Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

29 września 2014r. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. BRONISŁAWA MALINOWSKIEGO W WOLI.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "29 września 2014r. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. BRONISŁAWA MALINOWSKIEGO W WOLI."— Zapis prezentacji:

1 29 września 2014r. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. BRONISŁAWA MALINOWSKIEGO W WOLI

2  4 KLASY PIERWSZE: 98 DZIECI  LATKÓW;  16 ODDZIAŁÓW KLAS 1-6 ;  OGÓŁEM 339 DZIECI.

3 109 dzieci klas I-III trenuje pływanie 101 dzieci klas IV-VI trenuje gry zespołowe lub pływanie  w klasie dzieci trenuje pływanie 3 razy w tygodniu;  w klasie dzieci trenuje pływanie 3 razy w tygodniu;  w klasie dzieci trenuje pływanie 4 razy w tygodniu;

4 210 - dzieci trenuje pływanie lub gry zespołowe  w klasie dzieci trenuje gry zespołowe lub pływanie  w klasie dzieci trenuje gry zespołowe lub pływanie 4 lub 5 razy w tygodniu;  w klasie dzieci trenuje 5 razy w tygodniu;

5  w klasie dzieci trenuje pływanie 5 razy w tygodniu; 60 dzieci trenuje gry zespołowe 3 -5 razy w tygodniu;

6  Statut Szkoły;  Wewnątrzszkolny System Oceniania WSO;  Program Wychowawczy;  Program Profilaktyczny Szkoły;  tel Sekretariat szkoły: pn.-pt od 7.00 – 15.00;

7 Data Święto – dzień ustawowo wolny od pracy Zimowa przerwa świąteczna grudnia 2014 r. Ferie zimowe lutego 2015 r. Wiosenna przerwa świąteczna kwietnia 2015 r. Sprawdzian przeprowadzany w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej 1 kwietnia 2015 r. (środa) część 1. – język polski i matematyka – godz. 9:00 część 2. – język obcy nowożytny – godz. 11:45

8 Data Święto – dzień ustawowo wolny od pracy Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno- wychowawczych 26 czerwca 2015 r. Ferie letnie 27 czerwca - 31 sierpnia 2015 r.

9 terminTemat spotkania z rodzicami 29 września 2014r., tj. poniedziałek Spotkanie z dyrektorem-, plany na rok szkolny, sprawy organizacyjne ; Spotkanie z wychowawcą -wybór Rady Oddziałowej i przedstawiciela Rady Rodziców; zapoznanie z prawem szkolnym – Statut Szkoły, WSO, Plan Wychowawczy, programy nauczania, wymagania edukacyjne 18 listopada 2014r., tj. wtorek Nowa formuła egzaminu po klasie szóstej; Przekazanie bieżących informacji dotyczących postępów w nauce i zachowaniu uczniów 29 stycznia 2015 r., tj. czwartek Podsumowanie pracy za I półrocze; Informacja o osiągnięciach uczniów – spotkanie z wychowawcą.

10 terminTemat spotkania z rodzicami 17 marca 2015 r., tj. wtorek Pedagogizacja rodziców; Przekazanie bieżących informacji dotyczących postępów w nauce i zachowaniu uczniów 19 maja 2015r., tj. wtorek Pedagogizacja rodziców; Przekazanie bieżących informacji dotyczących postępów w nauce i zachowaniu uczniów. Informacja o grożących rocznych ocenach niedostatecznych lub nieodpowiednim, nagannym zachowaniu.

11  14 PAŹDZIERNIKA 2014R.TJ. WTOREK- DZIEŃ EDUKACJI;  2 STYCZNIA 2015 R. TJ.PIĄTEK- zajęcia opiekuńczo – wychowawcze;  1KWIETNIA 2015R. TJ.CZWARTEK – SPRAWDZIAN 2015R.  5 CZERWCA 2015R. TJ. PIĄTEK - zajęcia opiekuńczo – wychowawcze.

12 PONADTO WOLNY DZIEŃ:  10 LISTOPADA 2014R. TJ.PONIEDZIAŁEK –odpracowanie 13 września 2014r. – BIEGI ULICZNE+ zajęcia dydaktyczne.

13 2014 ROKIEM CZYTELNICTWA

14  Pedagog szkolny: pn wt ; śr ; czw – 15.30; pt –  Logopeda: pn., czw., pt.: – 14.30; wt., śr. : –13.30.

15 PROSZĘ PYTAĆ WYCHOWAWCÓW KLAS:  zajęcia wyrównawcze: j.polski, matematyka;  koła zainteresowań;  zajęcia kompensacyjne;  gimnastyka korekcyjna;  godzina dla rodziców;  dyżur dyrektora Szkoły: wtorek ; środa 7.00 – 8.00

16  Świetlica szkolna – 2 oddzielne sale;  Czynna od 6.30 – 16.00;  ŚNIADANIA, OBIADY, PODWIECZORKI DLA NAJMŁODSZYCH;  Mleko w szkole dla każdego dziecka;  Owoce w szkole dla dzieci klas 1-3.

17  ZAKUP ŁAWEK SZKOLNYCH I MEBLI DO 2 KLAS 1;  ZAKUP SZAFEK SZKOLNYCH;  REMONT 2 SAL EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ SAL 36 I 38 – ODMALOWANIE, UZUPEŁNIENIE WYKŁADZINY;  PRZYGOTOWANIE NOWEJ SALI NR.8 – GR. JĘZYKOWA

18  PRZYGOTOWANIE POMIESZCZENIA DLA INTENDENTA – PUNKT WPŁAT ZA WYŻYWIENIE S. 29;  MALOWANIE POMIESZCZEŃ KUCHNI I ZAPLECZA;  REMONT ZEWNĘTRZNEGO HYDRANTU ;  MODERNIZACJA ZABEZPIECZEŃ P.POŻ. – PRZEBUDOWA INSTALACJA I WYKONANIE ZEWNĘTRZNEGO WYŁĄCZNIKA PRĄDU CAŁEGO BUDYNKU;

19


Pobierz ppt "29 września 2014r. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. BRONISŁAWA MALINOWSKIEGO W WOLI."

Podobne prezentacje


Reklamy Google