Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 1 sobota, 13 grudnia 2014sobota, 13 grudnia 2014sobota, 13 grudnia 2014sobota, 13 grudnia.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 1 sobota, 13 grudnia 2014sobota, 13 grudnia 2014sobota, 13 grudnia 2014sobota, 13 grudnia."— Zapis prezentacji:

1 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 1 sobota, 13 grudnia 2014sobota, 13 grudnia 2014sobota, 13 grudnia 2014sobota, 13 grudnia 2014 Rzeszów Bezpieczeństwo państwa Maciej Milczanowski Bezpieczeństwo polityczne państwa

2 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 2 sobota, 13 grudnia 2014sobota, 13 grudnia 2014sobota, 13 grudnia 2014sobota, 13 grudnia 2014 Rzeszów POLITYKA gr. politike Sztuka rządzenia państwem lub organizacja społeczeństwa poddanego władzy. Dzień świra

3 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 3 sobota, 13 grudnia 2014sobota, 13 grudnia 2014sobota, 13 grudnia 2014sobota, 13 grudnia 2014 Rzeszów POLITYKA I BEZPIECZEŃSTWO u Arystotelesa Arystoteles określał silny związek polityki z państwem oraz państwo jako organizację odpowiedzialną za bezpieczeństwo.

4 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 4 sobota, 13 grudnia 2014sobota, 13 grudnia 2014sobota, 13 grudnia 2014sobota, 13 grudnia 2014 Rzeszów POLITYKA I BEZPIECZEŃSTWO u Arystotelesa POLITYKA MA NA CELU ZAPEWNIENIE BEZPIECZNEGO PAŃSTWA, KTÓRE POWSTAJE DLA UMOŻLIWIENIA ŻYCIA I ISTNIEJE, ABY ŻYCIE BYŁO DOBRE.

5 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 5 sobota, 13 grudnia 2014sobota, 13 grudnia 2014sobota, 13 grudnia 2014sobota, 13 grudnia 2014 Rzeszów KATEGORIE WŁADZY W wielkich grupach społecznych, nie koniecznie w oparciu o prawo Normy prawne lecz nie koniecznie realizowana przez państwo. Organy władzy państwowej.

6 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 6 sobota, 13 grudnia 2014sobota, 13 grudnia 2014sobota, 13 grudnia 2014sobota, 13 grudnia 2014 Rzeszów WŁADZA Siła odpowiedzialna za zjednoczenie wspólnego działania przez reguły wiążące dla wszystkich.

7 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 7 sobota, 13 grudnia 2014sobota, 13 grudnia 2014sobota, 13 grudnia 2014sobota, 13 grudnia 2014 Rzeszów BEZPIECZEŃSTWO POLITYCZNE Wspólne działanie, ukierunkowane na osiągnięcie społecznie akceptowanych celów, zorganizowane według określonych i przyjętych, jako obowiązujące reguł (prawa), dysponujące siłą dla wsparcia tego działania w relacjach wewnętrznych i zewnętrznych.

8 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 8 sobota, 13 grudnia 2014sobota, 13 grudnia 2014sobota, 13 grudnia 2014sobota, 13 grudnia 2014 Rzeszów STUDIA NAD BEZPIECZEŃSTWEM W POLITOLOGII wg koncepcji USA

9 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 9 sobota, 13 grudnia 2014sobota, 13 grudnia 2014sobota, 13 grudnia 2014sobota, 13 grudnia 2014 Rzeszów STUDIA NAD BEZPIECZEŃSTWEM W POLITOLOGII

10 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 10 sobota, 13 grudnia 2014sobota, 13 grudnia 2014sobota, 13 grudnia 2014sobota, 13 grudnia 2014 Rzeszów Bezpieczeństwo polityczne /wymiar zewnętrzny/ Bezpieczeństwo polityczne /wymiar wewnętrzny/ Bezpieczeństwo ustrojowe Ochrona porządku konstytucyjnego Ochrona państwa w relacjach z innymi podmiotami stosunków międzynarodowych. Ochrona suwerenności, niepodległości, nienaruszalności terytorium. Ochrona państwa jako podstawowej formy politycznej organizacji społeczeństwa (w tym praw i wolności obywatelskich). Ochrona władzy tj. decydowania politycznego. Ochrona norm i reguł działania politycznego w aspekcie wewnętrznym. Ochrona praw politycznych obywateli. Ochrona systemu politycznego. Ochrona procesy wyłaniania i wymiany władzy (procesu wyborczego). Ochrona wykonywania przez organy władzy funkcji i zadań przypisanych im w konstytucji i ustawach.

11 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 11 sobota, 13 grudnia 2014sobota, 13 grudnia 2014sobota, 13 grudnia 2014sobota, 13 grudnia 2014 Rzeszów Polityka bezpieczeństwa NATO Europejska Polityka Bezpieczeństwa i Obrony (ESDP) Operacje NATO i UE OBWE Obrona przeciwrakietowa Zwalczanie terroryzmu międzynarodowego Nieproliferacja broni masowego rażenia Rozbrojenie konwencjonalne Sankcje Współpraca przemysłów obronnych

12 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 12 sobota, 13 grudnia 2014sobota, 13 grudnia 2014sobota, 13 grudnia 2014sobota, 13 grudnia 2014 Rzeszów Nowa Koncepcja Strategiczna NATO Podczas jubileuszowego szczytu Sojuszu w Strasburgu i Kehl w kwietniu 2009 r. zapadła decyzja o podjęciu prac nad nową Koncepcją Strategiczną NATO. Jest to dokument wyznaczający główne zadania Sojuszu oraz precyzujący zagrożenia dla bezpieczeństwa członków w zmieniających się warunkach międzynarodowych. Ostatni dokument został przyjęty w 1999 r. tuż po przystąpieniu do NATO Polski, Czech i Węgier, w związku z czym w jego opracowywaniu nie brały udziału państwa Europy Środkowo-Wschodniej.

13 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 13 sobota, 13 grudnia 2014sobota, 13 grudnia 2014sobota, 13 grudnia 2014sobota, 13 grudnia 2014 Rzeszów Europejska Polityka Bezpieczeństwa i Obrony (European Security and Defence Policy – ESDP) jest drugim, obok członkostwa w Sojuszu Północnoatlantyckim, podstawowym filarem polskiej polityki bezpieczeństwa. EPBiO, jako integralna część Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa (Common Foreign and Security Policy – CFSP), należy do sfery działań UE o charakterze międzyrządowym. Zapewnia Unii opartą na środkach cywilnych i wojskowych zdolność operacyjną do prowadzenia poza jej granicami misji utrzymania pokoju, zapobiegania konfliktom i wzmacniania międzynarodowego bezpieczeństwa. Europejska Polityka Bezpieczeństwa i Obrony (ESDP)

14 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 14 sobota, 13 grudnia 2014sobota, 13 grudnia 2014sobota, 13 grudnia 2014sobota, 13 grudnia 2014 Rzeszów Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE) jest w rozumieniu rozdziału VIII Karty Narodów Zjednoczonych ugrupowaniem regionalnym. Skupia 56 państw-uczestników o równym statusie. Celem OBWE jest umacnianie bezpieczeństwa i współpracy na obszarze działania w trzech wymiarach bezpieczeństwa: polityczno-wojskowym, gospodarczo- ekologicznym i ludzkim. Decyzje w ramach OBWE podejmowane są w oparciu o zasadę konsensusu. Deklaracje i decyzje OBWE mają charakter polityczny i nie są prawnie wiążące. Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE)

15 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 15 sobota, 13 grudnia 2014sobota, 13 grudnia 2014sobota, 13 grudnia 2014sobota, 13 grudnia 2014 Rzeszów Polsko-amerykańskie rozmowy ws. rozmieszczenia na terytorium RP elementów amerykańskiego systemu Obrony Przeciwrakietowej (Missile Defense) rozpoczęły się na wniosek Stanów Zjednoczonych wiosną 2007 r. Zakończyły się one podpisaniem w dniu 20 sierpnia 2008 r. Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki dotyczącej rozmieszczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej antybalistycznych obronnych rakiet przechwytujących (tzw. Umowa o Bazie MD). W tym też dniu została przyjętą Deklaracja o współpracy strategicznej pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki. Obrona przeciwrakietowa

16 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 16 sobota, 13 grudnia 2014sobota, 13 grudnia 2014sobota, 13 grudnia 2014sobota, 13 grudnia 2014 Rzeszów W dniu 17 września 2009 r. prezydent USA Barack Obama ogłosił modyfikację architektury systemu MD w Europie. Amerykanie przedstawili nową koncepcję systemu MD, którego celem ma być w pierwszej kolejności obrona europejskich sojuszników i amerykańskich baz wojskowych w Europie przed atakiem ze strony irańskich rakiet krótkiego i średniego zasięgu. Koncepcja ta zakład podejście etapowe w rozwoju tarczy (podział na cztery fazy), uzależnione od pojawianie się nowych zagrożeń rakietowych i dostępności bardziej zaawansowanych rozwiązań technologicznych (a phased, adaptive approach). Ponadto, budowa systemu ma odbywać się pod politycznym przewodnictwem NATO oraz otwierać nowe możliwości kooperacji z systemami innych państw, tj. Rosja, Izrael. Obrona przeciwrakietowa cd.

17 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 17 sobota, 13 grudnia 2014sobota, 13 grudnia 2014sobota, 13 grudnia 2014sobota, 13 grudnia 2014 Rzeszów Terroryzm międzynarodowy stanowi jedno z najpoważniejszych współczesnych zagrożeń dla bezpieczeństwa w wymiarze globalnym. Terroryzmem szczególnie zagrożone są państwa i regiony borykające się z problemami poszanowania demokracji i praw człowieka oraz gospodarki wolnorynkowej. Miejscem dokonywania ataków terrorystycznych są także rozwinięte kraje Zachodu. Zwalczanie terroryzmu międzynarodowego

18 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 18 sobota, 13 grudnia 2014sobota, 13 grudnia 2014sobota, 13 grudnia 2014sobota, 13 grudnia 2014 Rzeszów Ważnym czynnikiem wpływającym na rozwój terroryzmu są silne tendencje separatystyczne i podziały narodowościowe, religijne, społeczne i rasowe. Niejednokrotnie skala zjawiska wykracza poza granice indywidualnych państw czy regionów, stając się jak np. Al Kaida zagrożeniem o wymiarze globalnym. Z uwagi na złożoność problemu terroryzmu należy założyć, iż będzie on trwałym elementem polityki międzynarodowej w dającej się przewidzieć Ważnym czynnikiem wpływającym na rozwój terroryzmu są silne tendencje separatystyczne i podziały narodowościowe, religijne, społeczne i rasowe. Niejednokrotnie skala zjawiska wykracza poza granice indywidualnych państw czy regionów, stając się jak np. Al Kaida zagrożeniem o wymiarze globalnym. Z uwagi na złożoność problemu terroryzmu należy założyć, iż będzie on trwałym elementem polityki międzynarodowej w dającej się przewidzieć perspektywie. Zwalczanie terroryzmu międzynarodowego cd.

19 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 19 sobota, 13 grudnia 2014sobota, 13 grudnia 2014sobota, 13 grudnia 2014sobota, 13 grudnia 2014 Rzeszów Koniec zimnej wojny przyniósł jednocześnie schyłek dwublokowego porządku międzynarodowego. Multilateralizacja stosunków międzynarodowych oprócz wszelkich swych pozytywnych efektów, ożywiła zamrożone dotychczas konflikty regionalne, spowodowała także wzrost roli aktorów pozapaństwowych oraz zagrożenia terroryzmem. W tym nowym dynamicznie zmieniającym się środowisku międzynarodowym do najpoważniejszych zagrożeń dla bezpieczeństwa państw zalicza się rozprzestrzenianie (proliferacja) broni masowego rażenia (BMR), a za szczególnie niebezpieczną uznaje się możliwość użycia jej przez ugrupowania terrorystyczne. Nieproliferacja broni masowego rażenia

20 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 20 sobota, 13 grudnia 2014sobota, 13 grudnia 2014sobota, 13 grudnia 2014sobota, 13 grudnia 2014 Rzeszów Udział Polski w negocjacjach w obszarze rozbrojenia konwencjonalnego oraz międzynarodowego obrotu uzbrojeniem konwencjonalnym w 2009 r. Polska uczestniczy w większości inicjatyw z dziedziny rozbrojenia konwencjonalnego oraz kontroli międzynarodowego obrotu uzbrojeniem konwencjonalnym. Ze względu na potrzebę ochrony interesów obronności państwa do istotnych kwestii angażujących dyplomację polską w 2009 r. należą zagadnienia amunicji kasetowej i min przeciwpiechotnych. Ważnym obszarem negocjacji są również prace przygotowawcze do nowego traktatu o handlu bronią (Arms Trade Treaty – ATT) oraz dyskusje na forach Porozumienia z Wassenaar i Grupy Roboczej Rady UE ds. Kontroli Eksportu Uzbrojenia (COARM). Rozbrojenie konwencjonalne

21 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 21 sobota, 13 grudnia 2014sobota, 13 grudnia 2014sobota, 13 grudnia 2014sobota, 13 grudnia 2014 Rzeszów Handel towarami i technologiami mającymi zastosowanie wojskowe podlega kontroli przez państwo. Są to towary następującego typu: uzbrojenie i sprzęt wojskowy oraz towary podwójnego zastosowania, w tym technologie związane z bronią masowego rażenia. Polski rząd kontroluje obrót tymi towarami ze względu na bezpieczeństwo kraju, interesy polskiej polityki zagranicznej oraz zobowiązania wynikające z umów i porozumień międzynarodowych oraz sojuszniczych, w tym dotyczących nierozprzestrzeniania i kontroli towarów o znaczeniu strategicznym. Sankcje - Ograniczenia w eksporcie uzbrojenia i towarów podwójnego zastosowania

22 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 22 sobota, 13 grudnia 2014sobota, 13 grudnia 2014sobota, 13 grudnia 2014sobota, 13 grudnia 2014 Rzeszów Sprzedaż sprzętu wojskowego za granicę ze swej natury wpływa na kształtowanie relacji międzynarodowych, stąd jest ważnym elementem polityki zagranicznej. Odbiorcami polskiego uzbrojenia są z reguły ministerstwa lub agencje rządowe, dlatego współpraca w tym obszarze uznawana jest też za potwierdzenie dobrych relacji politycznych, opartych na zaufaniu i wspólnocie interesów bezpieczeństwa. Współpraca przemysłów obronnych

23 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 23 sobota, 13 grudnia 2014sobota, 13 grudnia 2014sobota, 13 grudnia 2014sobota, 13 grudnia 2014 Rzeszów PYTANIA?


Pobierz ppt "WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 1 sobota, 13 grudnia 2014sobota, 13 grudnia 2014sobota, 13 grudnia 2014sobota, 13 grudnia."

Podobne prezentacje


Reklamy Google