Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

NOWE PRODUKTY POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACYJNEGO

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "NOWE PRODUKTY POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACYJNEGO"— Zapis prezentacji:

1 NOWE PRODUKTY POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACYJNEGO
POLSKI KOMITET NORMALIZACYJNY, WARSZAWA 2014

2 SCSPU System Cyfrowej Sprzedaży Produktów i Usług sklep.pkn.pl

3 Formy udostępniania Polskich Norm (PN) oraz innych wydawnictw normalizacyjnych

4 Forma udostępnienia – Czytelnia

5 Moja czytelnia

6 Czytelnia

7 Czytelnia

8 PKN - DZIAŁ KONTAKTU Z KLIENTEM
Dane kontaktowe: ul. Świętokrzyska 14, Warszawa tel wew. 2, lub tel wew. 2 koszt uzyskania certyfikatu jest inwestycją

9 Dostęp on-line do norm powołanych w ustawach i rozporządzeniach
cena 650 zł netto za 12 miesięcy dostępu

10 Hiperłącza do tekstów norm
Numer Dziennika Ustaw Hiperłącza do tekstów norm Status normy Tekst ujednolicony normy ze zmianami

11 W przepisach prawnych umieszczono hiperłącza do tekstów norm

12 Wygodna aplikacja do zarządzania zbiorem norm zakupionych w formie plików PDF – cena 390 zł netto

13

14

15 E-dostęp Dostęp poprzez przeglądarkę internetową do zbioru norm umieszczonych na serwerze PKN z dowolnego komputera Klienta

16 E-dostęp – funkcjonalność
Dostęp do zbioru norm znajdującego się na serwerze PKN z dowolnego komputera 24 h/dobę 7 dni w tygodniu. Możliwość wyszukiwania po tytule, numerze, statusie aktualności, numerze ICS Stała aktualizacja zbioru norm. Zastąpienia, zmiany i poprawki na bieżąco dodawane do zbioru Stała roczna opłata uzależniona od wielkości zbioru Opcjonalnie możliwość wydruku do 10 egzemplarzy

17 E-dostęp – interfejs wyszukiwania

18

19

20

21 Baza terminologiczna DIN
Deutsches Institut für Normung (DIN) podjęło się śmiałego przedsięwzięcia: utworzenia bazy terminów ze wszystkich norm i dokumentów normalizacyjnych. W bazie są terminy wzięte ze: wszystkich norm (nie tylko z terminologicznych), z raportów technicznych (TR), specyfikacji technicznych (TS), norm i dokumentów wycofanych projektów (DIS, FDIS, DTR, DTS etc.) Terminy przedstawiane są w postaci pojedynczych rekordów. Baza składa się z dwóch aplikacji: DIN TERM online jest to skrócona aplikacja bazy terminologicznej niewymagająca rejestracji. zawiera tylko termy z norm aktualnych (bez definicji) w języku angielskim/francuskim/niemieckim. Klienci mogą zapoznać się z terminami z danej dziedziny w wybranym przez siebie języku. DIN Terminology Portal jest to główna aplikacja bazy terminologicznej wymagająca rejestracji. Zawiera terminy wraz z definicjami.

22 Baza terminologiczna DIN
Pojedynczy rekord w bazie zawiera trzy zakładki, każda dla innego języka (angielskiego, niemieckiego, francuskiego). Każdy termin i definicja są przedstawione w tych językach. Zadaniem PKN jest dostarczenie danych do założenia czwartej zakładki przy każdym rekordzie w języku polskim. Oprócz terminu i jego definicji w rekordzie są pola: Dokument, z którego pochodzi dany termin (ISO, EN, EN ISO, DIN-EN, DIN ISO, etc.) Inne dokumenty, w których termin występuje oraz w zależności od samego terminu: Powiązania z innymi terminami (terminy pokrewne) Termin dopuszczalny (który może być zamiennie używany z terminem podstawowym) Termin niewłaściwy (który nie może być stosowany, ale czasami bywa w mowie potocznej) Uwagi do definicji Przykłady Rysunki Symbole Wzory Wyróżnik, że termin pochodzi z dokumentu wycofanego, lub projektu

23 Baza terminologiczna DIN
Terminy mogą być wyszukiwane, po: Języku Dziedzinie ICS Numerze referencyjnym dokumentu Komitecie technicznym Indeksie alfabetycznym Każdy termin można łatwo przełożyć z jednego języka na drugi (na razie są tylko trzy). Przyszłościowo do owej bazy będą chciały dołączyć inne kraje ze swoimi ojczystymi językami. Baza ma być narzędziem ujednolicającym tłumaczenie terminów, co pociągnie za sobą ujednolicenie terminologii, zmniejszenie ilości konfliktów i nieporozumień wynikających z innego przetłumaczenia terminu w różnych dokumentach. W dalszym zamiarze pomoże wycenić wartość wynagrodzenia za tłumaczenie (jeżeli przy nowelizacji normy pewne terminy i definicje nie zmieniły się i nie trzeba ich było tłumaczyć ponownie).

24 PKN – DZIAŁ KLIENTA KLUCZOWEGO I MARKETINGU
Dane kontaktowe: ul. Świętokrzyska 14, Warszawa tel wew. 3, lub tel wew. 3 koszt uzyskania certyfikatu jest inwestycją

25 Certyfikacja usług przez PKN

26 Usługa tłumaczeniowa ... ...niecertyfikowana

27 ... doskonalenie wg modelu PDCA
Usługa tłumaczeniowa ... ... doskonalenie wg modelu PDCA planuj działania wykonuj sprawdzaj koryguj Do Plan Check Act

28 Usługa tłumaczeniowa ... ...certyfikowana

29 Podejście do certyfikacji usługi, krytyka:
_ + _ + + + _ + + nie tak… … tylko tak

30 Certyfikacja dobrowolna usługi na Znak PN oznacza, że:
Usługodawca dobrowolnie poddaje się ocenie strony trzeciej (PKN) oraz nadzorowi obejmującemu usługę i sposób jej świadczenia w odniesieniu do wymagań określonych dla sposobu świadczenia usługi w normie PN-EN 15038:2006 Ustalone są jednoznaczne kryteria oceny określone w Polskiej Normie usługa certyfikowana na zgodność z PN-EN 15038:2006

31 Dlaczego certyfikacja usługi tłumaczeniowej na Znak PN?
Użytkownicy i konsumenci są w stanie podejmować lepsze decyzje dotyczące wyboru usługodawców spośród wielu różnych podmiotów operujących na rynku usług tłumaczeniowych Możliwość uzyskania przez certyfikowanego usługodawcę przewagi marketingowej na rynku Potwierdzenie sposobu świadczenia i jakości usługi zgodnie z kryteriami oceny określonymi w Polskiej Normie – dokumencie powszechnie dostępnym Zapewnienie o sprawowaniu nadzoru nad usługodawcą i certyfikowaną usługą

32 Chcemy by był to KONSUMENT !!! d Teraz jest to NABYWCA m
KLIENT Chcemy by był to KONSUMENT !!! d Teraz jest to NABYWCA m

33 Co certyfikat daje jego posiadaczowi
Potwierdzenie przez niezależna stronę trzecią zgodności świadczonej usługi tłumaczeniowej z wymaganiami określonymi w normie PN-EN 15038:2006 Przewagę marketingową nad konkurentami nie posiadającymi certyfikatu Ułatwienie procedur przetargowych koszt uzyskania certyfikatu jest inwestycją

34 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz.U nr 19 poz. 177) Art. 30 [Opis przedmiotu zamówienia] 1. Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia za pomocą cech technicznych i jakościowych, z zachowaniem Polskich Norm przenoszących normy europejskie lub norm innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy.

35 Znak PN - Podstawa prawna
Znak PN to jedyny w Polsce dobrowolny znak certyfikacyjny umocowany prawnie – potwierdzający zgodność wyrobu z Polską Normą (PN), analogicznie np. do znaku: francuskiego (AFNOR) – NF niemieckiego (DIN) – DIN-Geprüft brytyjskiego (BSI) – BS art. 7 ustawy z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji (Dz. U. z 2002 r. Nr 169, poz. 1386) rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu nadawania i wykorzystywania znaku zgodności z Polską Normą (Dz. U. z 2002 r. Nr 241, poz. 2077)

36 PKN – WYDZIAŁ CERTYFIKACJI
Dane kontaktowe: ul. Świętokrzyska 14, Warszawa tel wew. 6, lub tel wew. 6 koszt uzyskania certyfikatu jest inwestycją

37 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ POLSKI KOMITET NORMALIZACYJNY
UL. ŚWIĘTOKRZYSKA 14, WARSZAWA


Pobierz ppt "NOWE PRODUKTY POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACYJNEGO"

Podobne prezentacje


Reklamy Google