Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

 1. wspólne zamieszkanie członków, 2. wspólne nazwisko, 3. wspólna własność, 4. ciągłość biologiczna, 5. wspólna kultura duchowa.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: " 1. wspólne zamieszkanie członków, 2. wspólne nazwisko, 3. wspólna własność, 4. ciągłość biologiczna, 5. wspólna kultura duchowa."— Zapis prezentacji:

1

2

3  1. wspólne zamieszkanie członków, 2. wspólne nazwisko, 3. wspólna własność, 4. ciągłość biologiczna, 5. wspólna kultura duchowa.

4  Jan Paweł II nieustannie podkreślał, że rodzina to największy skarb narodu. Jest szkołą cnót społecznych, stanowiących o życiu i postępie społecznym.

5  W Liście Papieża Jana Pawła II na XVIII Międzynarodowy Kongres Rodziny w 1994 r. znalazły się m.in. następujące słowa: „Rodzina jest prawdziwym fundamentem społeczeństwa i stanowi jedno z najcenniejszych dóbr ludzkości. Jest środowiskiem posiadającym najlepsze warunki do przekazywania wartości religijnych i kulturowych, które pomagają człowiekowi w ukształtowaniu własnej tożsamości. Dzisiaj instytucja rodziny przeżywa kryzys i jest także narażona na liczne niebezpieczeństwa, których celem jest pomniejszenie jej świętej godności i jej szczególnego znaczenia, jakie posiada w Kościele i społeczeństwie. Potrzeba więc odważnej i ofiarnej współpracy wszystkich ludzi dobrej woli, aby rodzinie współczesnej pomóc odkryć piękno i wielkość jej powołania: do miłości i służby życiu”.

6  „Rodzina jest pierwszą i podstawową szkoła miłości społecznej. Trzeba uczynić wszystko, ażeby ta szkoła mogła pozostawać sobą. Równocześnie zaś rodzina musi być na tyle silna Bogiem – czyli miłością wzajemną wszystkich, którzy ją tworzą – aby potrafiła pozostać ostoją dla człowieka, pośród wszystkich niszczycielskich prądów i bolesnych doświadczeń.” JAN PAWEŁ II

7  "Rodzina jest powołana, aby spełniać swoje zadania w ciągu całego życia swoich członków, od narodzin do śmierci. Jest prawdziwym „sanktuarium życia (...) miejscem, w którym życie, dar Boga, może w sposób właściwy być przyjęte i chronione przed licznymi atakami, na które jest ono wystawione, może też rozwijać się zgodnie z wymogami prawdziwego ludzkiego wzrostu" JAN PAWEŁ II

8  Edmund Bojanowski praktykując dzieło wychowawcze miał świadomość, że nie da ono skutków, jeśli nie będzie współpracy między podmiotami procesu wychowania – rodziną, szkołą, Kościołem i państwem. Jeśli współpraca tych podmiotów ukierunkowana jest do realizacji tego samego modelu, tych samych wartości, wychowanie może osiągnąć oczekiwany, pozytywny skutek. W innym wypadku dochodzi do relatywizacji podstawowych wartości. Odwołując się do modelu wychowawczego bł. Edmunda Bojanowskiego, siłą rzeczy ukazujemy wizję wychowania chrześcijańskiego.

9  W katolickiej nauce społecznej za podstawową strukturę rodziny uznawane jest małżeństwo rozumiane jako związek kobiety i mężczyzny. Małżeństwo może być zwarte wyłącznie za zgodą obu stron, przy czym Kościół podkreśla, że twórcą małżeństwa jest sam Bóg, a instytucja małżeństwa zawdzięcza swoją trwałość zrządzeniu boskiemu. Do charakterystycznych cech małżeństwa należą: całkowitość, jedność, nierozerwalność i jedność.

10  Rodzina chrześcijańska jest wspólnotą wiary, nadziei i miłości. Nazywana jest Kościołem Domowym oraz instytucją Bożą. Rodzina chrześcijańska jako komunia osób odzwierciedla komunię Trójcy Świętej. Ponadto w katolicyzmie porównuje się jej działanie w dziedzinie prokreacji i wychowania do stwórczego działania Boga Ojca. Powołaniem rodziny chrześcijańskiej jest zatem ewangelizacja i misja.

11 Rodzina w katolickiej nauce społecznej jako podstawowa komórka życia społecznego; stanowi również jego centrum.

12 Kaja Różańska 14 lat MG1 Dębica Nagawczyna 4D 39-200 Dębica Tel.516176350 Poczta elektroniczna: Kaja14534@interia.pl Program: PowerPoint 2007


Pobierz ppt " 1. wspólne zamieszkanie członków, 2. wspólne nazwisko, 3. wspólna własność, 4. ciągłość biologiczna, 5. wspólna kultura duchowa."

Podobne prezentacje


Reklamy Google