Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Działanie PFRON’u Oddział Świętokrzyski PFRON w Kielcach.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Działanie PFRON’u Oddział Świętokrzyski PFRON w Kielcach."— Zapis prezentacji:

1 Działanie PFRON’u Oddział Świętokrzyski PFRON w Kielcach

2 - Osoby niepełnosprawne, (z niepełnosprawnością) czyli osoby, których sprawność fizyczna, psychiczna lub umysłowa trwale lub okresowo utrudnia, ogranicza lub uniemożliwia życie codzienne, naukę, pracę oraz pełnienie ról społecznych. - Osoby te, zgodnie z normami prawnymi i zwyczajowymi, mają prawo do niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia oraz nie mogą podlegać dyskryminacji. (?!) Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t. j. Dz. U. 2012 r. poz. 986). ze zmianami

3 Orzecznictwo Rozporządzenie Ministra gospodarki, pracy i polityki społecznej z dnia 15 lipca 2003r.: Powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności osób do 16 roku życia. ORZECZENIE informują o schorzeniu nie mają określonego stopnia niepełnosprawności! (PCPR) Poradnie psychologiczno – pedagogiczne … ZUS – orzekanie o niezdolności do pracy.

4 01-U - upośledzenie umysłowe; 02-P - choroby psychiczne; 03-L - zaburzenia głosu, mowy i choroby słuchu; 04-O - choroby narządu wzroku; osoby niewidome i niedowidzące 05-R - upośledzenie narządu ruchu; 06-E - epilepsja; 07-S - choroby układu oddechowego i krążenia; 08-T - choroby układu pokarmowego; 09-M - choroby układu moczowo-płciowego; 10-N - choroby neurologiczne; 11-I - inne, w tym schorzenia: endokrynologiczne, metaboliczne, zaburzenia enzymatyczne, choroby zakaźne i odzwierzęce, zeszpecenia, choroby układu krwiotwórczego., 12-C – całościowe zaburzenia rozwojowe.

5 Cel programu:  wyrównywanie szans rozwojowych grup społecznych i obszarów geograficznych,  zwiększania mobilności zawodowej, społecznej i przestrzennej,  zapewniania równego dostępu do infrastruktury społecznej i technicznej. Program wyrównywania różnic między regionami II

6 Obszar B - likwidacja barier w zakładach opieki zdrowotnej, urzędach, placówkach edukacyjnych w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszanie się i komunikowanie (zakłady opieki zdrowotnej, powiaty oraz podmioty, które prowadzą placówki edukacyjne). Wysokość pomocy – do 150.000,00 zł. Program wyrównywania różnic między regionami II

7 Obszar C - tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych. Organizacje pozarządowe mogą brać udział w tworzeniu spółdzielni socjalnej (wyposażenia miejsc i adaptacja pomieszczeń) z inną organizacją pozarządową powiatem lub gminą. Wysokość pomocy – do 32.000,00 zł na każde utworzone miejsce pracy. Program wyrównywania różnic między regionami II

8 Obszar D - likwidacja barier transportowych (dofinansowanie do zakupu mikrobusu lub autobusu). Uczestnicy: JST, (powiaty), placówki oświatowe, organizacje pozarządowe, które prowadzą co najmniej 1 rok działalność statutową w zakresie rehabilitacji, Wysokość pomocy: do 70.000,00 zł mikrobus w wersji standardowej lub do 80.000,00 zł w wersji przystosowanej do przewozu osób na wózkach inwalidzkich, do 250.000,00 zł w przypadku autobus. Program wyrównywania różnic między regionami II

9 Procentowa wysokość dofinansowania Powiaty: kielecki, konecki, ostrowiecki, skarżyski, starachowicki, opatowski, włoszczowski. Obszary A,B,C - 60%, Obszar D – 80%, obszar E – 25% całkowitych kosztów realizacji programu. Powiaty: buski, jędrzejowski kazimierski pińczowski sandomierski i staszowski oraz gmina Kielce. Obszary A,B,C – 40%, Obszar D – 60%, Obszar E- 15% całkowitych kosztów realizacji programu. Program wyrównywania różnic między regionami II

10 AKTYWNY SAMORZĄD Indywidualne wsparcie osób z niepełnosprawnością MODUŁ I MODUŁ I - likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczna i zawodową: pomoc w zakupie oprzyrządowania do posiadanego samochodu, pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B, - likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym: pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego i oprogramowania.

11 AKTYWNY SAMORZĄD MODUŁ I – likwidacja barier w poruszaniu się: pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego i w utrzymaniu jego sprawności technicznej. Pomoc w zakupie protezy kończyn i utrzymaniu sprawności technicznej. – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej ON poprzez zapewnienie opieki dla dziecka.

12 AKTYWNY SAMORZĄD – MODUŁ II, III Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym Moduł III – szkolenia kadr samorządów oraz organizacji pozarządowych z zakresu problematyki niepełnosprawności.

13 www.pfron.org.pl Dziękuję za uwagę Jadwiga Irla

14


Pobierz ppt "Działanie PFRON’u Oddział Świętokrzyski PFRON w Kielcach."

Podobne prezentacje


Reklamy Google