Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Filologia germańska I rok 2013/2014. Informacje podstawowe Filologia germańska jest kierunkiem, w ramach którego uruchomione zostały następujące specjalności:

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Filologia germańska I rok 2013/2014. Informacje podstawowe Filologia germańska jest kierunkiem, w ramach którego uruchomione zostały następujące specjalności:"— Zapis prezentacji:

1 Filologia germańska I rok 2013/2014

2 Informacje podstawowe Filologia germańska jest kierunkiem, w ramach którego uruchomione zostały następujące specjalności: Od I semestru Filologia germańska z drugim językiem obcym – JEZYK OBCY OD PODSTAW (hiszpański, włoski, francuski); Filologia germańska z językiem angielskim (niemiecki zaawansowany); Filologia germańska z językiem angielskim (niemiecki od podstaw); Od III semestru (drugiego roku) Filologia germańska, specjalność kulturoznawczo-dziennikarska Filologia germańska, specjalność lingwistyczna (językoznawcza) Filologia germańska, specjalność glottodydaktyczna (nauczycielska)

3 Informacje podstawowe Wszyscy studenci muszą wybrać jedną specjalność. Studenci germanistyki z drugim językiem obcym, także angielskim, już specjalność wybrali. Studenci czystej germanistyki będą wybierać po I roku. Wszyscy mają wspólny program studiów: ok. 2/3 całego programu. Są to przedmioty przypisane do semestrów, które trzeba zaliczyć. Ta część planu studiów ma przypisane punkty ECTS na sztywno. Ok. 1/3 programu to specjalności.

4 Zasada zbierania punktów ECTS Plany studiów liczone są w punktach ECTS. Punkty odpowiadają przeciętnej pracy studenta, koniecznej do zaliczenia przedmiotu: 1 ECTS to ca godz. pracy (w klasie, konsultacji, w domu, w bibliotece, na praktykach etc.). Rok studiów kończy min. 60 ECTS, po trzech latach studiów trzeba zebrać 181 ECTS (1 ECTS to WF)

5 Punkty ECTS i program studiów Studenci muszą wybrać na każdym roku studiów konkretną liczbę punktów ECTS, odpowiadających przedmiotów do wyboru: Specjalnościowych; przedmiotów do wolnego wyboru germanistycznych (zajęcia B); przedmiotów do wolnego wyboru ogólnouniwersyteckich (zajęcia C); Zajęcia C można wybrać z oferty zajęć B, odwrotnie nie.

6 Punkty ECTS i program studiów Na I roku wszyscy muszą wybrać 7 ECTS (germanistyka z angielskim / niemiecki od 0 ma trochę inny program). Studenci czystej germanistyki wybierają 2 przedmioty do wyboru typu B po 3 ECTS każdy oraz WF (1 ECTS) lub przedmiot C za 1 ECTS. Studenci z drugim językiem obcym (też angielskim) muszą wybrać praktyczną naukę drugiego języka po 4 ECTS w każdym semestrze. Zbiorą więcej punktów na I roku, które im się przeniosą na II rok. Studenci z językiem angielskim powinni ponadto wybrać gramatykę opisową języka angielskiego w semestrze zimowym i letnim.

7 Oferta zajęć B i C dla studentów I roku w semestrze zimowym: Język szwedzki: w ramach zajęć ogólnouczelnianych C: 2 ECTS za 30 g. zajęć (1 zajęcia) – zajęcia kontynuowane: w roku 4 ECTS (1 ECTS za dużo) Prof. Joachim Kuropka: Deutsche Zeitgeschichte (dla studentów, którzy już dobrze znają niemiecki): 3 ECTS Pisanie: 2 ECTS: zapisy w sekretariacie, zajęcia zaczną się w listopadzie; Prof. Z. Weigt: język reklamy: 3 ECTS w semestrze letnim: Mgr Hanna Kołodziejczyk: effektiv studieren: 3 ECTS Pisanie: 2 ECTS Inne zajęcia należy wybierać z oferty zajęć do wyboru dla specjalności kulturoznawczo- dziennikarskiej i lingwistycznej, ewentualnie dla studentów kierunku Studia Polsko- Niemieckie. W semestrze letnim zwrócimy Państwu uwagę na te zajęcia. Można wybrać WF: 1 ECTS: zapisy przez internet

8 Zajęcia dodatkowe Czy można wybrać 2 specjalności? Na przykład drugi język obcy i specjalność glottodydaktyczną (nauczycielską)? Można, ale trzeba pamiętać, że każdy student ma do dyspozycji w ciągu całego toku studiów (I i II stopień, w całej Polsce) 30 bezpłatnych ECTS. W specjalności glottodydaktycznej zajęcia konieczne do zdobycia uprawnień nauczycielskich (szkoła podstawowa) mają 34 ECTS. Za 1 zajęcia trzeba więc zapłacić (obecnie 300 zł). Studenci z angielskim mogą zrobić dydaktykę j. angielskiego za dodatkową opłatą za 1 przedmiot (obecnie 300 zł). Zapisy na specjalności wybierane od II roku odbędą się w kwietniu Mają Państwo czas, żeby się zastanowić.

9 Jak wybierać??? Zastanowić się, jakie zajęcia są interesujące i przydatne; Sprawdzić, czy te zajęcia nie pokrywają się z zajęciami obowiązkowymi; Obliczyć, ile punktów brakuje mi do zaliczenia roku. W roku należy zebrać 60 ECTS. Można zebrać więcej, punkty się kumulują. Ale na I roku należy przede wszystkim zaliczyć zajęcia obowiązkowe. A więc nie należy robić więcej niż 70 ECTS. UWAGA: na I roku studenci z drugim językiem (też angielskim) nie muszą szukać dodatkowych punktów w zajęciach B lub C. Zajęcia z drugiego języka pokrywają konieczną do zebrania liczbę punktów.

10 Siatka godzin dla wszystkich semestr Przedmiot Szczegóły przedmiotu KOD ilość godzin ECTS WykładPCKRazem Forma zal. 1PNJN 1GLA E5 1Fonetyka i gramatyka praktyczna 1GLA oc.3 1Gramatyka opisowa j. niemieckiego 1GLA E4 1Wprowadzenie do wiedzy o NiemczechGLA oc.3 1Historia literatury niemieckiej 1GLA E4 1Historia Niemiec 1GLA E3 2PNJN 2GLA E5 2Fonetyka i gramatyka praktyczna 2GLA E4 2Rozumienie tekstów naukowychGLA oc.3 2Gramatyka opisowa j. niemieckiego 2GLA E4 2Wstęp do językoznawstwaGLA oc.4 2Wstęp do literaturoznawstwaGLA oc.4 2Historia literatury niemieckiej 2GLA E4 2Historia Niemiec 2GLA E3 1, 2 Przedmioty grupy B, S oc.7 GJO 1,2PNJ x E8 GA 1,2PNJA, gramatyka opisowa j. angielskiego x E8+8 G 1,2Przedmioty B lub C, WF 7

11 Siatka godzin j. angielski, niemiecki od 0 semestrPrzedmiot Szczegóły przedmiotu KOD ilość godzin Forma zaliczenia ECTS WykładS/PKJćwRazem 1 PNJN 1GLA E 7 1 Historia literatury niemieckiej 1 polskiGLA E 4 1 Historia Niemiec 1 polskiGLA E 3 1 wprowadzenie do wiedzy o Niemczech polGLA oc. 3 2 PNJN 2GLA E 7 2 rozumienie tekstow naukowych polskiGLA oc. 3 2 Wstęp do językoznawstwa polskiGLA oc. 4 2 wstep do literaturoznawstwa angielskiGALA oc. 4 2 Historia literatury niemieckiej 2 polskiGLA E 4 2 Historia Niemiec 2 polskiGLA E 3 Przedmioty grupy S 18 1PNJA 160 E4 2PNJA 260 E4 1,2Gramatyka opisowa j. angielskiego60 E8 2Elementy historii i kultury angielskiej30 Oc.3

12 Ogloszenie W czwartek nie będzie zajęć z wiedzy o Niemczech. Zostaną odrobione.

13 Kontakt, opiekun roku Siatki oraz dzisiejsza prezentacja godzin na stronie: www. germanistyka.uni.lodz.pl Opiekun roku: dr Agnieszka Stawikowska- Marcinkowska


Pobierz ppt "Filologia germańska I rok 2013/2014. Informacje podstawowe Filologia germańska jest kierunkiem, w ramach którego uruchomione zostały następujące specjalności:"

Podobne prezentacje


Reklamy Google