Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

BADANIA SŁUCHALNOŚCI RADIA

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "BADANIA SŁUCHALNOŚCI RADIA"— Zapis prezentacji:

1 BADANIA SŁUCHALNOŚCI RADIA
Paula Machnik, ZS, gr.V, rok III

2 Czym jest radio ? Radio jest środkiem masowego przekazu, który nie tylko pełni funkcję rozrywkową kształtując gusty artystyczne oraz wyobraźnię słuchaczy, ale także funkcję informacyjną  dostarczając informacji o bieżących wydarzeniach. Mimo wprowadzenia wielu nowych technologii Polacy coraz więcej czasu spędzają w towarzystwie radia. Słuchanie audycji radiowych jest możliwe w dowolnym miejscu i czasie, co uprzyjemnia nam często podróż samochodem, środkami komunikacji miejskiej, robienie zakupów czy nawet wykonywanie obowiązków domowych.

3 Przedmiot i cel badań Przedmiotem badania jest określenie poziomu słuchalności radia w Polsce. Badania te mają za zadanie określić:  profil odbiorcy (wiek, płeć itp.),  częstotliwość słuchania,  rodzaj audycji najczęściej słuchanych przez odbiorców,  jakie stacje są najczęściej słuchane przez odbiorców. Niestety pomiar słuchalności radiowej, w przeciwieństwie do telewizji czy prasy, ma charakter bardziej szacunkowy, a metody wykorzystywane do pomiaru są oparte jedynie na pamięci słuchaczy.

4 Metody badawcze Najbardziej rozpowszechnione metody pomiaru słuchalności radia: Dzienniczek, Radio Track - Day After Recall.

5 Metoda dzienniczkowa – na czym polega ?
Polega na tym, że ankieterzy dostarczają respondentom kwestionariusze służące do samodzielnego zapisywania przebiegu dni objętych badaniem, a w szczególności słuchania radia. Respondenci są proszeni o zaznaczanie w odpowiednich rubrykach jakich stacji danego dnia słuchali i o jakich porach. Zapisy te sa prowadzone co najmniej przez tydzień, aby mogły oddać w kompetentny sposób dane na temat zwyczajów słuchania radia.

6 Day After Recall - co to jest ?
Jest to badanie sondażowe realizowane techniką CATI (wywiadów telefonicznych wspomaganych komputerowo), w trakcie którego respondenci z pomocą ankieterów odtwarzają przebieg dnia poprzedzającego wywiad ze szczególnym uwzględnieniem słuchania radia. Przy realizacji tego badania bierze udział około 200 bardzo szczegółowo przeszkolonych ankieterów, których praca jest drobiazgowo nadzorowana, aby wykluczyć oszustwa oraz zmniejszyć liczbę pomyłek. W badaniu biorą udział mieszkańcy Polski w wieku od 15 do 75 lat dobierani losowo spośród wszystkich członków gospodarstwa domowego w przypadku losowania numerów telefonów stacjonarnych, natomiast w części komórkowej respondentem jest osoba odbierająca telefon komórkowy.

7 Przebieg wywiadu, czyli rozmowa ankieterów z respondentami
zdefiniowanie celu rozmowy, wylosowanie respondenta, ustalenie przebiegu dnia respondenta, zadawanie pytań dotyczących stacji radiowych (m.in. miejsce, sposób odbioru sygnału), zadawanie pytań dotyczących sytuacji społeczno-demograficznej ankietowanych.

8 Podstawowe wskaźniki dostępne dzięki badaniu Radio Track
zasięg dzienny – mówi o liczbie osób słuchających danej stacji w ciągu jednego dnia zasięg tygodniowy – określa liczbę osób słuchających danej stacji przynajmniej raz w ciągu tygodnia udział w czasie słuchania – wskazuje procentowy udział danej stacji w ogólnych czasie słuchania wszystkich stacji radiowych audytorium średniego kwadransa – określa liczbę słuchaczy, którzy słuchają danej stacji w średnim kwadransie doby średni czas słuchania – mówi ile minut spędził z daną stacją statystyczny słuchacz znajomość spontaniczna – określa ile osób spontanicznie wymieniło nazwę rozgłośni bez odczytywania listy z nazwami znajomość wspomagana – wskazuje ile osób zadeklarowało, że zna nazwę stacji po wyczytaniu jej z listy.

9 Wyniki badań słuchalności radia w Polsce (2012r. , 2013r.)
mężczyźni słuchają radia o 11 min. dłużej (4 godz. 30 min.) niż kobiety r., 2013 r. - u mężczyzn średni czas wzrósł o 11 min., u kobiet o 2 min. osoby od roku życia słuchają radia najczęściej (prawie 5 godz. dziennie) r., r. - o 14 min. dłużej osoby w wieku lat również słuchają radia prawie 5 godz. dziennie) r., 2013 r. - o 6 min. dłużej

10 Wyniki słuchalności stacji radiowych w Polsce ( III kwartał 2014r.)
I miejsce II miejsce III miejsce IV miejsce Warszawa Radio ZET Jedynka Trójka RMF FM Aglomeracja Śl. Radio Piekary Trójmiasto Radio ZET, Złote Przeboje Trefl Poznań Eska RMF FM, Złote Przeboje Kraków Radio Zet

11 I miejsce II miejsce III miejsce IV miejsce Łódź Radio ZET RMF FM Jedynka Eska Wrocław Trójka Szczecin Radio Szczecin Bydgoszcz Eska Bydgoszcz Polskie Radio PiK Białystok Polskie Radio Białystok

12 I miejsce II miejsce III miejsce IV miejsce Kielce RMF FM Polskie Radio Kielce Trójka Jedynka Lublin Radio ZET Radom Rekord FM Częstochowa Radio Gra Eska Toruń Toruń

13 Bibliografia 66.pdf miastach-polski-raport-za-iii-kwartal-2014/page:1


Pobierz ppt "BADANIA SŁUCHALNOŚCI RADIA"

Podobne prezentacje


Reklamy Google