Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Biuro Projektowania Systemów Cyfrowych SA Zintegrowany pakiet wspomagający zarządzenie (ERP) IMPULS BPSC 1.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Biuro Projektowania Systemów Cyfrowych SA Zintegrowany pakiet wspomagający zarządzenie (ERP) IMPULS BPSC 1."— Zapis prezentacji:

1 Biuro Projektowania Systemów Cyfrowych SA Zintegrowany pakiet wspomagający zarządzenie (ERP) IMPULS BPSC 1

2 2 Zintegrowany pakiet Impuls

3 3 Przetwarzanie w architekturze klient - serwer Pełna integracja pakietu, Jednolita budowa aplikacji i jednakowy intefejs graficzny Możliwość tworzenia własnych raportów, eksport danych do arkuszy kalkulacyjnych (Excel, StarOffice) z poziomu aplikacji Pełna dokumentacja techniczna pakietu w formie elektronicznej Przyjazne instrukcje dla użytkowników, również w formie elektronicznej Wielofirmowość, wielozakładowość, wielooddziałowość, wielowalutowość Zgodność z polskimi przepisami Pakiet IMPULS BPSC cechy systemu

4 4 Otwarty, Modułowy, Elastyczny, Skalowalny, Zintegrowany, Kompleksowy, Wdrożenie przynosi w krótkim wymierne korzyści dla przedsiębiorstwa. Dlaczego pakiet IMPULS ?

5 5 GM - gospodarka magazynowa cechy systemu definiowanie magazynów, dowolne jednostki miar, jednostki alternatywne, obsługa dowolnych dokumentów magazynowych, wycena wg FIFO, LIFO, średnich ważonych, cen ewidencyjnych, cen rzeczywistych, Inwentaryzacja.

6 6 Gospodarka magazynowa Sprzedaż–Dystrybucja Jak działa system ?

7 7 GM - gospodarka magazynowa Kartoteka dokumentów magazynowych

8 8 Sprzedaż–Dystrybucja cechy systemu Minimum operacji związanych z wystawianiem dokumentów, Wystawianie faktur seryjnych, sprzedaż detaliczna, zamówienia klienta (również internetowe), zamówienia zakupu, cenniki, Limity zadłużeń dla kontrahentów i możliwość blokowania sprzedaży, Kontrola rozrachunków z poziomu wprowadzania zamówień.

9 9 Sprzedaż–Dystrybucja Powiązanie dokumentu sprzedaży z dokumentem magazynowym

10 10 Kontrola rozrachunków z poziomu wprowadzania zamówień i sprzedaży Sprzedaż–Dystrybucja

11 11 KP – kadry-płace cechy Funkcjonowanie zgodne z Kodeksem Pracy, Regulaminem Zakładowym, wymogami ZUS, Kartoteka Osobowa (dane o pracownikach zatrudnionych i niezatrudnionych), Obsługa różnego rodzaju zatrudnień ( umowa o pracę, umowy cywilno- prawne), Ewidencja nieobecności i czasu pracy (możliwość współpracy z RCP), Historia przebiegu pracy zawodowej, Kartoteka urlopowa (wyliczanie wymiaru urlopu, kontrola jego wykorzystania), Możliwość tworzenia i drukowania pism kadrowych, ========================================================= Sporządzanie list płac w oparciu o dane z Kadr, Obliczanie płac zgodne z obowiązującymi przepisami, Generowanie dokumentów podatkowych PIT, Przelewy bankowe dla pracowników, urzędów skarbowych i ZUS (także w formie elektronicznej), Kartoteki: zarobkowa, podatkowa, zasiłkowa, Możliwość przekazywania danych do programu Płatnik.

12 12 KP – kadry-płace Jak działa system ?

13 13 KP – kadry-płace Ewidencja nieobecności

14 14 KP – kadry-płace Rozliczenia na listach płac

15 15 ST – środki-trwałe cechy Ewidencja środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych i środków niskocennych Naliczanie amortyzacji metodą liniową, degresywną, sezonową, planową, uwzględniającą granicę dla samochodów luksusowych Podział amortyzacji na bilansową i podatkową Automatyczne generowanie dowodów księgowych Inwentaryzacja na jednostki organizacyjne, stanowiska kosztów i osoby materialnie odpowiedzialne Podział amortyzacji na wiele stanowisk kosztów Wyznaczanie planu amortyzacji Podział wartości środka trwałego poprzez źródła finansowania

16 16 ST – środki-trwałe Jak działa system ?

17 17 ST – środki-trwałe Kartoteka środków trwałych

18 18 ST – środki-trwałe Kartoteka środków trwałych

19 19 FKK finanse-księgowość-koszty Jak działa system ?

20 20 FKK finanse-księgowość-koszty cechy Zgodność z ustawą o rachunkowości (rekomendacja Stowarzyszenia Księgowych a Polsce) Pełna integracja z pozostałymi modułami pakietu (również z PRODUKCJĄ) Wielofirmowy, obsługuje przedsiębiorstwa wielozakładowe Wielowalutowość, automatyczne wyliczanie różnic kursowych, obsługa EURO Wiele wersji planów kont Przechowywanie ksiąg z wielu lat obrotowych Obsługa księgowości zarządczej i podatkowej Całkowicie zautomatyzowany proces rozliczenia kosztów

21 21 Księgi rachunkowe FKK finanse-księgowość-koszty

22 22 FKK finanse-księgowość-koszty Audyt Prawny

23 23 MRP - zarządzanie produkcją cechy systemu Kompletna dokumentacja konstrukcyjno- technologiczna Automatyzacja wydań materiałów na zlecenie Bilansowanie przewidywanych przychodów i rozchodów ( raport MRP ) Harmonogram zleceń produkcyjnych Raportowanie produkcji w toku

24 24 MRP - zarządzanie produkcją Jak działa system ?

25 Struktura wyrobu 2 Ilość 3Materiał 3 Ilość 2Materiał 2 Ilość 1Materiał 1 WYRÓB A WERSJA X

26

27 Marszruta wyrobu 3 Czas 3 Czas 2 Czas 1 Maszyna 3Operacja 3 Maszyna 2Operacja 2 Maszyna 1Operacja 1 WYRÓB A WERSJA X

28

29 Zlecenie produkcyjne 4 NUMER ZLECENIA WYRÓB ILOŚĆ ZLECENIA TERMIN od - do Maszyna 3Operacja 3 Maszyna 2Operacja 2 Maszyna 1Operacja 1 Ilość 3Materiał 3 Ilość 2Materiał 2 Ilość 1Materiał 1 Karta limitowanaHarmonogram zlecenia

30 Raport PZM 5 PRZEWIDYWANE PRZYCHODY - Zamówienie zakupu - Zlecenie produkcyjne (wyrób) PRZEWIDYWANE ROZCHODY - Zamówienie klienta - Zlecenie produkcyjne (komponenty) TERAZ Zlecenie produkcyjne Zamówieni zakupu Zamówienie zakupu Aktualny zapas

31

32 CRM - zarządzanie relacjami z klientami cechy 32 Rejestracja pełnej historii klienta w firmie Szybki i bezpośredni dostęp do danych dotyczących klientów Pełna integracja z pakietem ERP Wspomaganie i ocena pracy działów mających kontakt z klientami Obsługa działu handlowego, marketingu i serwisu Możliwość dowolnego filtrowania danych Ustawienia indywidualne dla każdego użytkownika Możliwość tworzenia wydruków, eksport danych do arkuszy kalkulacyjnych (Excel, StarOffice) z poziomu aplikacji

33 33 CRM - zarządzanie relacjami z klientami Jak działa system ?

34 34 Rejestracja pe ł nych danych o klientach CRM - zarządzanie relacjami z klientami

35 35 Zarządzanie kampaniami marketingowymi CRM - zarządzanie relacjami z klientami

36 36 Wspomaganie pracy działu handlowego CRM - zarządzanie relacjami z klientami

37 SWD - system wspomagania decyzji Jak działa system ? 37 Relacyjna baza danych pakietu Impuls Wielowymiarowa baza danych SWD 21 18 10 12 15 24 16 25 DANE FIRMY FK, ST, KP, GM, DYSTRYBUCJA, PRODUKCJA, CRM gromadzą dane w bazie danych, dane są automatycznie pobierane na potrzeby SWD

38 38 Północna Polska Butelka PET 1,5 22 Tydzień Dąbrowa Górnicza Chrabczew Butelka PET 1,25 Butelka PET 20 Tydzień21 Tydzień Region - Towar 21 18 10 12 15 24 16 25 Poddane agregowaniu dane są zapisywane do bazy SWD SWD - system wspomagania decyzji Jak działa system (c.d.) Relacyjna baza danych Wielowymiarowa baza danych

39 SWD - system wspomagania decyzji cechy 39 Analiza pionowa i pozioma danych zawartych w Bilansie, Rachunku Wyników i Przepływach Pieniężnych, Analiza wskaźnikowa z wykorzystaniem zdefiniowanych w programie wskaźników ekonomicznych, Planowanie finansowe opierające się na danych z Bilansu, Rachunku Wyników i Przepływów Pieniężnych, Budżetowanie, Analiza rzeczywistych i planowanych kosztów produkcji, Analiza danych kadrowo-płacowych.

40 SWD - system wspomagania decyzji 40 Możliwość rozwijania pozycji nadrzędnych Możliwość przewijania stron Możliwość zmiany postaci nagłówków Różnorodn e sposoby wybierania danych Różne typy okresów Możliwość formatowania danych; planowania Cechy zestawienia tabelarycznego

41 SWD - system wspomagania decyzji 41 Rachunek zysków i strat

42 SWD - system wspomagania decyzji Dlaczego ? 42 system łatwy w rozbudowie i w pełni skalowalny; - niezależność sprzętowa, - niezależność systemowa (Unix, Sun, WinNT), - funkcjonalność (nowe raporty związane z potrzebami analitycznymi) posługiwanie się systemem nie wymaga przygotowania informatycznego prezentacja danych w postaci łatwo dostępnych, przejrzystych raportów i wykresów analizy systemu opierają się na rzeczywistych danych firmy dane są automatycznie aktualizowane


Pobierz ppt "Biuro Projektowania Systemów Cyfrowych SA Zintegrowany pakiet wspomagający zarządzenie (ERP) IMPULS BPSC 1."

Podobne prezentacje


Reklamy Google