Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wstępne wnioski z ewaluacji zewnętrznej PI Wsparcie rozwoju.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wstępne wnioski z ewaluacji zewnętrznej PI Wsparcie rozwoju."— Zapis prezentacji:

1 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wstępne wnioski z ewaluacji zewnętrznej PI Wsparcie rozwoju narzędzi związanych z kontraktowaniem usług społecznych w Koninie

2 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Cele projektu  Cel główny projektu Poprawa warunków prawnych i administracyjnych do prowadzenia efektywnej polityki rozwoju gosp. przez Miasto Konin przez opracowanie nowego modelu zmiany formy realizacji usług dotyczącego rozwoju gosp. na kontraktowanie i nowych narzędzi badających jakość oraz efektywność ekonomiczną i społeczną realizacji tych usług.  Cele szczegółowe  Zwiększenie potencjału prawnego i administracyjnego Miasta Konina do prowadzenia długoterminowej i wydajnej współpracy z minimum 1 organizacją pozarządową w obszarze wsparcia rozwoju gospodarczego w terminie od 1 lutego 2012 r. do 31 marca 2015 r.  Zwiększenie dostępu do wypracowanego modelu i narzędzi badawczych oceniających realizację usług z zakresu wspierania rozwoju gosp. wśród 100 osób pracujących w urzędach miast na prawach powiatu, NGO i instytucji otoczenia biznesu, poprzez działania upowszechniające i włączające do głównego nurtu polityki w terminie od 1 czerwca 2012 r. do 31 marca 2015 r.

3 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Ewaluacja zewnętrzna  Doradztwo Społeczne i Gospodarcze, Poznań  Termin realizacji: Lipiec – Październik 2014 r.  Uczestnicy ewaluacji:  przedstawiciele i pracownicy UM w Koninie,  radni,  przedstawiciele NGO’s działających w zakresie rozwoju gospodarczego przedsiębiorczości,  eksperci (m.in. przedstawiciele IOB, JST),  kadra projektu.

4 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Ewaluacja zewnętrzna Analiza danych zastanych Wywiady indywidualne Wywiad grupowy Panel ekspercki Analiza SWOT

5 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wstępne wnioski z ewaluacji  Działania prowadzone przez NGO w zakresie promocji gospodarczej są bardziej efektywne niż działania prowadzone przez administrację  Skuteczna promocja Konina jest działaniem rozpisanym na wiele lat, ale już teraz widać, że FIM zrobiła więcej w tym zakresie niż administracja  Jednocześnie założony w projekcie poziom wskaźników efektywności nie jest możliwy do osiągnięcia w tak krótkim czasie (10 miesięcy)  Brak efektów (pozyskania inwestora)  Stworzony w ramach projektu standard obejmował realizację zadań w ciągu 24 miesięcy, a konkurs dla oferenta został rozpisany na 10 miesięcy  Konieczna była weryfikacja wskaźników do osiągnięcia w ramach projektu (listy intencyjne zamiast umów inwestycyjnych)  Ocena wykorzystania nowoczesnych narzędzi marketingowych – w szczególności portalu internetowego i mediów społecznościowych. Czy wykorzystano ich potencjał?

6 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wstępne wnioski z ewaluacji  Zlecanie zadania publicznego w trybie Ustawy o Działalności Pożytku Publicznego i o Wolontariacie zawęziło potencjalny rynek realizatorów  W efekcie pojawiły się problemy z wyłonieniem realizatora (mało organizacji o odpowiednim profilu i doświadczeniu) PYTANIA:  W jaki sposób wykorzystywać w promocji gospodarczej miasta Internet i media społecznościowe?  Czy to, że w realizacji zadania publicznego z obszaru promocji gospodarczej biorą udział wyłącznie organizacje pozarządowe jest efektywne z punktu widzenia celów projektu?  Czy przetarg w trybie PZP zwiększyłby liczbę podmiotów starających się o realizację zadania i jakość jego wykonania?  Czy organizacje pozarządowe będą w stanie skutecznie konkurować w takim przetargu z podmiotami prywatnymi?

7 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wstępne wnioski z ewaluacji  Fundacja, która wygrała konkurs jest z Lublina, realizowała działanie na nieznanym sobie rynku – długi czas na jego rozpoznanie, dłuższy czas oczekiwania na efekty, początkowe problemy z komunikacją z UM Konina, tworzenie zespołu lokalnego zajęło około pół roku.  Problemy ze znalezieniem kompetentnej kadry – znającej lokalne realia i cieszącej się zaufaniem lokalnego sektora MŚP PYTANIA:  Czy w ogłoszeniu o konkursie powinien być zawarty zapis o obowiązkowym partnerstwie lokalnym/ z lokalnymi organizacjami (np. IOB) oferentów?  Jakie korzyści można uzyskać poprzez zastosowanie takiej klauzuli?  Jakie ograniczenia/problemy mogą pojawić się przy zastosowaniu takiego zapisu?  Czy IOB w Polsce dysponują wystarczającym potencjałem (kadrowym, materialnym, merytorycznym)?

8 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wstępne wnioski z ewaluacji  Problemy z wyłonieniem oferenta – zlecanie jedynie w trybie UOPP nieefektywne/mało efektywne dla realizacji celów? Może rozszerzyć o PZP?  Zbyt mało NGO zajmujących się promocją gospodarczą  Byłaby konkurencja między NGO a firmami  Możliwość włączenia IOB, które nie zawsze posiadają status NGO  Zainteresowanie konkursem było niskie (zgodnie z przewidywaniami)  Standard powinien być realizowany przez min. 24 miesiące  Wskaźniki w standardzie niemożliwe do osiągnięcia przez 10 miesięcy (długość realizacji zadania publicznego) – zabrakło czasu  Fundacja FIM jest z Lublina, realizowała działanie na nieznanym sobie rynku – długi czas na jego rozpoznanie, dłuższy czas oczekiwania na efekty  Może zapis obowiązkowym partnerstwie lokalnym/ z lokalnymi NGO w konkursie?

9 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wstępne wnioski z ewaluacji  Przykładowe modele na przyszłość:  Promocja gospodarcza Miasta poprzez spółkę miejską?  Budowanie potencjału konińskich NGO i zlecanie zadań z zakresu promocji gospodarczej sektorowi pozarządowemu?  Mix obu podejść, np. spółka miejska zlecająca część zadań w trybie PZP, ale z wykorzystaniem klauzuli społecznych i/lub obowiązków zawierania partnerstw międzysektorowych? PYTANIA:  Które z podejść jest skuteczniejsze i efektywniejsze?  Jaki horyzont czasowy wdrażania?  Długofalowe efekty/skutki przedstawionych modeli?  Czy nie warto budować potencjału konińskich NGO?

10 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego SUKCESY? Konin jako przykład dla innych miast w zakresie outsourcingu promocji gospodarczej Powstała spójna oferta promocyjna miasta Współpraca B2B lokalnych przedsiębiorców powoli zaczyna przynosić efekty (zidentyfikowano już ich potrzeby) Biuro Obsługi Inwestora nie skupiło się jedynie na sprzedaży działek inwestycyjnych, ale także wykorzystaniu potencjału lokalnych MŚP


Pobierz ppt "Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wstępne wnioski z ewaluacji zewnętrznej PI Wsparcie rozwoju."

Podobne prezentacje


Reklamy Google