Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw"— Zapis prezentacji:

1 Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw
Katarzyna Jagoda

2 Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw Corporate Social Responsibility: Polega na podejmowaniu przez kierownictwo firmy takich działań i decyzji, które nie tylko generują zyski ale także uwzględniają interes społeczny i kwestie ochrony środowiska.

3 Na podstawie powyższej definicji możemy wskazać dwa aspekty społecznej odpowiedzialności:
Powstrzymanie się od szkodliwych społecznie działań, które mogą przynieść zyski dla firmie. Podejmowanie takich działań, które skierowane są na zapobieganie i likwidowanie różnych negatywnych zjawisk społecznych.

4 Istnieją cztery postawy Społecznej odpowiedzialność przedsiębiorstw: postawa oporu- kiedy organizacja nie angażuje się w społeczną działalność, a dodatkowo wypiera się od odpowiedzialności. społecznego obowiązku- organizacja opiera się na wykonaniu działań wynikających tylko z obowiązków ekonomicznych i prawnych

5 społecznej reakcji- organizacja bierze na siebie obowiązki prawne i etyczne. W niektórych sytuacjach podejmuje działalność społeczną. społecznego wkładu- jest to najwyższy poziom odpowiedzialności, kiedy to organizacja czuje się w pełni odpowiedzialna i zaangażowana w pracę na rzecz społeczeństwa

6 Możemy podzielić Społeczną odpowiedzialność przedsiębiorstwa na: Wewnętrzną- czyli stosowanie zasady odpowiedzialności w przedsiębiorstwie w obrębie struktury organizacji np. bezpieczeństwo i higiena pracy, odpowiednie zarządzanie surowcami czy odpadami Zewnętrzną – czyli zaangażowanie się przedsiębiorstwa w działalność po za strukturą organizacji np. pomoc w organizacji akcji charytatywnych

7 Na zewnętrzną odpowiedzialność przedsiębiorstw składają się m.in.:
stosunek do klientów, stosunek do inwestorów, stosunek do władz, dbanie o środowisko naturalne, wpływ na lokalną społeczność.

8 Stosowanie CSR może przynieść następujące korzyści:
przyciąganie nowych klientów lepsze utrzymywania klientów, zmniejszenie wydatków operacyjnych, większą motywację do pracy pracowników, większe zaangażowanie pracowników w życie firmy, większą wydajność pracowników i przedsiębiorstwa, wzrost sprzedaży, poprawę jakości produktów i usług, wzmocnienie renomy przedsiębiorstwa pozytywny odbiór marki

9 Najczęściej przedsiębiorstwa angażują się społecznie poprzez organizację, wsparcie i uczestnictwo w różnego rodzaju akcjach społecznych z różnego zakresu m.in.: sportu, kultury, ochrony środowiska. W dużej mierze są to przedsięwzięcia jednorazowe, ponieważ tylko firmy o dużym kapitale mogą pozwolić sobie na większą działalność społeczną. Niestety nadal wiele firmy nie wpisuję na stałe działalności na rzecz społeczeństwa w swoją strategię.

10 Podsumowanie W obecnych czasach istnieje wiele organizacji, które posiadają do dyspozycji ogromny kapitał i zasoby, w związku z tym odnajdują także wewnętrzną potrzebę dzielenia się z innymi oraz realizacji innych celów niż tylko tych nastawionych na zysk. Zwiększona zostaje świadomość liderów biznesu w zakresie odpowiedzialności także za innych. Wiele organizacji zaczęło stawiać sobie cele związane z wywieraniem pozytywnego wpływu na środowisko i społeczeństwo. Powstaje przekonanie, że działalność społeczna przynosi nie tylko korzyści dla innych ale także korzyści w zakresie podstawowej działalności firmy.

11 Bibliografia Rybiak M., Społeczna odpowiedzialność biznesu – idea i rzeczywistość, Gospodarka Narodowa 3/2001, Wyd. Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2001 Grzegorzewska - Ramocka E., Cele społeczne przedsiębiorstwa, a kierunki inwestowania, Handel Wewnętrzny. Marketing - Rynek - Przedsiębiorstwo 4-5/2001, Instytut Rynku Wewnętrznego i Konsumpcji, Warszawa 2001 Rojek - Nowosielka M., Kształtowanie społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego, Wrocław r.

12 KONIEC DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ!!!


Pobierz ppt "Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw"

Podobne prezentacje


Reklamy Google