Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

KOMUNIKACJA MULTIMEDIALNA ĆWICZENIA

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "KOMUNIKACJA MULTIMEDIALNA ĆWICZENIA"— Zapis prezentacji:

1 KOMUNIKACJA MULTIMEDIALNA ĆWICZENIA

2 SŁAWOMIR KRZYŚKA PONIEDZIAŁEK 11:30 – 13:00 WTOREK 15:00 – 16:30
PROWADZĄCY SŁAWOMIR KRZYŚKA DYŻUR PONIEDZIAŁEK 11:30 – 13:00 WTOREK 15:00 – 16:30 Pok. 211

3

4 przybliżenie studentom filozofii metod i sposobów
Cel spotkań przybliżenie studentom filozofii metod i sposobów budowania prezentacji przy pomocy nowoczesnych technologii informatycznych.

5 ZALICZENIE PRZEDMIOTU WYKONANIE AUTOPREZENTACJI

6 uczestnictwa w zajęciach 2 nieobecności nieusprawiedliwione
Warunki zaliczenia uczestnictwa w zajęciach 2 nieobecności nieusprawiedliwione

7 Każda nieusprawiedliwiona nieobecność powyżej 2
Każda nieusprawiedliwiona nieobecność powyżej 2. będzie powodowała obniżenie oceny zaliczenia o stopień.

8 Tematyka spotkań Współczesne techniki informacyjne i informatyczne:
- dokument elektroniczny oraz oprogramowanie i techniki edytorskie; - technologia multimediów; - sieci komputerowe; - poczta elektroniczna.

9 2. Prezentacje, media prezentacyjne:
- klasyfikacja mediów; - funkcje mediów. 3. Przegląd aplikacji – narzędzi wykorzystywanych do budowania prezentacji: - aplikacje graficzne; - do obróbki dźwięku; - do obróbki obrazu.

10 4. Przetwarzanie fotografii cyfrowej przy pomocy:
- Adobe Photoshop; - Irfaniew. 5. Obróbka dźwięku: - Audacity; - Sonic Foundry Sound Forge. 6. Obróbka ruchomych obrazów: - Windows Movie Maker; - Ulead VideoStudio.

11 7. Tworzenie projektu multimedialnego z wykorzystaniem poznanych aplikacji.
8. Zapisywanie projektu multimedialnego w formacie VCD, SVCD lub DVD - Ulead DVD MovieFactory.  9. Testowanie możliwości wideokonferencyjnych komputerów multimedialnych.

12 Co to takiego są multimedia?

13 I. Multimedia różnorodne środki przekazu wzajemnie się uzupełniające
(Jerzy Bralczyk, Słownik 100 tysięcy potrzebnych słów)

14 II. Multimedia różnorodne środki audiowizualne
(dźwięk, tekst, obraz, animacja) wzajemnie się uzupełniające, użyte w jednym przekazie (Elżbieta Sobol, Słownik wyrazów obcych PWN)

15 III Multimedia to ogólne określenie środków komunikacji wykorzystujących wiele form przekazu. Jeśli ktoś mówi o multimediach to zazwyczaj ma na myśli połączenie kilku z następujących elementów: tekst obraz statyczny - grafika/zdjęcie ruchomy - film/animacja dźwięk muzyka mowa Dodatkowo, jeśli multimedia pojawiają się w kontekście komputerów, dochodzi wykorzystanie hiperłączy. (Wikipedia, Wolna encyklopedia)

16 Krótka historia terminu multimedia
Pojęcie multimedia używane było w różnych znaczeniach: I. Po raz pierwszy pojawiło się na początku lat 70. jako określenie zestawu pomocy dydaktycznych obejmujących rozmaite materiały (teksty, filmy, nagrania magnetofonowe itp.);

17 II. W latach 80. odnoszono je do systemów komputerowych służących do przygotowania nagrań na płytach CD; III. Na początku lat 90. termin multimedia zaczęto wiązać z komputerami PC wyposażonymi w funkcje przetwarzania obrazu i dźwięku; obecnie przez system multimedialny rozumie się dowolny system teleinformatyczny zdolny do przetwarzania, archiwizacji i dystrybucji danych w postaci dźwięku, ruchomych obrazów, fotografii, grafiki komputerowej i tekstów.

18 z komunikacji multimedialnej
W ramach ćwiczeń z komunikacji multimedialnej zajmiemy się:

19 przetwarzaniem fotografii cyfrowej (przy pomocy programu IrfanView oraz Adobe PhotoShop

20 obróbką dźwięku przy pomocy programu Audacity oraz Sonic Foundry Sound Forge

21 obróbką ruchomych obrazów – filmów przy pomocy programu Windows Movie Maker oraz Ulead Video Studio

22 tworzeniem projektu wideo (na płytę VCD, SVCD lub DVD) przy pomocy programu Ulead DVD MovieFactory

23 łączeniem w/w plików cyfrowych w prezentację multimedialną przy pomocy programu Microsoft PowerPoint

24 testowaniem możliwości wideokonferencyjnych komputerów multimedialnych przy pomocy programu Microsoft NetMeeting

25 Wykonana na zaliczenie autoprezentacja powinna zawierać minimalnie:
dźwięk wypowiedziany przez autora prezentacji, dowolny podkład muzyczny, zdjęcie z podobizną autora prezentacji, kilka klatek filmowych z udziałem autora prezentacji.

26


Pobierz ppt "KOMUNIKACJA MULTIMEDIALNA ĆWICZENIA"

Podobne prezentacje


Reklamy Google