Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Szpitale prywatne w Europie Środkowo -Wschodniej źródło :

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Szpitale prywatne w Europie Środkowo -Wschodniej źródło :"— Zapis prezentacji:

1 Szpitale prywatne w Europie Środkowo -Wschodniej źródło : http://www.nationsonline.org/oneworld/europe_map.htm

2 Kraje Europy Ś rodkowo Wschodniej Sytuacja prze d zmianami z 1990 roku źródło : Raiffeisen Investment data 2010 wyłącznie publiczne szpitale finansowanie z budżetu państwa administracja centralna brak planu budżetowego w praktyce powoduje rosnące zadłużenie sektora szpitali publicznych brak rozwiniętej infrastruktury słaba dostępność do nowoczesnych technologii rozprzestrzenione na szeroką skalę korupcja oraz nieoficjalna odpłatność za usługi medyczne

3 G ł ówne reformy systemu ochrony zdrowia w krajach Europy Ś rodkowo Wschodniej po 1990 roku źródło : WHO data, European Observatory on Health Systems and Policies, Health Systems in Transition wprowadzenie obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego (niezależne fundusze) wprowadzenie elementów wolnego rynku polityka otwartych drzwi dla prywatnych inwestycji, początki prywatnych szpitali wprowadzenie koszyka świadczeń dla podstawowych usług finansowanych przez obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne stworzenie dodatkowych źródeł finasowania lub współfinansowania systemu (z własnej kieszeni, ubezpieczenia prywatne lub pokrywane przez pracodawacę) prywatyzacja szpitali lub ich przekształcenie w spółki akcyjne

4 Wartość rynku prywatnego sektora zdrowia w krajach Europy Środkowo Wschodniej (EUR mld) źródło : Raiffeisen Investment data 2010

5 Całkowity nakład finansowy na opiekę zdrowotną w 2008 r. (na mieszkańca) źródło : Raiffeisen Investment data 2010

6 Ś rednia d ł ugo ść ży cia w chwili urodzenia źródło: http://stats.oecd.org/index.aspx Poprawa jakości opieki medycznej poprawa bezpieczństwa zawodowego Bardziej dogodne warunki życiowe i higiena dostępność do nowoczesnych metod leczenia spadek liczby śmiertelności noworodków w pierwszym roku życia lepsza opieka prenatalna i poporodowa większa dostępność żywności popularyzacja zdrowego odżywiania (?) Populacja całkowita (1990-2007)

7 Przegl ą d opieki zdrowotnej w krajach Europy Środkowo - Wschodniej źródło: WHO data, European Observatory on Health Systems and Policies, Health Systems in Transition ROHUCZSKBGBYPLUA Ubezpieczenie zdrowotne obowiązkowe dobrowolne Fundusze ubezpieczeniowe: jeden, państwowy wielość funduszy Finansowanie poprzez: fundusze zdrowia z własnej kieszeni pacjenta współpłacenie budżet państwa

8 Opieka zdrowotna w wybranych krajach Europy Środkowo Wschodniej ( 1 ) źródło: www.espicom.com, Healthcare in Europe, KPMG 2008www.espicom.com BułgariaBiałoruśChorwacjaCzechyEstonia W ęgry liczba mieszkańców liczba ubezpieczonych rodzaj systemu ubezpieczeń środki z PKD przeznaczane na opiekę zdrowotną 7 679 290 ok. 100% powszechne obowiązkowe 4,3% 9 725 000 100% powszechne obowiązkowe 6,4% 4 437 000 100% powszechne obowiązkowe 7,7% 10 349 372 100% powszechne obowiązkowe 7,2% 1 342 000 94% powszechne obowiązkowe 5,5% 10 053 000 ok. 99% powszechne obowiązkowe 7,8% liczba szpitali liczba łóżek szpitalnych (w tysiącach) 270 (2006) 5,7 (2006) ---- 79 5,4 192 (2007) 6,2 55 (2006) 5,6 182 (2006) 8,05

9 Opieka zdrowotna w wybranych krajach Europy Środkowo Wschodniej ( 2 ) źródło: www.espicom.com, Healthcare in Europe, KPMG 2008www.espicom.com ŁotwaLitwaPolskaRumuniaSłowacjaUkraina liczba mieszkańców liczba ubezpieczonych rodzaj systemu ubezpieczeń środki z PKD przeznaczane na opiekę zdrowotną 2 270 700 ok. 100% powszechne obowiązkowe 6,4% 3 369 600 100% powszechne obowiązkowe 5,9% 38 518 241 100% powszechne obowiązkowe 6,2% 21 600 000 100% powszechne obowiązkowe 4,7% 5 447 502 100% mieszane powszechne obowiązkowe oraz prywatne 6,5% 46 490 400 100% dobrowolne ubezpieczenie prywatne 5,8% liczba szpitali liczba łóżek szpitalnych Na 1000 mieszkańców 151 (2001) 8,0 (2001) 158 8,1 (2003) 750 4,7 419 6,5 137 (2005) 6,9 - 8,7

10 Sposoby finansowania systemów ochrony zdrowia źródło: WHO data, European Observatory on Health Systems and Policies, Health Systems in Transition KrajeUbezpieczenie prywatne Z własnej kieszeniFundusze Bułgaria Czechy Estonia Węgry 9% 0% 4% 3% 40% 12% 20% 23% 51% 88% 76% 74% Łotwa Litwa Polska Rumunia 1% 5% 2% 31% 24% 23% 24% 68% 71% 72% 74% Słowacja12%9%79%

11 Sposoby finansowania rynku zdrowia Rynek opieki zdrowia źródło: Raiffeisen Investment data 2010

12 Szpitale publiczne i prywatne w krajach Europy Środkowo Wschodniej (1) źródło: HOPE, WHO data, European Observatory on Health Systems and Policies, Health Systems in Transition, PMR Ltd

13 Szpitale publiczne i prywatne w krajach Europy Środkowo Wschodniej (2) źródło: HOPE, WHO data, European Observatory on Health Systems and Policies, HiT, PMR Ltd LitwaPolskaRumuniaSłowacja liczba szpitali 2005173790 (2004) 421149 2006174781 (2005) 419143 2007165742 (2006) 418143 2008-732445143 udział szpitali prywatnych (%) 2005-18% 147 (2004) -- 2006-22% 170 (2005) 9% 40- 2007-20% 153 (2006) -- 2008- 25% 186 (2007) 27% 119 (2009) - liczba łóżek w szpitalach publicznych (%) 2005<99% 27 61796% 191 55499,5% 141 72795% 35 817 (2004) 2006<99% 27 00995% 187 51099,5% 140 416- 2007<99% 27 391--- 2008-93% 170 000-- liczba łóżek w szpitalach prywatnych (%) 2005>1% 1104% 8 2150,5% 6505% 1 922 (2004) 2006>1% 1055% 9 3180,5% 809- 2007>1% 85-- 2008-7% 13 5002,2% 3 500 (2009) -

14 Liczba łóżek w szpitalach prywatnych w krajach Europy Środkowo Wschodniej źródło: http://www.hope.be

15 Porównanie liczby szpitali publicznych i prywatnych w Estonii źródło: OSSN data, www.hope.be Liczba szpitali w Estonii - porównanie (1990-2007)

16 Wzrost przychodów z €19.39m w 2006 r. do €92.09m w 2009 r., z prognozami dalszego wzrostu do €130.14m w 2011 (ICAP Bulgaria) Podwojenie ilości łóżek z 2,004 w 2006 r. do 4,053 w 2008 r. Wyższa jakość leczenia i oferowanych usług w porównaniu do szpitali publicznych Wysoce wyspecjalizowana opieka w dziedzinach kardiologii, ginekologii i położnictwa,ortopedii oraz chirurgii Szpitale prywatne w Bułgarii

17 Możliwe strategie rozwoju sektora prywatnego Restrukturyzacja obecnej sieci szpitali - przekształcenia formy prawnej (np. w spółki handlowe) oraz własności (prywatyzacja) (Słowacja) Tworzenie oddzielnej sieci – ustanowienie nowych udogodnień, w całości fiansowanych ze środków prywatnych (Polska, Bułgaria, Czechy) źródło: WHO data, European Observatory on Health Systems and Policies, Health Systems in Transition

18 Kluczowi przedstawiciele prywatnej opieki medycznej w poszczególnych krajach Europy Środkowo Wschodniej (1) source: www.espicom.com, Healthcare in Europe, KPMG 2008www.espicom.com CzechySłowacja Agel - 2 laboratoria, 5 szpitali, 10 poliklinik (źródło: Raiffeisen Investment) Freseniues Medical Care (17 centrów diagnostycznych ) Euroclinicum (2 szpitale, 5 poliklinik) Nemocnice Hranice (szpital sprywatyzowany w 1995 roku) Wzrost dochodów 142m EUR w 2007 do 639m EUR w 2008 37m EUR 26m EUR 10m EUR Nemocnica Kosice-Saca (szpital) Logman (12 centrów diagnostycznych) Novamed (przychodnia) 18,8m EUR 17m EUR 5,8m EUR Privamed (szpital miejski sprywatyzowany w 1995 roku) Mediterra (1 centrum rehabilitacyjne, 4 szpitale) Nemos Plus (szpital sprywatyzowany w 1994 roku) Sante (sieć klinik) 10m EUR 9m EUR 6m EUR

19 Kluczowi przedstawiciele p rywatnej opieki medycznej w poszczególnych krajach Europy Środkowo Wschodniej (2) źródło: Raiffeisen INVESTMENT RumuniaPolska Medlife (9 szpitali) Medicover (12 centrów medycznych) CMU (3i plc invest. 2007, centra medyczne) Medcenter 21m EUR 14m EUR 12m EUR 11m EUR MEP-Investment Fund ( Lux Med 78m EUR, CM LIM 46m EUR, Medycyna Rodzinna 3m EUR, Promedis 4m EUR) Enel-Med 130m EUR 34m EUR Gral Medical Medsana Sanador ( zaożony w 2001, 2 szpitale, laboratoria medyczne) Euromedic 10m EUR 9m EUR EMC Instytut Medyczny Swissmed Centrum Zdrowia 32m EUR 10m EUR

20 Średnia długość pobytu pacjentów w szpitalach źródło: http://stats.oecd.org/index.aspx Średnia długość pobytu pacjentów w polskich szpitalach Średnia długość pobytu pacjentów we wszystkich szpitalach w krajach Europy Środkowo Wschodniej 20062008 szpital publiczny 6,4 dnia 6 dni szpital prywatny 5,4 dnia 4,9 dnia

21 Ilość łóżek szpitalnych przypadająca na 100 tys. mieszkańców (1997-2007) źródło: http://epp.eurostat.ec.europa.eu

22 Porównanie liczby szpitali publicznych i prywatnych źródło: dane OSSN, www.hope.be Liczba szpitali w Polsce - porównanie (2004-2008) Liczba szpitali na Łotwie - porównanie (1991-2004)

23 Nowoczesny szpital w Polsce EuroMediCare Szpital Specjalistyczny z Przychodnią we Wrocławiu jest jedną z pierwszych prywatnych placówek w Polsce. Szpital oferuje 80 łóżek, 9 oddziałów i 4 sale operacyjne.

24

25 Nowoczesny szpital w Bułgarii Szpital Tokuda w Sofii jest największym prywatnym szpitalem w Bułgarii. Szpital posiada 1000 łóżek, 32 oddziały i 22 sale operacyjne. źródło: http://www.buildingoftheyear.bg/showBuilding.php?bid=183&language=en

26 Przed i po – Szpital św. Antoniego, Polska źródło: EMC Instytut Medyczny SA Szpital św. Antoniego w Ząbkowicach Śląskich, powiatowa placówka sprywatyzowana w 2005 roku, zmodernizowana rok później. Szpital posiada 100 łóżek, 4 oddziały..

27 . wyraźny wzrost liczby szpitali prywatnych szpitale prywatne - liderzy zmian wzrost jakości świadczeń – przewaga nad szpitalami publicznymi system ubezpieczeń – powszechny lub półprywatny ograniczony dostęp do funduszy unijnych dla placówek prywatnych zwolnienie usług medycznych z podatku VAT niższe koszty procedur w porównaniu do niektórych krajów członkowskich Unii Europejskiej stosunkowo niskie wynagrodzenia personelu medycznego przy średnim, europejskim poziomie poniesionych kosztów na wyposażenie medyczne oraz środki farmaceutyczne Polska (średnie wynagrodzenie personelu medycznego w placówkach EMC Instytut Medyczny SA) 2006 2009 lekarze€ 1 800€ 2 700 pielęgniarki€ 500€ 800 Szpitale prywatne w krajach Europy Środkowo Wschodniej - cechy charakterystyczne

28 Przegląd kosztów procedur medycznych w wybranych krajach Wymiana stawu kolanowego Wymiana stawu biodrowego Usunięcie zaćmy Wielka Brytania Indie Bułgaria Czechy koszty € 11 156 € 4 230 € 3 269 - róznica 62% 71% - koszty € 9 394 € 4 133 € 3 269 - różnica 66% 65% - koszty € 2 953 € 1 130 € 550 € 660 różnica 62% 81% 78% Estonia Polska € 6 353 € 5 601 43% € 5 558 € 3 513 41% 63% - € 1 250 - 58% źródło: www.treatmentabroad.com/cost/surgery-abroad-cost 2008

29 Plan redukcji list oczekujących (Chorwacja – stworzenie pojedynczej, ujednoliconej listy, Serbia – w fazie projektu, pacjenci zmuszeni do oczekiwania na wykonanie zabiegu powyżej 30 dni w publicznej jednostce opieki zdrowotnej, otrzymają pomoc finansowaną ze środków państwowych w placówce prywatnej). Nowy system e-zdrowia do przechowywania elekronicznych danych ubezpieczeniowych, historii choroby, oraz e-recept (projekt - Słowenia). Współfinansowanie usług szpitalnych (20% stawek w Chorwacji do max. 3000 HRK (536 $), rząd proponuje także dodatkowy program ubezpieczeń - koszt 50HRK (5.60 $), który pokryje wszystkie koszty, w Estonii stawki szpitalne za pacjenta zwiększono do 100 EEK (9.4 $) za dzień, w Czechach 100 CZK za dzień pobytu dla pacjentów hospitalizowanych. Współpraca transgraniczna – we wrześniu 2009 r., Słowenia z Serbią podpisały porozumienie dotyczące ubezpieczenia społecznego. Umowę zawarto wskutek poszukiwań możliwości współpracy oraz wzmocnienia więzi gospodarczych przez oba kraje Europa Środkowo Wschodnia – ciekawe rozwiązania

30 Dziękuję za uwagę. dr Piotr Gerber e-mail: piotr.gerber@emc-sa.pl


Pobierz ppt "Szpitale prywatne w Europie Środkowo -Wschodniej źródło :"

Podobne prezentacje


Reklamy Google