Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Jak zachęcić osoby z niepełnosprawnością do mówienia o swoich potrzebach oraz korzystania ze wsparcia BON dr Mirosław Rutkowski Uniwersytet Jana Kochanowskiego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Jak zachęcić osoby z niepełnosprawnością do mówienia o swoich potrzebach oraz korzystania ze wsparcia BON dr Mirosław Rutkowski Uniwersytet Jana Kochanowskiego."— Zapis prezentacji:

1 Jak zachęcić osoby z niepełnosprawnością do mówienia o swoich potrzebach oraz korzystania ze wsparcia BON dr Mirosław Rutkowski Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Pełnosprawny Student VIII Kraków, 29-30 października 2014 r.

2 Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach najmłodszy uniwersytet w Polsce, będący zarazem największym ośrodkiem akademickim w regionie świętokrzyskim … z 45 letnią tradycją na 7 wydziałach, które oferują kształcenie na 34 kierunkach w ramach blisko 150 specjalności - studiuje ponad 15 tysięcy studentów studenci z orzeczoną niepełnosprawnością stanowią 400 osobowa grupę (2,7% ogółu studentów)  przy malejącej liczbie studentów wzrasta odsetek osób z niepełnosprawnościami uczestniczących w studiowaniu

3 Uniwersyteckie Centrum Wsparcia i Rehabilitacji - struktura odpowiadająca za koordynowanie działań w ramach tworzenia warunków do studiowania dla osób z niepełnosprawnościami w UJK strategii rozwoju  uwzględnione w strategii rozwoju Uniwersytetu procedurach jakości  zakotwiczone w procedurach jakości kształcenia

4 Uniwersyteckie Centrum Wsparcia i Rehabilitacji Umożliwienie studentom z niepełnosprawnościami równego dostępu do oferty dydaktycznej Uczelni Udzielanie wszechstronnej pomocy dla studentów, którzy znaleźli się w trudnej życiowej sytuacji lub z innych powodów potrzebują pomocy oraz konsultacji specjalistów Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych(BON) Punkt Interwencji Kryzysowej (PIK (PIK)

5 Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych (BON) w UJK:  standardowe działania z wykorzystaniem środków dotacji podmiotowej dla studentów z orzeczoną niepełnosprawnością  działania konsultacyjno-doradcze, interwencyjne i wspierające dla studentów z niepełnosprawnościami nie posiadających orzeczeń

6 PROMOCJA I INFORMACJA BON - podstawa zachęty do mówienia o szczególnych potrzebach  OBECNOŚĆ I PARTYCYPACJA  BUDOWANIE ZASIĘGU  TARGETOWANIE

7  OBECNOŚĆ I PARTYCYPACJA  konsultacje z kandydatami na studia – antycypowanie potrzeb  informacja na Inauguracji Roku Akademickiego na poszczególnych wydziałach Uniwersytetu  udział w Dniach Otwartych Uczelni, Święcie Patrona  kampanie wspierające osoby z niepełnosprawnością w sytuacjach kryzysowych  coroczne spotkania studentów ze szczególnymi potrzebami rozpoczynających studiowanie - z prorektorem ds. dydaktycznych i studenckich oraz osobami odpowiadającymi za działania wspierające)  współorganizowanie konferencji związanych z problematyką niepełnosprawności

8  BUDOWANIE ZASIĘGU  witryna internetowa  informacje w dziekanatach  wykorzystanie możliwości systemu wirtualnej uczelni  prasa lokalna, radio i telewizja  informacja na spotkaniach w szkołach ponadgimnazjalnych  współpraca ze stowarzyszeniami zrzeszającymi osoby z niepełnosprawnościami oraz innymi organizacjami i instytucjami  współpraca z BON innych ośrodków akademickich

9  TARGETOWANIE  diagnoza i aktualizacja specyficznych potrzeb studentów budzenie świadomości potrzeb, dostosowywanie studiowania,  propozycje kierowane do studenckich grup docelowych alternatywne zajęcia z wychowania fizycznego, lektoraty, zajęcia z zakresu orientacji przestrzennej tłumaczenie na język migowy,  spotkania i szkolenia dla nauczycieli akademickich i pracowników administracji  współpraca z Akademickim Biurem Karier i koordynatorami praktyk studenckich, dyrektorami instytutów i dziekanami ds. dydaktycznych

10 EFEKTYWNE REALIZOWANIE ZADAŃ - uwiarygodnienie misji BON UJK  Rzecznictwo  Upowszechnianie formalno-prawnych aspektów studiowania wśród studentów z różnymi rodzajami niepełnosprawności oraz pracowników Uniwersytetu (konsultacje indywidualne i grupowe)  Partycypacja w tworzeniu wewnętrznych aktów normatywnych (prezentacja potrzeb studentów z niepełnosprawnościami na posiedzeniach Komisji Senackich oraz Senatu Uniwersytetu)  Propagowanie i stosowanie rozwiązań, metod i środków wspomagających funkcjonowanie osób ze zróżnicowanymi potrzebami w procesie studiowania  Prezentowanie dobrych praktyk i skutecznych rozwiązań z zakresu stwarzania warunków do studiowania osób z niepełnosprawnościami na spotkaniach z pracownikami  Monitoring i ocena efektywności działań

11 Konsekwencja w stosowaniu zasad równego dostępu do studiowania - drogą do budowania zaufania i otwartym mówieniu o potrzebach  Zachowanie tajemnicy danych osobowych – danych wrażliwych  Optymalizacja anonimowości  Pomoc  Indywidualizacja  Racjonalne dostosowanie studiowania – korzystanie z zasobów i ich budowanie

12 By pozostać sobą i mieć satysfakcję ze studiowania -zamiast konkluzji To bring your whole self to work – w naszej akademickiej społeczności

13 Dziękuję za uwagę Dane kontaktowe dr Mirosław Rutkowski Uniwersyteckie Centrum Wsparcia i Rehabilitacji UNIWERSYTET JANA KOCHANOWSKIEGO w Kielcach ul. Śląska 11A; 25-328 Kielce; tel.(41)349-78-78 e-mail: studenci.niepełnosprawni@ujk.edu.plstudenci.niepełnosprawni@ujk.edu.pl Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Patroni medialni: Partner:


Pobierz ppt "Jak zachęcić osoby z niepełnosprawnością do mówienia o swoich potrzebach oraz korzystania ze wsparcia BON dr Mirosław Rutkowski Uniwersytet Jana Kochanowskiego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google