Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Działalność Pomorskiej Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Hufców Pracy

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Działalność Pomorskiej Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Hufców Pracy"— Zapis prezentacji:

1 Działalność Pomorskiej Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Hufców Pracy

2 OCHOTNICZE HUFCE PRACY
Ochotnicze Hufce Pracy są państwową jednostką wyspecjalizowaną w działaniach na rzecz młodzieży, w szczególności młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym, oraz bezrobotnych do 25 roku życia.

3 OCHOTNICZE HUFCE PRACY
Wykonują zadania państwa w zakresie: Kształcenia i wychowania młodzieży, Działalności na rzecz rynku pracy; Cel działalności OHP: Pomoc młodzieży w uzupełnieniu wykształcenia i zdobycia kwalifikacji zawodowych umożliwiających start w dorosłe życie i usamodzielnienie. WSZYSTKIE USLUGI SĄ BEZPŁATNE!!! POZA ROSZM

4 BENEFICJENCI DZIAŁALNOŚCI OHP
Młodzież w wieku lat: defaworyzowana, o zmniejszonych szansach życiowych, pochodząca ze środowisk niedostosowanych społecznie, zagrożona bezrobociem; NIE KONKURUJEMY Z PUP!!! INNY TARGET

5

6 ZINTEGROWANY MODEL USŁUG
UCZESTNIK OHP KSZTAŁCENIE WYCHOWANIE POŚREDNICTWO PRACY PORADNICTWO ZAWODOWE KURSY I SZKOLENIA

7 Kształcenie i wychowanie Oferta skierowana do młodzieży W wieku 15 – 18 lat

8 Przyuczenie do wykonywania pracy
FORMY KSZTAŁCENIA Przyuczenie do wykonywania pracy Nauka w gimnazjum – szkoła z oddziałami przysposabiającymi do pracy Przyuczenie do wykonywania pracy – trwa do ukończenia gimnazjum Kończy się egzaminem gimnazjalnym i sprawdzianem umiejętności praktycznych Nauka zawodu Nauka w zasadniczej szkole zawodowej lub w formie pozaszkolnej Nauka zawodu – trwa do ukończenia szkoły lub 3 letniego kursu Kończy się egzaminem zawodowym przed OKE

9 KORZYŚCI Z KSZTAŁCENIA W OHP
UZUPEŁNIENIE WYKSZTAŁCENIA W GIMNAZJUM LUB SZKOLE ZAWODOWEJ ZDOBYWANIE KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH ROZWÓJ ZAINTERESOWAŃ I PASJI UCZESTNICTWO W PROJEKTACH I WYMIANACH MŁODZIEŻOWYCH

10 JEDNOSTKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE
HUFCE PRACY Gdynia Kwidzyn Nowy Dwór Gd. Słupsk ŚRODOWISKOWE HUFCE PRACY Gdańsk Bytów Lębork Starogard Gdański OŚRODKI SZKOLENIA I WYCHOWANIA (jednostki z zakwaterowaniem) Tczew Człuchów

11 DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ RYNKU PRACY Oferta skierowana do młodzieży W wieku 15 – 25 lat

12 BENEFICJENCI USŁUG RYNKU PRACY
Uczniowie i absolwenci szkół ponadgimnazjalnych oraz wyższych uczelni – młodzież z co najmniej podstawowymi kwalifikacjami, a jednak mająca problemy z poruszaniem się po rynku pracy, zagrożona bezrobociem, Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych i studenci, którzy w czasie wolnym od nauki chcą pracować za pośrednictwem OHP, zdobyć doświadczenie zawodowe i przy okazji poprawić własną sytuację materialną.

13 CENTRA EDUKACJI I PRACY MŁODZIEŻY Gdańsk, Słupsk
JEDNOSTKI RYNKU PRACY CENTRA EDUKACJI I PRACY MŁODZIEŻY Gdańsk, Słupsk MŁODZIEŻOWE BIURA PRACY I ICH FILIE pośrednictwo pracy Gdańsk, Gdynia, Słupsk MOBILNE CENTRA INFORMACJI ZAWODOWEJ poradnictwo zawodowe Gdańsk, Słupsk KLUBY PRACY nauka aktywnego poszukiwania pracy Gdańsk, Gdynia, Słupsk MŁODZIEŻOWE CENTRA KARIERY poradnictwo zawodowe Gniew, Bytów, Starogard Gdański, Kościerzyna, Pruszcz Gdański, Luzino, Puck, Sztum, Nowy Dwór Gdański, Miastko PUNKTY POŚREDNICTWA PRACY pośrednictwo pracy Tczew, Wejherowo, Człuchów, Chojnice, Kościerzyna, Kartuzy, Rumia, Malbork, Pelplin, Lębork, Pruszcz Gdański OŚRODKI SZKOLENIA ZAWODOWEGO kursy i szkolenia Gdynia, Słupsk, Kościerzyna, Chojnice REJONOWY OŚRODEK SZKOLENIA ZAWODOWEGO MŁODZIEŻY kursy i szkolenia Tczew

14 DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ RYNKU PRACY
Wszystkie usługi z zakresu pośrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego i refundacji wynagrodzeń młodocianych pracowników oraz część kursów i szkoleń są bezpłatne.

15 Oferta skierowana do osób, które:
KURSY I SZKOLENIA Oferta skierowana do osób, które: ukończyły 18 lat, chcą zdobyć nowe kwalifikacje, chcą zwiększyć swoje szanse na rynku pracy;

16 Ogrodnictwo i kwiaciarstwo
OFERTA SZKOLENIOWA sprzedawca obsługa kas fiskalnych sprzedaż bezpośrednia Handel kucharz, cukiernik organizator przyjęć okolicznościowych Gastronomia pracownik administracyjno – biurowy poligraf / introligator Biuro architekt terenów zielonych florysta - bukieciarstwo Ogrodnictwo i kwiaciarstwo monter instalacji fotowoltaicznych pracownik remontowy w budownictwie Usługi budowlane

17 KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW
Możliwość: zdobycia nowych KWALIFIKACJI zdobycia konkretnego zawodu rozwoju osobistego zwiększenia szans na rynku pracy Kontakt: Rejonowy Ośrodek Szkolenia Zawodowego Młodzieży ul. Jana Uphagena 27   Gdańsk tel (w. 50) tel. kom

18 WSPIERANIE KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO PRZEZ OHP
Pracodawca, który zatrudnia pracowników młodocianych w celu przygotowania zawodowego może uzyskać (w ograniczonej, określonej przepisami wysokości) refundację wypłaconych im wynagrodzeń oraz opłaconych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne. Pomorska WK OHP współpracuje w zakresie refundacji z Pomorską Izbą Rzemieślniczą Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Gdańsku, Izbą Rzemiosła i Przedsiębiorczości Pomorza Środkowego w Słupsku oraz 27 cechami funkcjonującymi przy tych izbach.

19 REFUNDACJA (rok 2013) Liczba pracodawców objętych refundacją: 2933 podmioty Liczba młodocianych objętych refundacją: osoby Zaplanowana do wypłacenia kwota refundacji: zł Pomorska WK OHP współpracuje w zakresie refundacji z Pomorską Izbą Rzemieślniczą Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Gdańsku, Izbą Rzemiosła i Przedsiębiorczości Pomorza Środkowego w Słupsku oraz 27 cechami funkcjonującymi przy tych izbach.

20 REALIZACJA PROJEKTÓW Przy realizacji ustawowych zadań OHP aktywnie wykorzystują fundusze unijne - w celu poszerzenia i uatrakcyjnienia oferty dla młodzieży

21 REALIZACJA PROJEKTÓW ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach edukacyjnych programów Komisji Europejskiej (np. Erasmus+), w ramach programów Ministerstwa Edukacji Narodowej, w ramach Polsko-Niemieckiej Współpraca Młodzieży (PNWM);

22 Uczestnikami projektów są osoby:
w wieku 16 – 25 lat, uczniowie, osoby nieposiadające kwalifikacji i doświadczenia zawodowego, osoby słabo wykształcone, osoby niepełnosprawne;

23 Korzyści dla beneficjentów:
propagowania wiedzy o własnym kraju bezpośredniego kontaktu z ludźmi z różnych państw pozbycia się barier kulturowych pozbycia się barier językowych przezwyciężania stereotypów tworzenia świadomych, obywatelskich postaw poznania innych krajów i kultur motywacji do nauki i pracy nad sobą poszerzania horyzontów

24 Zapraszamy do współpracy
POMORSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA OCHOTNICZYCH HUFCÓW PRACY ul. J. Uphagena 27 Gdańsk Tel./fax


Pobierz ppt "Działalność Pomorskiej Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Hufców Pracy"

Podobne prezentacje


Reklamy Google