Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Polacy o Powstaniu Warszawskim

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Polacy o Powstaniu Warszawskim"— Zapis prezentacji:

1 Polacy o Powstaniu Warszawskim
Wyniki badania TNS OBOP dla ComPress przy wsparciu PKO Banku Polskiego

2 Index Metodologia p. 3 Wyniki badania p. 5
Polacy o Powstaniu Warszawskim Wyniki badania p. 5 Wyniki badania TNS OBOP dla ComPress TNS OBOP | © TNS

3 Metodologia Polacy o Powstaniu Warszawskim

4 Metodologia Badanie zrealizowane zostało:
w ramach cyklicznego projektu Omnimas; w dniach 7-10 lipca 2011 r.; na losowej, reprezentatywnej próbie 1000 Polaków w wieku 15 lat i więcej; techniką wywiadów bezpośrednich w domu respondenta. Polacy o Powstaniu Warszawskim > Metodologia 4

5 Wyniki badania Polacy o Powstaniu Warszawskim

6 Wiedza o Powstaniu Warszawskim (1)
Z jakim wydarzeniem kojarzy się Pani\Panu data 1 sierpnia 1944 roku? Polacy o Powstaniu Warszawskim > Wyniki badania 6

7 Wiedza o Powstaniu Warszawskim (2)
Co trzeci Polak (36%) datę 1 sierpnia 1944 kojarzy z wybuchem Powstania Warszawskiego. Zdecydowana większość ankietowanych (59%) nie ma żadnych skojarzeń związanych z tą datą. Wraz ze wzrostem poziomu wykształcenia rośnie odsetek osób znających datę wybuchy Powstania Warszawskiego (od 18% wśród osób z wykształceniem podstawowym do 63% wśród badanych z wykształceniem wyższym) Ankietowani w wieku 40 lat i więcej – częściej niż pozostali – kojarzyli datę 1 sierpnia z wybuchem Powstania (40 – 49 lat – 44%, 50 – 59 lat oraz 60 lat i więcej – po 41%) Polacy o Powstaniu Warszawskim > Wyniki badania 7

8 Sposoby upamiętnienia rocznicy wybuchu Powstania (1)
W jaki sposób upamiętnia Pan(i) rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego? * Odsetki nie sumują się do 100%, gdyż respondent mógł wskazać więcej niż jedną odpowiedź. Polacy o Powstaniu Warszawskim > Wyniki badania 8

9 Sposoby upamiętnienia rocznicy wybuchu Powstania (2)
Wśród sposobów uczczenia rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego ankietowani najczęściej wskazywali oglądanie w telewizji uroczystości upamiętniających to wydarzenie (18%). Większość, bo aż 71% badanych nie robi nic w celu upamiętnienia rocznicy wybuchu Powstania. Fakt upamiętniania rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego związany jest z wiekiem. Osoby młodsze częściej niż osoby starsze nie robią nic w celu upamiętnienia wybuchu Powstania Warszawskiego ( 83% nie upamiętniających wśród osób w wieku 15 – 19 lat do 63% wśród osób 60 lat i więcej). Polacy o Powstaniu Warszawskim > Wyniki badania 9

10 Argumenty „za lub przeciw” wybuchowi Powstania (1)
Jakie zna Pan(i) argumenty przemawiające „za lub przeciw” wybuchowi Powstania Warszawskiego? * Odsetki nie sumują się do 100%, gdyż respondent mógł wskazać więcej niż jedną odpowiedź. Polacy o Powstaniu Warszawskim > Wyniki badania 10

11 Argumenty „za lub przeciw” wybuchowi Powstania (2)
Jako argumenty przemawiające za wybuchem Powstania Warszawskiego respondenci najczęściej wskazywali: „ jest ważne, żeby walczyć o swój kraj, zachować się patriotycznie” (11%) oraz „ Powstanie podtrzymało ducha narodu polskiego” (9%). Najczęściej wymieniane argumenty przeciw wybuchowi Powstania Warszawskiego to: „zginęło wielu cywili, Niemcy wymordowali ludność Warszawy” (10%) oraz „ w konsekwencji Powstania zniszczona została Warszawa” (7%). Ponad połowa badanych (58%) nie potrafiła wymienić żadnego argumentu. Polacy o Powstaniu Warszawskim > Wyniki badania 11


Pobierz ppt "Polacy o Powstaniu Warszawskim"

Podobne prezentacje


Reklamy Google