Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Filologia germańska I rok 2014/2015. Informacje podstawowe Filologia germańska jest kierunkiem, w ramach którego uruchomione zostały następujące specjalności:

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Filologia germańska I rok 2014/2015. Informacje podstawowe Filologia germańska jest kierunkiem, w ramach którego uruchomione zostały następujące specjalności:"— Zapis prezentacji:

1 Filologia germańska I rok 2014/2015

2 Informacje podstawowe Filologia germańska jest kierunkiem, w ramach którego uruchomione zostały następujące specjalności: Od I semestru  Filologia germańska z drugim językiem obcym – JEZYK OBCY OD PODSTAW (hiszpański, włoski, francuski);  Filologia germańska z językiem angielskim (niemiecki zaawansowany); …………………………………………………………………………………………………….  Filologia germańska bez specjalności: Od III semestru (drugiego roku) wybiera specjalizację  Filologia germańska, specjalizacja kulturoznawczo-dziennikarska  Filologia germańska, specjalizacja lingwistyczna (językoznawcza)  Filologia germańska, specjalizacja glottodydaktyczna (nauczycielska)

3 Informacje podstawowe  Wszyscy mają wspólny program studiów: ok. 2/3 całego programu. Są to przedmioty przypisane do semestrów, które trzeba zaliczyć. Ta część planu studiów ma przypisane punkty ECTS na „sztywno”.  Ok. 1/3 programu to specjalności lub specjalizacje.

4 Zasada zbierania punktów ECTS Plany studiów liczone są w punktach ECTS. Punkty odpowiadają przeciętnej pracy studenta, koniecznej do zaliczenia przedmiotu:  1 ECTS to ca. 25-30 godz. pracy (w „klasie”, konsultacji, w domu, w bibliotece, na praktykach etc.).  Rok studiów kończy min. 60 ECTS, po trzech latach studiów trzeba zebrać 181 ECTS (1 ECTS to WF);  Każdego roku można wybrać więcej ECTS, ponieważ punkty się kumulują. Nie można wybrać mniej!

5 Punkty ECTS i program studiów  Studenci muszą wybrać na każdym roku studiów konkretną liczbę punktów ECTS, odpowiadających przedmiotów do wyboru: Specjalnościowych (języki obce) i specjalizacyjnych; przedmiotów do wolnego wyboru germanistycznych (zajęcia B); przedmiotów do wolnego wyboru ogólnouniwersyteckich (zajęcia C); Zajęcia C można wybrać z oferty zajęć B, odwrotnie nie.

6 Punkty ECTS i program studiów  Na I roku wszyscy studenci, także SPN muszą wybrać 5 ECTS;  Studenci „czystej” germanistyki wybierają min. 1 przedmiot do wyboru typu B za 3 ECTS, WF (1 ECTS) oraz przedmioty C za 2 ECTS lub 2 przemioty do wyboru typu B (6 ECTS)  Studenci z drugim językiem obcym (też angielskim) muszą wybrać praktyczną naukę drugiego języka po 4 ECTS w każdym semestrze. Zbiorą więcej punktów na I roku, które im się przeniosą na II rok.  Studenci z językiem angielskim mogą ponadto wybrać: - elementy kultury i historii angielskiej (sem. zimowy) 3 ECTS - elementy literatury angielskiej (sem.letni) 4 ECTS - gramatykę opisową języka angielskiego: oba semestry: ( 8 ECTS Lepiej zostawić to na II rok

7 Oferta zajęć B i C dla studentów I roku Można (trzeba) wybrać WF: 1 ECTS: zapisy przez internet (zajęcia C) O ile czują się Państwo pewni językowo: w semestrze zimowym: - Zajęcia do wyboru projekt (prof. Krystyny Radziszewska): 3 ECTS w semestrze letnim: - Deutsche Kultur in Lodz (dr Monika Kucner): 3 ECTS - Zajęcia do wyboru projekt (dr Monika Kucner): 3 ECTS - Zajęcia do wyboru projekt (mgr Hanna Kołodziejczyk): 3 ECTS Inne zajęcia, które będą w ofercie (od grudnia)

8 Zajęcia dodatkowe Czy można wybrać 2 specjalizacje-specjalności? Na przykład drugi język obcy i specjalność glottodydaktyczną (nauczycielską)? Można, ale trzeba pamiętać, że dodatkowe zajęcia są płatne. W specjalności glottodydaktycznej zajęcia konieczne do zdobycia uprawnień nauczycielskich (szkoła podstawowa) mają 34 ECTS. Studenci z angielskim mogą zrobić dydaktykę j. angielskiego za dodatkową opłatą. „Cennik” zostanie ogłoszony wkrótce. Zapisy na specjalizacje wybierane od II roku odbędą się w kwietniu 2014. Mają Państwo czas, żeby się zastanowić.

9 Jak wybierać???  Zastanowić się, jakie zajęcia są interesujące i przydatne;  Sprawdzić, czy te zajęcia nie pokrywają się z zajęciami obowiązkowymi;  Obliczyć, ile punktów brakuje do zaliczenia roku. W roku należy zebrać 60 ECTS. Można zebrać więcej, punkty się kumulują. Ale na I roku należy przede wszystkim zaliczyć zajęcia obowiązkowe. A więc nie należy robić więcej niż 65-70 ECTS. UWAGA: na I roku studenci z drugim językiem (też angielskim) nie muszą szukać dodatkowych punktów w zajęciach B lub C. Zajęcia z drugiego języka pokrywają konieczną do zebrania liczbę punktów.

10 Siatka godzin dla wszystkich semestr Przedmiot Szczegóły przedmiotu ilość godzin ECTS WykładPCKRazem Forma zal. 1 PNJN 1 78 E6 1 Fonetyka i gramatyka praktyczna 1 56 oc.3 1 Gramatyka opisowa j. niemieckiego 1 2015 35E4 1 Wprowadzenie do wiedzy o Niem. 2015 35oc.3 1 Historia literatury niemieckiej 1 2028 48E4 1 Historia Niemiec 1 28 E3 2 PNJN 2 78 E6 2 Fonetyka i gramatyka praktyczna 2 56 E4 2 Rozumienie tekstów naukowych 28 oc.3 2 Gramatyka opisowa j. niemieckiego 2 2015 35E4 2 Wstęp do językoznawstwa 2015 35oc.4 2 Wstęp do literaturoznawstwa 2015 35oc.4 2 Historia literatury niemieckiej 2 2028 48E4 2 Historia Niemiec 2 28 E3 1, 2 Przedmioty grupy B, S oc.5

11 Czysta gemanistyka  Wszystkie specjalizacje muszą wybrać: Zajęcia do wyboru B (3 zajęcia)84 oc.9 WF 30 oc.1 Praktyki zawodowe 120oc.4 Zajęcia do wyboru B Projekt28 oc.3 Wybór ogólnouniw. C oc.3

12 Germanistyka z językami  Z angielskim  Z innymi językami 1,2,3,4,5 WF30oc.1 3,4,5,6 Praktyki zawodowe120oc.4 1,2,3,4,5 Wybór ogólnouniw. C oc.1 1,2,3,4,5 WF30oc.1 3,4,5,6 Praktyki zawodowe120oc.4 3,4,5 Zajęcia do wyboru B Projekt28oc.3 3,4,5 Zajęcia do wyboru B ( 2 zajęcia)56oc.6

13 Jak wybierać????  Studenci z jęzkiem obcym lepiej niech nie wybierają, chyba że czują się pewnie i rozumieją „system”; Studenci „czystej” germanistyki:  Semestr zimowy: najlepiej wybrać WF – 1 ECTS;  Semestr zimowy: wybrać 1 zajęcia, które wydają się interesujące jako zajęcia C: za 1 ECTS  Semestr letni: 1 zajęcia B: 3 ECTS lub

14 Jak wybierać ???? Studenci „czystej” germanistyki:  Semestr zimowy: najlepiej wybrać WF – 1 ECTS;  Semestr zimowy: zajęcia B projekt: 3 ECTS  Semestr letni: 1 zajęcia B: 3 ECTS / 1 zajęcia C 1 ECTS lub

15 Jak wybierać?????? Studenci „czystej” germanistyki:  Semestr zimowy: najlepiej wybrać WF – 1 ECTS;  Semestr letni: 1 zajęcia C z oferty ogólnowydziałowej za 1-3 ECTS  Zajęcia B za 3 ECTS

16 Deutsch-Polnische Studien Do wyboru:  2 zajęcia do wyboru B przeznaczone dla tego kierunku: najlepiej w semestrze letnim Lub  WF 1 ECTS (najlepiej semestr zimowy);  1 zajęcia do wyboru B przeznaczone dla tego kierunku: najlepiej w semestrze letnim  1 ECTS do wyboru C: sem. zimowy lub letni

17 Studia w innych uniwersytetach - Mamy duży wybór pobytów stypendialnych ERASMUSa - Polecamy praktyki ERASMUSa - Radzimy starać się o stypendia DAAD - Radzimy korzystać z programu MOST Prosimy śledzić ogłoszenia na stronie

18 Kontakt, opiekun roku  Siatki oraz dzisiejsza prezentacja godzin na stronie: www. germanistyka.uni.lodz.pl Opiekun roku: dr Agnieszka Stawikowska- Marcinkowska Agnieszka.stawikowska@onet.eu Pok. 4.95


Pobierz ppt "Filologia germańska I rok 2014/2015. Informacje podstawowe Filologia germańska jest kierunkiem, w ramach którego uruchomione zostały następujące specjalności:"

Podobne prezentacje


Reklamy Google