kolejność w nim prezentowaną.

13 Tematyka zbiórek Ministrant Ołtarza kl. 6 SP 1. Ołtarz, ofiara, ofiarnik -biblijne ołtarze -ołtarz- miejsce ofiary oraz uczty -dary ofiarne- chleb i wino, składka 2. Liturgia sakramentalna i liturgia rodzinna -Liturgia Eucharystii -Rodzaje sprawowania Mszy świętej, język łaciński -obrzędy sakramentów, sakramentalia 3. Ministrant wody -Woda we Mszy świętej, symbolika wody -oczyszczenie przez pokutę 4.Ministrant kadzidła - biblijne obrazy, symbolika kadzidła -okadzanie

14 Wskazówki Dyrektorium Rok III- Ołtarz i ofiara Ministrant Ołtarza kl. 6 SP 1.Symbolika ołtarza, znaczenie darów chleba i wina 2. Tajemnica ofiary- składanie siebie w ofierze, wyrażenie swojej ofiary w znakach chleba i wina

15 Spotkania z rodzicami (prowadzone przez księdza opiekuna) Ministrant Ołtarza kl. 6 SP 1. Program formacyjny ministranta światła 2. Polski obyczaj religijny 3. Środki społecznego przekazu

16 Tematyka zbiórek Ministrant Księgi kl. 1 gim. 1.Księgi liturgiczne -Rodzaje ksiąg -Mszał, formularz mszalny -Modlitwa powszechna -Posługa przy sprawowaniu sakramentów świętych -Liturgia Godzin 2. Znak krzyża w liturgii -Znak krzyża, służba krucyferariusza -Noszenie krzyża w sobie -Droga krzyżowa

17 Tematyka zbiórek Ministrant Księgi kl. 2 gim. 1. Rok liturgiczny -Historia zbawienia -Rok liturgiczny, okresy -Uroczystości, święta, wspomnienia 2. Liturgia życia -Okres wielkanocny -Niedziela- dzień Pański, dzień chrześcijańskiego wypoczynku, święto rodzinne -ojczyzna -szaty liturgiczne -naczynia liturgiczne

18 Wskazówki Dyrektorium Rok I- Księgi liturgiczne Ministrant Księgi kl. 1 gim. 1. Wprowadzenie w bogactwo i różnorodność ksiąg liturgicznych 2. Całościowe spojrzenie na posługiwanie w liturgii i pogłębienie go -w wymiarze rozumienia i poprawnego spełniania funkcji -w wymiarze formacji biblijnej, modlitewnej, apostolskiej 3.Zadania apostolskie- troska o szacunek i życzliwość dla innych

19 Wskazówki Dyrektorium Rok II- Rok liturgiczny Ministrant Księgi kl. 2 gim. 1. Pogłębienie zrozumienia i przeżywania roku liturgicznego 2. Praktyki religijne związane z poszczególnymi okresami 3. Znaczenie wielkich celebracji, umiejętność posługiwania w dużych zespołach 4. Udział w dziełach apostolskich- jasełka, misteria, pomoc chorym, pielęgnowanie zwyczajów chrześcijańskich

20 Spotkania z rodzicami (prowadzone przez księdza opiekuna) Ministrant Księgi kl. 1, 2 gim. 1. Program formacyjny ministranta księgi 2. Potrójne posłannictwo chrześcijanina- prorockie, kapłańskie, królewskie 3. Wychowanie do miłości bliźniego

21 Co dalej? W tym miejscu kończą się podręczniki Krajowego Duszpasterstwa Służby Liturgicznej. Jednak Dyrektorium podaje dalszą drogę- naszkicowana została ona na drugim slajdzie. Polega ona na wyborze posługi według swojego talentu i dołączeniu do grup liturgicznych- lektorów, psałterzystów, scholi, etc. Nie można zapomnieć też o letnich rekolekcjach oraz kursach- one również są uwzględnione w powyższych programach. Rekolekcje i kursy specjalistyczne, dla ministrantów, organizowane są przez DSLAP. Przygotował- Łukasz Cybulski


Pobierz ppt "Plan pracy z ministrantami na podstawie materiałów formacyjnych Krajowego Duszpasterstwa Służby Liturgicznej oraz Dyrektorium Duszpasterstwa Służby Liturgicznej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google