Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Tworzenie przedmiotów, zajęć i protokołów

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Tworzenie przedmiotów, zajęć i protokołów"— Zapis prezentacji:

1 Tworzenie przedmiotów, zajęć i protokołów
Instrukcja USOS Tworzenie przedmiotów, zajęć i protokołów wersja by Marek Opacki

2 1. Tworzenie przedmiotów
Wybieramy następującą opcję z menu: Przedmioty -> Przedmioty. Aby dodać brakujące przedmiot dodajemy je w górnej liści Przedmioty. Kod przedmiotu powinien być unikatowy w obrębie całej uczelni dlatego konieczne jest skonsultowanie go z działem dydaktyki.

3 2. Tworzenie przedmiotów – typy protokołów
Aktualnie mamy do dyspozycji cztery rodzaje protokołów: EGZ – zaliczenie przedmiotu egzaminem na ocenę, normalna skala ocen ZAL-OCENA – zaliczenie przedmiotu na ocenę, normalna skala ocen ZAL_WF_OCENA – zaliczenie przedmiotu na ocenę, normalna skala ocen z dodatkową opcją ZAL pozwalającą zaliczyć przedmiot bez oceny (np. zwolnienie lekarskie z zajęć) ZAL – zaliczenie przedmiotu, dwie opcje zaliczony lub nie zaliczony Typ protokołu wybierany jest w kilku miejscach. Domyślny typ podawany jest już przy samym przedmiocie, jednak może on być zmieniony w dalszej części tworzenia protokołów.

4 3. Tworzenie przedmiotów – szczegóły przedmiotu
Na zakładce Szczegóły przedmiotu można dodać do przedmiotu atrybuty. Aktualnie najczęściej wykorzystywanym atrybutem jest Rodzaj. Z wybraną wartością Obowiązkowy pozwala określić przedmiot jako obowiązkowy, a tym samym konieczny do zaliczenia na etapie.

5 4. Tworzenie przedmiotów – grupy przedmiotów w cyklach
Na zakładce Grupy prz. w cyklach można ustalić w jakich grupach przedmiotów przedmiot będzie dostępny. Wybierając z menu opcję Przedmioty -> Grypy przedmiotów możemy dokonać operacji odwrotnej, czyli ustalić przedmioty dostępne w każdej z grup przedmiotów. W kolumnie Od kiedy podajemy kod cyklu, od którego ten przedmiot ma obowiązywać. W kolumnie Do kiedy podajemy kod cyklu, na którym przedmiot przestaje obowiązywać (włącznie).

6 5. Tworzenie przedmiotów – punkty w cyklach
Na zakładce Punkty w cyklach można ustalić ilość punktów przedmiotu w poszczególnych cyklach na poszczególnych programach studiów. W kolumnie Od kiedy podajemy kod cyklu, od którego ten przedmiot ma obowiązywać. W kolumnie Do kiedy podajemy kod cyklu, na którym przedmiot przestaje obowiązywać (włącznie).

7 6. Tworzenie przedmiotów – opis przedmiotu
Pod tabelą przedmiotów można wprowadzić dodatkowe informacje o przedmiocie dotyczące języka wykładowego (jeśli jest inny niż język polski) oraz kod sokratesowy przedmiotu. Na zakładce Opis znajdują się dwa pola pozwalające wprowadzić opis przedmiotu w języku polskim i angielskim. Oba pola mają maksymalną wielkość 4000 znaków. Na zakładce Skrócony opis, można wprowadzić wersję skróconą opisu przedmiotu zarówno w języku polskim jak i angielskim. Oba pola mają maksymalną wielkość 1000 znaków. Na zakładce Literatura, można wprowadzić informacje w języku polskim i angielskim o obowiązującej literaturze do danego przedmiotu. Oba pola mają maksymalną wielkość 4000 znaków. Powyższe informacje publikowane są w Katalogu przedmiotów w systemie USOSweb. Dane te, również za pośrednictwem systemu USOSweb, wprowadzane są przez koordynatorów przedmiotów.

8 7. Tworzenie przedmiotów – przedmioty cykli
W menu Przedmioty -> Przedmioty cykli, dostępny jest formularz umożliwiający określenie jakie przedmioty będą prowadzone w wybranym cyklu dydaktycznym. Przedmioty mogą być dodawane pojedynczo lub grupowo po wciśnięciu przycisku Dodaj przedmioty i wybraniu grupy przedmiotów.

9 8. Tworzenie przedmiotów – przedmioty cykli
W menu Przedmioty -> Szczegóły przedmiotów cykli, dostępny jest formularz umożliwiający podanie koordynatorów zajęć. Osoby takie będą miały możliwość, wspólnie z osobami prowadzącymi zajęcia, uzupełniania ocen w protokołach, a także aktualizować sylabus przedmiotu za pośrednictwem systemu USOSweb.

10 9. Tworzenie protokołów i zajęć
Dodawanie protokołów i zajęć może odbywać się w dwóch miejscach: - Wybierając opcję Zajęcia -> Cykle, przedmioty, zajęcia mamy możliwość wybrać z listy konkretny cykl, z kolejnej listy przedmiot z tego cyklu, a następnie zając się protokołami i zajęciami. - Wybierając opcję Zajęcia -> Przedmioty, zajęcia wybieramy od razu z listy konkretny przedmiot w konkretnym cyklu dydaktycznym.

11 10. Tworzenie protokołów i zajęć - dodawanie zajęć
Na zakładce Zajęcia podajemy typy zajęć dostępne w ramach danego przedmiotu. Typy te będą potrzebne zarówno przy tworzeniu protokołów jak i grup zajęciowych. W kolumnie Domyślny typ protokołu ponownie wybieramy typ protokołu, czyli w zasadzie obowiązującą podczas zaliczenia skalę ocen. Typ ten również będzie mógł być jeszcze zmieniony. Wśród typów zajęć dostępny jest Typ pomocniczy wykorzystywany w przypadku tworzenia kilku grup wykładowych. Zajęcia tego typu nie są widoczne w protokołach.

12 11. Tworzenie protokołów i zajęć - dodawanie protokołów
Na zakładce Protokoły wybieramy już ostatecznie typy protokołów dla utworzonych zajęć. Dodatkowo możemy tu określić czy ocena z tego zaliczenia będzie się wliczać do średniej ocen studenta. Na liście Terminy protokołów podajemy w jakich terminach i ile razy będzie można zaliczać przedmiot. Aktualnie status zaliczenia powiązany jest z systemem USUSWeb i zależny od jego działania.

13 12. Tworzenie grup zajęciowych
W menu Zajęcia -> Zajęcia i grupy, dostępny jest formularz pozwalający na tworzenie grup dla przedmiotów z podziałem na typy zajęć w danym cyklu dydaktycznym. W tabeli grup możliwe jest określenie ilości grup oraz ich numerów, nazw oraz limitu miejsc.

14 13. Tworzenie grup zajęciowych – przypisywanie studentów
W formularzu dostępnym z menu Zajęcia -> Grupy, dla każdej grup, na zakładce Studenci grupy, można ręcznie przypisywać osoby do grup. Tabela ta pozwala również, po wciśnięciu przycisku Przenieś do innej, na przenoszenie studentów do innych grup zarówno pojedynczo jak i grupowo. Za pomocą przycisków Studenci grupy oraz Studenci etapu można automatycznie dodawać do wybranej grupy studentów z dowolnej innej grupy lub całego etapu studiów.

15 14. Tworzenie grup zajęciowych – prowadzący grupy
Na zakładce Prowadzący grupy, wymagane jest podanie osoby lub osób prowadzących zajęcia w ramach wybranej grupy zajęciowej. Osoby takie będą miały możliwość uzupełniania ocen w protokołach za pośrednictwem systemu USOSweb.

16 14. Tworzenie grup zajęciowych – uzgadnianie grup
Formularz dostępnym z menu Zajęcia -> Uzgadnianie grup, pozwalana na rozdzielenie osób przypisanych do jednej grupy na mniejsze grupy innego typu zajęć. Mechanizm ten przydaje się zwłaszcza w przypadku, gdy rozdziela się wszystkich studentów z jednej grupy wykładowej na grupy ćwiczeniowe, laboratoryjne lub projektowe. W przypadku gdy dany przedmiot będzie miał kilka grup wykładowych, konieczne jest utworzenie grupy pomocniczej, przypisanie do niej wszystkich studentów, a następnie rozdzielenie ich na grupy wykładowe. W celu uruchomienia mechanizmu należy wcisnąć przycisk Proponuj grupy. System automatycznie przedstawia propozycję rozdzielenie studentów na poszczególne grupy. Po wprowadzeniu ewentualnych korekt zatwierdzamy podział przyciskiem Zatwierdź prop.


Pobierz ppt "Tworzenie przedmiotów, zajęć i protokołów"

Podobne prezentacje


Reklamy Google