Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Marcin Fetter – DSR Finanse QAD 2013 EE Najciekawsze różnice w stosunku do wersji QAD SE.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Marcin Fetter – DSR Finanse QAD 2013 EE Najciekawsze różnice w stosunku do wersji QAD SE."— Zapis prezentacji:

1 Marcin Fetter – DSR Finanse QAD 2013 EE Najciekawsze różnice w stosunku do wersji QAD SE

2 Wprowadzono zapis księgowy w układzie Wn/Ma (zamiast +/-) z wbudowanym mechanizmem storna czerwonego i czarnego 1. Zapis księgowy w układzie Wn/Ma

3  Uaktywnienie ewidencji ilościowo – wartościowej dla kont księgowych 2a. Zapisy ilościowe na kontach KG

4  Ewidencja ilościowo - wartościowa na kontach księgowych 2b. Zapisy ilościowe na kontach KG

5  SAF'y (Dodatkowe Wymiary Analityczne) - dodatkowa analityka w planie kont, pozwalająca zapisywać i analizować informacje z większą szczegółowością niż tylko w oparciu o konta, subkonta, MPK i projekty. 3a. Dodatkowa Analityka w Planie Kont Struktura konta księgowego: Firma - (4 znaki) Konto - (8 znaków) Subkonto - (8 znaków) MPK - (4 znaki) Projekt - (8 znaków) Kod międzyfirmowy- (8 znaków) Kody SAF - (5 pól po 20 znaków)

6 3b. Dodatkowa Analityka w Planie Kont Subkonto MPK Projekt SAF 1 SAF 2 SAF 3 SAF 4 SAF 5 Dodatkowa analityka konta księgowego Konto Dodatkowe wymiary analityczne, mogą być automatycznie uzupełniane danymi pochodzącymi z transakcji. Przykłady danych uzupełnianych automatycznie: - Zakład - Kategoria indeksu - Region (Klient) - Typ klienta - Typ dostawcy - Typ indeksu - Grupa indeksu Kod międzyfirmowy

7 3c. Dodatkowa Analityka w Planie Kont Definicja struktury SAF, Definicja koncepcji SAF, Definicja kodów SAF, Definicja wartości domyślnych SAF,

8 3d. Dodatkowa Analityka w Planie Kont Raporty analityczne. Analiza na poziomie SAF

9 Druga waluta podstawowa (waluta zarządcza) może zostać określony na poziomie domeny (firmy), umożliwiając prowadzenie zapisów księgowych w dwóch walutach, na przykład: w PLN i EUR niezależnie od waluty transakcji. 4a. Dwie waluty podstawowe systemu Waluta Transakcji I waluta podstawowa - Waluta Bazowa II waluta podstawowa – Waluta Zarządcza

10 4b. Dwie waluty podstawowe systemu GBP (Transakcji) EUR (Bazowa) USD (Zarządcza) Przykład: Faktura sprzedaży Przykład: Polska firma prowadzi księgi w PLN (Waluta Bazowa), sprawozdawczość korporacyjną prowadzi w EUR (Waluta Zarządcza) a rozliczenia z klientem prowadzi w GBP (Waluta Transakcji) Kwota transakcji zapisywana jest w Walucie Transakcji, w I-szej Walucie Podstawowej (Waluta Bazowa) i w II-giej Walucie Podstawowej (Waluta Zarządcza)

11 4c. Dwie waluty podstawowe systemu Faktura 100 GBP W walucie Bazowej 110 EUR W walucie Statutowej 510 PLN GBP=>EUR 1.1 (Accounting) GBP=>PLN 5.1 (Staturory) Kurs wymiany dla daty faktury Płatność 100 GBP W walucie Bazowej 120 EUR W walucie Statutowej 500 PLN GBP=>EUR 1.2 (Accounting) GBP=>PLN 5.0 (Staturory) Kurs wymiany Dla daty zapłaty Konto KG Należności Wal. Tran. 100 Wn Wal. Baz. 110 Wn Wal. Zarz. 510 Wn Sprzedaż90 Ma99 Ma459 Ma Podatek10 Ma11 Ma51 Ma Należności100 Ma110 Ma510 Ma Różnica kurs. Zysk 0 10 Ma 0 Różnica kurs. Strata 00 10 Wn Konto KG Bank Wal. Tran. 100 Wn Wal. Baz. 120 Wn Wal. Zarz. 500 Wn Zapisy w KG

12 5a. Różne typy tabel kursowych Możliwość prowadzenia w systemie, dla jednej waluty, różnych rodzajów tabel kursów wymiany, na potrzeby: - Wyceny transakcji w walucie bazowej, - Wyceny transakcji w walucie zarządczej, - Wyceny operacji kasowo – bankowych, - Intrastatu, - Budżetowania, - Konsolidacji, - Przeszacowania, - …

13 5b. Różne typy tabel kursowych Definiowalne typy kursów wymiany Systemowe typy kursów wymiany

14 Możliwość księgowania i raportowania w oparciu o trzy rodzaje warstw księgowych: 6a. Warstwy księgowe - Przejściową – bufor zapisów księgowych ewidencja zapisów niezaksięgowanych symulacje typu „co jeśli” - Oficjalną – trwały zapis w Księdze Głównej Na potrzeby zapewnienia zgodności z podstawowymi standardami prowadzenia rachunkowości (np.: UR) - Zarządczą – trwały zapis w Księdze Głównej Na potrzeby zapewnienia zgodności z innymi standardami rachunkowości (np.: GAAP/IFRS) lub raportowania zarządczego

15 6b. Warstwy księgowe Raporty mogą bazować na:  jednej warstwie  lub kombinacji wielu warstw Kombinacje warstw księgowych dla celów raportowych mogą być zapisane jako warianty raportów Konto księgowe może posiadać saldo w każdej z warstw

16 7a. Zakładanie nowego kontrahenta Trzy kroki w definicji kontrahenta: 1)Dane adresowe kontrahenta – relacja biznesowa [36.1.4.3.1 ], 2)Definicja kontrahenta z opisem finansowo – księgowym:  Definicja klienta z opisem finansowo – księgowym [27.20.1],  Definicja dostawcy z opisem finansowo – księgowym [28.20.1], 3)Uaktywnienie kontrahenta w danym zakładzie:  Uaktywnienie klienta w danym zakładzie [2.1.1],  Uaktywnienie dostawcy w danym zakładzie [2.3.1], Wprowadzono podział odpowiedzialności przy zakładaniu nowego kontrahenta poprzez wprowadzenie definicji: 1) Relacji biznesowej, 2) Kontrahenta w zakresie danych Finansowo-Księgowych, 3) Kontrahenta dostępnego dla operacji sprzedaży lub zakupu,

17 7b. Zakładanie nowego kontrahenta

18 Rozliczanie faktur i korekt w trakcie rejestracji jednego z tych dokumentów 8. Rozliczanie faktur i korekt

19 9. Kartoteka limitów kredytowych Limit kwotowy, Limit procentowy od obrotu, Limit według ilości dni przeterminowania,

20 Wprowadzono możliwość definiowania statusów dla poszczególnych etapów rejestrowanych dokumentów: rejestracji wstępnej bez księgowania, potwierdzania faktur, łączenia PZ-Faktura, zatwierdzania do płatności, … 10a. Statusy faktur zakupu

21 Wstępna (kancelaryjna) rejestracja faktur zakupu – bez skutków księgowych. Flaga „Zatwierdzenie” automatycznie ustawiona na „Nie”. Kartoteka 28.1.1.10 10b. Status faktur zakupu – początkowy

22 Rejestracja faktur zakupu z wywołaniem przyporządkowania PZ [28.1.1.1] 10c. Status faktur – rozliczenie PZ

23 Rejestracja faktur zakupu z bez przyporządkowania PZ – dostawy w drodze [Kartoteka 28.1.1.1] Przyporządkowanie PZ-Faktura [Kartoteka 28.2.1] 10d. Status faktur – rozliczanie PZ

24 Status umożliwiający rejestrację faktur zakupu kosztowego oraz faktur zakupu magazynowego z pozycjami kosztowymi [28.1.1.1] 10e. Status faktur – faktura kosztowa

25 11a. Workflow faktur zakupowych Wykorzystując statusy dokumentów, uprawnienia użytkowników, pocztę wewnętrzną oraz funkcjonalność workflow (kody wymaganej aktywności), uzyskujemy narzędzie wspierające zarządzanie obiegiem dokumentów zakupowych.

26 11b. Workflow faktur zakupowych Po zatwierdzeniu dokumentu ze zdefiniowanymi elementami workflow „adresat” dostaje powiadomienie o konieczności wykonania określonej czynności

27 Konta księgowe, kontrahenci, należności i inne definicje mogą być współdzielone (udostępniane) pomiędzy domenami (firmami). Dane współdzielone mogą być wykorzystywane przez różne domeny (firmy) bez konieczności replikacji. 12. Współdzielenie danych Przykładowe dane udostępniane w zestawach współdzielonych: -Syntetyka konta księgowego, -Analityki konta księgowego, -Dostawcy, -Klienci, -Dzienniki zapisów księgowych, -Tabele kursów wymiany, -Stan należności, -Stan zobowiązań, -…

28 –Eksport danych/szablonów do Excel’a oraz import danych z uzupełnionych arkuszy Excel’owych 13. Integracja z Excel’em

29 14a. Wycena Zapasów System pozwala na wycenę zapasów i transakcji magazynowych w oparciu o jedną z metod: -FIFO (pierwsze przyszło, pierwsze wyszło), -LIFO (ostatnie przyszło, pierwsze wyszło), -STANDARD (cena ewidencyjna), -WAVG (średnia ważona),

30 14a. Wycena Zapasów – warianty Tryb Pełny –Księgowanie według jednej z metod: FIFO / LIFO / WAVG / STD Tryb z Przeszacowaniem –Księgowanie według metody STD z przeszacowaniem do jednej z metod: FIFO / LIFO / WAVG

31 Dziękuję


Pobierz ppt "Marcin Fetter – DSR Finanse QAD 2013 EE Najciekawsze różnice w stosunku do wersji QAD SE."

Podobne prezentacje


Reklamy Google