Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Kto? MNISW Dla kogo? studentów z dobrymi wynikami w nauce i posiadającymi osiągnięcia naukowe/artystyczne/sportowe/etc.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Kto? MNISW Dla kogo? studentów z dobrymi wynikami w nauce i posiadającymi osiągnięcia naukowe/artystyczne/sportowe/etc."— Zapis prezentacji:

1

2 Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Kto? MNISW Dla kogo? studentów z dobrymi wynikami w nauce i posiadającymi osiągnięcia naukowe/artystyczne/sportowe/etc. Ile? do Jak? zapytać w dziale stypediów; sprawdzić stronę MNiSW; przygotować wniosek do września

3 Stypendium Rektora Kto? WSIiZ Dla kogo? studentów z dobrymi wynikami w nauce i posiadającymi osiągnięcia naukowe/artystyczne/sportowe/etc. Ile? zależnie od zdobytych punktów Jak? zapytać w dziale stypendiów; przygotować wniosek zgodnie ze wzorem z Wirtualnej Uczelni; zgromadzić trochę makulatury

4 Diamentowy Grant Kto? MNiSW Dla kogo? absolwentów studiów licencjackich Ile? do Jak? zdobyć opinie opiekuna naukowego; działać w kole naukowym; przygotować wniosek i złożyć go przez system OSF

5 Generacja Przyszłości Kto? MNiSW Dla kogo? studentów do 25 roku życia; znających j. Obcy na poziomie B2; posiadających opinię opiekuna koła naukowego albo opiekuna naukowego; studiujący w obszarze… nauk społecznych Ile? na łeb / na zespół Jak? zgłosić się do p. Moniki Ślepeckiej; śledzić stronę MNiSW; przygotować projekt badawczy lub znaleźć konkurs o zasięgu międzynarodowym

6 Iuventus Plus Kto? MNiSW Dla kogo? młodych naukowców (w tym studentów) do 35 roku życia, którzy są głównymi autorami publikacji w czasopismach z listy JCR albo ERIH Ile? a ile potrzebujesz? Jak? zgłosić się do p. Moniki Ślepeckiej; śledzić stronę MNiSW; przygotować projekt badawczy i przepuścić go przez stronę OSF

7 INNE Kto? urzędy miasta/gminy/starostwa/etc. fundacje/stowarzyszenia/inne NGO Dla kogo? dla każdego ;) Ile? wszystko zależy od portfela urzędnika Jak? zerknąć na stronę mojestypendium.pl; śledzić to co się dzieje na stronach urzędów i mieć przygotowane wszystkie potwierdzenia osiągnięć

8 ERASMUS / ERASMUS + / MUNDUS Kto? UE Dla kogo? studentów stacjonarnych i niestacjonarnych Ile? zależne od budżetu / kraju / konsorcjum uczelni Jak? popytać na uczelni i przeszukać zasoby Internetu

9 Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy Kto? Kraje EFTA Dla kogo? studentów i pracowników Ile? zależne od kraju i uczelni Jak? popytać o możliwości w dziale Nauki

10 Stypendia Partnerów Zagranicznych Kto? Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej Dla kogo? studentów i stazystów Ile? zależne od kraju i uczelni Jak? przeszukać oferty uczelni partnerskich biorących udział w tytułowym programie

11 Stypendia CEEPUS Kto? Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej Dla kogo? studentów i nauczycieli akademickich Ile? zależne od kraju i uczelni Jak? sprawdzić stronę ceepus.info i złożyć aplikację przed na semestr zimowy i przed na semestr letni

12 Stypendia Komisji Fulbrighta Kto? Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta Dla kogo? dla obywateli polskich bez podwójnego obywatelstwa; którzy nie studiowali wcześniej w USA i uzyskali dyplom mgr do dwóch lat przed aplikacją Ile? do USD Jak? wnioski składamy bezpośrednio w fundacji

13 Wyszehradzki Program Stypendialny Kto? Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki Dla kogo? dla studentów wyjeżdzających na studia podyplomowe, II lub część III stopnia Ile? Euro Jak? wnioski składamy bezpośrednio do MFW do 31 stycznia


Pobierz ppt "Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Kto? MNISW Dla kogo? studentów z dobrymi wynikami w nauce i posiadającymi osiągnięcia naukowe/artystyczne/sportowe/etc."

Podobne prezentacje


Reklamy Google