Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Nauczanie na odległość na platformie „moodle” Wyk. Jolanta Gajda Ludwik Kmieć.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Nauczanie na odległość na platformie „moodle” Wyk. Jolanta Gajda Ludwik Kmieć."— Zapis prezentacji:

1 Nauczanie na odległość na platformie „moodle” Wyk. Jolanta Gajda Ludwik Kmieć

2 Plan prezentacji: 1.Co to jest moduł „moodle”? 2.Różnorodne sposoby nauczania w nauczaniu na odległość. 3.Komunikacja synchroniczna i jej narzędzia. 4.Komunikacja asynchroniczna i jej wykorzystanie. 5.Podział na grupy i praca w grupach. 6.Testy, ankiety, pola wielokrotnego wyboru. 7.Umieszczenie prac domowych i informacji o postępach w nauce. 8.Monitorowanie kursantów i raporty z pracy grupy. 9.Kalendarz zajęć. 10.Informacja o treściach przekazanych odbiorcom.

3 Platforma „moodle” co to takiego? Nazwa pochodzi od angielskiego skrótu Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment co możemy przetłumaczyć jako modułowe, dynamiczne, zorientowane obiektowo środowisko nauczania. Jak zdobyć, gdzie szukać tej platformy? Bardzo prosto. Wystarczy otworzyć przeglądarkę, wpisać adres wyszukiwarki „Google” (www.google.pl), a w polu wyszukiwań wpisać słowo „moodle”.www.google.pl Można tez od razu w pisać w przeglądarce adres: www.moodle.org, a tam znajdziemy link pozwalający ściągnąć na nasz komputer pakiet instalacyjny tej platformy oraz dokumentacje (niestety tylko po angielsku).www.moodle.org Wiele informacji znajdziemy też na stronie www.moodle.pl. Jest to polska strona użytkowników platformy „moodle”.www.moodle.pl

4 Gdzie i jak można zastosować nauczanie na odległość? Zajęcia w grupach rozproszonych np. grupa osób mieszkających w różnych niekiedy odległych miejscowościach. Praca z uczniami wyjątkowo zdolnymi, którym w ten właśnie sposób można udzielać dodatkowych informacji i zadawać dodatkowe trudniejsze zadania. Nauczanie dzieci chorych które nie mogą uczestniczyć w zajęciach, a mają komputer z dostępem do Internetu. Poznawanie rzadkiej, a może egzotycznej dziedziny wiedzy gdzie w jednym miejscu trudno zgromadzić zainteresowanych, a jedynie nauczanie rozproszone daje tę możliwość np. nauka języka chińskiego czy innego egzotycznego. Douczanie i przygotowywanie uczniów i słuchaczy do matury i innych egzaminów. Uzupełnianie nauczania tradycyjnego.

5 Co to takiego komunikacja synchroniczna? Słowo komunikacja pochodzi od łacińskiego słowa communicatio to tłumaczy się jako łączność, rozmowę. A przez komunikację synchroniczną rozumie się wymianę informacji w tym samym czasie miedzy dwoma lub więcej osobami. Narzędziami do prowadzenia takiej komunikacji są:  Czaty  Pogawędki  Telekonferencje  I inne Komunikacja taka ma charakter konwersacyjny.

6 Czym będzie komunikacja asynchroniczna? Jest to wymiana myśli metodami korespondencyjnymi. Narzędziami do jej prowadzenia są;  Grupy dyskusyjne  E-mail  Listy dyskusyjne  Forum dyskusyjne To ostatnie narzędzie jest dostępne na platformie „moodle”.

7 Praca w grupach. Platforma „moodle” pozwala na tworzenie dowolnej ilości grup kształcenia. Pozwala to na prawidłowy dobór uczących się z uwzględnieniem poziomu zaawansowania, zainteresowań i innych cech osobowych. Widok okna z tematyką dla przykładowej grupy

8 Jakie są możliwości sprawdzenia wiedzy na platformie „moodle ”? Testy Ankiety Pola wielokrotnego wyboru Powyższy rysunek przedstawia fragment testu/ankiety

9 Prace domowe/zaliczeniowe Informacja przedstawiona wyżej to przykład zadania

10 Ocena i zaliczenie Informacje jaka widzi uczestnik kursu

11 Monitorowanie Platforma przedstawia raport aktywności użytkownika kursu

12 Kalendarz zajęć Terminy w przygotowaniu stąd niekompletność kalendarza

13 Informacje o treściach przekazanych odbiorcom Platforma wyświetla pełną informację dla e-kursantów

14 Podsumowanie. „W dobrym e-learingu najważniejszy jest dobry pomysł i dobry nauczyciel.”  E-learning staje się coraz popularniejszym typem:  Kształcenia i doskonalenia zawodowego  Kształcenia ustawicznego (dokształcanie)  Uzupełnieniem klasycznej edukacji  W tej sytuacji pojawi się zapotrzebowanie na dydaktyków i trenerów e-learningu!  Nastąpi zmiana w inicjatywie uczenia się.  Będzie możliwe uczenie się i nauczanie niedostępnych do tej pory dziedzin nauki

15 Dziękuję za uwagę. Jolanta Gajda i Ludwik Kmieć


Pobierz ppt "Nauczanie na odległość na platformie „moodle” Wyk. Jolanta Gajda Ludwik Kmieć."

Podobne prezentacje


Reklamy Google