Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SPORT POWSZECHNY - kierunki działania. PRIORYTETY SPORTU POWSZECHNEGO Wzrost aktywności fizycznej Polaków. Dostęp do infrastruktury sportowej, wyrównywanie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SPORT POWSZECHNY - kierunki działania. PRIORYTETY SPORTU POWSZECHNEGO Wzrost aktywności fizycznej Polaków. Dostęp do infrastruktury sportowej, wyrównywanie."— Zapis prezentacji:

1 SPORT POWSZECHNY - kierunki działania

2 PRIORYTETY SPORTU POWSZECHNEGO Wzrost aktywności fizycznej Polaków. Dostęp do infrastruktury sportowej, wyrównywanie szans dzieci, niezależnie od statusu materialnego rodziców. Dostęp do infrastruktury sportowej, wyrównywanie szans dzieci, niezależnie od statusu materialnego rodziców. Promocja aktywności ruchowej w formie programów, kampanii oraz imprez o szerokim zasięgu społecznym. Zmiana mentalności rodziców i nauczycieli wychowania fizycznego w zakresie aktywności fizycznej. fizycznego w zakresie aktywności fizycznej.

3 SPORT – NAWYK NA CAŁE ŻYCIE Światowa Organizacja Zdrowia ostrzega: Obecnie pokolenie dzieci „może być pierwszym od długiego czasu, w przypadku którego przeciętna długość życia będzie krótsza niż ich rodziców”* *WHO, Why move for health (2010)

4 RUCH TO PRAWO NASZYCH DZIECI Światowa Organizacja Zdrowia zaleca: Dzieci i młodzież muszą ćwiczyć codziennie nie krócej niż 60 min* *WHO, Why move for health (2010)

5 W POLSCE ZALECENIA TE SPEŁNIA TYLKO CO CZWARTY 11-LATEK I CO DZIESIĄTY 17-LATEK 5 Ćwiczący co najmniej 60 minut dziennie Niećwiczący w dostatecznym wymiarze Grupa 11-latków Grupa 17-latków * Wyniki badań HBSC dla Polski z 2010r.

6 6 0 6-12 lat14-17lat18 lat 20 lat25 lat30 lat35 lat40 lat POZIOM AKTYWNOŚCI DRAMATYCZNE SKUTKI BRAKU AKTYWNOŚCI o 30% więcej otyłych dzieci o 30% gorsze wyniki w szkole większa szansa na powtarzanie roku szkolnego mniejsze zarobki częstsze nadużywanie środków odurzających wyższy koszt opieki zdrowotnej mniejsza produktywność więcej zgonów WAGA NAUKA SZKOŁA PRACA UŻYWKI LECZENIE EKONOMIA PROFILAKTYKA KRÓTSZE ŻYCIE O 5 LAT DZIECI NIEAKTYWNYCH FIZYCZNIE RODZICÓW MAJĄ NIEMAL SZEŚCIOKROTNIE MNIEJSZĄ SZANSĘ NA AKTYWNE ŻYCIE

7 7 6-12 lat14-17 lat 18 lat 0 25 lat30 lat35 lat40 lat20 lat POZIOM AKTYWNOŚCI WAGA NAUKA SZKOŁA UŻYWKI PRACA LECZENIE EKONOMIA PROFILAKTYKA o 10% mniejsza szansa na otyłość o 40% lepsze wyniki w nauce więcej absolwentów większe zarobki o 7-8% sporadyczne sięganie po środki odurzające generacja niższych kosztów opieki zdrowotnej wyższa produktywność mniejsze ryzyko zawału, raka, cukrzycy ŚREDNIA DŁUGOŚĆ ŻYCIA O 5-10 LAT DŁUŻSZA AKTYWNI RODZICE AKTYWNE DZIECI AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA SZANSĄ NA LEPSZE JUTRO

8 W Polsce zalecenia WHO spełnia tylko co czwarty 11-latek i co dziesiąty 17-latek  Polskie dzieci tyją najszybciej w Europie  Sprawność fizyczna polskich dzieci w ciągu ostatnich trzydziestu lat dramatycznie się pogorszyła  Polskie dzieci są mniej aktywne niż dzieci z innych krajów europejskich  Aktywność fizyczna wyraźnie spada wraz z wiekiem naszych dzieci  Polskie dzieci zbyt często mają wady postawy  Dzieci spędzają za dużo czasu w unieruchomieniu *dane z raportu NIK DIAGNOZA

9 CELE: poprawa stanu zdrowia dzieci i młodzieżypoprawa stanu zdrowia dzieci i młodzieży optymalizacja wykorzystania infrastruktury sportowejoptymalizacja wykorzystania infrastruktury sportowej wyrównywanie szans dzieci niezależnie od statusu materialnego rodzicówwyrównywanie szans dzieci niezależnie od statusu materialnego rodziców przeciwdziałanie zjawiskom agresji i patologii wśród dzieci i młodzieży poprzez systematyczne uczestnictwo w sporcie przeciwdziałanie zjawiskom agresji i patologii wśród dzieci i młodzieży poprzez systematyczne uczestnictwo w sporcie zwiększenie aktywności JST w działaniach upowszechniających sport wśród dzieci i ich rodziców w ramach nowego modelu współpracy trójstronnego MSiT – samorząd wojewódzki – samorząd lokalny zwiększenie aktywności JST w działaniach upowszechniających sport wśród dzieci i ich rodziców w ramach nowego modelu współpracy trójstronnego MSiT – samorząd wojewódzki – samorząd lokalny rozwój i promocja wolontariatu sportowegorozwój i promocja wolontariatu sportowego EFEKTY: poprawa poziomu zdrowia i sprawności fizycznejpoprawa poziomu zdrowia i sprawności fizycznej identyfikacja i rozwijanie talentów sportowychidentyfikacja i rozwijanie talentów sportowych wzmocnienie organizacyjne klubów sportowychwzmocnienie organizacyjne klubów sportowych wzrost liczby dzieci uprawiających sportwzrost liczby dzieci uprawiających sport CELE I ZAŁOŻENIA PROGRAMÓW WARTOŚĆ DODANA GENEROWANA PRZEZ PROGRAMY: WARTOŚĆ DODANA GENEROWANA PRZEZ PROGRAMY: pozytywne oddziaływanie na sytuację społeczno-gospodarcząpozytywne oddziaływanie na sytuację społeczno-gospodarczą partnerstwa regionalne i lokalnepartnerstwa regionalne i lokalne aktywizacja sportowa społeczności lokalnejaktywizacja sportowa społeczności lokalnej komunikacja w oparciu o środki masowego przekazukomunikacja w oparciu o środki masowego przekazu kampania nt. znaczenia aktywności fizycznejkampania nt. znaczenia aktywności fizycznej rozwijanie wolontariatu sportowegorozwijanie wolontariatu sportowego

10 PARTNERSKI MODEL FINANSOWANIA Urząd Marszałkowski Jednostka Samorządu Terytorialnego Ministerstwo Sportu i Turystyki

11 MODEL ORGANIZACYJNY OPERATOR KRAJOWY OPERATOR WOJEWÓDZKI KLUBY, SZKOŁY, ORLIKI, BASENY, INNE OBIEKTY

12 12 NOWE PROGRAMY UMIEM PŁYWAĆ MULTISPORTMULTISPORT ANIMATOR MOJE BOISKO – ORLIK 2012 ANIMATOR DZIECI I MŁODZIEŻY PROGRAM UPOWSZECHNIANIA LEKKIEJ ATLETYKI MAŁY MISTRZ PROGRAMY UPOWSZECHNIANIA SPORTU WŚRÓD DZIECI I MŁODZIEŻY REALIZOWANE PRZEZ POLSKIE ZWIĄZKI SPORTOWE AKTYWNOŚĆ SENIORÓW PRZECIWDZIAŁANIE NADWADZE I OTYŁOŚCI KAMPANIE PROMOCYJNE

13 NOWE PROGRAMY – FINASOWANIE 2014 6 mln zł 12,9 mln zł 6 mln zł 22 mln zł 4 mln zł 1,8 mln zł 1 mln zł 2,6 mln zł

14 PROGRAM MAŁY MISTRZ Zasięg programu: 12 województw 2352 szkoły oraz 4113 klas 85 000 uczestników

15 PROGRAM UMIEM PŁYWAĆ Zasięg programu: 16 województw (realizacja w formule systemowej na terenie 8 województw) 5543 grup ćwiczebnych 82 000 uczestników

16 PROGRAM MULTISPORT Zasięg programu: 14 województw 811 grup ćwiczebnych 15 000 uczestników

17 MOJE BOISKO – ORLIK 2012 3381 Animatorów biorących udział w programie „Animator - Moje Boisko - Orlik 2012” 2235 „Orlików” (86%) biorących udział w programie „Animator - Moje Boisko - Orlik 2012”

18 NAJPOPULARNIEJSZE DYSCYPLINY SPORTOWE NA ORLIKACH  Piłka nożna  Tenis ziemny  Koszykówka  Siatkówka  Badminton  Piłka ręczna  Lekkoatletyka  Tenis stołowy  Siatkówka plażowa  Unihokej  Nordic walking  Gimnastyka  Ultimate frisbee  Ringo  Rugby  Kulturystyka  Baseball  Hokej na trawie

19 PROMOCJA AKTYWNOSCI FIZYCZNEJ

20 PROGRAM UPOWSZECHNIANIA LEKKIEJ ATLETYKI  Program systemowy skierowany do młodzieży – uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych, który ma na celu stworzenie możliwości uczestnictwa w zorganizowanej aktywności fizycznej realizowanej w lekkiej atletyce,  Promocja „królowej sportu”,  Wsparcie klubów sportowych prowadzących zajęcia lekkoatletyczne,  Udział w bezpłatnych zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych,  Komponenty programowe: prowadzenie zajęć sportowych, współzawodnictwo (imprezy sportowe), doposażenie w sprzęt sportowy szkolenia kadry realizującej projekt, promocja i wydawnictwa metodyczno – szkoleniowe, obozy sportowe.

21 PROGRAMY UPOWSZECHNIANIA SPORTU WŚRÓD DZIECI I MŁODZIEŻY REALIZOWANE PRZEZ POLSKIE ZWIĄZKI SPORTOWE  Program systemowy skierowany do młodzieży – uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych, który ma na celu stworzenie możliwości uczestnictwa w zorganizowanej aktywności fizycznej realizowanej w różnych sportach z wykorzystaniem potencjału organizacyjnego, szkoleniowego oraz infrastrukturalnego polskich związków sportowych  Komponenty programowe: Zakup i dystrybucja sprzętu sportowego, Organizacja imprez sportowych w ramach realizacji projektu, Organizacja obozów sportowych (wyłącznie w okresie wolnym od nauki), Szkolenie kadr na potrzeby realizacji projektu, Promocja i wydawnictwa metodyczno-szkoleniowe dotyczące projektu, Prowadzenie zajęć sportowych.

22 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "SPORT POWSZECHNY - kierunki działania. PRIORYTETY SPORTU POWSZECHNEGO Wzrost aktywności fizycznej Polaków. Dostęp do infrastruktury sportowej, wyrównywanie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google