Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

REWIZJA KONSTYTUCJI Prace prowadzone w 2009 roku.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "REWIZJA KONSTYTUCJI Prace prowadzone w 2009 roku."— Zapis prezentacji:

1 REWIZJA KONSTYTUCJI Prace prowadzone w 2009 roku

2 WSKAZÓWKI METODOLOGICZNE dotycz ą ce rewizji konstytucji 1.Pogłębić istotne cechy charakterystyczne charyzmatu 2.Zaangażować zakonników w prace badawcze 3.Włączyć zakon w proces tworzenia

3 MOTYWY REWIZJI 1.Zmiany dokonane w zakonie w ostatnich 40 latach 2.Wzrost działalności misyjnej zakonu 3.Nowe perspektywy dla życia konsekrowanego, które Kościół ukazał po Soborze Watykańskim II 4.Novum i złożoność świata, w którym żyjemy

4 MOTYWACJE U PODSTAW PROJEKTU 1.Pogłębić naszą tożsamość charyzmatyczną 2.Zastanowić się nad wartością charyzmatyczną konstytucji 3.Zapytać się o nasz sposób bycia franciszkanami konwentualnymi dziś

5 PRZEWODNIE KRYTERIA PROJEKTU 1.Odczytać dogłębnie nasz charyzmat 2.Zbadać i ocenić kryteria, którymi do dziś zakon włączył się w różne kultury i w Kościoły lokalne 3.Uformować zakonników do przejścia od wielokulturowości do międzykulturowości

6 CELE PROJEKTU 1.Oprzeć jasno i wyraźnie nowe konstytucje na regule 2.Nadać nowym konstytucjom silny wymiar kościelny 3.Uczynić z konstytucji skuteczne narzędzie służące inkulturacji w różnych rejonach świata

7 CELE PROJEKTU (ci ą g dalszy) 4.Sformułować konstytucje otwarte na ujęcie wielokulturowe i międzykulturowe 5.Uczynić z procesu rewizji okazję sprzyjającą formacji ciągłej dla wszystkich zakonników

8 ETAPY PROJEKTU 1.Analiza krytyczna obecnych konstytucji 2.Przygotowanie ściśle określonych studiów tematycznych zleconych ekspertom franciszkańskim i innym

9 ETAPY PROJEKTU (ci ą g dalszy) 3.Pogłębienie studiów pomocnych do sformułowania nowych artykułów konstytucji i stworzenie z nich okazji do formacji ciągłej dla wszystkich zakonników 4.Przekazanie opracowanych tekstów definitorium generalnemu i jurysdykcjom 5.Przeanalizowanie, poprawienie i zatwierdzenie nowych konstytucji

10 TERMINY PROJEKTU Każdy rozdział wymaga około 6 miesięcy na przeanalizowanie, uwzględnienie propozycji i przeprowadzenie studiów Przeprowadza się według stopniowych etapów Przewiduje się zakończenie prac do kapituły generalnej w 2019 roku

11 NARZ Ę DZIA PROJEKTU 1.a. Komitet Wykonawczy do spraw Rewizji Konstytucji (KWRK) b. Międzynarodowa Komisja do spraw Rewizji Konstytucji (MKRK)

12 NARZ Ę DZIA PROJEKTU (ci ą g dalszy) 2.Grupy studyjne i poszczególni specjaliści powołani przez MKRK 3.Spotkania tematyczne dotyczące ściśle określonych zagadnień 4.Programy dotyczące formacji ciągłej na tematy konstytucji

13 PRACA PODJ Ę TA PRZEZ KOMITET WYKONAWCZY W trakcie 14 spotkań komitet: 1.Przygotował studium i materiał na pierwsze posiedzenie komisji międzynarodowej 2.Opracował wyniki pracy posiedzenia MKRK i przygotował studium specjalistyczne dla dalszych prac

14 PRACA PODJ Ę TA PRZEZ KOMITET WYKONAWCZY (ci ą g dalszy) 3.Przestudiował rozdziały obecnych konstytucji i opracował synopsis wkładu każdego członka MKRK 4.Rozpoczął prace studyjne niezbędne do pogłębienia drugiego rozdziału konstytucji

15 PRACA PODJ Ę TA PRZEZ KOMITET WYKONAWCZY (ci ą g dalszy) 5.Rozpoczął opracowanie Instrumentum laboris pomocnego do zredagowania pierwszego i drugiego rozdziału nowych konstytucji 6.Współpracował z komitetem koordynującym w celu realizowania projektu sześcioletniego zakonu

16 PRACA PODJ Ę TA PRZEZ KOMITET WYKONAWCZY (ci ą g dalszy) 7.Przygotował materiały o pracach rewizyjnych za pomocą sieci internetowej zakonu i publikacji drukowanych 8.Rozpoczął przygotowanie specjalnej strony w sieci internetowej zakonu

17 PRACE KOMISJI MI Ę DZYNARODOWEJ Nel corso del primo incontro (1-4 aprile 2009): 1.Ha condiviso il Progetto di revisione delle Costituzioni e il Regolamento 2.Ha esaminato e discusso i temi degli studi preliminari

18 PRACE KOMISJI MI Ę DZYNARODOWEJ (ci ą g dalszy) 3.Określiła priorytetowe tematy do przestudiowania ważne dla podstaw nowych konstytucji 4.Zaproponowała wskazania użyteczne dla dalszych prac

19 ODCZUWANE DO Ś WIADCZENIA Klimat współpracy i zaangażowania w KWRK Zainteresowanie i odpowiedzialne poświęcenie się ze strony większości członków MKRK Traktuje się pracę jako okazję i bodziec do ciągłego rozmyślania nad regułą i konstytucjami

20 ODCZUWANE DO Ś WIADCZENIA (ci ą g dalszy) Okazja do pogłębienia formacji ciągłej, wychowania do dialogu i konfrontacji między współbraćmi różnego pochodzenia i kultur Sposobność do zapytania się o aktualność naszego świadectwa

21 NAPOTKANE TRUDNO Ś CI 1.Trud związany z zaangażowaniem wszystkich członków MKRK 2.Znikomy odzew na fiszki formacyjne przygotowywane na kapituły klasztorne

22 O NAJBLI Ż SZEJ PRZYSZ Ł O Ś CI  Wzmożenie pracy ze względu na jej złożoność i liczbę zaangażowanych osób  Zaplanować i zorganizować spotkania dyskusyjno- porównawcze na określone tematy (zjazdy tematyczne)

23 OCZEKIWANIA 1.Włączyć w projekt wszystkie jurysdykcje i współbraci zakonu: - czyniąc z rewizji konstytucji okazję do zastanowienia się nad naszym powołaniem franciszkańskim; - licząc na nieodzowne włączenie się prowincjałów/kustoszów

24 OCZEKIWANIA (ci ą g dalszy) 2.Dyspozycyjność prowincjałów, definitorów prowincjalnych/ kustodialnych i wszystkich wspólnot do rozważenia propozycji, które zostaną wysunięte

25 OCZEKIWANIA (ci ą g dalszy) 3.Mianowanie przez każdą jurysdykcję jednego definitora jako referenta odpowiedzialnego za kontakty z MKRK

26 OCZEKIWANIA (ci ą g dalszy) 4.Przynajmniej dwa razy w roku definitorzy prowincjalni/kustodialni poddadzą pod obrady tematykę związaną z rewizją konstytucji

27 OCZEKIWANIA (ci ą g dalszy) 5.Rozpowszechnienie przeprowadzonych bądź planowanych studiów, zwłaszcza ważniejszych materiałów, za pomocą strony internetowej zakonu i poprzez publikacje drukowane

28 Pierwsze Spotkanie MKRK Roma, Seraphicum, 1-4.04.2009

29 Na chwałę Boga i Jego sługi Franciszka Fr. Fermino Giacometti Koordynator MKRK Fr. Roberto Brandinelli Sekretarz MKRK


Pobierz ppt "REWIZJA KONSTYTUCJI Prace prowadzone w 2009 roku."

Podobne prezentacje


Reklamy Google