Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Syntetyczna analiza potencjału rozwojowego województwa Aspekt terytorialny potencjałów endogenicznych województwa kujawsko-pomorskiego Adam Stańczyk Kujawsko-Pomorskie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Syntetyczna analiza potencjału rozwojowego województwa Aspekt terytorialny potencjałów endogenicznych województwa kujawsko-pomorskiego Adam Stańczyk Kujawsko-Pomorskie."— Zapis prezentacji:

1 Syntetyczna analiza potencjału rozwojowego województwa Aspekt terytorialny potencjałów endogenicznych województwa kujawsko-pomorskiego Adam Stańczyk Kujawsko-Pomorskie Biuro Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku – Oddział w Bydgoszczy

2 Potencjał endogeniczny to specyficzna dla danej lokalizacji (regionu, powiatu, miejscowości, rejonu) cecha, która może być podstawą jego dalszego rozwoju (przynoszącą korzyści społeczne i ekonomiczne) nie tylko ze względu na obiektywnie korzystne uwarunkowanie, które stanowi, ale często także ze względu na fakt odróżniania danego obszaru od jego sąsiedztwa (potencjał endogeniczny jako cecha różnicująca obszary) Potencjał endogeniczny jest więc przewagą konkurencyjną: w ujęciu regionalnym może i powinien stanowić podstawę do budowy inteligentnej specjalizacji w ujęciu lokalnym może i powinien być podstawą dla budowy strategii rozwoju lokalnego Szczególna rola potencjałów endogenicznych wynika z Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, Miasta, Obszary wiejskie.

3 Wyspecjalizowane funkcje przemysłowe Produkcja sprzedana przemysłu (mln zł) w podmiotach zatrudniających >9 osób 75% 85%

4 Rolnictwo Liczba indywidualnych gospodarstw rolnych

5 Powierzchnia użytków rolnych (w mln ha) Powierzchnia użytków rolnych (1,06 mln ha) - 5. pozycja w kraju (6,8% powierzchni krajowej użytków rolnych) Udział województwa w krajowej produkcji rolniczej jest jednak wyższy, co jest konsekwencją tradycji i wysokiej kultury rolnej oraz świadczy o wysokiej efektywności gospodarki rolnej

6 Sieć osadnicza i struktura przestrzenna województwa jako uwarunkowanie kształtowania wysokiej jakości życia mieszkańców Mapa z obowiązującego PZPW

7 Uzdrowiska Ciechocinek, Inowrocław, Wieniec-Zdrój oraz potencjalne uzdrowisko Marusza (w szerszym ujęciu – rozwój funkcji uzdrowiskowych) Liczba łóżek w zakładach uzdrowiskowych Województwo koncentruje ponad 15% potencjału krajowego Dominujące znaczenie w potencjale wojewódzkim ma uzdrowisko Ciechocinek (2. w kraju), bardzo dużym uzdrowiskiem jest także Inowrocław (5. w kraju) Wieniec-Zdrój należy do kategorii małych wśród 44 krajowych uzdrowisk

8 Regionalna platforma multimodalna Budowa portu rzecznego na Wiśle w rejonie Solca Kujawskiego – Bydgoszczy Łęgnowo (współpracującego z portami Trójmiasta) przy wykorzystaniu bliskości S-10, A-1, S-5 oraz linii kolejowej nr 18 i portu lotniczego w Bydgoszczy W nieco szerszym wymiarze – w Strategii wskazuje się zamiar rozwoju infrastruktury przeładunkowej na rzecz lokalnej gospodarki (między innymi terminale kolejowe w Inowrocławiu i Laskowicach Pomorskich oraz przystosowanie małych stacji kolejowych do przeładunków)

9 S10 A1 Grudziądz BYDGOSZCZ TORUŃ Włocławek Inowrocław Gdańsk Szczecin Warszawa Gorzyczki granica państwa S5 Warlubie S5 A1 Wrocław Nowe Marzy Grudziądz Lisewo Turzno Lubicz Czerniewice Ciechocinek Włocławek Północ Włocławek Zachód Kowal Świecie Szubin Żnin Białe Błota Autostrada A1 z węzłami Planowana droga ekspresowa S5 z ważniejszymi węzłami – realizacja do 2018r. Planowana droga ekspresowa S10 – dalsza perspektywa Obszary przywęzłowe (aktywizacja w strefie węzłów autostrady i dróg ekspresowych)

10 Unikatowe walory przyrodnicze i kulturowe stanowiące podstawę dla rozwoju specjalistycznej oferty turystycznej Liczba miejsc noclegowych w bazie turystycznej Filary produktu turystycznego w województwie: Walory kulturowe jako podstawa turystyki krajoznawczej Uzdrowiska Potencjał miast jako podstawa turystyki imprezowej, biznesowej, kongresowej Pojezierny charakter jako podstawa turystyka pobytowej

11 Obszary i zadania inwestycyjne Jez. Skrzyneckie Jez. Goreńskie Jez. Krzewenckie Jez. Gościąż Jez. Rakutowskie Jez. Wójtowskie Jez. Radyszyn Jez. Wikaryjskie B. Pakiet Dolna Wisła B.4. Ożywienie gospodarcze Zbiornika Włocławskiego 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 2 34 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 WŁOCŁAWEK KOWAL DOBRZYŃ NAD WISŁĄ Zarzeczewo 2904 Kuzki Zawiśle Kulin Wistka Królewska Wistka Szlachecka DobiegniewoSkoki Duże Marina przy stopniu wodnym we Włocławku Ośrodek w Wistce Szlacheckiej Marina Dobiegniewo Gościniec „Pod Żaglami” w Skokach Dużych Port w Dobrzyniu nad Wisłą Marina w Zarzeczewie Kuzki Jezioro Gościąż Zespół dworsko-parkowy w Wistce Królewskiej Tor wodny dla kajakarstwa górskiego przy stopniu we Włocławku Trasa pieszo-rowerowa wzdłuż Zbiornika Włocławskiego Trasa pieszo-rowerowa stopień wodny Włocławek- Zawiśle Trasa pieszo-rowerowa Bylwary im. Marsz. Piłsudskiego-stopień wodny Ośrodek sportów zimowych we Włocławku Muzeum Historii Wojny w 1920 roku Inwestycje planowane do realizacji z innych środków 18 27 62 2918 2909 67 10 62 91 558 266 252 268 270 562 265 269 558 562 541 559 2722 2721 2044 2713 2044 2609 2603 2605 2807 2907 2918 91 2609 2740 A1 Gospodarcze wykorzystanie potencjału rzek Potencjalne sfery oddziaływania: Transport Energetyka Turystyka i rekreacja Nawodnienia terenów rolnych Ochrona przeciwpowodziowa

12 Dziękuję za uwagę !


Pobierz ppt "Syntetyczna analiza potencjału rozwojowego województwa Aspekt terytorialny potencjałów endogenicznych województwa kujawsko-pomorskiego Adam Stańczyk Kujawsko-Pomorskie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google