Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pius XII i Kościół katolicki wobec nazizmu

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Pius XII i Kościół katolicki wobec nazizmu"— Zapis prezentacji:

1 Pius XII i Kościół katolicki wobec nazizmu
Biblioteczka Apologetyczna Rycerza Niepokalanej. Grudzień 2010

2 Dziś, ponad pół wieku po II Wojnie Światowej, podnosi się wiele głosów krytykujących postawę Kościoła Katolickiego w ogóle, a papieża Piusa XII w szczególności, podczas tamtych straszliwych czasów. Jest zastanawiające, iż głosy te w sposób istotny różnią się od opinii wypowiadanych bezpośrednio po wojnie. Przyjrzyjmy się zatem faktom...

3 Mówią nam: „Kościół wspierał faszyzm już przed II Wojną Światową”

4 Mówią nam: „Kościół wspierał faszyzm już przed II Wojną Światową”
Eugenio Pacelli (późniejszy papież Pius XII) sprawuje funkcję nuncjusza w Niemczech Z 44 wygłoszonych w tym czasie przemówień, 40 będzie potępiać jakiś aspekt rodzącej się ideologii nazistowskiej. Eugenio Pacelli jest watykańskim sekretarzem stanu. W tym czasie wyśle Niemcom 55 protestów (za co nazistowska prasa nazwie go pogardliwie „kochającym Żydów kardynałem”) 1931 Pius XI wydaje encyklikę „Non abbiamo bisogno” w której potępia działania faszystowskiego rządu i wskazuje na różnicę pomiędzy deklarowanym szacunkiem do Kościoła a realnymi działaniami faszystów. Pisze iż katolicy nie mogą „nigdy podzielać, przyjmować lub popierać zasad i norm myśli i czynów, sprzecznych prawom Kościoła i dobru dusz, a przeto sprzecznym prawom Boga.” W Rzymie, mimo podpisanych 2 lata wcześniej traktatów laterańskich, włoscy faszyści prowokują antykatolickie wystąpienia. Czasopismo Świadków Jehowy, nazywając Mussoliniego „wielkim Włochem” tak z zachwytem opisywało te wydarzenia : „meble wylatywały przez okna katolickich stowarzyszeń na ulice i obłoki dymu i ognia wznosiły się w górę ku niebu”.

5 Mówią nam: „Kościół wspierał faszyzm już przed II Wojną Światową”
1933 Stolica Apostolska wzywa wszystkich duchownych i biskupów niemieckich do przeciwdziałania nienawiści rasowej. Watykan i Niemcy podpisują konkordat (Hitler zagroził zamknięciem szkół katolickich w razie odmowy podpisania). Pacelli zastrzega, iż nie oznacza on akceptacji nazizmu. Mimo konkordatu następuje akcja zastraszania w szkołach katolickich co praktycznie oznacza ich niemal całkowitą likwidację. Niemieccy Świadkowie Jehowy wydają "Deklarację faktów". Piszą w niej między innymi: "Największym i najbardziej gnębicielskim imperium jest imperium anglo-amerykańskie. Przez to należy rozumieć Imperium Brytyjskie, którego Stany Zjednoczone Ameryki stanowią część. To kupieccy Żydzi brytyjsko-amerykańskiego imperium są tymi, którzy zbudowali i nadal rozwijają 'wielki kapitał' jako środek wyzysku i ciemiężenia wielu narodów. Dotyczy to zwłaszcza Londynu i Nowego Jorku, bastionów 'wielkiego kapitału'. Fakt ten jest oczywisty w Ameryce, że istnieje przysłowie dotyczące Nowego Jorku: 'Żydzi go posiadają, katoliccy Irlandczycy rządzą nim a Amerykanie płacą rachunki." /tłumaczenie/ lipiec 1933 Popierany przez Hitlera ruch Niemieccy Chrześcijanie zyskuje przewagę w protestanckich władzach kościelnych (podporządkowała się im 1/3 pastorów – wśród wiernych poparcie było mniejsze, 1/3 osiągnęło jedynie w Prusach Wschodnich). Ruch postuluje wyrzucenie z Biblii Starego Testamentu oraz motywów żydowskich z Ewangelii, zakaz prokreacji z Żydami itp. Później zacznie też propagować elementy pogańskie w miejsce chrześcijaństwa.

6 Wybory w Niemczech w 1933 roku
W niemal wszystkich „katolickich" okręgach wyborczych - w wyniku ostrzeżeń przed zagrożeniem hitlerowskim płynących z ambon – partia nazistowska otrzymuje wyniki dużo gorsze od przeciętnych w Niemczech Dobrze ukazują to mapki obok – górna pokazuje rozkład wyznaniowy przedwojennych Niemiec (im ciemniejsza czerwień, tym więcej katolików), dolna - głosowanie w 1933 roku (im ciemniejszy kolor, tym więcej głosów na Hitlera)

7 Mówią nam: „Kościół wspierał faszyzm już przed II Wojną Światową”
1934 Papież potępia faszyzm w przemówieniu wigilijnym Młodzież zrzeszona w Hitlerjugend podczas zlotu norymberskiego śpiewa: „Żaden podły ksiądz nie wydrze z nas uczucia, że jesteśmy dziećmi Hitlera Czcimy nie Chrystusa, lecz Horsta Wessela Precz z kadzidłami i wodą święconą Kościół nie rozumie, co jest naprawdę cenne Ta swastyka przynosi zbawienie światu Chce podążać za nią krok w krok" Watykan wchodzi w spór z Rzeszą w związku z wprowadzonymi w Niemczech ustawami o przymusowej sterylizacji osób obarczonych chorobami dziedzicznymi. Protest ten owocuje pewnym złagodzeniem przepisów. Należy zaznaczyć, że tzw. środowiska intelektualne w Europie i USA poparły eugeniczne pomysły Hitlera. III 1935 E.Pacelli (późniejszy Pius XII) pisze list otwarty do biskupa Kolonii, nazywając nazistów „fałszywymi prorokami o pysze Lucyfera” Tego samego roku wobec tłumów pielgrzymów w Lourdes atakuje „ideologie opętane przesądem rasy i krwi” IX 1935 Niemcy ogłaszają rasistowskie Ustawy Norymberskie. W odpowiedzi Radio Watykańskie wzywa do modlitw za Żydów prześladowanych w Niemczech. Pius XI ogłasza, że rasizm jest grzechem. Hitler odpowiada nagonką – rozpoczyna się usuwanie modlitwy i krzyży ze szkół. Machina propagandowa Goebbelsa nieproporcjonalnie nagłaśnia (a także fabrykuje) skandale w łonie Kościoła. Pod sfałszowanymi zarzutami przed sądem staje tysiące katolików świeckich i księży.

8 Mówią nam: „Kościół wspierał faszyzm już przed II Wojną Światową”
1936 Pius XI wyraża przekonanie, że władcy III Rzeszy doprowadzą nie tylko do światowej katastrofy, ale także umożliwią ekspansję komunizmu – najpierw w Europie Środkowej. 1937 W kościele Notre Dame w Paryżu Pacelli określa Niemcy jako „Szlachetny i potężny naród, który źli pasterze sprowadzili na manowce ku ideologii rasy". Pius XI niemal jednocześnie wydaje dwie encykliki: "Divini Redemptoris" (potępiającą komunizm) oraz "Mit brennender sorge" ("Z palącą troską") potępiającą ideologię rasistowską oraz panteistyczne wierzenia nazistowskie. Encyklika (mimo zakazu Gestapo) zostaje ogłoszona w parafiach katolickich w Niemczech. Rząd niemiecki protestuje, twierdząc że encyklika stanowi zerwanie konkordatu. Rozpoczyna się nagonka na kapłanów z nich jeszcze przed wybuchem wojny trafi do obozu koncentracyjnego w Dachau. W refrenie piosenki oddziałów szturmowych SA pojawiają się słowa "Towarzysze z oddziałów szturmowych, wieszajcie Żydów, stawiajcie księży pod ścianę"

9 Mówią nam: „Kościół wspierał faszyzm już przed II Wojną Światową”
1938 Pius XI wypowiada słynne zdanie wobec grupy belgijskich pielgrzymów: „Antysemityzm jest niedopuszczalny; duchowo wszyscy jesteśmy Semitami". Kardynał Innitzer z Wiednia wita wiernopoddańczą deklaracją wkraczającego Hitlera. Każe także bić w dzwony i wywiesić faszystowskie flagi. Natychmiast zostaje wezwany do papieża i zmuszony do podpisania publicznego sprostowania. Watykan na łamach „Osservatore Romano” określa czołowy tekst antysemickiej propagandy tzw. „Protokoły Mędrców Syjonu” jako „niewątpliwy falsyfikat”. Ambasador Polski przy Watykanie relacjonuje rozmowę z ambasadorem niemieckim: „Mój kolega niemiecki mówił z desperacją o grubiańskim tonie Watykanu wobec Hitlera i jego rządu tak w oficjalnych notach, jak i w rozmowach. Mówił: kardynał Pacelli, czy kardynał amerykański Mundelein, czy też »Osservatore Romano«, wszyscy używają najbardziej obraźliwych zwrotów." Watykan włącza się do akcji ratowania Żydów niemieckich – do wybuchu wojny Stowarzyszenie św. Rafaela i niemiecki Caritas zdążą zorganizować wyjazd ponad 200 000 Żydów i konwertytów za granicę. Działania te napotykają jednak sprzeciw Anglii i Irlandii. Stany Zjednoczone przyjmują zaledwie 21 tys. osób. ”L'Osservatore Romano” publikuje obszerne krytyczne sprawozdanie z ”Nocy Kryształowej". Dzień po tym wydarzeniu Bernard Lichtenberg (proboszcz katedry berlińskiej) modli się publicznie za Żydów - zginie za to w obozie koncentracyjnym w Dachau. Papież Pius XI poleca katolickim uniwersytetom opracowanie zagadnienia „rasizm jako błąd teologiczny”. E.Pacelli interweniuje w Warszawie w sprawie rozważanego przez polski parlament zakazu żydowskiego uboju rytualnego. Podkreśla, iż należy potępić „każdy akt prześladowania i antysemickiej przemocy”.

10 Mówią nam: „W czasie wojny papież milczał”

11 Mówią nam: „papież milczał”
02 III 1939 E.Pacellli zostaje papieżem Piusem XII „Niemcy w ogóle nie cenią sobie wyboru kardynała Pacelli, gdyż jako biskup i kardynał stale sprzeciwiał się narodowemu socjalizmowi”. 01 IX 1939 Niemcy napadają na Polskę 17 IX 1939 Na Polskę napada Rosja sowiecka 20 X 1939 Papież wydaje encyklikę „Summi Pontificatus”. Potępia w niej wojnę i rasizm. Wyraża solidarność z napadniętymi Polakami. Sformułowania encykliki są na tyle wyraźne że alianckie samoloty zrzucały ją potem nad Niemcami w celu wzniecenia nastrojów antynazistowskich. „Papież potępia dyktatorów, gwałcicieli traktatów, rasizm” koniec 1939 Pius XII pośredniczy w rozmowach pomiędzy Anglią i Francją.

12 Mówią nam: „papież milczał”
styczeń 1940 Papież wydaje instrukcje dla Radia Watykańskiego, aby ukazano „straszliwe okrucieństwa niecywilizowanej tyranii wobec Żydów i Polaków”. Audycja była „otwartym potępieniem niemieckich zbrodni dokonanych przez nazistów w Polsce, stwierdzeniem, że znieważają one moralne sumienie ludzkości”. „Oto Watykan przemówił, z autorytetem, którego nie można zakwestionować, i potwierdził najgorsze wieści o terrorze, które napłynęły z polskiej ciemności”. Radio Watykańskie jest „najpotężniejszym stronnikiem umęczonej Polski” Albert Einstein oświadcza: „Jako miłośnik wolności, gdy hitlerowska rewolucja miała miejsce w Niemczech, szukałem obrony na uniwersytetach – ale uniwersytety natychmiast uciszono. Potem liczyłem na redaktorów wielkich gazet, ale tak jak uniwersytety umilkły w kilka krótkich tygodni. Czekałem na głos wielkich literatów – ale oni ucichli. Jedynie Kościół zagrodził drogę hitlerowskim kampaniom zdławienia prawdy. Nigdy przedtem nie interesowałem się Kościołem, lecz dziś budzi on we mnie zachwyt i uczucie przyjaźni. Jedynie Kościół bowiem miał odwagę i upór, by bronić prawdy i wolności moralnej. Muszę wyznać, że to, czym kiedyś pogardzałem, dziś wychwalam bezwarunkowo ".

13 Mówią nam: „papież milczał”
1940 Papież udziela audiencji Joachimowi von Ribbentrop, niemieckiemu ministrowi spraw zagranicznych (był to jedyny wysoki funkcjonariusz hitlerowski na audiencji u papieża). Ribbentrop atakuje papieża za opowiedzenie się po stronie antyhitlerowskiej. Pius XII w odpowiedzi odczytuje listę faszystowskich zbrodni. Zdarzenie jest szeroko komentowane w światowej prasie. 1941 Niemieccy biskupi katoliccy protestują przeciw planom eutanazji osób upośledzonych. 17 grudnia zwierzchnicy kościoła ewangelickiego Meklemburgii, Turyngii, Saksonii, Hesji, Szlezwiku-Holsztyna, Anhaltu i Lubeki wydają wspólną odezwę, w której deklarują, iż Żydzi nie są zdolni do osiągnięcia zbawienia przez chrzest ze względu na swoją rasę i obarczają ich odpowiedzialnością za wybuch wojny, zalecając jak najsurowsze środki.

14 Mówią nam: „papież milczał”
1942 Pius XII wysyła nuncjusza do Vichy, by zaprotestował przeciw „nieludzkim aresztowaniom i deportacjom Żydów z zarządzanej przez Francuzów strefy na Śląsk i do Rosji". Ta interwencja bardzo rozsierdza Niemców. Kierowana przez Goebbelsa propaganda niemiecka rozpowszechnia w odwecie 10 milionów egzemplarzy broszury, cytującej w formie zarzutu interwencje Piusa XII i nazywającej go na tej podstawie „prożydowskim papieżem”. Minister spraw zagranicznych Mussoliniego mówi o Piusie XII „gotów raczej pozwolić się deportować do obozu koncentracyjnego, niż uczynić coś wbrew swemu sumieniu". Pius XII w orędziu potępia zbrodnie rasistowskie i mówi o: „setkach tysięcy ludzi bez ich osobistej winy, głównie dlatego, że są narodowości żydowskiej lub rasą, wydawanych na natychmiastową lub powolną śmierć”. „Głos Papieża jest głosem jedynym. Rozbrzmiewa w czasie, gdy cały kontynent milczy.” Wewnętrzna analiza hitlerowska „Jego przemówienie było jednym długim atakiem na wszystko to, za czym się opowiadamy […] Wyraźnie opowiada się on po stronie Żydów. ".

15 Mówią nam: „papież milczał”
Lipiec 1942 Pius XII inspiruje list pasterski biskupów holenderskich z potępieniem „niemiłosiernego i niesprawiedliwego traktowania Żydów" . Niestety, skutki są odwrotne do zamierzonych - hitlerowcy natychmiast aresztują i wywożą do Oświęcimia kilkuset żydowskich konwertytów na katolicyzm (w tym - późniejszą świętą - Edytę Stein). Nasilają się też inne represje. Na wieść o tym papież niszczy przygotowany już list z potępieniem nazistowskich zbrodni, oznajmiając: „Skoro list biskupów holenderskich kosztował życie 40 tys. osób, mój protest jako papieża mógłby pochłonąć 200 tys. ofiar. Nie mogę sobie pozwolić na takie ryzyko. Lepiej publicznie zachować milczenie, a czynić to, co czyniliśmy dotąd – udzielając wszelkiej możliwej pomocy tym biednym ludziom”. W wyniku apelu papieża instytucje kościelne we Włoszech (klasztory, rezydencja papieska w Castel Gandolfo, Uniwersytet Gregoriański, piwnice Papieskiego Instytutu Biblijnego itd.) chronią i ukrywają Żydów. Kardynał Pietro Palazzini (przyjmując w 1985 roku od Yad Vashem tytuł sprawiedliwego) powiedział: „zasługa leży całkowicie po stronie Piusa XII, który nakazał nam, żebyśmy robili co tylko możliwe, aby ocalić Żydów od prześladowania" . Pius XII wysyła list do biskupów, nakazujący cofnięcie ścisłej klauzury w domach zakonnych, aby mogły się one stać kryjówką dla Żydów. Wielki Rabin Rzymu Eugenio Zolli skomentuje to własną obserwacją: „Znam klasztor, w którym zakonnice spały w piwnicy, aby uciekinierzy mogli zająć ich łóżka”. Kappler żąda od Żydów w Rzymie okupu w wysokości miliona lirów i pewnej ilości złota pod groźbą wywozu do obozu zagłady. Pieniądze zostają zebrane, jednak Żydzi nie mają tyle złota (brakuje 15 kg). Rabin Rzymu zwraca się do papieża, który nie waha się: okup zostaje zapłacony. Nie ujawniono źródła pochodzenia złota, jednak twierdzi się, iż papież nakazał stopienie konsekrowanych naczyń

16 Czy słuszną była (podjęta pod wpływem represji niemieckich po liście biskupów holenderskich potępiających nazizm) decyzja Piusa XII o przeniesieniu ciężaru z oficjalnych oświadczeń na działania ratownicze względem Żydów ? Sam papież miewał w tej sprawie wątpliwości, kiedy pisał: „Często bolesne i trudne jest zdecydować, czego wymaga sytuacja: powściągliwości i ostrożnej ciszy czy przeciwnie, szczerego słowa i energicznego działania”. Inna wypowiedź „Tam gdzie papież chciałby krzyczeć głośno i mocno, niestety często wyczekiwanie i cisza są mu narzucone, tam gdzie chciałby działać i pomagać, cierpliwość i oczekiwanie są bardziej pożądane”. A jednak...

17 Podjęte przez papieża "ciche" działania uratowały setki tysięcy
Po pierwsze: Podjęte przez papieża "ciche" działania uratowały setki tysięcy istnień Dzięki podjętym przez Piusa XII staraniom, we Włoszech ocalało 80% Żydów (w Europie ocalałych było tylko ok. 20%). W samym Rzymie w akcji ukrywania Żydów uczestniczyło 155 klasztorów. Niemal 3000 ukrywało się w Castel Gandolfo (letniej rezydencji papieża). Żydów ukrywano także w samym Watykanie, piwnicach Papieskiego Instytutu Biblijnego oraz na Uniwersytecie Gregoriańskim. Stolica Apostolska zaangażowała w pomoc uciekinierom swoje placówki na całym świecie (nawet w tak egzotycznych miejscach jak Szanghaj czy Haiti). Pinchas Lapide (pracował jako izraelski konsul w Mediolanie i przesłuchiwał tych, którzy przeżyli włoski Holocaust), stwierdza na podstawie archiwów Yad Vashem, że Pius XII, poprzez swoje działanie w czasie II wojny światowej uratował – poprzez instytucję Kościoła - życie 860 tysięcy Żydów, czyli w więcej niż wszyscy inni światowi przywódcy razem wzięci

18 Ostrzejsze wypowiedzi mogły wywołać fatalne skutki
Po drugie: Ostrzejsze wypowiedzi mogły wywołać fatalne skutki Bp Jean Bernard z Luksemburga, więzień Dachau, alarmował w 1942 roku że „kiedy tylko pojawiają się protesty, natychmiast pogarsza się traktowanie więźniów". Oświadczenie Komitetu Czerwonego Krzyża w Genewie, 1943 rok: „Przede wszystkim protesty te nic nie dają, poza tym mogą bardzo źle przysłużyć się tym, którym chciano przyjść z pomocą”. Margherita Marchione twierdzi, iż zastąpienie bezpośredniej pomocy publicznymi oświadczeniami „doprowadziłby do gwałtownego odwetu, do śmierci o wiele większej liczby Żydów, szczególnie tych, którzy znajdowali się pod opieką Kościoła, i do wzmożenia prześladowania katolików” . Pod koniec roku 1942 abp Sapieha i dwóch innych polskich biskupów piszą do papieża: „Nie jesteśmy w stanie publicznie przekazywać treści listów Waszej Świątobliwości naszym wiernym, gdyż to by tylko zwiększyło prześladowania. ". Papież decyduje się w końcu na zaprzestanie oficjalnych oświadczeń na korzyść działań zakulisowych – czyni to „w interesie samych ofiar, aby nie uczynić, przeciwnie do intencji, cięższą i bardziej nie do zniesienia ich sytuację”. Główny rabin Danii Marcu Melchior stwierdzi po latach: „Gdyby papież się wypowiedział, Hitler prawdopodobnie dokonałby masakry ponad sześciu milionów Żydów i pewnie dziesięć razy po dziesięć milionów katolików, gdyby tylko był w mocy tego dokonać".

19 Po trzecie: Papież NIE milczał
Papież nie zaprzestał wypowiadania się w obronie krzywdzonych, zachowując jedynie większą ostrożność (ale i tak nikt w Europie nie czynił tego dosadniej). W 1940 roku w rozmowie z ambasadorem Włoch przy Stolicy Apostolskiej powiedział: „świadomość, iż moglibyśmy pogorszyć los tych nieszczęśliwych, wstrzymuje nas od tego, byśmy mówili jeszcze ostrzej”. Przykłady wypowiedzi: Papież wygłasza przemówienie, w którym stwierdza: „Chciałbym zwrócić waszą szczególną uwagę na obecne tragiczne położenie Polaków [...] Błagamy Królową Niebios, aby tym ludziom wystawionym na tak straszną próbę, jak i wszystkim innym, którym dane było spożywać ten kielich goryczy wojny, zechciała zapewnić przyszłość harmonizującą z prawowitością ich pragnień i wielkością ich ofiary, w Europie odnowionej na podstawach chrześcijańskich, w jedności państw wolnych od błędów i wypaczeń przeszłości". Pius XII potępia uśmiercanie osób upośledzonych: „Biada tym, którzy budują swą potęgę na niesprawiedliwości! Biada tym, którzy ciemiężą i torturują niewinnych i bezbronnych. Ściągają na siebie gniew Boży!”. Pius XII nakazuje niemieckiemu nuncjuszowi przekazanie Hitlerowi kategorycznego potępienia masowych mordów na Żydach. 1944 Nuncjusz papieski, Angelo Rotta protestuje przeciw wybiciu Żydów na Węgrzech

20 Bezpośredni świadkowie z epoki docenili postawę papieża

21 luty 1943 Wielki rabin Zagrzebia przekazuje papieżowi podziękowania za pomoc w emigracji żydowskich dzieci do Turcji. Meir Touval-Weltmann (członek komisji pomocy Żydom europejskim) kieruje na ręce arcybiskupa Angela Roncallego podziękowanie za pomoc Stolicy Apostolskiej w ratowaniu Żydów na Słowacji i w Chorwacji. World Jewish Congress (USA) w liście do delegata apostolskiego w Londynie wyraża podziękowania za uratowanie 4 tysięcy Żydów z wyspy Arbe: „Jestem pewien, że wysiłki Waszej Łaskawości oraz Stolicy Apostolskiej doprowadziły do tego szczęśliwego rozwiązania i chciałbym wyrazić Stolicy Apostolskiej i Wam najserdeczniejsze podziękowania od World Jewish Congress”. 1943 Isaak Herzog, główny rabin Izraela, rok 1944: „Lud Izraela nigdy nie zapomni, co Jego Świątobliwość i jego znakomici przedstawiciele, pobudzeni wiecznymi zasadami religii, która kształtuje sam fundament prawdziwej cywilizacji, czynią dla naszych nieszczęśliwych braci i sióstr w tej najtragiczniejszej godzinie naszej historii, co jest żywym dowodem Boskiej Opatrzności na tym świecie” Wybitny rabin nie zmienił swojego zdania po wojnie. Nazajutrz po śmierci papieża Pacellego (1958 rok) ten sam rabin Herzog oświadczył: „Śmierć Piusa XII jest poważną stratą dla całego wolnego świata. Nie tylko katolicy opłakują jego śmierć”.

22 Przedstawicielka Izraela na forum ONZ, późniejszy premier Izraela, p
Przedstawicielka Izraela na forum ONZ, późniejszy premier Izraela, p.Golda Meir : „Kiedy straszliwe męczeństwo stało się udziałem naszego narodu, Papież wznosił głos w obronie ofiar. Głęboko bolejemy nad stratą, jaką stanowi śmierć tego wielkiego Sługi pokoju". Chaim Weizmann, późniejszy prezydent Izraela, w 1943 roku: „Stolica Święta użycza swej potężnej pomocy, gdzie tylko może, by złagodzić los moich prześladowanych współwyznawców”. Moshe Sharett, późniejszy premier Izraela, pod koniec wojny oświadczył o Piusie XII: „Powiedziałem, że moim pierwszym obowiązkiem będzie podziękowanie mu, a przez niego Kościołowi katolickiemu, w imieniu społeczności żydowskiej, za wszystko, co uczynili w różnych krajach, by ratować Żydów". Światowy Kongres Żydów w 1945 roku ofiarował pieniądze na watykańskie dzieła charytatywne „W uznaniu tego, co Stolica Święta uczyniła dla ratowania Żydów przed faszystowskimi i nazistowskimi prześladowaniami". 29 listopada tego samego roku delegacja 80 byłych więźniów obozów koncentracyjnych podziękowała papieżowi za wysiłki na rzecz ratowania Żydów. Sekretarz generalny tej organizacji, Leon Kubowitzky, osobiście dziękował Piusowi XII za interwencje.

23 Rabin David G. Dalin z USA przypomniał zdanie z Talmudu, że kto zachowuje jedno życie, jest mu to policzone, jak gdyby zachował cały świat. „Pius XII wypełnił to talmudyczne powiedzenie bardziej niż którykolwiek XX-wieczny przywódca, kiedy ważył się los europejskich Żydów”. W innej wypowiedzi, polemizując z oszczerstwami wobec papieża stwierdził: „Pius XII nie był papieżem Hitlera, ale najbliższym sprzymierzeńcem, jakiego mieli Żydzi – i to w chwili, kiedy miało to największe znaczenie”. Badacz. postuluje przyznanie Piusowi XII tytułu „Sprawiedliwy wśród narodów Świata” Dr Joseph Natan w imieniu Italian Hebre Commision, w 1945 roku: „Nade wszystko wyrażamy nasze uznanie dla Papieża, zakonników i zakonnic wykonujących jego polecenia, zwłaszcza uznania przez Papieża wszystkich prześladowanych jako braci i spieszenie nam z pomocą, wszelkimi siłami bez oglądania się na grożące im niebezpieczeństwo". Unia Włoskich Wspólnot Żydowskich ogłosiła w 1955 roku 17 maja „Dniem Wdzięczności" za działania papieża w czasie wojny. Tydzień później Izraelska Orkiestra Filharmoniczna leci do Rzymu, by koncertem dać wyraz wdzięczności dla papieża.

24 William Zuckerman, redaktor naczelny żydowskiego czasopisma „Jewish Newsletter”: „Jest rzeczą zrozumiałą, że śmierć Piusa XII musiała wywołać szczery smutek wśród Żydów. Bo chyba nie było w naszym pokoleniu drugiej osobistości rządzącej, która by bardziej niż zmarły papież pomagała Żydom w okresie ich największej tragedii”. Elio Toaff, późniejszy główny rabin Rzymu, który przeżył Holocaust: „Bardziej niż wszyscy inni mieliśmy sposobność doświadczyć wielkiej współczującej dobroci i wielkoduszności papieża podczas tych nieszczęśliwych lat prześladowania i terroru, kiedy wydawało się, że nie ma już dla nas ucieczki". Papieża Piusa XII uczczono specjalną tablicą pamiątkową w Muzeum Wyzwolenia w Rzymie, na której umieszczono słowa podziękowania skierowanie do papieża przez Żydów. Stwierdzili oni m.in.: „Zjazd delegatów włoskich wspólnot żydowskich, który odbył się w Rzymie po raz pierwszy od zakończenia wojny, czuje głęboki obowiązek oddać hołd Jego Świątobliwości i wyrazić uczucia wdzięczności wszystkich Żydów za okazane ze strony Kościoła dowody ludzkiego braterstwa w czasie lat prześladowań, gdy ich życie było zagrożone przez nazistowskie i hitlerowskie barbarzyństwo. Wielu księży cierpiało w więzieniach i w obozach koncentracyjnych za to, że udzielali pomocy Żydom... Żydzi będą zawsze pamiętać to, co w owych strasznych latach Kościół pod przewodnictwem Papieży uczynił dla nich".

25 Profetycznie mówi do córki:
Inny wielki rabin Rzymu, Eugenio Zolli napisał: „Wielki dług wdzięczności Żydów wobec jego Świątobliwości Piusa XII dotyczy zwłaszcza Żydów z Rzymu, gdyż będąc najbliżej Watykanu byli przedmiotem szczególnej jego troski”. Zolli 13 lutego 1945 roku konwertuje na katolicyzm, porzucając funkcję Wielkiego Rabina. Przy chrzcie wybiera imię Eugenio na znak wdzięczności wobec Piusa XII. Profetycznie mówi do córki: „Zobaczysz, z Piusa XII zrobi się kozła ofiarnego za milczenie całego świata wobec nazistowskich zbrodni”. Słowa te miały się spełnić 15 lat później za sprawą wywiadu państw bloku socjalistycznego

26 Oszczerstwo stulecia

27 OSZCZERSTWO STULECIA Luty 1960 Nikita Chruszczow zatwierdza plan dyskredytacji papieża. Realizację Rosjanie powierzają służbom rumuńskim. Przekazują one spreparowane materiały pisarzowi Rolfowi Hochhuth, który na ich podstawie tworzy sztukę „Namiestnik” oczerniającą Piusa XII. Sztuka ukazuje się w wydawnictwie będącym ekspozyturą sowieckiego wywiadu, założonym przez speca KGB od dezinformacji, gen.Iwana Agajantsa. 1963 Sztuka zostaje wystawiona w Berlinie, a następnie w 20 innych krajach (w Polsce wystawia ją Kazimierz Dejmek w…1000-lecie Chrztu Polski). Poprzez „agentów wpływu” w środowiskach intelektualnych zostaje wypromowana na bestseller. Protesty (m.in. Roberta M.Kempnera. szefa amerykańskiej delegacji Oskarżycieli w Norymberdze) zostają zignorowane. Zostaje rozpętana spirala oskarżeń, trwająca do dziś. Były generał rumuńskiego wywiadu Ion Mihai Pacepa opisuje całe przedsięwzięcie w amerykańskim National Review. 2007 Nikita Chruszczow Mihai Pacepa Rolf Hochhuth

28 Przykład chwytów, do jakich uciekają się osoby usiłujące zdyskredytować Piusa XII
Okładka znanej książki Johna Cornwella, twórcy określenia „Papież Hitlera” została zilustrowana ulubioną fotografią krytyków Piusa XII. Fotografia ma zapewne sugerować jakoby papież spotkał się z Hitlerem (w rzeczywistości spotkanie takie nigdy nie nastąpiło). W brytyjskim wydaniu posunięto się nawet do notki, jakoby zdjęcie pochodziło z marca 1936 roku (miesiąca w którym Pacelli został papieżem, w tym czasie Hitler był kanclerzem Niemiec) Prawda: Zdjęcie przedstawia E.Pacellego (ówczesnego nuncjusza w Niemczech) wychodzącego z przyjęcia u prezydenta Hindenburga w 1927 roku, kiedy Niemcy nie były jeszcze hitlerowskie. Papieżem zostanie za 12 lat. Stojący przy drzwiach żołnierze nie mają na sobie (mimo podobieństwa kształtu hełmów) mundurów nazistowskich, lecz umundurowanie Republiki Weimarskiej (państwa demokratycznego, które upadło wraz z dojściem nazistów do władzy). Kardynał nie ma na sobie szat papieskich lecz (jako nuncjusz) regalia dyplomaty

29 Bardzo podobnymi metodami usiłuje się dziś skompromitować Benedykta XVI
Oto kolportowane w literaturze antywatykańskiej zdjęcie, mające rzekomo pokazywać młodego Josepha Ratzingera, ubranego w szaty liturgiczne i wykonującego hitlerowskie pozdrowienie „Sieg Heil”. Zdjęcie ma pochodzić z 1944 lub 1945 roku, kiedy obecny papież miał lat. Prawda: Joseph Ratzinger został wyświęcony na kapłana w 1951 roku, nie mógł więc odprawiać Mszy Świetej 6 lat wcześniej. Co zatem przedstawia zdjęcie ? Msza prymicyjna braci Ratzingerów- Moment udzielania błogosławieństwa

30 LISTA HAŃBY

31 LISTA HAŃBY W latach 30-tych XX wieku nie kojarzono jeszcze nazizmu niemieckiego z ludobójstwem. Wiele osób uważało go za „mniejsze zło” w stosunku do bolszewizmu. Pamiętać należy, ze ludzkość całego świata była świeżo pod wrażeniem obrazów z, wywołanego świadomie przez Stalina, „Wielkiego Głodu” na Ukrainie (7 milionów ofiar, akty kanibalizmu). To Sowiety kojarzyły się z obrazkami, jakie dziś zwykliśmy Oglądać przy okazji mordów niemieckich (poniżej fotografia zbiorowy grobu ofiar „Wielkiego głodu”: Jednocześnie wydawało się, że Niemcy się cywilizują – do tego stopnia że zostały przyjęte w poczet stałych członków Ligi Narodów oraz przystą- piły do Międzynarodowego Trybunału Rozjemczego w Hadze.

32 LISTA HAŃBY Choć złudzeniom tym nie uległ ani ostrzegający przed nazizmem Pius XI, ani pełniący wówczas funkcję nuncjusza w Niemczech Eugenio Pacelli (późniejszy Papież Pius XII), to nie da się zaprzeczyć że byli w latach 30-tych w Europie hierarchowie przychylnie patrzący na nazizm w nadziei zneutralizowania zbrodniczego reżimu stalinowskiego. Niestety, niektórzy z nich pozostali wierni nazizmowi nawet wówczas, gdy ukazał swoje zbrodnicze oblicze. Na przykład w Słowacji utworzono marionetkowy rząd nazistowski, gdzie prezydentem został były ksiądz Tiso. Watykan usiłował interweniować, za pośrednictwem kardynała Maglione, w sprawie gminy żydowskiej u premiera (W.Tuka) oraz odwoływać się do chrześcijaństwa księdza Tiso – niestety na próżno. Ostatecznie Tiso został ekskomunikowany. Znani byli jako zwolennicy nazizmu biskupi Theodor Innitzer z Wiednia (surowo skarcony przez papieża za fetowanie wojsk niemieckich oraz kard.wrocławski Bertam. Znane są też działania biskupa Aloisa Hudala, który poparł Ustawy Norymberskie, a po wojnie umożliwił ucieczkę wielu zbrodniarzom wojennym. Niestety, również w Chorwacji znaleźli się księża aktywnię włączający się w przemoc nazistowską. Do grupy tej często niesłusznie włącza się kard.Stiepinaca, który wprawdzie poparł powstanie marionetkowego) chorwackiego, jednak potępiał przemoc faszystowską i uratował ponad 500 osób a oskarżony został dopiero przez komunistyczny reżim Tito

33 Czy Hitler był katolikiem ?
Jeśli katolikiem jest każdy, kto został ochrzczony – to tak, Hitler był katolikiem. Jednak według własnych wspomnień Hitlera, spisanych przez Hermanna Rauschninga przestał on uznawać naukę Kościoła już w wieku 14 lat. Do 1935 roku pojawiał się (z przyczyn polityczno-propagandowych) na nabożeństwach publicznych. O jego stosunku do chrześcijaństwa dobitnie świadczy wypowiedź: "Naszym nieszczęściem jest posiadanie niewłaściwej religii [...] Dlaczego nie mamy takiej religii jak Japończycy, która za najwyższe dobro uznaje ofiarę dla ojczyzny?" Sekretarka Hitlera, Christa Schroeder, wspomina: „Hitler nie był przywiązany do Kościoła. Uważał religię chrześcijańską za przeżytek, obłudny wynalazek służący do uzależniania ludzi. Jego religią były prawa natury". Alan Bullock w „Hitler – studium tyranii” pisze, iż Hitler „bez opanowania dawał się ponosić nienawiści do Żydów, księży, socjaldemokratów, Habsburgów".

34 Męczennicy Pisząc o Kościele podczas II Wojny Światowej nie sposób zapomnieć o licznej rzeszy męczenników, zabitych tylko dlatego, iż przyznawali się do Chrystusa W wieku XX zginęło za wiarę więcej osób, niż w ciągu poprzednich 19 wieków łącznie

35 a a a a a PODSUMOWANIE Przytoczone tu suche fakty dowodzą że:
Nieprawdą jest, jakoby papież wspierał nazizm, ani że nie potępiał jego działań – przeciwnie, protestował znacznie intensywniej niż jakikolwiek inny światowy autorytet. Gdy okazało się, że oficjalne wystąpienia wzmacniają jedynie hitlerowski terror, Watykan zamienił je na szereg działań poufnych - od zabiegów dyplomatycznych po polecenie ukrywania i pomocy w emigracji Żydów do krajów nie objętych wojną – co przyczyniło się do uratowania dzisiątek, a nawet setek tysięcy osób. Pius XII otrzymał w czasie II wojny światowej i bezpośrednio po niej szereg podziękowań za wspieranie i ratunek udzielony Żydom. Dowody świadczą, że „czarna legenda” została spreparowana i rozpowszechniona przez sowiecki wywiad na osobiste polecenie Nikity Chruszczowa, przy aktywnym wsparciu wywiadu rumuńskiego. Pomiędzy nazizmem a Kościołem istniał nierozwiązywalny konflikt mistyczny, z którego doskonale zdawali sobie sprawę naziści, podejmując szereg inicjatyw dążących do zniszczenia Kościoła Katolickiego i zastąpienia go pogańskimi, pangermańskimi wierzeniami. a a a a

36 Autor zapewnia iż dołożył starań, by przedstawione w niniejszej prezentacji informacje odpowiadały faktom. Jeżeli dostrzeżesz, drogi widzu jakieś błędy lub nieprawidłowości będę wdzięczny jeśli zechcesz mi o nich napisać (wraz z odsyłaczami do odpowiednich źródeł). Będę także wdzięczny za inne uwagi i uzupełnienia. Marek Piotrowski


Pobierz ppt "Pius XII i Kościół katolicki wobec nazizmu"

Podobne prezentacje


Reklamy Google