Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Filologia germańska I rok 2013/2014. Informacje podstawowe Filologia germańska jest kierunkiem, w ramach którego uruchomione zostały następujące specjalności:

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Filologia germańska I rok 2013/2014. Informacje podstawowe Filologia germańska jest kierunkiem, w ramach którego uruchomione zostały następujące specjalności:"— Zapis prezentacji:

1 Filologia germańska I rok 2013/2014

2 Informacje podstawowe Filologia germańska jest kierunkiem, w ramach którego uruchomione zostały następujące specjalności: Od I semestru Filologia germańska z drugim językiem obcym – JEZYK OBCY OD PODSTAW (hiszpański, włoski, francuski); Filologia germańska z językiem angielskim (niemiecki zaawansowany); Filologia germańska z językiem angielskim (niemiecki od podstaw); Od III semestru (drugiego roku) Filologia germańska, specjalność kulturoznawczo-dziennikarska Filologia germańska, specjalność lingwistyczna (językoznawcza) Filologia germańska, specjalność glottodydaktyczna (nauczycielska)

3 Informacje podstawowe Wszyscy studenci muszą wybrać jedną specjalność. Studenci germanistyki z drugim językiem obcym, także angielskim, już specjalność wybrali. Studenci czystej germanistyki będą wybierać po I roku. Wszyscy mają wspólny program studiów: ok. 2/3 całego programu. Są to przedmioty przypisane do semestrów, które trzeba zaliczyć. Ta część planu studiów ma przypisane punkty ECTS na sztywno. Ok. 1/3 programu to specjalności.

4 Zasada zbierania punktów ECTS Plany studiów liczone są w punktach ECTS. Punkty odpowiadają przeciętnej pracy studenta, koniecznej do zaliczenia przedmiotu: 1 ECTS to ca. 25-30 godz. pracy (w klasie, konsultacji, w domu, w bibliotece, na praktykach etc.). Rok studiów kończy min. 60 ECTS, po trzech latach studiów trzeba zebrać 181 ECTS (1 ECTS to WF)

5 Punkty ECTS i program studiów Studenci muszą wybrać na każdym roku studiów konkretną liczbę punktów ECTS, odpowiadających przedmiotów do wyboru: Specjalnościowych; przedmiotów do wolnego wyboru germanistycznych (zajęcia B); przedmiotów do wolnego wyboru ogólnouniwersyteckich (zajęcia C); Zajęcia C można wybrać z oferty zajęć B, odwrotnie nie.

6 Punkty ECTS i program studiów Na I roku wszyscy muszą wybrać 7 ECTS (germanistyka z angielskim / niemiecki od 0 ma trochę inny program). Studenci czystej germanistyki wybierają 2 przedmioty do wyboru typu B po 3 ECTS każdy oraz WF (1 ECTS) lub przedmiot C za 1 ECTS. Studenci z drugim językiem obcym (też angielskim) muszą wybrać praktyczną naukę drugiego języka po 4 ECTS w każdym semestrze. Zbiorą więcej punktów na I roku, które im się przeniosą na II rok. Studenci z językiem angielskim powinni ponadto wybrać gramatykę opisową języka angielskiego w semestrze zimowym i letnim.

7 Oferta zajęć B i C dla studentów I roku w semestrze zimowym: Język szwedzki: w ramach zajęć ogólnouczelnianych C: 2 ECTS za 30 g. zajęć (1 zajęcia) – zajęcia kontynuowane: w roku 4 ECTS (1 ECTS za dużo) Prof. Joachim Kuropka: Deutsche Zeitgeschichte (dla studentów, którzy już dobrze znają niemiecki): 3 ECTS Pisanie: 2 ECTS: zapisy w sekretariacie, zajęcia zaczną się w listopadzie; Prof. Z. Weigt: język reklamy: 3 ECTS w semestrze letnim: Mgr Hanna Kołodziejczyk: effektiv studieren: 3 ECTS Pisanie: 2 ECTS Inne zajęcia należy wybierać z oferty zajęć do wyboru dla specjalności kulturoznawczo- dziennikarskiej i lingwistycznej, ewentualnie dla studentów kierunku Studia Polsko- Niemieckie. W semestrze letnim zwrócimy Państwu uwagę na te zajęcia. Można wybrać WF: 1 ECTS: zapisy przez internet

8 Zajęcia dodatkowe Czy można wybrać 2 specjalności? Na przykład drugi język obcy i specjalność glottodydaktyczną (nauczycielską)? Można, ale trzeba pamiętać, że każdy student ma do dyspozycji w ciągu całego toku studiów (I i II stopień, w całej Polsce) 30 bezpłatnych ECTS. W specjalności glottodydaktycznej zajęcia konieczne do zdobycia uprawnień nauczycielskich (szkoła podstawowa) mają 34 ECTS. Za 1 zajęcia trzeba więc zapłacić (obecnie 300 zł). Studenci z angielskim mogą zrobić dydaktykę j. angielskiego za dodatkową opłatą za 1 przedmiot (obecnie 300 zł). Zapisy na specjalności wybierane od II roku odbędą się w kwietniu 2014. Mają Państwo czas, żeby się zastanowić.

9 Jak wybierać??? Zastanowić się, jakie zajęcia są interesujące i przydatne; Sprawdzić, czy te zajęcia nie pokrywają się z zajęciami obowiązkowymi; Obliczyć, ile punktów brakuje mi do zaliczenia roku. W roku należy zebrać 60 ECTS. Można zebrać więcej, punkty się kumulują. Ale na I roku należy przede wszystkim zaliczyć zajęcia obowiązkowe. A więc nie należy robić więcej niż 70 ECTS. UWAGA: na I roku studenci z drugim językiem (też angielskim) nie muszą szukać dodatkowych punktów w zajęciach B lub C. Zajęcia z drugiego języka pokrywają konieczną do zebrania liczbę punktów.

10 Siatka godzin dla wszystkich semestr Przedmiot Szczegóły przedmiotu KOD ilość godzin ECTS WykładPCKRazem Forma zal. 1PNJN 1GLA111 56 E5 1Fonetyka i gramatyka praktyczna 1GLA112 56 oc.3 1Gramatyka opisowa j. niemieckiego 1GLA103 20 15 35E4 1Wprowadzenie do wiedzy o NiemczechGLA113 20 15 35oc.3 1Historia literatury niemieckiej 1GLA104 20 28 48E4 1Historia Niemiec 1GLA105 28 E3 2PNJN 2GLA211 56 E5 2Fonetyka i gramatyka praktyczna 2GLA212 56 E4 2Rozumienie tekstów naukowychGLA213 28 oc.3 2Gramatyka opisowa j. niemieckiego 2GLA204 20 15 35E4 2Wstęp do językoznawstwaGLA214 20 15 35oc.4 2Wstęp do literaturoznawstwaGLA215 20 15 35oc.4 2Historia literatury niemieckiej 2GLA207 20 28 48E4 2Historia Niemiec 2GLA208 28 E3 1, 2 Przedmioty grupy B, S oc.7 GJO 1,2PNJ 60+601202 x E8 GA 1,2PNJA, gramatyka opisowa j. angielskiego 60+60+ 60 120+602 x E8+8 G 1,2Przedmioty B lub C, WF 7

11 Siatka godzin j. angielski, niemiecki od 0 semestrPrzedmiot Szczegóły przedmiotu KOD ilość godzin Forma zaliczenia ECTS WykładS/PKJćwRazem 1 PNJN 1GLA114 140 E 7 1 Historia literatury niemieckiej 1 polskiGLA106 20 28 48E 4 1 Historia Niemiec 1 polskiGLA105 28 E 3 1 wprowadzenie do wiedzy o Niemczech polGLA115 28 oc. 3 2 PNJN 2GLA216 140 E 7 2 rozumienie tekstow naukowych polskiGLA217 28 oc. 3 2 Wstęp do językoznawstwa polskiGLA216 28 oc. 4 2 wstep do literaturoznawstwa angielskiGALA202 28 oc. 4 2 Historia literatury niemieckiej 2 polskiGLA209 20 28 48E 4 2 Historia Niemiec 2 polskiGLA208 28 E 3 Przedmioty grupy S 18 1PNJA 160 E4 2PNJA 260 E4 1,2Gramatyka opisowa j. angielskiego60 E8 2Elementy historii i kultury angielskiej30 Oc.3

12 Ogloszenie W czwartek nie będzie zajęć z wiedzy o Niemczech. Zostaną odrobione.

13 Kontakt, opiekun roku Siatki oraz dzisiejsza prezentacja godzin na stronie: www. germanistyka.uni.lodz.pl Opiekun roku: dr Agnieszka Stawikowska- Marcinkowska


Pobierz ppt "Filologia germańska I rok 2013/2014. Informacje podstawowe Filologia germańska jest kierunkiem, w ramach którego uruchomione zostały następujące specjalności:"

Podobne prezentacje


Reklamy Google