Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zasady gospodarowania populacją sarny

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zasady gospodarowania populacją sarny"— Zapis prezentacji:

1 Zasady gospodarowania populacją sarny

2 Stan i pozyskanie sarny

3 Łowiecki Rejon Hodowlany Stan populacji na dzień 15 marca
Wiosenne stany inwentaryzacyjne zwierzyny w latach Łowiecki Rejon Hodowlany Stan populacji na dzień 15 marca 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Ogółem w tym dzierż. Puszcza Augustowska 4967 3863 4756 3701 4717 4013 5202 4145 5561 4596 5308 4346 Wielkie Jez. Mazurskie 7323 6411 8587 7610 8013 7444 7682 6722 8031 6948 7531 6321 Puszcza Piska 3560 2330 3344 2314 2783 2192 3132 2262 3542 2400 3345 2220 Biebrzański 1334 1592 1679 1676 1597 1770 1813 Razem 17184 13938 18279 15217 17192 15325 17613 14726 18904 15714 17997 14700

4 Zagęszczenie populacji sarny na 100 ha powierzchni leśnej – stan na 31 marca 2009

5 Przyrost zrealizowany
Struktura płci Pożądana struktura płci powinna kształtować się w przedziale od 1 : 1,5 do 1 : 2,5 na korzyść kóz. Przyrost zrealizowany Przyrost zrealizowany powinien wynosić od 10 do 30% stanu wiosennego populacji. W zależności od tego czy w obwodzie występują duże drapieżniki, nadmierna ilość lisów, gęsta sieć dróg lub wzmożone kłusownictwo, wielkość pozyskania powinna być ustalona na poziomie od 50% do 100% przyrostu zrealizowanego.

6 Zagęszczenie Optymalne zagęszczenie powinno wynosić od 3 do 10 osob./100 ha powierzchni użytkowej obwodu łowieckiego (nawet do 15 osobników).

7 Struktura pozyskania:
w grupach płciowo - wiekowych: rogacze % kozy % koźlęta do 20% - ze wskazaniem koźląt płci żeńskiej b) w klasach wiekowych sarn rogaczy: I klasa – 2 i 3 rok życia (1-2 poroże;) % II klasa - 4 rok życia i starsze (3 poroże i dalsze) - dopełnia do 100%

8 Struktura wiekowa pozyskania w sezonie 2010/11
w sztukach Łowiecki Rejon Hodowlany Klasa wieku I II A II B RAZEM 2 3 % 4 5 6 7 8 9 10 Puszcza Augustowska 40 53 32,07 106 50,34 29 15 1 17,59 290 Wielkie Jeziora Mazurskie 91 74 23,71 212 146 51,45 103 31 30 24,86 696 Puszcza Piska 22 19 18,89 70 49 54,84 33 26,27 217 Biebrzański 18 30,77 36 42,31 21 26,92 130 175 164 25,43 424 254 50,86 186 72 45 1333 339 678 316

9 Puszczy Augustowskiej Wielkich Jezior Mazurskich
Średnia waga tuszy w sezonie 2010/11 w kilogramach Rejon Hodowlany Wiek w latach 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Puszczy Augustowskiej 14,28 17,32 18,79 17,30 23,55 18,27 21,00 X Wielkich Jezior Mazurskich 14,92 16,95 17,89 18,25 18,45 18,55 18,03 18,67 18,33 Puszczy Piskiej 13,86 15,95 17,03 16,88 17,79 17,84 17,75 18,00 Biebrzański 14,45 16,83 17,47 19,26 17,33 19,71 17,00 12,00 ŚREDNIA 14,58 16,94 17,94 17,91 19,00 18,42 18,07 18,20 17,88

10 Średnia masa parostków w sezonie 2010/11
w gramach Rejon Hodowlany Wiek w latach 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Puszczy Augustowskiej 154,48 239,15 279,89 289,90 308,03 281,80 324,83 X 285,00 Wielkich Jezior Mazurskich 139,67 219,07 261,40 280,68 297,69 291,68 292,70 303,67 293,50 Puszczy Piskiej 144,82 202,00 269,51 260,88 290,48 285,37 283,25 200,00 Biebrzański 143,64 209,67 262,75 278,84 297,38 309,57 298,60 332,00 204,00 ŚREDNIA 144,20 222,55 267,47 278,18 297,99 289,69 296,80 288,60 281,25

11 Kryteria oceny prawidłowości
saren-rogaczy

12 Osobnik, który w określonym wieku nie osiągnął właściwego stopnia rozwoju poroża jest selekcyjnym.
Standardową formę parostków rogacza jest szóstak regularny i jest to cecha o wysokim stopniu dziedziczności. Wszelkie formy zniekształcone parostków – myłkusy i perukarze wiążą się z wpływem czynników środowiskowych.

13 Parostki sarny – rogacza o formie szóstaka regularnego

14 Słabe poroże rogacza w danym sezonie nie zawsze świadczy o niekorzystnym jego genotypie, lecz może być skutkiem trudnych warunków środowiskowych, a w szczególności - mroźna, śnieżna i długa zima.

15 Guzikarze, szpicaki i myłkusy, a także widłaki o średniej długości tyk
Klasa wieku Poroże rok życia Opis parostków Ocena I klasa wieku 1 poroże 2 rok życia Guzikarze, szpicaki i myłkusy, a także widłaki o średniej długości tyk do 10 cm. Widłaki o średniej długości tyk powyżej 10 cm. Szóstaki. 2 poroże 3 rok życia Szóstaki nieregularne i poniżej tej formy. Regularne szóstaki i powyżej tej formy o masie poniżej: - 250 g w ŁRH Puszczy Augustowskiej - 250 g w ŁRH Wielkich Jezior Mazurskich - 250 g w ŁRH Biebrzański - 200 g w ŁRH Puszczy Piskiej Regularne szóstaki i powyżej tej formy o masie powyżej:

16 oraz prawidłowo wykonany odstrzał łowny.
Klasa wieku Poroże rok życia Opis parostków Ocena II klasa wieku 3 poroże i starsze 4 rok życia i starsze Nieregularne szóstaki i poniżej tej formy oraz regularne szóstaki o masie parostków poniżej: - 350 g w ŁRH Puszczy Augustowskiej - 300 g w ŁRH Wielkich Jezior Mazurskich - 300 g w ŁRH Biebrzański - 250 g w ŁRH Puszczy Piskiej oraz prawidłowo wykonany odstrzał łowny. Regularne szóstaki lub powyżej tej formy o masie parostków: - od 350 g do 400 g w ŁRH Puszczy Augustowskiej - od 300 g do 350 g w ŁRH Wielkich Jezior Mazurskich - od 300 g do 350 g w ŁRH Biebrzański - od 250 g do 300 g w ŁRH Puszczy Piskiej . Regularne szóstaki lub powyżej tej formy o masie parostków powyżej: - 400 g w ŁRH Puszczy Augustowskiej - 350 g w ŁRH Wielkich Jezior Mazurskich - 350 g w ŁRH Biebrzański - 300 g w ŁRH Puszczy Piskiej .

17 Za rogacza łownego uznaje się regularnego szóstaka (lub powyżej tej formy) w wieku lat i wyżej, o masie parostków powyżej: 350 g w ŁRH Puszczy Augustowskiej 300 g w ŁRH Wielkich Jezior Mazurskich 300 g w ŁRH Biebrzańskim 250 g w ŁRH Puszczy Piskiej

18 Forma poroża rogaczy pozyskanych w sezonie 2006/2007
Najczęściej spotykaną formą selekcyjną poroża rogacza są widłaki stanowią one 32% ogólnego pozyskania, szydlarze 27%, pozostałe to szóstaki o masie poniżej przeciętnej określonej dla poszczególnych Łowieckich Rejonów Hodowlanych. Forma myłkusa należała do rzadkości (23 parostki na ogólne pozyskanie wynoszące 781 rogaczy).

19 Średnia masa parostków rogaczy sześcioletnich nie różni się istotnie od średniej masy parostków rogaczy starszych.

20 Odstrzał rogaczy w maju, na początku sezonu winien być ograniczany
Odstrzał rogaczy w maju, na początku sezonu winien być ograniczany. Przemawiają za tym względy hodowlane i ekonomiczne. Mogą być eliminowane z łowiska osobniki wartościowe fenotypowo i genotypowo, które nie odzyskały jeszcze utraconej zimą kondycji.

21 Selekcja kóz i koźląt Należy dążyć do pozyskania jak największej liczby kóz nie prowadzących oraz sztuk cherlawych i chorych. Należy eliminować z populacji kozy prowadzące więcej niż dwoje koźląt, pamiętając, że w takiej sytuacji najpierw należy dokonać odstrzału koźląt. Wśród koźląt całość pozyskania należy w zasadzie zrealizować w grupie kózek, przyjmując jednak zasadę, że z bliźniąt w pierwszej kolejności wybieramy do odstrzału sztukę słabszą.

22 Formy przyszłościowe i selekcyjne poroża rogaczy

23 SARNA Za przyszłościowe uważamy rogacze z porożem w formie widłaka powyżej 10 cm i szóstaka. Szpicaki bez względu na wysokość oraz widłaki o wysokości parostków do 10 cm są selekcyjne. W naszych warunkach wycieranie parostków następuje zwykle w czerwcu, silniejsze osobniki wycierają w drugiej połowie maja. Jeżeli poroże zostało wytarte dopiero w lipcu, świadczy to o nienormalności rozwojowej i są to rogacze selekcyjne, bez względu na formę poroża. 2 rok życia - pierwsze poroże

24 Pierwsze poroże przyszłościowe
Szóstak nieregularny

25 Pierwsze poroże selekcyjne
Szpicak

26 Pierwsze poroże selekcyjne
Myłkus z uszkodzonym prawym możdżeniem Guzikarz

27 Pierwsze poroże selekcyjne
Szpicak Szpicak

28 SARNA 3 rok życia - drugie poroże Prawidłową formą poroża jest szóstak regularny powyżej tej formy, a każdy z odrostków zaliczany za odnogę winien być dłuższy o 1 cm. W naszych łowiskach młody rogacz wykształca poroże dorodnego regularnego szóstaka o masie przekraczającej 250g z wyjątkiem ŁRH Puszczy Piskiej – 200g. Za selekcyjne uważamy wszystkie szydlarze, widłaki, bez względu na masę i szóstaki nieregularne oraz wszystkie formy nietypowe.

29 Drugie poroże przyszłościowe
Szóstak regularny Szóstak regularny

30 Drugie poroże selekcyjne
Widłak regularny

31 Drugie poroże selekcyjne
Szóstak nieregularny Szóstak nieregularny

32 Drugie poroże selekcyjne
Szóstak nieregularny Widłak z uszkodzoną lewą tyką

33 Drugie poroże selekcyjne
Widłak nieregularny z mocną odnogą przednią, prawa o formie szydlarza

34 z mocną odnogą przednią umiejscowioną nad różą
Drugie poroże selekcyjne Szóstak nieregularny z mocną odnogą przednią umiejscowioną nad różą Szóstak nieregularny z wyraźną asymetrią

35 z uszkodzonym prawym możdżeniem i trzecią tyką
Drugie poroże selekcyjne Szóstak regularny z uszkodzonym prawym możdżeniem i trzecią tyką Myłkus

36 Szóstak z zaznaczoną asymetrią umiejscowienia odnóg bocznych
Drugie poroże selekcyjne Szóstak z zaznaczoną asymetrią umiejscowienia odnóg bocznych Szóstak nieregularny

37 Szóstaki regularne z nadmiernie wykształconymi odnogami przednimi
Drugie poroże selekcyjne Szóstaki regularne z nadmiernie wykształconymi odnogami przednimi

38 Szóstak z wyraźną asymetrią w ukształtowaniu parostków
Drugie poroże selekcyjne Szóstak z wyraźną asymetrią w ukształtowaniu parostków Szydlarz

39 Szóstak nieregularny z nadmiernie wykształconymi odnogami przednimi
Drugie poroże selekcyjne Szóstak nieregularny z nadmiernie wykształconymi odnogami przednimi Szóstak nieregularny w wieku 6 lat

40 SARNA 4 rok życia i starsze – 3-cia głowa i następne Za prawidłową formę poroża u rogaczy dojrzałych i starszych uważamy regularne szóstaki o masie parostków powyżej: - 350 g w ŁRH Puszczy Augustowskiej - 300 g w ŁRH Biebrzańskim - 300 g w ŁRH Wielkich Jezior Mazurskich - 250 g w ŁRH Puszczy Piskiej Rogacze o porożu selekcyjnym poza szóstakami o masie poniżej przyjętego kryterium dla poszczególnych Rejonów uważamy wszystkie szydlarze, widłaki, szóstaki nieregularne oraz formy nietypowe w rozwoju - perukarze, myłkusy, jednotykowce, zdeformowane, o uszkodzonym możdżeniu. Uwaga! w pierwszej kolejności należy pozyskiwać rogacze starsze o formie selekcyjnej powyżej 5-go roku życia.

41 Trzecie i dalsze poroże przyszłościowe
Szóstak regularny o masie parostków 365 g

42 Trzecie i dalsze poroże selekcyjne
Szóstak regularny w wieku 5 lat o wadze parostków 350g – wzorzec dla drugiej klasy wiekowej

43 Trzecie i dalsze poroże selekcyjne
Widłak regularny o nietypowej formie Myłkus

44 z mocnymi odnogami przednimi
Trzecie i dalsze poroże selekcyjne Szóstak nieregularny z mocnymi odnogami przednimi Szóstak z uszkodzoną lewą tyką

45 Trzecie i dalsze poroże selekcyjne
Wielotykowiec Szydlarz

46 z uszkodzonym lewym możdżeniem
Trzecie i dalsze poroże selekcyjne Widłak nieregularny z uszkodzonym lewym możdżeniem

47 Trzecie i dalsze poroże selekcyjne
Wielotykowiec

48 Trzecie i dalsze poroże selekcyjne
Wielotykowiec

49 Trzecie i dalsze poroże selekcyjne
Szóstak nieregularny Myłkus

50 Trzecie i dalsze poroże selekcyjne
Myłkus - baranie rogi Myłkus - korkociąg

51 Trzecie i dalsze poroże selekcyjne
Widłak z uszkodzoną lewą tyką - złamanie mechaniczne w trakcie wzrostu poroża Myłkus

52 Trzecie i dalsze poroże selekcyjne
Parostki z uszkodzonym prawym możdżeniem. Bardzo charakterystyczna wykształcona forma prawej strony parostków

53 Trzecie i dalsze poroże selekcyjne
Myłkus Myłkus

54 z zniekształconą lewą tyką
Trzecie i dalsze poroże selekcyjne Widłak nieregularny z zniekształconą lewą tyką Szóstak z dodatkową tylną odnogą

55 Trzecie i dalsze poroże selekcyjne
Szóstak nieregularny z wyraźną asymetrią Szóstak regularny z dodatkową lewą odnogą przednią

56 Trzecie i dalsze poroże selekcyjne
Widłak regularny Widłak nieregularny

57 Trzecie i dalsze poroże selekcyjne
Widłak regularny silnie uperlony Szóstak z bardzo widoczną zaznaczoną asymetrią z prawej strony

58 Trzecie i dalsze poroże selekcyjne
Prawa odnoga ósmaka w wieku 5 lat

59 Trzecie i dalsze poroże selekcyjne
Perukarz Perukarz

60 Rogacz łowny Za rogacza łownego uznajemy formę regularnego szóstaka a nawet ósmaka powyżej 5-go roku życia (5 poroże i więcej) o masie parostków powyżej przeciętnej dla danego Rejonu Hodowlanego i odnogach o długości powyżej 3 cm . Szóstak regularny o masie parostków 390 g.

61 Rogacz łowny Szóstak regularny w wieku 9 lat o masie parostków 380 g

62 Określanie wieku

63 a – młody; b – w średnim wieku; c – stary.
Sylwetka rogacza w zależności od wieku Sylwetka mniejsza, smukła dobrze obciągnięta skórą Głowa mała podniesiona Szyja cienka, jakby dłuższa Linia grzbietu równa a Sylwetka masywna koścista Głowa krótka o szerokiej podstawie w części czołowej Szyja muskularna jakby krótsza b c Sylwetka silna Głowa w kształcie klina z szeroką podstawą Szyja muskularna Linia grzbietu lekko wyniesiona w pasie barkowym a – młody; b – w średnim wieku; c – stary.

64 Ubarwienie twarzowej części głowy rogacza - metoda Vorberga
Jednoroczny - brak plamy nad wietrznikiem W wieku 3 -4 lat - plama wietrznikowa jasna, wyraźna lecz nie sięga do świec. Plama czołowa ciemna i wyraźna odcinająca się od reszty twarzy W wieku 4 – 5 lat - plama wietrznikowa sięga świec, szarzeje. Plama czołowa ciemna o mniej wyraźnych obrysie W wieku 6 lat i starszym – plama wietrznikowa siwa, sięga wysoko między świece, rozpływa się. Plama czołowa jaśniejsza i zlewa się z plamą wietrznikową.

65 Rozpoznawanie wieku rogaczy po odstrzale

66 Żuchwa rogacza

67 Wzór uzębienia stałego sarny:
0033 = 32 3133 Dojrzały osobnik posiada 32 zęby w tym: 6 siekaczy – J1-3 2 kły (obok siekaczy) – C 12 przedtrzonowych – P1-3 12 trzonowych – M1-3

68 Lewa połowa żuchwy sarny: pierwsze trzy zęby boczne jeszcze mleczne, trzeci ząb boczny trójdzielny

69 U jeleniowatych siekacze i kły są kształtem do siebie podobne
U jeleniowatych siekacze i kły są kształtem do siebie podobne. Na cienkim i okrągłym w przekroju korzeniu osadzona jest korona z ostrym brzegiem trzącym. Siekacze mają decydujące znacznie przy pobieraniu pokarmu a szczególnie zimą, kiedy zwierzyna pobiera też żer pędowy.

70 Siekacz zwierzyny płowej: 1 – szkliwo, 2 – zębina, 3 – komora zęba, 4 – dziąsło, 5 – wyrostek kości szczękowej, 6 – cement korzeniowy, 7 – okostna, 8 – powierzchnia ścinająca zęba, 9 – korona, 10 – szyjka zęba, 11 – korzeń zęba, 12 – kanał korzenia

71 Zęby trzonowe M1 i M2 są do siebie bardzo podobne
Zęby trzonowe M1 i M2 są do siebie bardzo podobne. Ząb trzonowy M3 jest trójdzielny. Ostatni trzon tego zęba o innej budowie słabo rozwinięty Zęby przedtrzonowe P1, P2 i P3 różnią się między sobą kształtem i są dwukorzeniowe.

72 Pierwszy ząb trzonowy (M1) zwierzyny płowej: 1 – powierzchnia żująca, 2 – korzenie, 3 – wierzchołek i brzeg powierzchni żującej, 4 – prążek zębiny, 5 – rejestr, 6 szyjka

73 W wieku 11-13 miesięcy życia.
Ząb przedtrzonowy stały P3 jest dwudzielny w przeciwieństwie do mlecznego, który jest trójdzielny. Ząb M3 wyrasta w 13-stym miesiącu życia.

74 W wieku 11-13 miesięcy życia.
Następuje stopniowa wymiana zębów przedtrzonowych z mlecznych na stałe.

75 W wieku 14 miesięcy życia. Zęby przedtrzonwe znacznie jaśniejsze od trzonowych. Brak na nich śladów starcia.

76 W wieku 14 miesięcy życia. Zęby przedtrzonwe znacznie jaśniejsze od trzonowych. Brak na nich śladów starcia.

77 W wieku 2 lat. Wszystkie zęby boczne są jednakowo zabarwione.
Ślady starcia bardzo niewyraźne.

78 W wieku 2 lat. Wszystkie zęby boczne są jednakowo zabarwione.
Ślady starcia bardzo niewyraźne.

79 W wieku 3 lat. Na zębach przedtrzonowych i pierwszym trzonowym wyraźne ślady starcia. Drugi i trzeci trzonowy bardzo mało zużyty.

80 W wieku 3 lat. Na zębach przedtrzonowych i pierwszym trzonowym wyraźne ślady starcia. Drugi i trzeci trzonowy bardzo mało zużyty.

81 W wieku 4 lat. Zęby przedtrzonowe starte. Wyraźnie ślady starcia na zębie pierwszym trzonowym, rejestry są węższe i płytsze.

82 W wieku 4 lat. Zęby przedtrzonowe starte. Wyraźnie ślady starcia na zębie pierwszym trzonowym, rejestry są węższe i płytsze.

83 W wieku 5 lat. Zęby przedtrzonowe ulegają dalszemu zużyciu, powierzchnia zębiny rozszerza się. Ząb pierwszy trzonowy silnie zużyty, rejestr w jego przedniej części zanika, w tylnej jeszcze dobrze widoczny na całej długości. Ząb drugi i trzeci trzonowy wyraźnie starty, ale rejestr dobrze widoczny.

84 W wieku 5 lat. Zęby przedtrzonowe ulegają dalszemu zużyciu, powierzchnia zębiny rozszerza się. Ząb pierwszy trzonowy silnie zużyty, rejestr w jego przedniej części zanika, w tylnej jeszcze dobrze widoczny na całej długości. Ząb drugi i trzeci trzonowy wyraźnie starty, ale rejestr dobrze widoczny.

85 W wieku 6 lat.

86 W wieku 6 lat.

87 W wieku 7 lat.

88 W wieku 7 lat.

89 W wieku 8 lat i starszych. Na zębie drugim i trzecim przedtrzonowym rejestry prawie w zaniku, pozostają tylko niewielkie po nich ślady. Na zębie pierwszym trzonowym brak rejestrów pozostał tylko ślad po środkowym zacięciu. Na drugim i trzecim przedtrzonowym rejestry są bardzo wąskie i płytkie.

90 W wieku 8 lat i starszych. Na zębie drugim i trzecim przedtrzonowym rejestry prawie w zaniku, pozostają tylko niewielkie po nich ślady. Na zębie pierwszym trzonowym brak rejestrów pozostał tylko ślad po środkowym zacięciu. Na drugim i trzecim przedtrzonowym rejestry są bardzo wąskie i płytkie.

91 W wieku 10 lat.

92 W wieku 10 lat.


Pobierz ppt "Zasady gospodarowania populacją sarny"

Podobne prezentacje


Reklamy Google