Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

,,Rodzina- źródłem życia, szacunku i miłości’’. Rodzina zazwyczaj kojarzy się z ciepłą, przyjazną atmosferą. Życie rodzinne powinno być oparte na zasadach.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: ",,Rodzina- źródłem życia, szacunku i miłości’’. Rodzina zazwyczaj kojarzy się z ciepłą, przyjazną atmosferą. Życie rodzinne powinno być oparte na zasadach."— Zapis prezentacji:

1 ,,Rodzina- źródłem życia, szacunku i miłości’’

2 Rodzina zazwyczaj kojarzy się z ciepłą, przyjazną atmosferą. Życie rodzinne powinno być oparte na zasadach gwarantujących miłość i przyjaźń rodzicielską. Jest to niezwykle ważne, ponieważ olbrzymią rolę w kształtowaniu charakteru dziecka i jego wychowaniu odgrywa dom i rodzina.

3 Ognisko rodzinne powinno być wszystkim. Dom powinien być wypełniony miłością i życzliwością między domownikami. To właśnie rodzina jest źródłem pierwszych więzi emocjonalnych dziecka z rodzicami oraz z rodzeństwem.

4 W rodzinie dziecko nawiązuje trwałe kontakty i uczy się pewnych zachowań społecznych. Żadna inna instytucja nie może zastąpić pełnej, zdrowej rodziny!

5 „Rodzina Bogiem silna, staje się siłą człowieka i całego narodu.” Jan Paweł II

6 Rodzina wpływa na system wartości poprzez tworzenie i zaspokajanie potrzeb dziecka.

7 Rodzina bierze swój początek w miłości

8 Rodzice są pierwszymi nauczycielami swoich dzieci. Darzą je miłością od chwili poczęcia.

9 Rodzina jest podstawą rozwoju osobowości dzieci. Kształtuje uczucia, poglądy, postawę wobec siebie, innych i świata.

10 Rodzina kszta ł tuje podstawowe poj ę cia takiej jak: dobro, z ł o, mi ł o ść, przyja źń, szacunek oraz tworzy wzory zachowa ń.

11 Rodzina niepełna utrudnia proces socjalizacji dziecka, które ma do czynienia z jednym tylko wzorcem osobowym. W przypadku braku ojca mówimy o tzw. zespole braku ojca, który polega na zaburzeniach uspołecznienia dziecka, równowagi psychicznej, trudności w podporządkowaniu się normom. W przypadku braku matki u dziecka może rozwinąć się zespół braku matki, który polega na frustracji uczuciowej, zahamowaniu rozwoju uczuciowego, opóźnieniu dojrzewania psychicznego i psychoseksualnego.

12 Dzieci z rodzin rozbitych, noszące wypaczony obraz ojca mają skrzywioną psychikę. W dorosłym życiu one także, jak matki, lub ojcowie, doprowadzają często do rozbicia swoich rodzin!!!

13 Szanuj rodzinę!

14 Podziel się miłością!

15 Według Jana Pawła II…

16 Dla Jana Pawła II dobrem wspólnym małżonków jest miłość, wierność i uczciwość małżeńska oraz trwałość ich związku - aż do śmierci. To dobro obojga, które jest równocześnie dobrem każdego z nich, ma z kolei stać się dobrem ich dzieci. Dobro małżonków będzie zatem dobrem rodziny oraz dobrem wspólnym, a wszystko, co stanowi dobro wspólne wymaga popierania i ochrony przez państwo i jego ustawodawstwo.

17 Wykonała: Aneta Nykiel Zespół Szkół nr 2 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Dębicy


Pobierz ppt ",,Rodzina- źródłem życia, szacunku i miłości’’. Rodzina zazwyczaj kojarzy się z ciepłą, przyjazną atmosferą. Życie rodzinne powinno być oparte na zasadach."

Podobne prezentacje


Reklamy Google