Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Sakramentów świętych. Siedem.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Sakramentów świętych. Siedem."— Zapis prezentacji:

1 sakramentów świętych. Siedem

2 Chrzest Chrzest święty to w sakrament inicjacji i ponownych narodzin. Przyjęcie chrztu oznacza, że człowiek staje się chrześcijaninem i może przyjmować inne sakramenty. Obrzęd udzielany jest przez polanie głowy wodą i wypowiedzenie słów: Ja ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. W przypadku zagrożenia życia wystarczy, aby uczyniła to jakakolwiek osoba, nawet niewierząca, ale zwykle chrzest jest udzielany przez księdza podczas niedzielnej mszy i obejmuje także wyznanie wiary przez obecnych. Tradycyjnie z obrzędem chrztu wiąże się nadanie imienia. Kościół chrzci dzieci, jeżeli rodzice zobowiązują się wychowywać je w wierze katolickiej.

3 Bierzmowanie Istotą tego sakramentu jest przekazanie Ducha Świętego, umocnienie wiary oraz uzdolnienie do świadczenia o niej oraz jej obrony. Jednoczy ściślej z Jezusem Chrystusem. Bierzmowanie spełnia rolę wyznania wiary, niejako świadomego, bo dokonywanego w wieku dorosłym lub zbliżonym do dorosłości powtórzenia chrztu. Jest znakiem przejścia do dojrzałości religijnej. Innymi nazwami sakramentu bierzmowania są: sakrament dojrzałości chrześcijańskiej, sakrament umocnienia w wierze oraz sakrament dopełnienia.

4 Eucharystia Msza ta jest wspomnieniem męki, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa, jej uobecnieniem, ale także ofiarą, którą można składać w różnych intencjach, nawet za zmarłych: jest przywołaniem i braniem udziału w tej samej Ofierze, która miała miejsce na Krzyżu. W czasie tej ofiary Chrystusa dokonuje się transsubstancjacja darów ofiarnych (chleba i wina w Ciało i Krew Chrystusa).

5 Pokuta Najważniejszą częścią spowiedzi jest wyznanie grzechów i otrzymanie rozgrzeszenia, stanowi ona także pewne przewodnictwo w sprawach sumienia. W praktyce sakrament jest realizowany w małej kabinie zwanej konfesjonałem, co ma za zadanie oddzielenie się penitenta i udzielającego sakramentu od reszty wiernych i tym samym zapewnić tajemnicę spowiedzi. Dla ważności tego sakramentu obok wyznania grzechów oraz odpowiedniej formuły i gestów liturgicznych niezbędna jest skrucha, czyli żal za grzechy, mocne postanowienie poprawy oraz pokuta, będące odpowiedzią grzesznika na łaskę.

6 Namaszczenie chorych Sakrament udzielany wiernym w wypadku poważnej lub grożącej śmiercią choroby. Mogą go również przyjmować osoby w podeszłym wieku wielorazowo. Jeżeli chory nie może się spowiadać, sakrament własną mocą odpuszcza grzechy o ile chory pragnie dostąpić przebaczenia.

7 Kapłaństwo Naśladowanie Chrystusa, oddanie siebie i swego życia na służbę Bogu zakłada w człowieku powołanym postawę wyjścia poza siebie po to, aby realizując swoje możliwości, żyć wartościami, które zaproponował i cały czas proponuje Chrystus Pan. Założeniem osoby powołanej przez Chrystusa jest ukazanie Bożej miłości w świecie.

8 Małżeństwo Kościół katolicki za główny cel małżeństwa uważa wzajemną pomoc oraz wychowywanie dzieci. Katolicy wierzą, iż przysięgę małżeńską wypowiadają wobec Boga i wobec Kościoła i tak zawierany związek Chrystus czyni sakramentem, czyli tajemnicą uświęcenia małżonków, znakiem swojej obecności we wszystkich ich sprawach, a jednocześnie źródłem specjalnej łaski dla nich. Zawarcie małżeństwa polega na tym, że mężczyzna i kobieta składają sobie przysięgę wzajemnej, wiernej i dozgonnej miłości.

9 Zuzanna Gwizdała kl. II g.
Opracowała: Zuzanna Gwizdała kl. II g. Źródło:


Pobierz ppt "Sakramentów świętych. Siedem."

Podobne prezentacje


Reklamy Google