Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SPORT POWSZECHNY - kierunki działania

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SPORT POWSZECHNY - kierunki działania"— Zapis prezentacji:

1 SPORT POWSZECHNY - kierunki działania

2 PRIORYTETY SPORTU POWSZECHNEGO
Wzrost aktywności fizycznej Polaków. Dostęp do infrastruktury sportowej, wyrównywanie szans dzieci, niezależnie od statusu materialnego rodziców. Promocja aktywności ruchowej w formie programów, kampanii oraz imprez o szerokim zasięgu społecznym. Zmiana mentalności rodziców i nauczycieli wychowania fizycznego w zakresie aktywności fizycznej.

3 SPORT – NAWYK NA CAŁE ŻYCIE
Światowa Organizacja Zdrowia ostrzega: Obecnie pokolenie dzieci „może być pierwszym od długiego czasu, w przypadku którego przeciętna długość życia będzie krótsza niż ich rodziców”* *WHO, Why move for health (2010)

4 RUCH TO PRAWO NASZYCH DZIECI
Światowa Organizacja Zdrowia zaleca: Dzieci i młodzież muszą ćwiczyć codziennie nie krócej niż 60 min* *WHO, Why move for health (2010)

5 Grupa 11-latków Grupa 17-latków
W POLSCE ZALECENIA TE SPEŁNIA TYLKO CO CZWARTY 11-LATEK I CO DZIESIĄTY 17-LATEK Grupa 11-latków Ćwiczący co najmniej 60 minut dziennie Niećwiczący w dostatecznym wymiarze Grupa 17-latków * Wyniki badań HBSC dla Polski z 2010r.

6 DRAMATYCZNE SKUTKI BRAKU AKTYWNOŚCI
POZIOM AKTYWNOŚCI EKONOMIA PROFILAKTYKA WAGA NAUKA SZKOŁA PRACA UŻYWKI LECZENIE o 30% więcej otyłych dzieci o 30% gorsze wyniki w szkole większa szansa na powtarzanie roku szkolnego mniejsze zarobki częstsze nadużywanie środków odurzających wyższy koszt opieki zdrowotnej mniejsza produktywność więcej zgonów KRÓTSZE ŻYCIE O 5 LAT DZIECI NIEAKTYWNYCH FIZYCZNIE RODZICÓW MAJĄ NIEMAL SZEŚCIOKROTNIE MNIEJSZĄ SZANSĘ NA AKTYWNE ŻYCIE 6-12 lat 14-17lat 18 lat 20 lat 25 lat 30 lat 35 lat 40 lat

7 AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA SZANSĄ NA LEPSZE JUTRO
POZIOM AKTYWNOŚCI AKTYWNI RODZICE AKTYWNE DZIECI ŚREDNIA DŁUGOŚĆ ŻYCIA O 5-10 LAT DŁUŻSZA EKONOMIA PROFILAKTYKA WAGA NAUKA SZKOŁA PRACA UŻYWKI LECZENIE o 10% mniejsza szansa na otyłość o 40% lepsze wyniki w nauce więcej absolwentów większe zarobki o 7-8% sporadyczne sięganie po środki odurzające generacja niższych kosztów opieki zdrowotnej wyższa produktywność mniejsze ryzyko zawału, raka, cukrzycy 6-12 lat 14-17 lat 18 lat 20 lat 25 lat 30 lat 35 lat 40 lat

8 DIAGNOZA W Polsce zalecenia WHO spełnia tylko co czwarty 11-latek i co dziesiąty 17-latek Polskie dzieci tyją najszybciej w Europie Sprawność fizyczna polskich dzieci w ciągu ostatnich trzydziestu lat dramatycznie się pogorszyła Polskie dzieci są mniej aktywne niż dzieci z innych krajów europejskich Aktywność fizyczna wyraźnie spada wraz z wiekiem naszych dzieci Polskie dzieci zbyt często mają wady postawy Dzieci spędzają za dużo czasu w unieruchomieniu *dane z raportu NIK

9 CELE I ZAŁOŻENIA PROGRAMÓW
poprawa stanu zdrowia dzieci i młodzieży optymalizacja wykorzystania infrastruktury sportowej wyrównywanie szans dzieci niezależnie od statusu materialnego rodziców przeciwdziałanie zjawiskom agresji i patologii wśród dzieci i młodzieży poprzez systematyczne uczestnictwo w sporcie zwiększenie aktywności JST w działaniach upowszechniających sport wśród dzieci i ich rodziców w ramach nowego modelu współpracy trójstronnego MSiT – samorząd wojewódzki – samorząd lokalny rozwój i promocja wolontariatu sportowego EFEKTY: poprawa poziomu zdrowia i sprawności fizycznej identyfikacja i rozwijanie talentów sportowych wzmocnienie organizacyjne klubów sportowych wzrost liczby dzieci uprawiających sport WARTOŚĆ DODANA GENEROWANA PRZEZ PROGRAMY: pozytywne oddziaływanie na sytuację społeczno-gospodarczą partnerstwa regionalne i lokalne aktywizacja sportowa społeczności lokalnej komunikacja w oparciu o środki masowego przekazu kampania nt. znaczenia aktywności fizycznej rozwijanie wolontariatu sportowego

10 PARTNERSKI MODEL FINANSOWANIA
Urząd Marszałkowski Jednostka Samorządu Terytorialnego Ministerstwo Sportu i Turystyki

11 KLUBY, SZKOŁY, ORLIKI, BASENY, INNE OBIEKTY
MODEL ORGANIZACYJNY OPERATOR KRAJOWY OPERATOR WOJEWÓDZKI KLUBY, SZKOŁY, ORLIKI, BASENY, INNE OBIEKTY

12 ANIMATOR MOJE BOISKO – ORLIK 2012 PRZECIWDZIAŁANIE NADWADZE I OTYŁOŚCI
NOWE PROGRAMY MAŁY MISTRZ PROGRAM UPOWSZECHNIANIA LEKKIEJ ATLETYKI UMIEM PŁYWAĆ PROGRAMY UPOWSZECHNIANIA SPORTU WŚRÓD DZIECI I MŁODZIEŻY REALIZOWANE PRZEZ POLSKIE ZWIĄZKI SPORTOWE MULTISPORT AKTYWNOŚĆ SENIORÓW ANIMATOR MOJE BOISKO – ORLIK 2012 PRZECIWDZIAŁANIE NADWADZE I OTYŁOŚCI ANIMATOR DZIECI I MŁODZIEŻY KAMPANIE PROMOCYJNE

13 NOWE PROGRAMY – FINASOWANIE 2014
6 mln zł 4 mln zł 12,9 mln zł 1,8 mln zł ŁĄCZNIE 61,3 mln zł 6 mln zł 1 mln zł 22 mln zł 1 mln zł 4 mln zł 2,6 mln zł

14 12 województw 2352 szkoły oraz 4113 klas
PROGRAM MAŁY MISTRZ Zasięg programu: 12 województw 2352 szkoły oraz 4113 klas uczestników

15 (realizacja w formule systemowej na terenie 8 województw)
PROGRAM UMIEM PŁYWAĆ Zasięg programu: 16 województw (realizacja w formule systemowej na terenie 8 województw) 5543 grup ćwiczebnych uczestników

16 14 województw 811 grup ćwiczebnych
PROGRAM MULTISPORT Zasięg programu: 14 województw 811 grup ćwiczebnych uczestników

17 2604 3381 Animatorów biorących udział w programie
MOJE BOISKO – ORLIK 2012 3381 Animatorów biorących udział w programie „Animator - Moje Boisko - Orlik 2012” 2604 2235 „Orlików” (86%) biorących udział w programie „Animator - Moje Boisko - Orlik 2012”

18 NAJPOPULARNIEJSZE DYSCYPLINY SPORTOWE NA ORLIKACH
Piłka nożna Tenis ziemny Koszykówka Siatkówka Badminton Piłka ręczna Lekkoatletyka Tenis stołowy Siatkówka plażowa Unihokej Nordic walking Gimnastyka Ultimate frisbee Ringo Rugby Kulturystyka Baseball Hokej na trawie

19 PROMOCJA AKTYWNOSCI FIZYCZNEJ

20 PROGRAM UPOWSZECHNIANIA LEKKIEJ ATLETYKI
Program systemowy skierowany do młodzieży – uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych, który ma na celu stworzenie możliwości uczestnictwa w zorganizowanej aktywności fizycznej realizowanej w lekkiej atletyce, Promocja „królowej sportu”, Wsparcie klubów sportowych prowadzących zajęcia lekkoatletyczne, Udział w bezpłatnych zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych, Komponenty programowe: prowadzenie zajęć sportowych, współzawodnictwo (imprezy sportowe), doposażenie w sprzęt sportowy szkolenia kadry realizującej projekt, promocja i wydawnictwa metodyczno – szkoleniowe, obozy sportowe.

21 PROGRAMY UPOWSZECHNIANIA SPORTU WŚRÓD DZIECI I MŁODZIEŻY REALIZOWANE PRZEZ POLSKIE ZWIĄZKI SPORTOWE
Program systemowy skierowany do młodzieży – uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych, który ma na celu stworzenie możliwości uczestnictwa w zorganizowanej aktywności fizycznej realizowanej w różnych sportach z wykorzystaniem potencjału organizacyjnego, szkoleniowego oraz infrastrukturalnego polskich związków sportowych Komponenty programowe: Zakup i dystrybucja sprzętu sportowego, Organizacja imprez sportowych w ramach realizacji projektu, Organizacja obozów sportowych (wyłącznie w okresie wolnym od nauki), Szkolenie kadr na potrzeby realizacji projektu, Promocja i wydawnictwa metodyczno-szkoleniowe dotyczące projektu, Prowadzenie zajęć sportowych.

22 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "SPORT POWSZECHNY - kierunki działania"

Podobne prezentacje


Reklamy Google