Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zapraszamy na nowy kierunek Technik cyfrowych procesów graficznych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zapraszamy na nowy kierunek Technik cyfrowych procesów graficznych."— Zapis prezentacji:

1 Zapraszamy na nowy kierunek Technik cyfrowych procesów graficznych

2 Zawód technik cyfrowych procesów graficznych jest zawodem szerokoprofilowym, umożliwiającym specjalizację pod koniec procesu kształcenia.

3  publikacji multimedialnych;  projektowania mediów graficznych. Tematyka specjalizacji może dotyczyć:

4 W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć:  organizować i nadzorować proces technologiczny;  projektować proces wytwarzania produktów poligraficznych w środowisku cyfrowym;  realizować cyfrowe procesy graficzne;

5  obsługiwać cyfrowe urządzenia wejścia i wyjścia,  obsługiwać oprogramowanie oraz urządzenia kontrolno- pomiarowe;  stosować dostępne technologie poligraficzne w procesie wytwarzania produktów;

6  stosować techniki komputerowe w realizacji zadań zawodowych;  posługiwać się językiem angielskim na poziomie wspomagającym wykonywanie zadań zawodowych ;

7  przestrzegać przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska;  organizować stanowisko pracy zgodnie z wymaganiami ergonomii;

8  współpracować z zespołem pracowników;  korzystać z różnych źródeł informacji oraz z doradztwa specjalistycznego;  prowadzić działalność gospodarczą.  przestrzegać przepisów prawa dotyczących realizacji zadań zawodowych

9  komputerowe łamanie tekstu,  koryguje kolory w plikach graficznych  dopasowuje wymiary dostarczonych materiałów w taki sposób, żeby podczas drukowania uzyskać pożądany efekt.  przygotowuje materiały do druku. Podczas nauki duży nacisk kładzie się na obsługę nowoczesnego oprogramowania w zakresie grafiki 2D oraz 3D. Technik cyfrowych procesów graficznych wykonuje min.

10 Przebieg Zajęć  Zajęcia odbywają się w nowoczesnych salach komputerowych.  W procesie kształcenia wykorzystywane są nowoczesne platformy systemowe: Microsoft Server SBS 2003, Microsoft Windows XP, Linux Ubuntu, oraz specjalistyczne programy komputerowe, między innymi: CorelDraw, Photoshop, GIMP, Movie Maker, ImageReady, Flash, Quark Interactive Designer, QuarkXPress, MS Publisher, HTML, Movie Maker i inne.

11 Zajęcia zawodowe i pracownie  materiałoznawstwo  pracownia procesów cyfrowych  cyfrowe technologie graficzne  maszyny i urządzenia cyfrowe  pracownia projektowania i przygotowania cyfrowego  pracownia procesów reprodukcyjnych  działalność poligraficzno-medialna  język obcy zawodowy  zajęcia praktyczne

12 Po ukończeniu kierunku będziesz przygotowany do wykonywania następujących zadań  planowania i realizacji cyfrowych procesów graficznych;  projektowania i przygotowania mediów graficznych do procesu drukowania;  użytkowania urządzeń cyfrowych stosowanych w procesach poligraficznych;

13  projektowania i edytowania cyfrowej grafiki ekranową i wydawniczej,  projektowania stron WWW i publikacji multimedialnych z wykorzystaniem oprogramowania komputerowego,  stosowania dostępnych technologii drukowania w procesie wytwarzania produktów medialnych,  prowadzenia działalności gospodarczej

14  szeroko pojętych multimediach, jak studia reklamowe (reklama zewnętrzna, udział w kampaniach reklamowych, projektowanie gadżetów reklamowych),  rozrywce i sztukach pięknych, studiach grafiki, studiach fotografii cyfrowej,  edukacji (komputerowe kursy szkoleniowe, publikacje encyklopedii itp.),  inżynierii (projektowanie maszyn bądź pojazdów motoryzacyjnych), Absolwent, może znaleźć zatrudnienie w:

15  przemyśle (wzornictwo przemysłowe, materiały do szkoleń zawodowych dla pracowników, reklama i sprzedaż produktów),  badaniach naukowych (tworzenia modeli i symulacji komputerowych),  w zakładach poligraficznych, w tym przy projektowaniu opakowań,  drukowaniu cyfrowym i dalszej obróbce,  obsłudze cyfrowych systemów zarządzania drukarnią

16 Zapraszamy na nowy kierunek!


Pobierz ppt "Zapraszamy na nowy kierunek Technik cyfrowych procesów graficznych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google