Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zasady gospodarowania populacją sarny. Stan i pozyskanie sarny.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zasady gospodarowania populacją sarny. Stan i pozyskanie sarny."— Zapis prezentacji:

1 Zasady gospodarowania populacją sarny

2 Stan i pozyskanie sarny

3 Wiosenne stany inwentaryzacyjne zwierzyny w latach 2009-2014 Łowiecki Rejon Hodowlany Stan populacji na dzień 15 marca 200920102011201220132014 Ogółem w tym dzierż. Ogółem w tym dzierż. Ogółem w tym dzierż. Ogółem w tym dzierż. Ogółem w tym dzierż. Ogółem w tym dzierż. Puszcza Augustowska496738634756370147174013520241455561459653084346 Wielkie Jez. Mazurskie732364118587761080137444768267228031694875316321 Puszcza Piska356023303344231427832192313222623542240033452220 Biebrzański1334 1592 167916761597 1770 1813 Razem171841393818279152171719215325176131472618904157141799714700

4 Zagęszczenie populacji sarny na 100 ha powierzchni leśnej – stan na 31 marca 2009

5 Struktura płci Pożądana struktura płci powinna kształtować się w przedziale od 1 : 1,5 do 1 : 2,5 na korzyść kóz. Przyrost zrealizowany Przyrost zrealizowany powinien wynosić od 10 do 30% stanu wiosennego populacji. W zależności od tego czy w obwodzie występują duże drapieżniki, nadmierna ilość lisów, gęsta sieć dróg lub wzmożone kłusownictwo, wielkość pozyskania powinna być ustalona na poziomie od 50% do 100% przyrostu zrealizowanego.

6 Zagęszczenie Optymalne zagęszczenie powinno wynosić od 3 do 10 osob./100 ha powierzchni użytkowej obwodu łowieckiego (nawet do 15 osobników).

7 Struktura pozyskania: a)w grupach płciowo - wiekowych: rogacze - 40 - 50% kozy - 40 - 50% koźlęta - do 20% - ze wskazaniem koźląt płci żeńskiej b) w klasach wiekowych sarn rogaczy: I klasa – 2 i 3 rok życia (1-2 poroże;) - 50% II klasa - 4 rok życia i starsze (3 poroże i dalsze) - dopełnia do 100%

8 Struktura wiekowa pozyskania w sezonie 2010/11 w sztukach Łowiecki Rejon Hodowlany Klasa wieku III AII B RAZEM 23%45%678910% Puszcza Augustowska 405332,071064050,34291560117,59290 Wielkie Jeziora Mazurskie 917423,7121214651,4510331303624,86696 Puszcza Piska221918,89704954,84331941026,27217 Biebrzański221830,77361942,3121751126,92130 RAZEM17516425,4342425450,8618672455823,711333 339678316

9 Rejon Hodowlany Wiek w latach 2345678910 Puszczy Augustowskiej 14,2817,3218,7917,3023,5518,2721,00X Wielkich Jezior Mazurskich 14,9216,9517,8918,2518,4518,5518,0318,6718,33 Puszczy Piskiej 13,8615,9517,0316,8817,7917,8417,7518,00X Biebrzański 14,4516,8317,4719,2617,3319,7118,0017,0012,00 ŚREDNIA 14,5816,9417,9417,9119,0018,4218,0718,2017,88 Średnia waga tuszy w sezonie 2010/11 w kilogramach

10 Rejon Hodowlany Wiek w latach 2345678910 Puszczy Augustowskiej 154,48239,15279,89289,90308,03281,80324,83X285,00 Wielkich Jezior Mazurskich 139,67219,07261,40280,68297,69291,68292,70303,67293,50 Puszczy Piskiej 144,82202,00269,51260,88290,48285,37283,25200,00X Biebrzański 143,64209,67262,75278,84297,38309,57298,60332,00204,00 ŚREDNIA 144,20222,55267,47278,18297,99289,69296,80288,60281,25 Średnia masa parostków w sezonie 2010/11 w gramach

11 Kryteria oceny prawidłowości saren-rogaczy

12 Osobnik, który w określonym wieku nie osiągnął właściwego stopnia rozwoju poroża jest selekcyjnym. Standardową formę parostków rogacza jest szóstak regularny i jest to cecha o wysokim stopniu dziedziczności. Wszelkie formy zniekształcone parostków – myłkusy i perukarze wiążą się z wpływem czynników środowiskowych.

13 Parostki sarny – rogacza o formie szóstaka regularnego

14 Słabe poroże rogacza w danym sezonie nie zawsze świadczy o niekorzystnym jego genotypie, lecz może być skutkiem trudnych warunków środowiskowych, a w szczególności - mroźna, śnieżna i długa zima.

15 Klasa wieku Poroże rok życia Opis parostkówOcena I klasa wieku 1 poroże 2 rok życia Guzikarze, szpicaki i myłkusy, a także widłaki o średniej długości tyk do 10 cm. Widłaki o średniej długości tyk powyżej 10 cm. Szóstaki. 2 poroże 3 rok życia Szóstaki nieregularne i poniżej tej formy. Regularne szóstaki i powyżej tej formy o masie poniżej: - 250 g w ŁRH Puszczy Augustowskiej - 250 g w ŁRH Wielkich Jezior Mazurskich - 250 g w ŁRH Biebrzański - 200 g w ŁRH Puszczy Piskiej Regularne szóstaki i powyżej tej formy o masie powyżej: - 250 g w ŁRH Puszczy Augustowskiej - 250 g w ŁRH Wielkich Jezior Mazurskich - 250 g w ŁRH Biebrzański - 200 g w ŁRH Puszczy Piskiej

16 Klasa wieku Poroże rok życia Opis parostkówOcena II klasa wieku 3 poroże i starsze 4 rok życia i starsze Nieregularne szóstaki i poniżej tej formy oraz regularne szóstaki o masie parostków poniżej: - 350 g w ŁRH Puszczy Augustowskiej - 300 g w ŁRH Wielkich Jezior Mazurskich - 300 g w ŁRH Biebrzański - 250 g w ŁRH Puszczy Piskiej oraz prawidłowo wykonany odstrzał łowny. Regularne szóstaki lub powyżej tej formy o masie parostków: - od 350 g do 400 g w ŁRH Puszczy Augustowskiej - od 300 g do 350 g w ŁRH Wielkich Jezior Mazurskich - od 300 g do 350 g w ŁRH Biebrzański - od 250 g do 300 g w ŁRH Puszczy Piskiej. Regularne szóstaki lub powyżej tej formy o masie parostków powyżej: - 400 g w ŁRH Puszczy Augustowskiej - 350 g w ŁRH Wielkich Jezior Mazurskich - 350 g w ŁRH Biebrzański - 300 g w ŁRH Puszczy Piskiej.

17 Za rogacza łownego uznaje się regularnego szóstaka (lub powyżej tej formy) w wieku 6 lat i wyżej, o masie parostków powyżej: - 350 g w ŁRH Puszczy Augustowskiej - 300 g w ŁRH Wielkich Jezior Mazurskich - 300 g w ŁRH Biebrzańskim - 250 g w ŁRH Puszczy Piskiej

18 Najczęściej spotykaną formą selekcyjną poroża rogacza są widłaki stanowią one 32% ogólnego pozyskania, szydlarze 27%, pozostałe to szóstaki o masie poniżej przeciętnej określonej dla poszczególnych Łowieckich Rejonów Hodowlanych. Forma myłkusa należała do rzadkości (23 parostki na ogólne pozyskanie wynoszące 781 rogaczy). Forma poroża rogaczy pozyskanych w sezonie 2006/2007

19 Średnia masa parostków rogaczy sześcioletnich nie różni się istotnie od średniej masy parostków rogaczy starszych.

20 Odstrzał rogaczy w maju, na początku sezonu winien być ograniczany. Przemawiają za tym względy hodowlane i ekonomiczne. Mogą być eliminowane z łowiska osobniki wartościowe fenotypowo i genotypowo, które nie odzyskały jeszcze utraconej zimą kondycji.

21 Selekcja kóz i koźląt Należy dążyć do pozyskania jak największej liczby kóz nie prowadzących oraz sztuk cherlawych i chorych. Należy eliminować z populacji kozy prowadzące więcej niż dwoje koźląt, pamiętając, że w takiej sytuacji najpierw należy dokonać odstrzału koźląt. Wśród koźląt całość pozyskania należy w zasadzie zrealizować w grupie kózek, przyjmując jednak zasadę, że z bliźniąt w pierwszej kolejności wybieramy do odstrzału sztukę słabszą.

22 Formy przyszłościowe i selekcyjne poroża rogaczy

23 Za przyszłościowe uważamy rogacze z porożem w formie widłaka powyżej 10 cm i szóstaka. Szpicaki bez względu na wysokość oraz widłaki o wysokości parostków do 10 cm są selekcyjne. W naszych warunkach wycieranie parostków następuje zwykle w czerwcu, silniejsze osobniki wycierają w drugiej połowie maja. Jeżeli poroże zostało wytarte dopiero w lipcu, świadczy to o nienormalności rozwojowej i są to rogacze selekcyjne, bez względu na formę poroża. 2 rok życia - pierwsze poroże SARNA

24 Szóstak nieregularny Pierwsze poroże przyszłościowe

25 Szpicak Pierwsze poroże selekcyjne

26 Guzikarz Myłkus z uszkodzonym prawym możdżeniem Pierwsze poroże selekcyjne

27 Szpicak Pierwsze poroże selekcyjne Szpicak

28 Prawidłową formą poroża jest szóstak regularny powyżej tej formy, a każdy z odrostków zaliczany za odnogę winien być dłuższy o 1 cm. W naszych łowiskach młody rogacz wykształca poroże dorodnego regularnego szóstaka o masie przekraczającej 250g z wyjątkiem ŁRH Puszczy Piskiej – 200g. Za selekcyjne uważamy wszystkie szydlarze, widłaki, bez względu na masę i szóstaki nieregularne oraz wszystkie formy nietypowe. SARNA 3 rok życia - drugie poroże

29 Szóstak regularny Drugie poroże przyszłościowe Szóstak regularny

30 Drugie poroże selekcyjne Widłak regularny

31 Drugie poroże selekcyjne Szóstak nieregularny

32 Widłak z uszkodzoną lewą tyką Drugie poroże selekcyjne

33 Widłak nieregularny z mocną odnogą przednią, prawa o formie szydlarza

34 Drugie poroże selekcyjne Szóstak nieregularny z mocną odnogą przednią umiejscowioną nad różą Szóstak nieregularny z wyraźną asymetrią

35 Drugie poroże selekcyjne Szóstak regularny z uszkodzonym prawym możdżeniem i trzecią tyką Myłkus

36 Szóstak nieregularny Drugie poroże selekcyjne Szóstak z zaznaczoną asymetrią umiejscowienia odnóg bocznych

37 Szóstaki regularne z nadmiernie wykształconymi odnogami przednimi Drugie poroże selekcyjne

38 Szóstak z wyraźną asymetrią w ukształtowaniu parostków Drugie poroże selekcyjne Szydlarz

39 Szóstak nieregularny z nadmiernie wykształconymi odnogami przednimi Drugie poroże selekcyjne Szóstak nieregularny w wieku 6 lat

40 Za prawidłową formę poroża u rogaczy dojrzałych i starszych uważamy regularne szóstaki o masie parostków powyżej: - 350 g w ŁRH Puszczy Augustowskiej - 300 g w ŁRH Biebrzańskim - 300 g w ŁRH Wielkich Jezior Mazurskich - 250 g w ŁRH Puszczy Piskiej Rogacze o porożu selekcyjnym poza szóstakami o masie poniżej przyjętego kryterium dla poszczególnych Rejonów uważamy wszystkie szydlarze, widłaki, szóstaki nieregularne oraz formy nietypowe w rozwoju - perukarze, myłkusy, jednotykowce, zdeformowane, o uszkodzonym możdżeniu. Uwaga! w pierwszej kolejności należy pozyskiwać rogacze starsze o formie selekcyjnej powyżej 5-go roku życia. 4 rok życia i starsze – 3-cia głowa i następne SARNA

41 Trzecie i dalsze poroże przyszłościowe Szóstak regularny o masie parostków 365 g

42 Trzecie i dalsze poroże selekcyjne Szóstak regularny w wieku 5 lat o wadze parostków 350g – wzorzec dla drugiej klasy wiekowej

43 Widłak regularny o nietypowej formie Myłkus Trzecie i dalsze poroże selekcyjne

44 Szóstak z uszkodzoną lewą tyką Szóstak nieregularny z mocnymi odnogami przednimi Trzecie i dalsze poroże selekcyjne

45 WielotykowiecSzydlarz Trzecie i dalsze poroże selekcyjne

46 Widłak nieregularny z uszkodzonym lewym możdżeniem Trzecie i dalsze poroże selekcyjne

47 Wielotykowiec

48 Trzecie i dalsze poroże selekcyjne Wielotykowiec

49 MyłkusSzóstak nieregularny Trzecie i dalsze poroże selekcyjne

50 Myłkus - korkociąg Myłkus - baranie rogi Trzecie i dalsze poroże selekcyjne

51 Myłkus Widłak z uszkodzoną lewą tyką - złamanie mechaniczne w trakcie wzrostu poroża

52 Trzecie i dalsze poroże selekcyjne Parostki z uszkodzonym prawym możdżeniem. Bardzo charakterystyczna wykształcona forma prawej strony parostków

53 Trzecie i dalsze poroże selekcyjne Myłkus

54 Trzecie i dalsze poroże selekcyjne Widłak nieregularny z zniekształconą lewą tyką Szóstak z dodatkową tylną odnogą

55 Trzecie i dalsze poroże selekcyjne Szóstak nieregularny z wyraźną asymetrią Szóstak regularny z dodatkową lewą odnogą przednią

56 Trzecie i dalsze poroże selekcyjne Widłak regularnyWidłak nieregularny

57 Trzecie i dalsze poroże selekcyjne Widłak regularny silnie uperlony Szóstak z bardzo widoczną zaznaczoną asymetrią z prawej strony

58 Prawa odnoga ósmaka w wieku 5 lat Trzecie i dalsze poroże selekcyjne

59 Perukarz Trzecie i dalsze poroże selekcyjne

60 Za rogacza łownego uznajemy formę regularnego szóstaka a nawet ósmaka powyżej 5-go roku życia (5 poroże i więcej) o masie parostków powyżej przeciętnej dla danego Rejonu Hodowlanego i odnogach o długości powyżej 3 cm. Rogacz łowny Szóstak regularny o masie parostków 390 g.

61 Rogacz łowny Szóstak regularny w wieku 9 lat o masie parostków 380 g

62 Określanie wieku

63 a bc a – młody; b – w średnim wieku; c – stary. Sylwetka mniejsza, smukła dobrze obciągnięta skórą Głowa mała podniesiona Szyja cienka, jakby dłuższa Linia grzbietu równa Sylwetka silna Głowa w kształcie klina z szeroką podstawą Szyja muskularna Linia grzbietu lekko wyniesiona w pasie barkowym Sylwetka masywna koścista Głowa krótka o szerokiej podstawie w części czołowej Szyja muskularna jakby krótsza Sylwetka rogacza w zależności od wieku

64 a) Jednoroczny - brak plamy nad wietrznikiem b) W wieku 3 -4 lat - plama wietrznikowa jasna, wyraźna lecz nie sięga do świec. Plama czołowa ciemna i wyraźna odcinająca się od reszty twarzy c) W wieku 4 – 5 lat - plama wietrznikowa sięga świec, szarzeje. Plama czołowa ciemna o mniej wyraźnych obrysie d) W wieku 6 lat i starszym – plama wietrznikowa siwa, sięga wysoko między świece, rozpływa się. Plama czołowa jaśniejsza i zlewa się z plamą wietrznikową. Ubarwienie twarzowej części głowy rogacza - metoda Vorberga

65 Rozpoznawanie wieku rogaczy po odstrzale

66 Żuchwa rogacza

67 Wzór uzębienia stałego sarny: 0033 ------- = 32 3133 Dojrzały osobnik posiada 32 zęby w tym: 6 siekaczy – J1-3 2 kły (obok siekaczy) – C 12 przedtrzonowych – P1-3 12 trzonowych – M1-3

68 Lewa połowa żuchwy sarny: pierwsze trzy zęby boczne jeszcze mleczne, trzeci ząb boczny trójdzielny

69 U jeleniowatych siekacze i kły są kształtem do siebie podobne. Na cienkim i okrągłym w przekroju korzeniu osadzona jest korona z ostrym brzegiem trzącym. Siekacze mają decydujące znacznie przy pobieraniu pokarmu a szczególnie zimą, kiedy zwierzyna pobiera też żer pędowy.

70 Siekacz zwierzyny płowej: 1 – szkliwo, 2 – zębina, 3 – komora zęba, 4 – dziąsło, 5 – wyrostek kości szczękowej, 6 – cement korzeniowy, 7 – okostna, 8 – powierzchnia ścinająca zęba, 9 – korona, 10 – szyjka zęba, 11 – korzeń zęba, 12 – kanał korzenia

71 Zęby przedtrzonowe P1, P2 i P3 różnią się między sobą kształtem i są dwukorzeniowe. Zęby trzonowe M1 i M2 są do siebie bardzo podobne. Ząb trzonowy M3 jest trójdzielny. Ostatni trzon tego zęba o innej budowie słabo rozwinięty

72 Pierwszy ząb trzonowy (M 1 ) zwierzyny płowej: 1 – powierzchnia żująca, 2 – korzenie, 3 – wierzchołek i brzeg powierzchni żującej, 4 – prążek zębiny, 5 – rejestr, 6 szyjka

73 Ząb przedtrzonowy stały P3 jest dwudzielny w przeciwieństwie do mlecznego, który jest trójdzielny. Ząb M3 wyrasta w 13-stym miesiącu życia. W wieku 11-13 miesięcy życia.

74 Następuje stopniowa wymiana zębów przedtrzonowych z mlecznych na stałe. W wieku 11-13 miesięcy życia.

75 Zęby przedtrzonwe znacznie jaśniejsze od trzonowych. Brak na nich śladów starcia. W wieku 14 miesięcy życia.

76 Zęby przedtrzonwe znacznie jaśniejsze od trzonowych. Brak na nich śladów starcia.

77 Wszystkie zęby boczne są jednakowo zabarwione. Ślady starcia bardzo niewyraźne. W wieku 2 lat.

78 Wszystkie zęby boczne są jednakowo zabarwione. Ślady starcia bardzo niewyraźne.

79 Na zębach przedtrzonowych i pierwszym trzonowym wyraźne ślady starcia. Drugi i trzeci trzonowy bardzo mało zużyty. W wieku 3 lat.

80 Na zębach przedtrzonowych i pierwszym trzonowym wyraźne ślady starcia. Drugi i trzeci trzonowy bardzo mało zużyty.

81 Zęby przedtrzonowe starte. Wyraźnie ślady starcia na zębie pierwszym trzonowym, rejestry są węższe i płytsze. W wieku 4 lat.

82 Zęby przedtrzonowe starte. Wyraźnie ślady starcia na zębie pierwszym trzonowym, rejestry są węższe i płytsze.

83 W wieku 5 lat. Zęby przedtrzonowe ulegają dalszemu zużyciu, powierzchnia zębiny rozszerza się. Ząb pierwszy trzonowy silnie zużyty, rejestr w jego przedniej części zanika, w tylnej jeszcze dobrze widoczny na całej długości. Ząb drugi i trzeci trzonowy wyraźnie starty, ale rejestr dobrze widoczny.

84 W wieku 5 lat. Zęby przedtrzonowe ulegają dalszemu zużyciu, powierzchnia zębiny rozszerza się. Ząb pierwszy trzonowy silnie zużyty, rejestr w jego przedniej części zanika, w tylnej jeszcze dobrze widoczny na całej długości. Ząb drugi i trzeci trzonowy wyraźnie starty, ale rejestr dobrze widoczny.

85 W wieku 6 lat.

86

87 W wieku 7 lat.

88

89 W wieku 8 lat i starszych. Na zębie drugim i trzecim przedtrzonowym rejestry prawie w zaniku, pozostają tylko niewielkie po nich ślady. Na zębie pierwszym trzonowym brak rejestrów pozostał tylko ślad po środkowym zacięciu. Na drugim i trzecim przedtrzonowym rejestry są bardzo wąskie i płytkie.

90 W wieku 8 lat i starszych. Na zębie drugim i trzecim przedtrzonowym rejestry prawie w zaniku, pozostają tylko niewielkie po nich ślady. Na zębie pierwszym trzonowym brak rejestrów pozostał tylko ślad po środkowym zacięciu. Na drugim i trzecim przedtrzonowym rejestry są bardzo wąskie i płytkie.

91 W wieku 10 lat.

92


Pobierz ppt "Zasady gospodarowania populacją sarny. Stan i pozyskanie sarny."

Podobne prezentacje


Reklamy Google