Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

,,Rodzina- źródłem życia, szacunku i miłości’’

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: ",,Rodzina- źródłem życia, szacunku i miłości’’"— Zapis prezentacji:

1 ,,Rodzina- źródłem życia, szacunku i miłości’’

2 Rodzina zazwyczaj kojarzy się z ciepłą, przyjazną atmosferą
Rodzina zazwyczaj kojarzy się z ciepłą, przyjazną atmosferą. Życie rodzinne powinno być oparte na zasadach gwarantujących miłość i przyjaźń rodzicielską. Jest to niezwykle ważne, ponieważ olbrzymią rolę w kształtowaniu charakteru dziecka i jego wychowaniu odgrywa dom i rodzina.

3 Ognisko rodzinne powinno być wszystkim
Ognisko rodzinne powinno być wszystkim. Dom powinien być wypełniony miłością i życzliwością między domownikami. To właśnie rodzina jest źródłem pierwszych więzi emocjonalnych dziecka z rodzicami oraz z rodzeństwem.

4 W rodzinie dziecko nawiązuje trwałe kontakty i uczy się pewnych zachowań społecznych. Żadna inna instytucja nie może zastąpić pełnej, zdrowej rodziny!

5 „Rodzina Bogiem silna, staje się siłą człowieka i całego narodu.”
Jan Paweł II

6 Rodzina wpływa na system wartości poprzez tworzenie i zaspokajanie potrzeb dziecka.

7 Rodzina bierze swój początek w miłości

8 Rodzice są pierwszymi nauczycielami swoich dzieci
Rodzice są pierwszymi nauczycielami swoich dzieci. Darzą je miłością od chwili poczęcia.

9 Rodzina jest podstawą rozwoju osobowości dzieci
Rodzina jest podstawą rozwoju osobowości dzieci. Kształtuje uczucia, poglądy, postawę wobec siebie, innych i świata.

10 Rodzina kształtuje podstawowe pojęcia takiej jak: dobro, zło, miłość, przyjaźń, szacunek oraz tworzy wzory zachowań.

11 Rodzina niepełna utrudnia proces socjalizacji dziecka, które ma do czynienia z jednym tylko wzorcem osobowym. W przypadku braku ojca mówimy o tzw. zespole braku ojca, który polega na zaburzeniach uspołecznienia dziecka, równowagi psychicznej, trudności w podporządkowaniu się normom. W przypadku braku matki u dziecka może rozwinąć się zespół braku matki, który polega na frustracji uczuciowej, zahamowaniu rozwoju uczuciowego, opóźnieniu dojrzewania psychicznego i psychoseksualnego.

12 Dzieci z rodzin rozbitych, noszące wypaczony obraz ojca mają skrzywioną psychikę. W dorosłym życiu one także, jak matki, lub ojcowie, doprowadzają często do rozbicia swoich rodzin!!!

13 Szanuj rodzinę!

14 Podziel się miłością!

15 Według Jana Pawła II… Niezastąpioną rolę w strukturze rodziny pełni małżeństwo. Jest ono jej koniecznym początkiem. Za pierwszy i naturalny związek społeczności ludzkiej należy uważać tylko rodzinę, opartą na związku małżeńskim zawartym dobrowolnie, jedynym i nierozerwalnym.

16 Dla Jana Pawła II dobrem wspólnym małżonków jest miłość, wierność i uczciwość małżeńska oraz trwałość ich związku - aż do śmierci. To dobro obojga, które jest równocześnie dobrem każdego z nich, ma z kolei stać się dobrem ich dzieci. Dobro małżonków będzie zatem dobrem rodziny oraz dobrem wspólnym, a wszystko, co stanowi dobro wspólne wymaga popierania i ochrony przez państwo i jego ustawodawstwo.

17 Wykonała: Aneta Nykiel
Zespół Szkół nr 2 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Dębicy


Pobierz ppt ",,Rodzina- źródłem życia, szacunku i miłości’’"

Podobne prezentacje


Reklamy Google