Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Polacy o Powstaniu Warszawskim Wyniki badania TNS OBOP dla ComPress przy wsparciu PKO Banku Polskiego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Polacy o Powstaniu Warszawskim Wyniki badania TNS OBOP dla ComPress przy wsparciu PKO Banku Polskiego."— Zapis prezentacji:

1 Polacy o Powstaniu Warszawskim Wyniki badania TNS OBOP dla ComPress przy wsparciu PKO Banku Polskiego

2 Index Polacy o Powstaniu Warszawskim Wyniki badania TNS OBOP dla ComPress TNS OBOP | © TNS 1.MetodologiaMetodologia p. 3 2.Wyniki badaniaWyniki badania p. 5

3 Metodologia Polacy o Powstaniu Warszawskim

4 Metodologia Badanie zrealizowane zostało: w ramach cyklicznego projektu Omnimas; w dniach 7-10 lipca 2011 r.; na losowej, reprezentatywnej próbie 1000 Polaków w wieku 15 lat i więcej; techniką wywiadów bezpośrednich w domu respondenta. 4 Polacy o Powstaniu Warszawskim > Metodologia

5 Wyniki badania Polacy o Powstaniu Warszawskim

6 Z jakim wydarzeniem kojarzy się Pani\Panu data 1 sierpnia 1944 roku? Wiedza o Powstaniu Warszawskim (1) 6 Polacy o Powstaniu Warszawskim > Wyniki badania

7 Wiedza o Powstaniu Warszawskim (2) Co trzeci Polak (36%) datę 1 sierpnia 1944 kojarzy z wybuchem Powstania Warszawskiego. Zdecydowana większość ankietowanych (59%) nie ma żadnych skojarzeń związanych z tą datą. Wraz ze wzrostem poziomu wykształcenia rośnie odsetek osób znających datę wybuchy Powstania Warszawskiego (od 18% wśród osób z wykształceniem podstawowym do 63% wśród badanych z wykształceniem wyższym) Ankietowani w wieku 40 lat i więcej – częściej niż pozostali – kojarzyli datę 1 sierpnia 1944 z wybuchem Powstania (40 – 49 lat – 44%, 50 – 59 lat oraz 60 lat i więcej – po 41%) 7 Polacy o Powstaniu Warszawskim > Wyniki badania

8 * Odsetki nie sumują się do 100%, gdyż respondent mógł wskazać więcej niż jedną odpowiedź. W jaki sposób upamiętnia Pan(i) rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego? Sposoby upamiętnienia rocznicy wybuchu Powstania (1) 8 Polacy o Powstaniu Warszawskim > Wyniki badania

9 Sposoby upamiętnienia rocznicy wybuchu Powstania (2) Wśród sposobów uczczenia rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego ankietowani najczęściej wskazywali oglądanie w telewizji uroczystości upamiętniających to wydarzenie (18%). Większość, bo aż 71% badanych nie robi nic w celu upamiętnienia rocznicy wybuchu Powstania. Fakt upamiętniania rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego związany jest z wiekiem. Osoby młodsze częściej niż osoby starsze nie robią nic w celu upamiętnienia wybuchu Powstania Warszawskiego ( 83% nie upamiętniających wśród osób w wieku 15 – 19 lat do 63% wśród osób 60 lat i więcej). 9 Polacy o Powstaniu Warszawskim > Wyniki badania

10 * Odsetki nie sumują się do 100%, gdyż respondent mógł wskazać więcej niż jedną odpowiedź. Jakie zna Pan(i) argumenty przemawiające „za lub przeciw” wybuchowi Powstania Warszawskiego? Argumenty „za lub przeciw” wybuchowi Powstania (1) 10 Polacy o Powstaniu Warszawskim > Wyniki badania

11 Argumenty „za lub przeciw” wybuchowi Powstania (2) Jako argumenty przemawiające za wybuchem Powstania Warszawskiego respondenci najczęściej wskazywali: „ jest ważne, żeby walczyć o swój kraj, zachować się patriotycznie” (11%) oraz „ Powstanie podtrzymało ducha narodu polskiego” (9%). Najczęściej wymieniane argumenty przeciw wybuchowi Powstania Warszawskiego to: „zginęło wielu cywili, Niemcy wymordowali ludność Warszawy” (10%) oraz „ w konsekwencji Powstania zniszczona została Warszawa” (7%). Ponad połowa badanych (58%) nie potrafiła wymienić żadnego argumentu. 11 Polacy o Powstaniu Warszawskim > Wyniki badania


Pobierz ppt "Polacy o Powstaniu Warszawskim Wyniki badania TNS OBOP dla ComPress przy wsparciu PKO Banku Polskiego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google