Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Duńskie Uniwersytety Ludowe

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Duńskie Uniwersytety Ludowe"— Zapis prezentacji:

1 Ekologiczny Uniwersytet Ludowy w Grzybowie projekt z dotacji Fundacji Velux

2 Duńskie Uniwersytety Ludowe
Inspiracje Duńskie Uniwersytety Ludowe Szwajcarska Szkoła Rolnictwa Biodynamicznego Dotychczasowe własne doświadczenia edukacyjne Edukacja dla zrównoważonego rozwoju

3 Potrzeby i uzasadnienie
Brak dobrych przykładów praktycznej/zawodowej edukacji w kierunku rolnictwa ekologicznego Teoretyczny charakter polskiego szkolnictwa Wyniki badań edukacji dorosłych Dobre dotychczasowe doświadczenia edukacyjne: warsztaty, seminaria itp. Zainteresowanie młodych ludzi

4 SZANSE Ekologiczny Uniwersytet Ludowy w Grzybowie
to bardzo duży projekt o najwyższym budżecie, jakim Stowarzyszenie ZIARNO dysponowało, Jednocześnie dający szanse Stowarzyszeniu na skok jakościowy i otwierający nowe perspektywy. Możliwość pilotażu długoterminowych kursów wokół rolnictwa ekologicznego i zrównoważonych inicjatyw na wsi Rozbudowanie ośrodka o nowe pomieszczenia warsztatowe i noclegowe pozwalające na poszerzenie istniejącej oferty

5 ZAGROŻENIA Trudności z rekrutacją
Trudności z napisaniem dobrego programu nauczania Trudności ze znalezieniem dobrych rolników chętnych do dzielenia się wiedzą i umiejętnościami Brak dofinansowania po ukończeniu pilotażowych kursów wspieranych przez Velux

6 Projekt Veluxa Czas trwania projektu:
Początek luty 2014 – koniec styczeń 2018

7 Idea Rady Programowej Została powołana Rada Programowa, której zadaniem jest konsultacja samego projektu na etapie składania jak i wsparcie merytoryczne na etapie realizacji, W szczególności jak zapewnić nie tylko wysoką jakość, ale i trwałość projektu

8 Skład Rady Programowej
Zarówno członkowie zarządu, jak i osoby z zewnątrz o dużym doświadczeniu: Paweł Jordan, prezes Stowarzyszenia BORIS. Sławomir Ambroziak, właściciel pałacu w Słubicach Agnieszka Żukowska, prezes Fundacji Aktywni Razem Monika Wojciechowska, kierownik działu KOWEZIU,czyli Krajowego Ośrodka Wsparcia Edukacji Zawodowej i Ustawicznej Ireneusz Kamiński, niezależny konsultant, o dużym doświadczeniu w projektach na terenach wiejskich Ciąg dalszy

9 Część inwestycyjna projektu
Zbudowanie nowego budynku piętrowego o łącznej pow. 470m2, pracownie: ceramiczna, stolarska, ekologiczno-wikliniarska, mała sala sportowa oraz pomieszczenia internatowe: sale noclegowe dla 30 osób Remont istniejących dwóch budynków: dobudowanie ganku w Schronieniu, miejsce na suszenie ziół, schowek na rowery, w Arce i Schronieniu wymiana okien, izolacja, remont podłóg, poprawa centralnego ogrzewania, dobudowanie platformy dla wózków Arce Parking i drogi wewnętrzne

10 Część merytoryczna: pilotażowy kurs EUL (długoterminowy – 2 letni)
Kurs rolnictwa ekologicznego, ale prowadzony metodą „uniwersytetów ludowych”, czyli: nauka poprzez praktykę pokazywanie szerszej perspektywy, np. globalnego kontekstu zmian w rolnictwie, gospodarce włączanie w program treści z innych obszarów np. sztuka i rzemiosło

11 Adresaci Młodzi ludzie, po ukończeniu formalnej edukacji, np. technikum, liceum, zawodówka, czy nawet po studiach lub w trakcie studiów (na przykład potrzebujący dokładniejszego rozeznania swojego „powołania”, talentów, dalszej drogi, ale także ci, konkretnie zainteresowani rolnictwem ekologicznym

12 Adresaci – dobrzy rolnicy ekologiczni o umiejętnościach edukacyjnych
gospodarze goszczący w czasie praktycznej części edukacji – Eko-rolnicy i inicjatywy wiejskie, Sformułowanie wymagań i zasad uczestnictwa w programie Rekrutacja, wszystkich potencjalnych gospodarzy chcielibyśmy odwiedzić Przygotowanie, szkolenie, ustalenie wspólnych kryteriów (dodatkowy projekt międzynarodowy np. Grundtvig pozwoli zapoznać się z doświadczeniami np. duńskimi i szwajcarskimi) Kontrakt Pierwsze spotkanie – w czasie Dobrych Żniw,

13 Kurs roczny/dwuletni Kurs roczny: Dla ok. 20 młodych ludzi
Początek: styczeń/luty 2015: rekrutacja studentów od sierpnia 2014, po ustaleniu listy dostępnych gospodarstw ekologicznych, spełniających standardy „gospodarzy-edukatorów” i sformułowaniu programu nauczania (od lutego 2015)

14 Program kursu Styczeń 2015 początek kursu
I-II 20 dniowy stacjonarny kurs w Grzybowie, A, wybór miejsc na staże (początkowo 2-3 miesięczne) Staże III-X , w trakcie 8 trzydniowych zjazdów na terenie gospodarstw goszczących XI-XII 20 dniowy stacjonarny kurs w Grzybowie, B, Zakończenie pierwszego roku

15 Program kursu Styczeń 2016 początek kursu dla II grupy Dla grupy I
I-II 20 dniowy stacjonarny kurs w Grzybowie, C, wybór miejsc na staże Staże III-X , w trakcie trzydniowe zjazdy na terenie gospodarstw goszczących XI-XII 20 dniowy stacjonarny kurs w Grzybowie, D, Zakończenie drugiego roku

16 Ważne pytania Jak skutecznie rekrutować uczestników?
Jak uzyskać możliwość uznania uzyskanych umiejętności: egzamin państwowy? Jak zapewnić ubezpieczenie uczestnikom? Jak wpisać się w polskie programy edukacyjne? Jak zaistnieć na polskiej scenie edukacji?

17 Patronaty, wsparcie SGGW Ministerstwo Rolnictwa
Ministerstwo Edukacji Narodowej Narodowa Agencja Grundtvig

18 Uniwersytety średniowieczne
Co dzisiaj znaczy septem artes liberales? (siedem przedmiotów godnych wolnego człowieka): gramatykę, retorykę, dialektykę, geometrię, arytmetykę, muzykę i astronomię Przedmioty ogólne: trivium i quadrivium dzisiaj: Trivium (dawniej: gramatyka, retoryka i dialektyka)

19 Trivium dzisiaj Kompetencje kluczowe− połączenie wiedzy, umiejętności i postaw odpowiednich do sytuacji. Kompetencje kluczowe to te,których wszystkie osoby potrzebują do samorealizacji i rozwoju osobistego, bycia aktywnym obywatelem, integracji społecznej i zatrudnienia.Rozwiązywanie problemówWspółpraca w zespoleKomunikacja ustnaWywieranie wpływu/przywództwoPlanowanie i organizowanie pracySprawność motorycznaUmiejętność czytania ze zrozumieniem i pisaniaUmiejętności matematyczneUmiejętność obsługi komputera i wykorzystania Internetu kompetencje społeczne: umiejętności wypowiadania się, dyskutowania, debata oksfordzka jako przykład metody dialektycznej (?) formułowania własnych poglądów, światopoglądu, umiejętność logicznego i racjonalnego myślenia, umiejętność współpracy, podstawowa znajomość języka angielskiego, umiejętność akceptowania i szanowania innych kultur i tradycji

20 Quadrivium: (dawniej: arytmetyka, geometria, teoria muzyki i astronomia)
Kompetencje zawodowe − wszystko to, co pracownik wie, rozumie i potrafi wykona , odpowiednio do sytuacji w miejscu pracy. Opisywane są trzema zbiorami: wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych

21 Quadrivium dzisiaj . - Ziemia i gleba Rośliny Zwierzęta Człowiek

22 Dodatkowe pytania Działanie służące kontynuacji
Patronat SGGW i Ministerstwa Rolnictwa? Wypracowanie opisów i podstaw programu nauczania nowych zawodów? Część edukacji otwarta dla osób z zewnątrz, miejscowych – jak to zrobić? Możliwość kształcenia on-line?

23 Rolnicy - edukatorzy Zapraszamy do wypełniania ankiet, które pozwolą nam wybrać pierwsze gospodarstwa goszczące studentów Studenci (1-3) będą pracować w gospodarstwie 35 godzin tygodniowo w zamian za wyżywienie i nocleg, a gospodarz będzie otrzymywał 500 zł brutto za studenta, ale poświęci mu przynajmniej 5 godzin tygodniowo na dzielenie się wiedzą i doświadczeniem

24 Informacje na stronie www.ziarno.eu
Dziękuję za uwagę Zapraszamy do grupy roboczej dziś po południu Ewa Smuk Stratenwerth Zosia Włodarczyk Karol Juros


Pobierz ppt "Duńskie Uniwersytety Ludowe"

Podobne prezentacje


Reklamy Google