Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Życiorys Twórczość Realizacje Kalendarium

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Życiorys Twórczość Realizacje Kalendarium"— Zapis prezentacji:

1 Życiorys Twórczość Realizacje Kalendarium
Jan Sas-Zubrzycki Życiorys Twórczość Realizacje Kalendarium

2 Życiorys Jan Sas-Zubrzycki, urodzony 25 czerwca 1860 r. w Tłustem na Podolu, zmarł 4 sierpnia 1935 r. we Lwowie, pochowany został na Cmentarzu Łyczakowskim. Architekt, teoretyk architektury, inwentaryzator, konserwator sztuki. Ukończył wydział architektury Politechniki Lwowskiej. Do 1912 r. pracował w Urzędzie Budownictwa w Krakowie, następnie został profesorem historii architektury na Politechnice Lwowskiej. Był członkiem Polskiej Akademii Umiejętności. Założył i prezesował Towarzystwu Opieki nad Zabytkami Sztuki i Kultury we Lwowie. Opublikował liczne prace zawierające m.in. rozważania na temat polskiego stylu narodowego. Wskazywał na oryginalne, rodzime cechy polskiej architektury. Jako architekt tworzył głównie w duchu modnego wówczas neogotyku. dalej

3 Projektował okazałe kościoły, opracowywał też projekty świeckich budowli użyteczności publicznej i budynków na zamówienia prywatne. Badał polskie style budownictwa monumentalnego i drewnianego, szczególną uwagę zwracając na staropolską ciesiołkę, której był znawcą i wielbicielem. Był świetnym rysownikiem, akwarelistą i fotografikiem. Na jego artystyczny dorobek składa się około 45 kościołów wybudowanych i około 20 przebudowanych na terenie Małopolski, Podola i Bukowiny, w stylu neogotyku "nadwiślańskiego" lub neorenesansu "zygmuntowskiego". dalej

4 Galeria zdjęć dalej

5 Galeria zdjęć powrót

6 Twórczość Jan zaprojektował m.in. dwa kościoły w Krakowie-Podgórzu (św. Józefa i redemptorystów), kościół kapucynów we Lwowie, księży michalitów w Miejscu Piastowym, dominikanów w Czortkowie na Ukrainie, kościoły parafialne w Błażowej, Cieklinie, Jedliczach, Jordanowie, Masłowie, Niewodnej, Sokołowie Małopolskim, Sukowie, Sułoszowej oraz w rodzinnej miejscowości Tłuste na Ukrainie, gdzie według jego projektu wzniesiono także cerkiew greckokatolicką. Zubrzycki projektował też budowle świeckie, m.in. ratusze w Jordanowie, Myślenicach, Niepołomicach i Zatorze. dalej

7 Szczególnie wiele realizacji Sas Zubrzyckiego mamy na terenie diecezji tarnowskiej. Są to kościoły w Bielczy, Bruśniku, Ciężkowicach, Jadownikach, Podgórnych, Łapczycy, Łężkowicach, Nowym Sączu-Biegonicach, Otfinowie, Piotrkowicach, Porębie Radlnej, Porąbce Uszewskiej, Ryglicach, Siedliskach- Bogusz, Szczepanowie, Szczurow ej, misjonarzy w Tarnowie, Wietrzychowicach i  Żeleżnikowej. Architekt pracował też przy przebudowie kościołów w Borzęcinie, Szczucinie i  Trzcianie oraz współpracował przy projekcie kościoła w Lubczy. Najprawdopodobniej zaprojektował też kaplicę Jastrzębskich na cmentarzu w Dębnie (1906). powrót

8 kościoły dalej Miejsce Piastowe Niewodna (1923)
Bielcza (1908) Błażowa (1900) Bruśnik (1904) Cieklin (1903) Ciężkowice (1903) Czortków (1918) Górno (1913) Jadowniki Podgórne (1910) Jedlicze (1925) Jordanów (1913) Kasinka Mała (1913) Kraków: - kościół w Podgórzu (1909),  -kościół redemptorystów (1907) Lubatowa (1921) Lubcza (1899) Lwów (1930) Miejsce Piastowe  Niewodna (1923) Nowy Sącz Biegonice (1904) Otfinów (1929) Piotrkowice (1907) Porąbka Uszewska (1918) Poręba Radlna (1905) Ryglice (1940) Siedliska-Bogusz (1912) Sokołów Małopolski (1914) Suków Szczepanów (1914) Łapczyca (1933) Łężkowice (1921) Masłów Pierwszy (1938) dalej

9 ratusze: Szczurowa Tarnów Trzebinia Trześniów Zaleszany Żeleźnikowa
Jordanów Myślenice Niepołomice Zator kościoły Szczurowa  Tarnów   Trzebinia  Trześniów Zaleszany  Żeleźnikowa Budowle świeckie w Krośnie i okolicach poprzednie powrót

10 kościół MB Szkaplerznej
Parafia Matki Bożej Szkaplerznej erygowana została w 1599 roku, obecny kościół według projektu Jana Sas-Zubrzyckiego wybudowano w latach   (neogotycki, pseudo bazylika trójnawowa z transeptem i trójbocznie zamkniętym prezbiterium). powrót

11 Kościół w Bielczy pod wezwaniem Matki Bożej Anielskiej
Kościół jest zbudowany w stylu eklektycznym z elementami neoromańskimi i neogotyckimi. Murowany z cegły z użyciem kamienia. Dwunawowy z transeptem i węższym prezbiterium zamkniętym trójbocznie. Ramiona transeptu zamknięte trójbocznie. Korpus z krótszą od nawy głównej nawą boczną, przechodzącą w kwadratową wieżę usytuowaną z boku. Od frontu przed nawą główną przedsionek z przyległą wieżyczką schodową, z boku po przeciwnej stronie nawy bocznej trójboczna kruchta. Na zewnątrz korpus opięty przyporami. Kruchta wejścia głównego zwieńczona trójkątnym szczytem z kamiennym krzyżem. Portal główny neoromański, zamknięty półkoliście, uskokowy, w tympanonie Oko Opatrzności. Wieża w dolnej partii oblicowana kamieniem, nakryta hełmem neogotyckim. Kościół nakryty dachami dwuspadowymi i pulpitowymi, nad skrzyżowaniem naw neogotycka wieżyczka na sygnaturkę z latarnią. powrót

12 Kościół w Sukowie pod wezwaniem nmp Królowej Polski
W 1930 r. rozpoczęto budowę kościoła według projektu profesora Politechniki Lwowskiej Sas- Zubrzyckiego. Konsekracji dokonał 28 lipca 1964 r. biskup kielecki Jan Jaroszewicz. Kościół był odnowiony i konserwowany w latach Główną patronką kościoła jest Najświętsza Maryja Panna Królowa Polski, drugim patronem zaś św. Augustyn biskup. powrót

13 Kościół w Masłowie Pierwszym pod wezwaniem Przemienienia Pańskiego
Obecny kościół pw. Przemienienia Pańskiego wybudowano z piaskowca i cegły w latach według projektu prof. Politechniki Lwowskiej Jana Sasa-Zubrzyckiego. Świątynia nawiązuje stylem do gotyku i romantyzmu, jej architektura bliska jest tzw. gotykowi nadwiślańskiemu. Świątynia jest trzynawowa, jej sklepienie oparte jest na  kolumnach. W ołtarzu głównym – rzeźby przedstawiające scenę Przemienienia Pana Jezusa na Górze Tabor, ołtarz zaprojektował Józef Gosławski. Po prawej stronie mieści się kaplica Matki Bożej Częstochowskiej, po lewej – ołtarz św. Mikołaja. powrót

14 Kościół w Cieklinie pod wezwaniem świętego Michała archanioła
Obecny kościół parafialny pod wezwaniem świętego Michała archanioła jest trzecią świątynią stojącą na tym miejscu. Pierwszy ciekliński kościół wzniesiony był w r., a konsekrowany w 1542 r. Był to budynek drewniany. Następny kościół parafialny, po wysłużeniu poprzedniego został wzniesiony w 1631 r., poświęcony r. Był on z drewna modrzewiowego. Obecny kościół według projektu architekta Jana Zubrzyckiego przy pomocy składek parafian i Sióstr Norbertanek ze Zwierzyńca w Krakowie oraz dzięki szczególnej opiece ks. Mikołaja Dzierżyńskiego budowany był w łatach Konsekrował go r. bp Józef Sebastian Pelczar, Biskup Przemyski. Jest on budowlą murowaną, wzniesioną na planie krzyża łacińskiego, z kamienia ciosowego pochodzącego kamieniołomu z Góry Cieklinki. Mury od zewnątrz wykonane są z kamienia, a od wewnątrz z cegły. Fasadę ujmuje wieża, która wykonana jest z ciosów kamiennych, a na jej szczycie umieszczono kulę zwieńczoną krzyżem. powrót

15 KOŚCIÓŁ W BŁAŻOWEJ POD WEZWANIEM ŚW. MARCINA
Ten imponujący obiekt jest utrzymany w stylu neogotyckim. Zbudowany jest z czerwonej cegły poprzekładanej co kilka warstw czarną, glazurowaną zendrówką.  Do wykonania większych elementów użyto ciosów kamiennych nieotynkowanych, np. portal główny, cokoły, zakrystia. Kościół ma trzy nawy, 54 metry szerokości i 72 metry długości. Posiada dwie 50- metrowe wieże. Na jednej z nich znajduje się sprawny zegar z białym cyferblatem. powrót

16 Kościół w Bruśniku pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny Wniebowziętej
Kościół wzniesiono w 1903 roku na miejscu poprzedniego według projektu Jana Sasa-Zubrzyckiego. Usytuowany jest na wzniesieniu w północno-zachodniej części wsi, przy drodze prowadzącej do wsi Siekierczyna. Jest to budowla w stylu neoromańskim, zbudowana z cegły, z użyciem kamienia. Kościół jest trzynawowy, bazylikowy, z węższym od korpusu, zamkniętym trójbocznie prezbiterium . Po bokach prezbiterium znajdują się: od południa zakrystia z przedsionkiem, od północy wieża z kaplicą w przyziemiu. Nawy boczne są krótsze od korpusu, przy którym od zachodu jest przedsionek powrót

17 Kościół w Ciężkowicach p. w. P. Jezusa Miłosiernego i Św
Kościół w Ciężkowicach p.w. P. Jezusa Miłosiernego i Św. Andrzeja Apostoła Zbudowany w stylu neogotyckim w latach wg projektu inżyniera architekta Jan Sas - Zubrzyckiego. Jest murowany z cegły i kamienia, trzynawowy, bazylikowy z transeptem i zamkniętym trójbocznie prezbiterium. Po obydwu stronach prezbiterium znajdują się zakrystie. Od frontu kwadratowa wieża z przedsionkiem w przyziemiu. Wnętrze nakryte sklepieniami krzyżo­wymi. Arkady międzynawowe i okna ostrołukowe. Bogaty detal architek­toniczny neogotycki. Dachy siodłowe i pulpitowe, nad nawą wysmukła wieżyczka na sygnaturkę. Wieża na­kryta wysokim hełmem w kształcie iglicy. powrót

18 dominikański kościół św. Stanisława
kościół został wybudowany w 1918 r., w stylu gotyku nadwiślańskiego, według projektu polskiego architekta Jana Sas- Zubrzyckiego powrót

19 Kościół w Jadownikach Podgórnych pod wezwaniem św. Prokopa
   Obecny kościół zbudowany w latach 1908 – 1910 obiekt neogotycki, wzniesiony z cegły, o bogatym detalu architektonicznym. Jawi się jako sporych rozmiarów trzynawowa świątynia typu bazylikowego, posiadająca nawę poprzeczną. Ma prezbiterium z przybudowaną zakrystią i kaplicą, oraz wyniosłą wieżę od zachodu. Wnętrz wszystkich naw nakrywają gwieździste sklepienia o kamiennych, profilowanych żebrach, tworzących misternie utkane siatki. Wszystkie otwory okienne są ostrołukowe, o bogatej dekoracji, oraz monumentalny, zachodni portal obejmujący wejścia, przedzielono kamienną kolumną, nad którą unosi się figura Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej.  powrót

20 Kościół w Jordanowie pod wezwaniem przenajświętszej trójcy
Architektem świątyni został znany artysta Jan Sas - Zubrzycki, profesor Politechniki Lwowskiej, który zaprojektował trzynawowy, przedzielony kamiennymi filarami z kamieniołomu w Bystrej kościół w stylu neogotyckim, tzw. nadwiślańskim. Kościół jeszcze niewykończony oddano przez poświęcenie do Służby Bożej, grudnia 1912 roku. Wymownym znakiem tego wydarzenia jest figura Niepokalanej umieszczona na szczycie ołtarza głównego, który ukończono w 1927 roku, na rok przed śmiercią Ks. Ludwika Choróbskiego, budowniczego kościoła. powrót

21 Kościół św. Józefa w Krakowie
Kościół został zbudowany w latach   według projektu Jana Sas-Zubrzyckiego, według architektury neogotyckiej. Jest to największy kościół w Podgórzu. Wnętrze kościoła, ukształtowane zostało na podobieństwo gotyckiej katedry w wersji tzw. gotyku nadwiślańskiego. Wypełnione jest licznymi ołtarzami, ławkami i innymi elementami w większości wykonanymi w drewnie. Prace przy jego wyposażeniu trwały latami. powrót

22 Kościół Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w Krakowie
Powstał w pierwszych latach XX stulecia – w 1902 rozpoczęto wznosić klasztor, a w 1905 kościół, który konsekrowano w 1909. Kościół został zbudowany w stylu neoromańskim (z elementami neogotyckimi) według projektu Jana Sas- Zubrzyckiego. Świątynia postawiona została na planie krzyża łacińskiego, jest trójnawowa, posiada transept i wieżę. Pochodzące z 1909 roku organy zostały wykonane przez  R. Haasego ze Lwowa. powrót

23 kościół w Lubczy Najświętszego Serca Pana Jezusa
Neogotycki. Murowany z cegły. Korpus trójnawowy, bazylikowy, czteroprzęsłowy z wieżą od północy, poprzedzoną kruchtą. Prezbiterium dwuprzęsłowe, zamknięte trójbocznie, przy nim od wschodu zakrystia a od zachodu kaplica. Wieża wysoka, kwadratowa, dwukondygnacjowa, nakryta hełmem ostrosłupowym obwiedzionym czterema wieżyczkami. W dolnej kondygnacji od frontu duże ostrołukowe okno, w kondygnacji górnej o ściętych narożach, wydłużone okna zamknięte ostrołukowo, ujęte w pary blend o identycznych jak okna formach, podobne blendy umieszczone także w ściętych narożach.  powrót

24 Kościół zakonny p. w. Matki Bożej Królowej Polski i św
Kościół zakonny p.w. Matki Bożej Królowej Polski i św. Michała Archanioła został zbudowany w latach , poświęcony w 1935 r., konsekrowany w 1972 roku. 29 września 2007 r. został wyniesiony do rangi sanktuarium ŚW. Michała Archanioła i bł. Bronisława Markiewicza. powrót

25 Kościół w Biegonicach pod wezwaniem św. Wawrzyńca
Autorem projektu był Jan Sas-Zubrzycki ( ), który własny ideał neogotyckiego, narodowego "stylu nadwiślańskiego" zrealizował nie tylko w tym kościele.  powrót

26 Kościół w Piotrkowicach pw. św. Michała Archanioła
 Neogotycki kościół pod wezwaniem św. Michała Archanioła został zbudowany w latach z fundacji Konstancji z Zamojskich Sanguszkowej, Stefanii Jabłonowskiej oraz Karola i Marii Berke. Autorem projektu był Jan Sas-Zubrzycki. Obiekt zbudowano z cegły nakryty został dachem siodłowym i pulpitowym (dachówka i blacha). Wieża zakończona jest neogotyckim hełmem. Wewnątrz ma trzy nawy z transeptem i kaplicą. Prezbiterium jest węższe od korpusu. Po jego bokach znajdują się przybudówki zakrystyjne. Wystrój wnętrza jest neogotycki i eklektyczny. powrót

27 kościół w Porębie Radlnej pw. świętych Apostołów Piotra i Pawła
Obecny, murowany kościół pw. świętych Apostołów Piotra i Pawła, fundowany przez Konstancję i Eustachego Sanguszków jako wotum za narodziny syna, powstał w latach Autorem projektu świątyni, zbudowanej w stylach neoromańskim i neogotyckim, był Jan Sas-Zubrzycki powrót

28 Kościół w Siedliskach-Boguszc pod wezwaniem narodzenia NMP
kościół zbudowany został w latach według projektu Jana Sas- Zubrzyckiego. Konsekracji kościoła dokonał w 1912 r. biskup tarnowski Leon Wałęga. Kościół był odnawiany w latach po zniszczeniach z czasu II wojny światowej.  powrót

29 Kościół w Łapczycach pod wezwaniem św. Anny
Kościół ten jest neogotycki o bogatym detalu architektonicznym, neogotyckim i eklektycznym. Murowany z cegły z użyciem kamienia. Jednonawowy, z dwiema kaplicami o charakterze transeptu. Wnętrze nakryte stropem. Na zewnątrz kościół opięty jest przyporami i obwiedziony fryzem krenelażowym. Fasada zachodnia ujęta w dwie wieżyczki, czworoboczne, nakryte ostrosłupowymi hełmami. Między nimi duży portal uskokowy, zamknięty półkoliście. W górnej części trójkątny szczyt zwieńczony krzyżem. Elewacja wschodnia zwieńczona trójkątnym szczytem z lancetowatymi wnękami okiennymi. powrót

30 Kościół w Jedliczu pod wezwaniem św. Antoniego Padewskiego
Wybudowano go w 1925 roku według projektu krakowskiego architekta Jana Sas-Zubrzyckiego. Wykonał on dwa projekty przyszłego kościoła w wariantach z jedną i dwoma wieżami. W czasie, gdy budowano kościół, cała zabudowa rynku była parterowa, nietrudno sobie wyobrazić, jakie wrażenie robił kościół mierzący blisko 60 metrów wysokości. Niegdyś na „Górce kościelnej”, naprzeciwko dzisiejszego kościoła, stał drewniany kościółek, który spłonął w 1712 roku. powrót

31 Kościół w Kasince Małej pod wezwaniem nawiedzenia NMP
W centrum wsi znajduje się ceglany neogotycki kościół parafialny , budowany w latach 1911–13 . Jest świątynią założoną na planie krzyża łacińskiego, trójnawową, z poprzecznym transeptem i wieżą od frontu. Fasada kościoła jest b. malownicza, elementem dekoracyjnym jest tutaj cegła ładnie komponująca się z miejscowym kamieniem. Opracowanie projektu architektonicznego powierzono znanemu architektowi krakowskiemu Janowi  Sas-Zubrzyckiemu.  powrót

32 Kościół w Lubatowej pod wezwaniem św. Stanisława Biskupa Męczennika
W  pracowano przy wznoszeniu nowej świątyni. Styl nowego kościoła określano jako nadwiślański gotyk lub neogotyk. Z zewnątrz świątynia miała 40 m długości i 28 m szerokości, a wieża była o wysokości 50 metrów. Dach dwuspadowy, kryty blachą, natomiast mury zostały zrobione z kamienia i cegły. powrót

33 Kościół kapucynów we Lwowie
W latach 1921–1922 architekt, profesor Politechniki Lwowskiej Jan Sas Zubrzycki, zaprojektował monumentalną świątynię z małym klasztorem. Sprawa budowy ruszyła jednak dopiero w r lipca 1925, nastąpiło poświęcenie przez ks. infułata Czajkowskiego kamienia węgielnego pod rozpoczynającą się budowę kościoła. W tym samym roku prof. Jan Sas Zubrzycki wniósł poprawki i uzupełnił swój projekt z poprzednich lat, w którym zasadniczą zmianą było zaprojektowanie dużego, trójskrzydłowego klasztoru. W 1929 r. stanął gotowy kościół i jedno skrzydło klasztoru powrót

34 Kościół w Łężkowicach p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa
Eklektyczny z elementami neoromańskimi  i neogotyckimi. Zbudowany z cegły. Złożony z trójnawowego korpusu pseudohalowego z kaplicą od północy i prezbiterium zamkniętego ścianą prostą z zakrystią od południa. Fasada frontowa zwieńczona jest szczytem schodkowym, poniżej na osi umieszczone duże ostrołukowe okno. Do wnętrza od frontu prowadzą dwa identyczne portale. Dachy kryte dachówką, nad nawą główną i prezbiterium dwuspadowe, nad nawami bocznymi i zakrystią pulpitowe. Dachy nad nawą i prezbiterium oddziela schodkowy szczyt. Również schodkowy szczyt wieńczy ścianę zachodnią kościoła. Wnętrza kościoła nakryte są sklepieniami krzyżowo-żebrowymi i kolebkowymi. powrót

35 Kościół w Szczepanowie św. Stanisława Biskupa i Męczennika
Kościół jest połączony z kościołem św. Marii Magdaleny. Powstał w latach Autorem projektu był architekt, profesor Politechniki Lwowskiej – Jan Sas- Zubrzycki. Wybudowany jest w stylu neogotyckim, murowany, nie tynkowany, o charakterze bazylikowym. Od frontu wznosi się wysoka pięciokondygnacyjna wieża. powrót

36 Kościół w Sokołowie pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela
 kościół parafialny pw. św. Jana Chrzciciela wybudowany w stylu neogotyckim w latach 1908–1916 według projektu Jana Sas Zubrzyckiego. Nowy hełm wyniosłej wieży tego kościoła, zniszczonej w wyniku działań wojennych w lipcu roku projektował prof. Wiktor Zin.  powrót

37 Kościół w Niewodnej pod wezwaniem św. Anny
kościół został wybudowany w latach i konsekrowany w roku Kościół jest murowany z kamienia i cegły, w stylu gotycko - romańskim. Ma trzy nawy, wieżę i sygnaturkę, prezbiterium, kaplicę, zakrystię i dwie kruchty boczne. Kościół jest wpisany do rejestru zabytków ze względu na elementy barokowe z XVII i XVIII wieku powrót

38 Kościół w Otfinowie pod wezwaniem świętych Piotra i Pawła
 W 1909 r. rozpoczęto budowę murowanej świątyni według projektu Jana Sas- Zubrzyckiego. Prace przy budowie trwały do 1914 r. a kierował nimi tarnowski architekt Augustyn Tarkowski. Już w 1915 r. w wyniku prowadzonych działań wojennych zniszczony został zarówno nowy kościół jak i stara, drewniana świątynia. Odbudowa kościoła prowadzona była w latach , według planów Zubrzyckiego i z wykorzystaniem murów zburzonego kościoła powrót

39 Sanktuarium NMP w Porąbce Uszewskiej
Kubatura świątyni wynosi 12 000 m³, powierzchnia użytkowa 1800 m². Jest to budynek neogotycki, trzynawowy, pseudohalowy, z transeptem, murowany z cegły z użyciem kamienia i betonu. Prezbiterium jest zamknięte trójbocznie, po bokach z przybudówkami: od wschodu z występującą wieżyczką schodową, od zachodu zamkniętą trójbocznie kaplicą. powrót

40 Kościół w Ryglicach p.w. św. Katarzyny
Eklektyczny z elementami romanizmu i renesansu. Murowany z cegły i kamienia. Trójnawowy z transeptem i prezbiterium, przy którym kaplica i zakrystia.  Prezbiterium i transept zamknięte półkoliście, od zewnątrz wsparte na osi przyporami ze spływami wolutowymi. Przy korpusie od frontu masywna, czworoboczna wieża, nakryta hełmem baniastym, po bokach której przedsionki otwarte do zewnątrz półkolistymi arkadami, także nakryte baniastymi hełmami. Wieża poprzedzona półkolistym, uskokowym portalem, ujętym w dwie wieżyczki nakryte hełmami baniastymi. Dachy nad nawami łamane, nad prezbiterium i transeptem dwuspadowe z wieżyczką na sygnaturkę na skrzyżowaniu nawy i transeptu.  powrót

41 kościół w Szczurowej św. Bartłomieja
Neogotycki, murowany z cegły. Korpus trójnawowy, z węższym prezbiterium, po bokach którego przybudówki. Przy korpusie od północy dwie wieże, nakryte ostrosłupowymi hełmami neogotyckimi. Nad nawą główną i prezbiterium dachy dwuspadowe, nad nawami bocznymi dachy pulpitowe. Ściany na zewnątrz opięte są przyporami. Detal architektoniczny neogotycki powrót

42 Kościół w Trześniowie pw. Niepokalanego Poczęcia NPM
kościół murowany, zbudowany w latach , według projektu architekta Jana Sas-Zubrzyckiego powrót

43 Kościół w Zaleszanach W latach zbudowano nowy kościół z cegły wypalanej w stylu gotyckim "nadwiślańskim", który góruje nad otoczeniem swą 50 metrową wieżą spełniającą funkcję dzwonnicy.  Plan kościoła wykonał architekt krakowski Jan Sas Zubrzycki, który nadzorował budowę. Cegła i dachówka tzw. karpiówka pochodziły z parowej cegielni braci Kanarek w Skowierzynie.  powrót

44 kościół św. Rodziny w Tarnowie
Kościół zbudowany w latach na terenie ofiarowanym przez Konstancję Sanguszkową, dzięki ofiarności wiernych z Diecezji Tarnowskiej oraz Polaków z Ameryki i Prus. Autorem projektu był Jan Sas-Zubrzycki. Do 1939 r. kościół służył jako garnizonowy. W 1944 r. został uszkodzony w wyniku działań wojennych, następnie odremontowany. powrót

45 Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Trzebini
 Kościół parafialny został zbudowany w latach   według projektu architekta Jana Sasa-Zubrzyckiego, rozbudowany w latach   według projektu architekta Zygmunta Gawlika. Mieści się przy ulicy Wojciecha Bartosza Głowackiego powrót

46 Kościół pw. św. Stanisława Biskupa
murowany, neogotycki  ko ściół projektu Jana Sasa- Zubrzyckiego. powrót

47 Kościół parafialny w Żeleźnikowej Wielkiej p.w. św. Michała Archanioła
Neogotycki kościół parafialny w Żeleźnikowej Wielkiej p.w. św. Michała Archanioła, który położony jest w naturalnej, malowniczej kotlinie utworzonej przez otaczające go wzgórza. powrót

48 Jordanów Ratusz Miejski
Ratusz Miejski zlokalizowany na środku jordanowskiego Rynku, wybudowany z cegły. Rok oddania do użytku W budynku tym mają siedzibę: władze samorządowe miasta oraz Urząd Miasta. powrót

49 Ratusz w Myślenicach powrót

50 Ratusz w Niepołomicach
 - niepołomicki ratusz jest budowlą neogotycką wybu dowaną w 1903 według projektu architekta Jana Sas Zubrzyckiego jako siedziba władz miejskich. W stulecie wybudowania ratusza został odnowiony. Budynek jest trójkondygnacyjny, posiada wieżę i szczyt. Mieści się przy Rynku. powrót

51 Ratusz w Zatorze - zatorski ratusz jest budowlą neogotycką wybudowaną w 1903 roku według projektu architekta Jana Karola Sas-Zubrzyckiego. Mieści się przy zachodniej pierzei rynku. Obecna budowla jest jednopiętrowa. Wybudowana z cegły. Dach ratusza jest dwuspadowy. Profilowany gzyms oddziela poszczególne kondygnacje. Okna umieszczone są we wnękach i posiadają stylowe łuki. Fryz arkadowy mieści się na wysokości piętra. Ratusz posiada również metalową wieżyczkę z orłem. Na fasadzie głównej umieszczony jest herb miasta. Obecnie jest siedzibą Urzędu i Rady Miasta oraz Urzędu Stanu Cywilnego. powrót

52 Dom rzeźbiarza Andrzeja Lenika
Na trasie w kierunku Sanoka (ul. Lwowska), przy dawnym trakcie węgierskim, znajduje się dom wzniesiony dla artysty rzeźbiarza Andrzeja Lenika. Projekt budynku sporządził w roku 1897 architekt Jan Sas-Zubrzycki. Dom ten prezentuje styl charakterystyczny dla podmiejskich willi końca wieku XIX. Wznoszono go w dwóch etapach: początkowo część mieszkalną, a po kilku latach dobudowano narożną wieżę mieszczącą pracownię artysty.  dalej

53  dom Stanisława Lenika (obecnie gmach poczty) na skrzyżowaniu ulic Kolejowej i Mielczarskiego. dalej

54 dom adwokata Wincentego Orlewicza
wybudowany w 1933 roku na rogu ulic Kazimierza Wielkiego i Ordynackiej. dalej

55 Dom malarza Stanisława Bergmana
wybudowany w 1904 roku przy ul. Staszica dalej

56 Zgromadzenie Sióstr Józefitek
powrót

57 Kalendarium Jan Sas Zubrzycki przenosi się do Krakowa w 1886 roku i rozpoczyna pracę w Urzędzie Budownictwa Miejskiego. W Krakowie do1912 roku. Zajmuje się nie tylko pracą zawodową w magistracie, ale także w tym czasie wykonuje projekty budowli i rozwija swoje koncepcje naukowe na temat polskiej architektury. Utrzymuje cały ten czas ścisły związek z lwowskim środowiskiem. 1891- Uzyskuje uprawnienia inżyniera cywilnego dzięki czemu otrzymał członkowstwo Lwowskiej Izby 1893-Zostaje inspektorem budowlanym w krakowskim Urzędzie Budownictwa Miejskiego 1895- Na podstawie wydanej drukiem pracy habilitacyjnej „Rozwój gotycyzmu w Polsce pod względem konstrukcyjnym i estetycznym” Jan Sas Zubrzycki został mianowany docentem na Wydziale Architektury Politechniki Lwowskiej. dalej

58 1900- Zostaje starszym inspektorem w krakowskim Urzędzie Budownictwa Miejskiego. W tym samym roku zostaje członkiem redakcji czasopisma „Architekt”, w którym przez następne lata opublikuje wiele tekstów naukowych tyczących architektury. 1902- Otrzymuje na Politechnice Lwowskiej tytuł doktora nauk technicznych na podstawie ogłoszonej drukiem rozprawy ”Krakowska szkoła architektoniczna XIV wieku”, w której rozwinął swoje spostrzeżenie na temat polskiego stylu narodowego w architekturze. W tym samym roku został członkiem Komisji Historii Sztuki Akademii Umiejętności . Nadzoruje prace konserwatorskie przy odnowieniu wierzy kościoła Mariackiego Jako inspektor w Urzędzie Budownictwa w Krakowie nadzoruje wzniesienie Pomnika Grunwaldzkiego projektu znakomitego rzeźbiarza i architekta, żołnierza Samoobrony Wileńskiej z wojny z bolszewikami, Antoniego Wiwulskiego. dalej

59 1913- Zostaje członkiem Grona Konserwatorów Galicji Wschodniej
1910- Wydaje w Krakowie publikację „Styl nadwiślański jako odcień sztuki średniowiecznej w Polsce”, która stanowi podsumowanie jego rozważań nad Polską architekturą. Podejmuje także pracę dydaktyczną na Politechnice Lwowskiej prowadząc wykład na temat form architektonicznych w Katedrze Historii Architektury i Estetyki. w 1912 roku Jan Sas Zubrzycki przenosi się do Lwowa gdzie do końca życia kontynuuje działalność projektową, naukową, publicystyczną i społeczną. 1912- Zostaje mianowany profesorem nadzwyczajnym w Katedrze Architektury i Estetyki Politechniki Lwowskiej 1913- Zostaje członkiem Grona Konserwatorów Galicji Wschodniej dalej

60 1914- Wydaje publikację „ Styl zygmuntowski jako odcień sztuki odrodzenia w Polsce”
1916- Zostaje współzałożycielem Towarzystwa Opieki nad Zabytkami Sztuki i Kultury we Lwowie 1919- Przechodzi na emeryturę. Za działalność na polu dydaktycznym, twórczym i społecznym został odznaczony Krzyżem Komandorskim Odrodzenia Polski 1935- Jan Sas Zubrzycki umiera 4 sierpnia 1935 roku i zostaje pochowany na Cmentarzu Łyczakowskim dalej

61 Wykonały: Justyna Brożyna Magdalena Kosztyła
Dziękujemy za uwagę Wykonały: Justyna Brożyna Magdalena Kosztyła


Pobierz ppt "Życiorys Twórczość Realizacje Kalendarium"

Podobne prezentacje


Reklamy Google