Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Obywatele dla Demokracji czerwiec 2014. Obywatele dla Demokracji Program finansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Obywatele dla Demokracji czerwiec 2014. Obywatele dla Demokracji Program finansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego."— Zapis prezentacji:

1 Obywatele dla Demokracji czerwiec 2014

2 Obywatele dla Demokracji Program finansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 (tzw. Funduszy EOG) Program prowadzony przez Fundację im. Stefana Batorego w partnerstwie z Polską Fundacją Dzieci i Młodzieży Budżet programu: 37 mln EUR Okres realizacji programu: od lipca 2013 do grudnia 2016

3 Fundusze dla organizacji pozarządowych Państwo-BeneficjentAlokacja (w mln €) Bułgaria11,8 Cypr1,3 Czechy9,8 Estonia2,3 Grecja6,3 Hiszpania4,6 Litwa5,5 Łotwa10,9 Malta0,5 Polska37,0 Portugalia5,8 Rumunia30,0 Słowacja6,9 Słowenia1,9 Węgry12,6

4 Dotacje dla organizacji pozarządowych Projekty tematyczne Kwota przeznaczona na dotacje: 29,2 mln EUR Orientacyjna liczba dotacji : 600 Składanie wniosków: trzy otwarte konkursy Projekty systemowe Kwota przeznaczona na dotacje: 3,5 mln EUR Przyznane dotacje : 9 Składanie wniosków: jeden otwarty konkurs (zakończony w marcu 2014) Współpraca bilateralna Kwota przeznaczona na dotacje: 0,5 mln EUR Orientacyjna liczba dotacji : 30 Składanie wniosków: na bieżąco Inne działania Działania służące wzmacnianiu inicjatyw dotyczących przeciwdziałania ksenofobii i dyskryminacji Działania służące wymianie doświadczeń między Grantobiorcami programu w Polsce i w innych krajach Działania służące nawiązaniu kontaktów i podejmowaniu współpracy bilateralnej

5 Celem programu jest wsparcie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i zwiększenie udziału organizacji pozarządowych w budowaniu sprawiedliwości społecznej, demokracji i zrównoważonego rozwoju. Cele programu

6 Dotacje udzielane w ramach programu mają na celu: zwiększenie udziału obywateli w życiu publicznym, rozwój działalności rzeczniczej i kontroli obywatelskiej, upowszechnianie wartości demokratycznych i praw człowieka, wspieranie grup narażonych na wykluczenie, wzmocnienie kondycji organizacji pozarządowych i tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi trzeciego sektora Cele programu - dotacje

7 Projekty tematyczne Dotacje na działania dotyczące pięciu obszarów: Wnioskodawcy: organizacje pozarządowe, zwłaszcza fundacje i stowarzyszenia, samodzielnie lub w partnerstwie z innymi podmiotami Wysokość dotacji: od 50 do 250 tys. PLN (na projekty realizowane samodzielnie) i do 350 tys. PLN (na projekty realizowane w partnerstwie) Składanie wniosków do: 15 października 2013; 15 kwietnia 2014; 15 października 2014 Partycypacja publicznaKontrola obywatelskaZwalczanie dyskryminacjiPrzeciwdziałanie wykluczeniu Dzieci i młodzież

8 Partycypacja publiczna Działania mające na celu angażowanie obywateli i organizacji obywatelskich w życie publiczne, w procesy kształtowania polityk publicznych i w procesy podejmowania decyzji dotyczących dzielnicy, gminy, miasta lub całego kraju.

9 Kontrola obywatelska Działania mające na celu sprawowanie obywatelskiej kontroli nad funkcjonowaniem instytucji publicznych i instytucji zaufania publicznego oraz zwiększenie ich przejrzystości i przestrzegania reguł dobrego rządzenia.

10 Zwalczanie dyskryminacji Działania mające na celu ochronę praw człowieka/praw kobiet, zapobieganie i zwalczanie ksenofobii, homofobii, rasizmu, antysemityzmu i wszelkich form dyskryminacji ze względu na rasę, wyznanie, pochodzenie etniczne/narodowe, płeć lub orientację seksualną.

11 Przeciwdziałanie wykluczeniu Działania mające na celu zwiększenie zakresu i form wsparcia dla grup narażonych na ryzyko wykluczenia społecznego oraz włączanie tych grup do współdecydowania o potrzebnych formach i metodach pomocy.

12 Dzieci i młodzież Działania mające na celu kształtowanie postaw obywatelskich i uczenie korzystania z praw obywatelskich w życiu codziennym, uwrażliwianie na problemy nietolerancji i dyskryminacji oraz przeciwdziałanie wykluczeniu i marginalizacji dzieci i młodzieży.

13 ZŁOŻONE WNIOSKI WSTĘPNE WNIOSKI ZAKWALIFIKOWANE DO II ETAPU PRZYZNANE DOTACJE Partycypacja publiczna 3316830 Kontrola obywatelska 1007030 Przeciwdziałanie wykluczeniu 5067436 Zwalczanie dyskryminacji 1437130 Dzieci i młodzież 8516831 RAZEM 1931351157 Projekty tematyczne I edycja konkursu

14 strona Programu: www.ngofund.org.pl

15 Składanie wniosków wstępnych w trzecim konkursie na projekty tematyczne: od 1 września do 15 października 2014


Pobierz ppt "Obywatele dla Demokracji czerwiec 2014. Obywatele dla Demokracji Program finansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google