Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rafał Janowicz _ Brand & Research Consulting JAKI GOLĘCIN? JAKA RUSAŁKA? - wizje przyszłości w opiniach mieszkańców planowany proces konsultacji społecznych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rafał Janowicz _ Brand & Research Consulting JAKI GOLĘCIN? JAKA RUSAŁKA? - wizje przyszłości w opiniach mieszkańców planowany proces konsultacji społecznych."— Zapis prezentacji:

1 Rafał Janowicz _ Brand & Research Consulting JAKI GOLĘCIN? JAKA RUSAŁKA? - wizje przyszłości w opiniach mieszkańców planowany proces konsultacji społecznych Poznań, 15 maja 2014

2 Rafał Janowicz _ Brand & Research Consulting Cel konsultacji 2 Głównym przedmiotem konsultacji jest: zebranie opinii na temat zagospodarowania przestrzennego dla terenu Golęcina i Rusałki. Opinie mają stanowić „wkład społeczny” do dokumentacji konkursowej dotyczącej opracowania całościowej koncepcji funkcjonalno-przestrzennego dla tego terenu.

3 Rafał Janowicz _ Brand & Research Consulting Golęcin i Rusałka _ ważne dla całego miasta 3

4 Rafał Janowicz _ Brand & Research Consulting 4 Golęcin i Rusałka _ interesariusz z terenów przyległych interesariusze ze Strzeszyna Interesariusze z Jeżyc, Woli interesariusze z Rusałki i Golęcina interesariusze z Sołacza interesariusze z Winiar, Winograd

5 Rafał Janowicz _ Brand & Research Consulting Rady Osiedla Sołacz oraz osiedli przyległych są naturalnym partnerem konsultacji 5 Golęcin i Rusałka

6 Rafał Janowicz _ Brand & Research Consulting Golęcin i Rusałka _ interesariusze instytucjonalni 6 jednostki miejskie, w tym m.in. Wydział Urbanistyki i Architektury, Miejska Pracownia Urbanistyczna, Wydział Ochrony Środowiska, Wydział Sportu, POSIR, Zakład Lasów Komunalnych, etc. Rady Osiedli deklarujące zainteresowanie tematem związki, organizacje sportowe, kluby obecnie użytkujące tereny Golęcina i Rusałki oraz tematem zainteresowane NGO zainteresowane tematem Inni interesariusze instytucjonalni PROCES MAPOWANIA INTERESARIUSZY JEST W TRAKCIE

7 Rafał Janowicz _ Brand & Research Consulting Metoda realizacji o konsultacji [1] 7 KROK 3: Warsztaty przyszłości z kluczowymi interesariuszami instytucjonalnymi KROK 2: Spacery badawcze i etnografia przestrzeni Efekty:  angażowanie interesariuszy instytucjonalnych  okazja do zaprezentowania własnych potrzeb i wizji  poznania potrzeb pozostałych interesariuszy i ich wizji  wspólne kreowanie możliwych kierunków, rozwoju, rozwiązań dla Golęcina i Rusałki  opracowanie rekomendacji co do możliwych kierunków rozwoju dla Rusałki i Golęcina  zebranie danych potrzebnych do prowadzenia konsultacji z mieszkańcami Efekty:  spojrzenie przedmiot konsultacji oczami osoby przebywającej w przestrzeni i poruszającej się w niej  wstępna ewidencja i ilustracja problemów / spraw do rozwiązania oraz pozytywnych rozwiązań  zaangażowanie gospodarzy dzielnicy oraz przedstawicieli pomysłodawców znanych koncepcji rozwoju  zebranie materiałów potrzebnych do dalszych etapów konsultacji KROK 1: Analiza wejścia Efekty:  stworzenie mapy interesariuszy  identyfikacja głównych kierunku dyskusji  zebranie informacji i opinie na temat dyskutowanych kierunków rozwoju Golęcina - plusy i minusy funkcjonujących w świadomości publicznej rozwiązań  publicznej w mediach  Identyfikacja obecnych funkcji obszaru

8 Rafał Janowicz _ Brand & Research Consulting 8 Krok 4a: Sonda internetowa na stronach Miasta Krok 4c: Sondaż uliczny (nie mniej niż 200 mieszkańców) Jak?  www. Efekty:  pomiar preferencji na temat pożądanych funkcji dla Golęcina i Rusałki  ocena dopasowania obecnie proponowanych (obecnych kierunków rozwoju i pomysł na zagospodarowanie różnych części Golęcina i Rusałki) Krok 4b: Adres internetowy do zgłaszania pomysłów kierunków rozwoju Rusałki i Golęcina Jak?  e: jakigolecin-rusłaka@um.poznan.pl Efekty:  zebranie bardziej rozbudowanych opinii na temat pożądanych funkcji dla Golęcina i Rusałki  zebranie pomysłów, idei, koncepcji rozwoju dla Golęcina i Rusałki od możliwie szerokiej grupy interesariuszy Jak? 200 wywiadów z osobami przemieszczającymi się w przestrzeni miasta ( w tym na Golęcinie) sondaż prowadzony w specjalnie przygotowanych i oznakowanych punktach wywiad do 10 minut. Efekty:  ilościowa walidacja wytypowanych do pomiaru konsultacji kwestii - szczególnie dotyczących oczekiwanych funkcji Golęcina  e: jakigolecin-rusłaka@um.poznan.pl Krok 4a: Sonda internetowa na stronach Miasta Metoda realizacji o konsultacji [2]

9 Rafał Janowicz _ Brand & Research Consulting 9 KROK 5: Debata i warsztaty przyszłości z udziałem mieszkańców Uczestnicy:  nie mniej niż 50 mieszkańców (rekrutacja TNS)  kluczowi interesariusze instytucjonalni / NGO w roli ekspertów Efekty:  identyfikacja potrzeb mieszkańców co do funkcjonalnej roli Golęcina i Rusałki  identyfikacja pożądanych kierunków rozwoju  ocena funkcjonujących w dyskursie publicznym kierunków rozwoju i pomysłów  dostarczenie pomysłów: Jaki Golęcin i Rusałka w przyszłości? – zgodnie z głównym celem konsultacji  angażowanie i upodmiotowienie mieszkańców i interesariuszy instytucjonalnych oraz ich bezpośredni dialog Metoda realizacji o konsultacji [3]

10 Rafał Janowicz _ Brand & Research Consulting 10 KROK 5: Debata i warsztaty przyszłości z udziałem mieszkańców Społeczny wkład na potrzeby konkursu KROK 3: Warsztaty przyszłości Z interesariuszami instytucjonalnymi KROK 2: Spacery badawcze i etnografia przestrzeni Krok 4c: Sondaż uliczny Krok 4b: Adres internetowy - do zgłaszania pomysłów Krok 4a: Sonda internetowa Metoda realizacji konsultacji [4]

11 Rafał Janowicz _ Brand & Research Consulting 11 KROK 5: Debata i warsztaty przyszłości z udziałem mieszkańców Społeczny wkład na potrzeby konkursu KROK 3: Warsztaty przyszłości Z interesariuszami instytucjonalnymi KROK 2: Spacery badawcze i etnografia przestrzeni Krok 4c: Sondaż uliczny Krok 4b: Adres internetowy - do zgłaszania pomysłów Krok 4a: Sonda internetowa KROK 3: Warsztaty przyszłości Z interesariuszami instytucjonalnymi KROK 2: Spacery badawcze i etnografia przestrzeni Krok 4a: Sonda internetowa czerwiec (przed wakacjami) od 2.06 od 23.05 do 20.06 w tygodniu 26.05 do 30.05 do 23.05 od 23.05 do 20.06 Końcowe opracowanie: do połowy lipca 2014 KROK 2: Spacery badawcze i etnografia przestrzeni KROK 1: Analiza wejścia do 21.05 Harmonogram


Pobierz ppt "Rafał Janowicz _ Brand & Research Consulting JAKI GOLĘCIN? JAKA RUSAŁKA? - wizje przyszłości w opiniach mieszkańców planowany proces konsultacji społecznych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google