Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Fotowoltaika w Polsce. Kiedy? Stanisław M. Pietruszko Politechnika Warszawska Polskie Towarzystwo Fotowoltaiki.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Fotowoltaika w Polsce. Kiedy? Stanisław M. Pietruszko Politechnika Warszawska Polskie Towarzystwo Fotowoltaiki."— Zapis prezentacji:

1 Fotowoltaika w Polsce. Kiedy? Stanisław M. Pietruszko Politechnika Warszawska Polskie Towarzystwo Fotowoltaiki

2  „Czy przyszłością polskiego rynku pracy nie jest bardziej górnictwo, niż niektóre najbardziej wyrafinowane przemysły w tej przestrzeni energii odnawialnych? Czy więcej miejsc pracy będzie powstawało w nowoczesnych kopalniach i elektrowniach na węgiel czy przy wiatrakach?”  „Trzeba szanować odnawialne źródła energii, ale nie możemy dać sobie zabrać naszego narodowego dobra. […] Naszą szansą jest najmądrzejsze jak potrafimy, najbardziej nowoczesne wykorzystanie klasycznych, tradycyjnych źródeł energii - w tym przede wszystkim węgla.” Co o OZE sądzi Premier Tusk? źródło: relacja video wnp.pl 1 J. TENETA SZKOLENIE FOTOWOLTAICZNE KRAKÓW 14.05.2014 Międzynarodowe Targi Górnictwa, Przemysłu Energetycznego i Hutniczego Katowice, 10 września 2013

3  „ Jeśli chodzi o mechanizmy wsparcia tych źródeł, które wymagają takiego wsparcia to Premier wyraźnie powiedział, że powinniśmy zacząć powiedzmy szukać tych, które są najtańsze i uzupełniać po kolei tymi trochę droższymi. I gdy osiągniemy granicę 15% odcinamy dofinansowanie – nie robimy – nie wiem - jakiegoś super przedsięwzięcia żeby się chwalić ile to mamy odnawialnych źródeł energii! Tyle ile wymaga od nas zobowiązanie tyle w to włożymy.”  „Musi też być podmiotem odbiorca [energii]. Nie może przeciętny odbiorca dopłacać komuś do interesu.”  „Jesteśmy zobowiązani – samiśmy się zobowiązali przed Komisją Europejską do 15% udziału energii odnawialnych do 2020roku. I to co będzie później jest przed nami. My teraz musimy negocjować z KE te warunki po 2020. I tam oczywiste jest że z punktu widzenia Polski chcemy też zwiększyć rolę u nas węgla – bo to jest po prostu nasz interes narodowy.”  „W ramach tych zobowiązań do 2020 mamy 15% i nie musimy wychodzić przed szereg, że będziemy no prosić podatników o wsparcie bo my chcemy realizować coś więcej. „ Poseł Andrzej Czerwiński (PO) źródło: relacja video wnp.pl Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Energetyki J. TENETA SZKOLENIE FOTOWOLTAICZNE KRAKÓW 14.05.2014 2

4 Installed PV power Polsce (source: URE 31.12.2014) Urząd Regulacji Energetyki http://www.ure.gov.pl/uremapoze/mapa.html Concession for production and sale of electrical energy from PV systems 29 systems -3,8 MW

5 Other systems 1,5 MW - at least100 systems off-grid or without concession 0,5 MW - installed systems but not connected to grid. 0,7 – 0,8 MW in systems for traffic signals and navigation aids 31 MW - in planned 60 projects

6

7

8

9 Świat stawia na małe rozproszone systemy PV Przykład: Niemcy, Czechy, Hiszpania i UK

10 502,796 systemów PV do 4 kW - 1 1340 MW (50%) do 50 kW - 460 MW (17%) 1800 MW = 425 218 systemów ponad 50 kW - 900 MW (33%) The UK aims to cover 15% of its domestic electricity demand with renewables by 2020. As part of this goal, the DECC aims to have 22 GW of installed PV capacity by the end of the decade. Wielka Brytania 2,706 GW 1 GW w 2013, 0,78 GW w 2012

11

12

13

14 Q4 2013 1350 €

15 Nadchodzi era Słońca Od kilku lat na całym świecie mamy do czynienia z niezwykle dynamicznym rozwojem technik solarnych. Państwa, które już teraz zrozumieją doniosłość i przyszłościowy charakter tego sektora energetyki, skorzystają najwięcej. Czy wśród nich będzie także Polska?Polska Prof. Maciej Nowicki

16 Shell szacuje, że światowa moc zainstalowana PV będzie mogła osiągnąć: 500 GW - 2020, 1 800 GW – 2030 20,000 GW - 2050 http://www.shell.com/global/future-energy/scenarios/new-lens-scenarios.html http://www.shell.com/global/future-energy/scenarios/new-lens-scenarios.html New Lens Scenario, Shell, March 2013 Do roku 2060, prawie 40% energii elektrycznej będzie pochodziło z fotowoltaiki, czyniąc ją największym źródłem energii

17 Stabilny rozwój rynku fotowoltaiki przy najniższym wsparciu finansowym CEL

18 Aktualne moce produkcyjne OZE w Polsce 13 TWh - 2013 w tym dużych elektrowni wodnych i pośredniego współspalania, ale bez bezpośredniego współspalania. 32 TWh - 2020 cel dla Krajowego Planu Działań Około 20 TWh energii OZE musi być rozwinięta w ciągu najbliższych siedmiu lat, co jest dość ambitnym celem Dlatego też perspektywy dla polskiego rynku OZE są obiecujące

19 Inne czynniki 5 000 MW (16%) elektrownie, które muszą być wycofane po 2015 Nowe elektrownie węglowe nie będą budowane Elektrownie atomowe (5,4 GW) w 2025 (na początku) Konieczność zakupu uprawnień do emisji CO2 Kary UE za nie wdrożenie Dyrektywy 2009/28/EC 32 TWh - 2020 cel dla NREAP (13 TWh w 2013) Skąd pozyskać energię??

20 Mechanizmy wsparcia są fundamentalnym czynnikiem wzrostu rozwoju OZE wielu krajach. Ważnym elementem jest wybór najkorzystniejszego wariantu, aby rozwój odnawialnych źródeł energii był stabilny i przewidywalny. 127 krajów posiadających systemy wsparcia dla energii odnawialnej w 2013 99 programów FIT na szczeblu krajowym i lokalnym.

21 3. Wsparcie na etapie instalacji w 66 krajach przyznawanie dotacji, ulg podatkowych i udzielaniu preferencyjnych niskooprocentowanych pożyczek Instrumenty te są istotne z tego względu, że umożliwiają zainicjowanie rozwoju rynku i obecnie stosuje się je w wielu krajach europejskich. Jednakże, bez podstawowego wsparcia w postaci taryfy FiT dla energii elektrycznej pozyskiwanej z fotowoltaiki są one mało skuteczne w zapewnieniu odpowiedniego rozwoju branży. Potwierdził to przykład Japonii, w której dotacja początkowo wynosiła 50% kosztów systemu, gdzie zrezygnowano z tej formy wsparcia przechodząc na taryfę stałą. Bez innych zachęt finansowych, net metering jest niewystarczający, aby zwiększyć udział (OZE) w rynku.

22 4.Aukcje - rząd przyznaje w drodze przetargu kontrakty na zakup określonej ilości odnawialnej energii elektrycznej podmiotom oferującym najniższą cenę za 1 kWh. Od zwycięzców wymaga się gwarancji ceny przez określony okres czasu, a z drugiej strony dostawcy energii są zobowiązani do zakupu energii po preferencyjnej cenie. System przetargowy jest rzadko stosowanym systemem wsparcia. Przyczyniły się do tego czynniki takie, jak: nieregularność przetargów (powodując niepewność na rynku), skomplikowane procedury, nierealistyczne niskie oferty, powodując przyznaniu funduszy projektom, które nie mogą zostać zrealizowane, podatność na korupcję. W tej chwili tylko Francja i Holandia stosują ten system ale w ograniczonym zakresie i tylko dla dużych instalacji.

23 NET Metering ??? Stawka 0,16 zł/kWh (80% średniej ceny sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym w roku poprzednim ??? Propozycja: tyle samo ile obecnie płaci indywidualny odbiorca końcowy za energię elektryczną, czyli 0,6 - 0,7 zł/ kWh (stawka ta to cena energii czynnej, opłaty handlowej, opłat dystrybucyjnych i sieciowych (stałych i zmiennych), opłat przejściowych i abonamentowych oraz VAT). Prosument powinien być rozliczany z ilości energii pobranej i oddanej do sieci w okresie 12 miesięcy i dopiero po zbilansowaniu otrzymywałby zapłatę za dostarczoną energię lub płacił za nadwyżkę pobranej energii. O ile opłata za energię z sieci byłaby aktualną stawką operatora dystrybucyjnego dla indywidualnego odbiorcy końcowego (0,6 - 0,7 zł/kWh), to stawka płacona prosumentowi za dostarczenie nergii wynosiłaby tyle ile stawka za energię czynną plus opłata handlowa płacona przez operatora dystrybucyjnego i VAT, czyli na poziomie 0,3 – 0,4 zł/kWh.

24 Proponujemy również:  rozszerzenie ww. mechanizmu wsparcia na systemy PV do 200 kW, tak aby mogły na tym skorzystać mali i średni przedsiębiorcy dysponujący halami produkcyjnymi, magazynami, budynki użyteczności publicznej (szkoły, szpitale, urzędy gminne, itp.).  wprowadzenie systemu wsparcia dla systemów z magazynowaniem energii.

25 Gdzie szukać pomocy, pieniędzy?  Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (POIiŚ 2014-2020 3,4 mld €)  Programy unijne i międzynarodowe (np. Komisja Europejska)  Bank Ochrony Środowiska  Gminy – pełnomocnicy do spraw energii 24J. TENETA SZKOLENIE FOTOWOLTAICZNE KRAKÓW 14.05.2014

26 Ciekawe projekty finansowe (dla przedsiębiorców)  BOŚ Kredyt z Dobrą Energią Kredyt EkoMontaż Kredyt z Klimatem  Deutsche Bank PBC EKOZYSK - kredyt z grantem (ujemnym oprocentowaniem) – dla małych i średnich firm (maksymalny przychód roczny wynosi 50 mln euro, zatrudnienie – do 250 pracowników) na inwestycje związane z efektywnością energetyczną i OZE. Budżet 40 mln Euro. J. TENETA SZKOLENIE FOTOWOLTAICZNE KRAKÓW 14.05.2014 25

27 Ciekawe projekty finansowe (dla prosumentów)  NFOŚiGW  Projekt „Prosument” – dofinansowanie+ kredyt (1% na 15 lat) do budowy mikroinstalacji. Budżet 600 mln zł. W przypadku fotowoltaiki dofinansowanie może wynieść 40%, a granica kosztów kwalifikowalnych dla małych systemów (do 10kWp) to 8tyś pln/kWp.  Projekt „Bocian”. Pożyczka „Bocian” ma wspierać m.in. budowę instalacji OZE. Pożyczka od 2 do 40 mln zł, oprocentowanie WIBOR 3M - 100 pkt bazowych (nie mniej niż 2 proc), na okres do 15 lat. W przypadku fotowoltaiki instalacje o mocach 200 kWp-1 MW, kredyt do 75% wartości inwestycji. Budżet projektu 420mln zł.  KOMISJA EUROPEJSKA  Budżet UE28 na lata 2014-2020. Wspieranie energetyki rozproszonej. Niezależnie od funduszy strukturalnych (17mld €) na OZE przeznaczone jest 800mln €. Wnioski składane będą bezpośrednio w Brukseli i nie będzie wymagany wkład własny. J. TENETA SZKOLENIE FOTOWOLTAICZNE KRAKÓW 14.05.2014 26

28 Polskie Towarzystwo Fotowoltaiki dr Stanisław Pietruszko - prezes dr inż. Tadeusz Żdanowicz - wiceprezes działalność od 2005 KRS 0000235799 członek EPIA http://www.pv-polska.pl ul. Prałatowska 5/50 03-510 Warszawa tel./fax. +48 22-679-88-70 Gdzie szukać pomocy? 27J. TENETA SZKOLENIE FOTOWOLTAICZNE KRAKÓW 14.05.2014


Pobierz ppt "Fotowoltaika w Polsce. Kiedy? Stanisław M. Pietruszko Politechnika Warszawska Polskie Towarzystwo Fotowoltaiki."

Podobne prezentacje


Reklamy Google