Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Filologia germańska I rok II stopien 2013/2014. Informacje podstawowe Filologia germańska jest kierunkiem, w ramach którego uruchomione zostały następujące.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Filologia germańska I rok II stopien 2013/2014. Informacje podstawowe Filologia germańska jest kierunkiem, w ramach którego uruchomione zostały następujące."— Zapis prezentacji:

1 Filologia germańska I rok II stopien 2013/2014

2 Informacje podstawowe Filologia germańska jest kierunkiem, w ramach którego uruchomione zostały następujące specjalności: Od I semestru: Filologia germańska z drugim językiem obcym – JEZYK OBCY zaawansowany (hiszpański, włoski, francuski, angielski); Filologia germańska Filologia germańska z literaturą i kulturą niemiecką Europy Wschodniej Od II semestru wybór specjalizacji: kulturoznawcza literaturoznawcza lingwistyczna (językoznawcza) glottodydaktyczna

3 Informacje podstawowe Wszyscy studenci mają wspólny program studiów: Moduł I: język niemiecki – 35 ECTS na 121 całego programu. Są to przedmioty przypisane do semestrów, które trzeba zaliczyć. Ta część planu studiów ma przypisane punkty ECTS na sztywno. Wszyscy studenci muszą wybrać po I semestrze jedną z czterech specjalizacji magisterskich: Moduł II: 46 ECTS

4 Informacje podstawowe Germanistyka z drugim językiem obcym ma od I semestru zajęcia z drugiego języka: 30 ECTS Germanistyka czysta ma 32 ECTS tzw. Modułu III – do wyboru

5 Informacje podstawowe UWAGA: w ramach każdej specjalizacji są też zajęcia do wolnego wyboru: dla germanistyki: dla germanistyki z drugim językiem obcym: 1,2,3,4 2 x zajęcia do wyboru typu GBL…56oc.6 2,3,4 Moduł do wyboru240* 32 1,2,3,4 zajecia do wyboru C oc.1 1,2,3,4 WF30oc.1 1,2,3,4 3 x wybór typu GBL,K,M,J…84oc.9 2,3,4 praca pis. z dr. jęz.10oc.8 1,2,3,4 WF30oc.1

6 Punkty ECTS i program studiów Na I roku wszyscy muszą zebrać min. 60 ECTS, tzn. wybrać 35 ECTS W tym jest 16 ECTS specjalizacji Dla germ. z II j.ob.: 11 ECTS drugiego języka Reszta ECTS to zajęcia do wyboru Specjalizacje zaczynają się w II semestrze Moduł III zaczyna się w II semestrze: możliwości – moduły: nauczycielski, tłumaczeniowy, polski jako język obcy, moduł łódzki Można nie wybierać skonfigurowanego modułu III i zastąpić go 32 ECTS zajęć do wyboru

7 Oferta zajęć B i C (konieczność wybrania w ramach specjalizacji) – uwaga, ograniczona liczba miejsc w semestrze zimowym: B Literatura porównawcza: dr K. Sidowska B Niemcy w Łodzi: dr M. Kucner B Historia stos. polsko-niem.: prof. K. Jedynakiewicz B Niemiecka historia najnowsza: prof. J. Kuropka B Georg Büchner: prof. V. Caysa B Język reklamy: prof. Z. Weigt C j. szwedzki: prof. Z. Weigt Jidysz (moduł łódzki): prof. K. Radziszewska w semestrze letnim: B polsko-niemieckie kontakty: dr A. Pełka B publicystyka niemiecka: dr G. Heidemann B estetyka teatru współczesnego: prof. M. Leyko C j. szwedzki, kontynuacja : prof. Z. Weigt Oferta w sem. letnim będzie uzupełniona

8 Zajęcia dodatkowe Czy można wybrać 2 moduły III lub połączyć moduł III ze specjalnością drugim język obcy? Można, ale trzeba pamiętać, że każdy student ma do dyspozycji w ciągu całego doku studiów (I i II stopień, w całej Polsce) 30 bezpłatnych ECTS. Zapisy na specjalizacje i moduły będą w grudniu 2013. Mają Państwo czas, żeby się zastanowić.

9 Siatka godzin dla wszystkich semestr Przdmiot Szczegóły przedmiotu KOD ilość godzin ECTS WykładPCKRazem Forma zal. 1 PNJN rozumienie i pisanie GMA100 56 E4 1 Trening interkulturowy GMA101 28 oc.3 1 Tłumaczenia pisemne i ustne GMA102 56 E5 2 PNJN w tym GMA205 E2 2 *Konwersacje GMA201 28 oc. 2 2 *Pisanie tekstów naukowych GMA202 28 oc. 2 2 *Twórcze pisanie GMA203 15 oc. 2 2 Tłumaczenia pisemne i ustne GMA204 56 E5 1-2 Przedmioty S, B, MW: minimum 35 razem po I roku : godzin 267 ECTS60 3 Konwersacje GMA300 15 oc.2 3 Tłumaczenia pisemne i ustne GMA301 28 E3 4 Przygotowanie do egz. C2+egzamin GMA400 28 E5 3-4 Przedmioty S, B, MW (w tym pr. mag. 20) 51 razem po II roku : godzin 71 ECTS61

10 Siatka godzin z drugim językiem obcym semestrPrzedmiot Szczegóły przedmiotu KOD ilość godzin Forma zaliczenia ECTS WykładS/PKJćwRazem 1 PNJdrugi język I 30 oc.2 1 jezyk specjalistyczny II 1 30 oc.2 2 PNJdrugi język II 30 oc.2 2 jezyk specjalistyczny II 2 30 E5 3 PNJdrugi język III egzamin min. B2plus 30 E5 3 Tłumaczenia jez II 1 lub wybor z j. II. 30 oc.2 4 Tłumaczenia jez II 2 lub wybor z j. II. 30 E4

11 Specjalizacja literaturoznawcza 2,3 Niemiecka literatura współczesna28E4 2,3,4 Mediewistyka28oc.4 2,3,4 Teoria literatury28oc.4 1,2,3 Seminarium specjalizacyjne84oc. 333333 2,3,4 Seminarium mag84oc. 221221 4 egzamin magisterski E5 4 Praca magisterska0oc.15 RAZEM W CIĄGU TOKU STUDIÓW:252p. ECTS:46

12 Specjalizacja kulturoznawcza 2,3,4 Niemiecka literatura współczesna28E4 2,3,4 Historia współczesna Niemiec28oc.4 2,3,4 Wstęp do politologii28oc.4 1,2,3 Seminarium specjalizacyjne84oc. 333333 2,3,4 Seminarium mag PPD, PPE84oc. 221221 4 egzamin magisterski E5 4 Praca magisterska0oc.15 RAZEM W CIĄGU TOKU STUDIÓW:252p. ECTS:46

13 Specjalizacja językoznawcza 2 Językoznawstwo niemieckie28E4 2 Gramatyka historyczna28oc.4 3 Modele opisu jezyka28oc.4 1,2,3 Seminarium specjalizacyjne84oc. 333333 2,3,4 Seminarium magisterskie84oc. 221221 4 egzamin magisterski E5 4 Praca magisterska0oc.15 RAZEM W CIĄGU TOKU STUDIÓW:252p. ECTS:46

14 Specjalizacja glottodydaktyczna 2 Media w procesie dydaktycznym28oc.4 2 Metody aktywizujace w nauczaniu28oc.4 3 Modele opisu języka28oc.4 1,2,3 Seminarium specjalizacyjne84oc. 333333 2,3,4 Seminarium magisterskie84oc. 221221 4 egzamin magisterski E5 4 Praca magisterska0oc.15 RAZEM W CIĄGU TOKU STUDIÓW:252p. ECTS:46

15 Studenci, którzy nie zalicza sprawdzianu na C1 Studenci, którzy nie zalicza sprawdzianu na C1 (ci, którzy nie pisali u nas egzaminu na III roku na C1): muszą w ramach modułu III w I semestrze uzupełnić język (8 ECTS) i wybrać 3 przedmioty do wyboru odpowiadające specjalizacji (9 ECTS)

16 Kontakt, opiekun roku Siatki oraz dzisiejsza prezentacja godzin na stronie: www. germanistyka.uni.lodz.pl Opiekun roku: dr Małgorzata Kubisiak


Pobierz ppt "Filologia germańska I rok II stopien 2013/2014. Informacje podstawowe Filologia germańska jest kierunkiem, w ramach którego uruchomione zostały następujące."

Podobne prezentacje


Reklamy Google