Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

CASE BRE BANK W OPRACOWANIU: 1.Ewa Karkut 2.Jowita Kośko

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "CASE BRE BANK W OPRACOWANIU: 1.Ewa Karkut 2.Jowita Kośko"— Zapis prezentacji:

1 CASE BRE BANK W OPRACOWANIU: 1.Ewa Karkut 2.Jowita Kośko
3.Magdalena Sierpińska 4.Marta Kirszling 5.Urszula Miąsek 6.Robert Lemański

2 BRE BANK (cz.I) W rozdziale tym opisano: Szczegółowo klientów banku
Władze i zarząd banku Strukturę organizacyjną Ład korporacyjny Informacje o przestrzeganiu prawa i audycie Wspomniano o wielu nagrodach (tylko jedna naszym zdaniem może być potraktowana jako powiązana z CSR)

3 Uwagi Wielość szczegółów dot. funkcjonowania firmy
Opis przypomina raczej folder reklamowy, a język jest promocyjny, co zniekształca tę część w kontekście CSR Opisywane struktury firmy stanowią raczej opis i delegacje uprawnień w firmie niż raportowanie CSR

4 RELACJE - klienci (cz.II)
Cześć poświęcona jest budowaniu i trzymywaniu realcji z interesariuszami banku: Mamy tu mapę interesariuszy Organizacje w których BRE jest członkiem Bardzo dobrze opisaną komunikację wewnątrz i na zewnątrz firmy, na którą składa się zapraszanie użytkowników forum mRady do współuczestniczenia w decyzjach banku, forum internetowe, blog, mSpołeczność Opisane są także organizowane na terenie całego kraju spotkania z klientami

5 RELACJE BRE prowadzi badania satysfakcji klientów
Opisana jest też komunikacja w sytuacjach kryzysowych – awarie systemu, spory prawne, opcje walutowe, reklama z zastrzeżeniem o czcionce (opisane przez bank)

6 Uwagi - klienci (cz.II) Otwarta i przejrzysta komunikacja, zwłaszcza z klientami Wydaje się, że doskonale rozumie potrzeby klientów Niestety odbiór zaburzony przez powtarzanie wielu słów i takich samych zdań (BRE jest najlepszy...) Odnosi się wrażenie, że więcej tu idei i dobrych chęci niż treści i działania

7 RELACJE - pracownicy BRE - JAKO ODPOWIEDZIALNY PRACODAWCA, BO STOSUJE KODEKS PRACY I STWARZA NAJLEPSZE WARUNKI PRACY I ROZWOJU

8 Relacje - pracownicy Polityka wynagrodzeń :
Wynagrodzenie zasadnicze i zmienne (premia) System DROGA Indywdualna Karta Zadań – oceniana w procesie indywidualnej skuteczności Pracownicy mają zapewnioną prywatną opiekę medyczną, szkolenia w zakresie BHP, BRE zatrudnia osoby z niepełnosprawnością,

9 Relacje - pracownicy BRE współpracuje ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Integracji – duży projekt “Człowiek bez barier” W BRE działa Rada Pracowników Realizowane są projekty społeczne Bada satysfakcję pracowników Osobno opisane są relacje z inwestorami i społeczeństwem Działa także Fundacja BRE Banku

10

11 RELACJE Z OTOCZENIEM Niski poziom zużycia gazu
Oszczędności w drukowaniu, szereg informacji z użyciem elektronicznych systemów np. fakturowanie Duża emisja spalin – duża flota samochodowa Dosyć sprawne gospodarowanie odpadami Posiada produkty dla klientów związane z ekologią np. lokata oparta o koszyk indeksów energii alternatywnej

12 UWAGI Pracownicy: systemy motywacyjne sa bardzo “wyśrubowane”powodują wyścig nie tylko z kolegami, ale też z samym sobą Opisana jest “rotacja” pracowników, choć zasadniczo chodzi o zwolnienia głównie w 2008r. Czyli w apogeum kryzysu, a raport ma tytuł: „Egzamin z kryzysu” W badaniu satysfakcji pracowników pokazano, że są obszary wymagające poprawy – jakie, o tym nie ma ani słowa

13 C.D. Program wolontariatu pracowniczego, chwalą się rzeczami, których nie było (program powstał w 2009r. a raport dot. 2008) Fundacja ma w swoim przesłaniu, że wspiera edukacje od najmłodszych lat, jednak jej działania mówią zupełnie co innego

14 Opisane głównie działania nastawione do wewnątrz i na zewnątrz firmy:
KOMPETENCJE Opisane głównie działania nastawione do wewnątrz i na zewnątrz firmy: Szkolenia i podnoszenie kwalifikacji pracowników Współpraca z Fundacją CASE: organizowanie seminariów i dyskusji o kierunkach i rozwoju sektora bankowego Działania w internecie wzmacniające wizerunek BRE jako eksperta

15 KOMPETENCJE Opisane są bardzo dobrze poszczególne inicjatywy BREBanku, które prowadzi bardzo kompleksowo, dla szerokiej gamy uczestników. Każde przedsięwzięcie jest dostosowane do poziomu odbiorców, np. kobiety inwestorki czy Akademia Inwestycyjna.

16 UWAGI Brak ujednolicenia opisów przedsięwzięć
Nie wszystkie inicjatywy są dobrze opisane np. jak wyłoniono 130 pracwników do szkolenia zarządzanie projektem – brak informacji

17 INNOWACYJNOŚĆ BRE Bank traktuje innowacyjność jako rzecz wpisaną w DNA organizacji, tzn jako nieodłączny element jej funkcjonowania i działania. Ma tym polu niewątpliwy sukces w postaci mBanku, który jest powszechnie znany i ma wielu klientów. BRE jest także zainteresowany uczestnictwem w programach unijnych związanych z innowacyjnością.

18 INNOWACYJNOŚĆ PRODUKTY;
platforma iBRE – agregacja wielu rozwiązań i usług za pomocą jednej platformy internetowej iBRE invoice.NET – (dot.faktur) – umożliwia klientom całkowite elektroniczne fakturowanie Trade Finance – elektroniczne wystawianie gwarancji (oba eko, bo nie potrzeba papieru do ich obsługi) Programy BRE Partner i BRE Collection, BRE Mass Collect – umożliwiają przepływ danych i identyfikacji należności

19 INNOWACYJNOŚĆ mBank – to główny projekt innowacyjny BRE – ma szeroki zakres usług, działa w przestrzeni internetowej, na stronie znajdziemy mSpołeczność, bloga, ma świetny system wykonywania transakcji – patrząc pod kątem CSR jest zoptymalizowany, oszczędza środki, energię, a jest dostępny niemalże dla każdego

20 UWAGI BRE – jest bankiem szeroko finansującym innowacyjność, gdyż posiada rozbudowany system doradztwa w projektach unijnych, a co się z tym wiąże potencajni beneficjenci funduszy korzystają z jego kredytów. Wydał przewodnik po funduszach unijnych, ma przeglądarkę unijnych możliwości wsparcia, robi w tym zakresie szkolenia etc. Znów nasuwa się pytanie o odpowiedzialność czy granicę zysku?? Bank chwali się swoją skutecznością w pozyskiwaniu funduszy unijnych. Karty Płatnicze – szczegółowo opisane, ale raczej nie mają związku ze społeczną odpowiedzialnością, bank prezentuje tu raczej ekskluzywny produkt niż projekt.

21 UWAGI Badanie KAMERTON INNOWACYJNOŚCI:
BRE jest jego współorganizatorem. Opisana wielka gala, ale brak treści merytorycznej czemu była poświęcona (mamy nazwiska, a nie znamy opinii). Metodologia badania rankingowa i pozarankingowa – to niewiele mówi, brak kryteriów i konkretów. Wyniki były audytowane, ale brak nazwy audytora. Dlaczego bank postanowił opisać innowacyjność, a nie przedstawił jej wpływu na otoczenie, pracowników, relacje z klientami? Odnosi się wrażenie, że jest to raczej oferta produktowa, niż solidne przedsięwzięcie mające na celu zracjonalizowanie wpływu na środowisko i partnerów.

22 Choć BRE Bank dokłada wielu starań, nie znalazł się w indeksie spółek odpowiedzialnych społecznie RESPECT

23 Dziękujemy za uwagę 


Pobierz ppt "CASE BRE BANK W OPRACOWANIU: 1.Ewa Karkut 2.Jowita Kośko"

Podobne prezentacje


Reklamy Google