Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

JAKI GOLĘCIN. JAKA RUSAŁKA

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "JAKI GOLĘCIN. JAKA RUSAŁKA"— Zapis prezentacji:

1 JAKI GOLĘCIN. JAKA RUSAŁKA
JAKI GOLĘCIN? JAKA RUSAŁKA? - wizje przyszłości w opiniach mieszkańców planowany proces konsultacji społecznych Poznań, 15 maja 2014

2 Cel konsultacji Głównym przedmiotem konsultacji jest:
zebranie opinii na temat zagospodarowania przestrzennego dla terenu Golęcina i Rusałki. Opinie mają stanowić „wkład społeczny” do dokumentacji konkursowej dotyczącej opracowania całościowej koncepcji funkcjonalno-przestrzennego dla tego terenu.

3 Golęcin i Rusałka _ ważne dla całego miasta

4 Golęcin i Rusałka _ interesariusz z terenów przyległych
interesariusze ze Strzeszyna interesariusze z Winiar, Winograd interesariusze z Rusałki i Golęcina interesariusze z Sołacza Interesariusze z Jeżyc, Woli

5 Rady Osiedla Sołacz oraz osiedli przyległych są naturalnym partnerem konsultacji
Golęcin i Rusałka

6 Golęcin i Rusałka _ interesariusze instytucjonalni
jednostki miejskie, w tym m.in. Wydział Urbanistyki i Architektury, Miejska Pracownia Urbanistyczna, Wydział Ochrony Środowiska, Wydział Sportu, POSIR, Zakład Lasów Komunalnych, etc. Rady Osiedli deklarujące zainteresowanie tematem związki, organizacje sportowe, kluby obecnie użytkujące tereny Golęcina i Rusałki oraz tematem zainteresowane NGO zainteresowane tematem Inni interesariusze instytucjonalni PROCES MAPOWANIA INTERESARIUSZY JEST W TRAKCIE

7 Metoda realizacji o konsultacji [1]
KROK 1: Analiza wejścia KROK 2: Spacery badawcze i etnografia przestrzeni KROK 3: Warsztaty przyszłości z kluczowymi interesariuszami instytucjonalnymi Efekty: stworzenie mapy interesariuszy identyfikacja głównych kierunku dyskusji zebranie informacji i opinie na temat dyskutowanych kierunków rozwoju Golęcina - plusy i minusy funkcjonujących w świadomości publicznej rozwiązań publicznej w mediach Identyfikacja obecnych funkcji obszaru Efekty: spojrzenie przedmiot konsultacji oczami osoby przebywającej w przestrzeni i poruszającej się w niej wstępna ewidencja i ilustracja problemów / spraw do rozwiązania oraz pozytywnych rozwiązań zaangażowanie gospodarzy dzielnicy oraz przedstawicieli pomysłodawców znanych koncepcji rozwoju zebranie materiałów potrzebnych do dalszych etapów konsultacji Efekty: angażowanie interesariuszy instytucjonalnych okazja do zaprezentowania własnych potrzeb i wizji poznania potrzeb pozostałych interesariuszy i ich wizji wspólne kreowanie możliwych kierunków, rozwoju, rozwiązań dla Golęcina i Rusałki opracowanie rekomendacji co do możliwych kierunków rozwoju dla Rusałki i Golęcina zebranie danych potrzebnych do prowadzenia konsultacji z mieszkańcami

8 Metoda realizacji o konsultacji [2]
Krok 4a: Sonda internetowa na stronach Miasta Krok 4a: Sonda internetowa na stronach Miasta Krok 4b: Adres internetowy do zgłaszania pomysłów kierunków rozwoju Rusałki i Golęcina Krok 4c: Sondaż uliczny (nie mniej niż 200 mieszkańców) Jak? www. Efekty: pomiar preferencji na temat pożądanych funkcji dla Golęcina i Rusałki ocena dopasowania obecnie proponowanych (obecnych kierunków rozwoju i pomysł na zagospodarowanie różnych części Golęcina i Rusałki) Jak? e: Efekty: zebranie bardziej rozbudowanych opinii na temat pożądanych funkcji dla Golęcina i Rusałki zebranie pomysłów, idei, koncepcji rozwoju dla Golęcina i Rusałki od możliwie szerokiej grupy interesariuszy Jak? 200 wywiadów z osobami przemieszczającymi się w przestrzeni miasta ( w tym na Golęcinie) sondaż prowadzony w specjalnie przygotowanych i oznakowanych punktach wywiad do 10 minut . Efekty: ilościowa walidacja wytypowanych do pomiaru konsultacji kwestii - szczególnie dotyczących oczekiwanych funkcji Golęcina e:

9 KROK 5: Debata i warsztaty przyszłości z udziałem mieszkańców
Metoda realizacji o konsultacji [3] KROK 5: Debata i warsztaty przyszłości z udziałem mieszkańców Uczestnicy: nie mniej niż 50 mieszkańców (rekrutacja TNS) kluczowi interesariusze instytucjonalni / NGO w roli ekspertów Efekty: identyfikacja potrzeb mieszkańców co do funkcjonalnej roli Golęcina i Rusałki identyfikacja pożądanych kierunków rozwoju ocena funkcjonujących w dyskursie publicznym kierunków rozwoju i pomysłów dostarczenie pomysłów: Jaki Golęcin i Rusałka w przyszłości? – zgodnie z głównym celem konsultacji angażowanie i upodmiotowienie mieszkańców i interesariuszy instytucjonalnych oraz ich bezpośredni dialog

10 Metoda realizacji konsultacji [4]
KROK 2: Spacery badawcze i etnografia przestrzeni KROK 3: Warsztaty przyszłości Z interesariuszami instytucjonalnymi Krok 4a: Sonda internetowa Społeczny wkład na potrzeby konkursu Krok 4b: Adres internetowy - do zgłaszania pomysłów Krok 4c: Sondaż uliczny KROK 5: Debata i warsztaty przyszłości z udziałem mieszkańców

11 Harmonogram Społeczny wkład na potrzeby konkursu KROK 2:
Spacery badawcze i etnografia przestrzeni KROK 1: Analiza wejścia do 21.05 KROK 2: Spacery badawcze i etnografia przestrzeni KROK 2: Spacery badawcze i etnografia przestrzeni do 23.05 KROK 3: Warsztaty przyszłości Z interesariuszami instytucjonalnymi KROK 3: Warsztaty przyszłości Z interesariuszami instytucjonalnymi w tygodniu do 30.05 Krok 4a: Sonda internetowa Krok 4a: Sonda internetowa od do 20.06 Społeczny wkład na potrzeby konkursu Krok 4b: Adres internetowy - do zgłaszania pomysłów od do 20.06 Krok 4c: Sondaż uliczny od 2.06 KROK 5: Debata i warsztaty przyszłości z udziałem mieszkańców czerwiec (przed wakacjami) Końcowe opracowanie: do połowy lipca 2014


Pobierz ppt "JAKI GOLĘCIN. JAKA RUSAŁKA"

Podobne prezentacje


Reklamy Google