Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Syntetyczna analiza potencjału rozwojowego województwa Aspekt terytorialny potencjałów endogenicznych województwa kujawsko-pomorskiego Adam Stańczyk.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Syntetyczna analiza potencjału rozwojowego województwa Aspekt terytorialny potencjałów endogenicznych województwa kujawsko-pomorskiego Adam Stańczyk."— Zapis prezentacji:

1 Syntetyczna analiza potencjału rozwojowego województwa Aspekt terytorialny potencjałów endogenicznych województwa kujawsko-pomorskiego Adam Stańczyk Kujawsko-Pomorskie Biuro Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku – Oddział w Bydgoszczy

2 Potencjał endogeniczny to specyficzna dla danej lokalizacji (regionu, powiatu, miejscowości, rejonu) cecha, która może być podstawą jego dalszego rozwoju (przynoszącą korzyści społeczne i ekonomiczne) nie tylko ze względu na obiektywnie korzystne uwarunkowanie, które stanowi, ale często także ze względu na fakt odróżniania danego obszaru od jego sąsiedztwa (potencjał endogeniczny jako cecha różnicująca obszary) Potencjał endogeniczny jest więc przewagą konkurencyjną: w ujęciu regionalnym może i powinien stanowić podstawę do budowy inteligentnej specjalizacji w ujęciu lokalnym może i powinien być podstawą dla budowy strategii rozwoju lokalnego Szczególna rola potencjałów endogenicznych wynika z Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego : Regiony, Miasta, Obszary wiejskie.

3 Wyspecjalizowane funkcje przemysłowe
Produkcja sprzedana przemysłu (mln zł) w podmiotach zatrudniających >9 osób 85% 75%

4 Rolnictwo Liczba indywidualnych gospodarstw rolnych

5 Powierzchnia użytków rolnych (w mln ha)
Powierzchnia użytków rolnych (1,06 mln ha) - 5. pozycja w kraju (6,8% powierzchni krajowej użytków rolnych) Udział województwa w krajowej produkcji rolniczej jest jednak wyższy, co jest konsekwencją tradycji i wysokiej kultury rolnej oraz świadczy o wysokiej efektywności gospodarki rolnej

6 Sieć osadnicza i struktura przestrzenna województwa jako uwarunkowanie kształtowania wysokiej jakości życia mieszkańców Mapa z obowiązującego PZPW

7 (w szerszym ujęciu – rozwój funkcji uzdrowiskowych)
Uzdrowiska Ciechocinek, Inowrocław, Wieniec-Zdrój oraz potencjalne uzdrowisko Marusza (w szerszym ujęciu – rozwój funkcji uzdrowiskowych) Liczba łóżek w zakładach uzdrowiskowych Województwo koncentruje ponad 15% potencjału krajowego Dominujące znaczenie w potencjale wojewódzkim ma uzdrowisko Ciechocinek (2. w kraju), bardzo dużym uzdrowiskiem jest także Inowrocław (5. w kraju) Wieniec-Zdrój należy do kategorii małych wśród 44 krajowych uzdrowisk

8 Regionalna platforma multimodalna
Budowa portu rzecznego na Wiśle w rejonie Solca Kujawskiego – Bydgoszczy Łęgnowo (współpracującego z portami Trójmiasta) przy wykorzystaniu bliskości S-10, A-1, S-5 oraz linii kolejowej nr 18 i portu lotniczego w Bydgoszczy W nieco szerszym wymiarze – w Strategii wskazuje się zamiar rozwoju infrastruktury przeładunkowej na rzecz lokalnej gospodarki (między innymi terminale kolejowe w Inowrocławiu i Laskowicach Pomorskich oraz przystosowanie małych stacji kolejowych do przeładunków)

9 (aktywizacja w strefie węzłów autostrady i dróg ekspresowych)
Obszary przywęzłowe (aktywizacja w strefie węzłów autostrady i dróg ekspresowych) Gdańsk Warlubie Nowe Marzy Grudziądz Grudziądz S5 Świecie Lisewo BYDGOSZCZ A1 Szczecin S10 Turzno Białe Błota TORUŃ Szubin Lubicz Czerniewice S5 Warszawa S10 Żnin Ciechocinek Inowrocław A1 Włocławek Północ Włocławek Wrocław Włocławek Zachód Autostrada A1 z węzłami Kowal Planowana droga ekspresowa S5 z ważniejszymi węzłami – realizacja do 2018r. Planowana droga ekspresowa S10 – dalsza perspektywa Gorzyczki granica państwa

10 Filary produktu turystycznego w województwie:
Unikatowe walory przyrodnicze i kulturowe stanowiące podstawę dla rozwoju specjalistycznej oferty turystycznej Filary produktu turystycznego w województwie: Walory kulturowe jako podstawa turystyki krajoznawczej Uzdrowiska Potencjał miast jako podstawa turystyki imprezowej, biznesowej, kongresowej Pojezierny charakter jako podstawa turystyka pobytowej Liczba miejsc noclegowych w bazie turystycznej

11 Gospodarcze wykorzystanie potencjału rzek
B. Pakiet Dolna Wisła B.4. Ożywienie gospodarcze Zbiornika Włocławskiego 266 27 27 10 10 2722 2605 Obszary i zadania inwestycyjne 18 2603 2044 558 Potencjalne sfery oddziaływania: Transport Energetyka Turystyka i rekreacja Nawodnienia terenów rolnych Ochrona przeciwpowodziowa 2609 2721 559 2713 2609 Inwestycje planowane do realizacji z innych środków 67 91 Marina przy stopniu wodnym we Włocławku A1 541 558 1 2044 2 Ośrodek w Wistce Szlacheckiej 252 Zawiśle 2904 562 Marina Dobiegniewo 15 3 14 Kulin 10 12 6 Zarzeczewo 11 562 4 Gościniec „Pod Żaglami” w Skokach Dużych 268 13 2740 Kuzki 562 1 7 5 Port w Dobrzyniu nad Wisłą 2807 5 Dobrzyń nad wisłą Włocławek Wistka Królewska 6 Marina w Zarzeczewie 2909 9 62 Jez. Radyszyn 2 62 3 4 7 Kuzki Wistka Szlachecka 18 Jez. Wikaryjskie Dobiegniewo Skoki Duże 8 Jezioro Gościąż 8 Jez. Wójtowskie 270 Jez. Gościąż 9 Zespół dworsko-parkowy w Wistce Królewskiej 91 2907 265 10 Tor wodny dla kajakarstwa górskiego przy stopniu we Włocławku Jez. Krzewenckie A1 KOWAL Jez. Goreńskie 11 Trasa pieszo-rowerowa wzdłuż Zbiornika Włocławskiego 269 Jez. Rakutowskie Jez. Skrzyneckie 91 2918 2918 12 Trasa pieszo-rowerowa stopień wodny Włocławek-Zawiśle 18 265 13 Trasa pieszo-rowerowa Bylwary im. Marsz. Piłsudskiego-stopień wodny A1 14 Ośrodek sportów zimowych we Włocławku 15 Muzeum Historii Wojny w 1920 roku

12 Dziękuję za uwagę !


Pobierz ppt "Syntetyczna analiza potencjału rozwojowego województwa Aspekt terytorialny potencjałów endogenicznych województwa kujawsko-pomorskiego Adam Stańczyk."

Podobne prezentacje


Reklamy Google