Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Polityka Hitlera wobec Ludności Żydowskiej. Hitler uważał, że to Aryjczycy są rasą najdoskonalszą, a wśród nich szczególna pozycja należała się narodowi.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Polityka Hitlera wobec Ludności Żydowskiej. Hitler uważał, że to Aryjczycy są rasą najdoskonalszą, a wśród nich szczególna pozycja należała się narodowi."— Zapis prezentacji:

1 Polityka Hitlera wobec Ludności Żydowskiej

2 Hitler uważał, że to Aryjczycy są rasą najdoskonalszą, a wśród nich szczególna pozycja należała się narodowi Niemieckiemu. Za najniższą rasę Hitler uważał żydów, którzy po przejęciu przez niego władzy mieli zostać usunięci z europy za wszelką cenę.

3

4 Swoje poglądy dotyczące żydów przekazał narodowi niemieckiemu za pomocą książki Main Kampf.

5 A oto fragment książki Main Kampf: Każde skrzyżowanie dwóch istot o niejednakowej wartości daje w rezultacie produkt pośredni między wartością obojga rodziców. Oznacza to więc, że potomstwo będzie miało wyższe cechy aniżeli rasowo niższa połowa rasy rodzicielskiej, jednak nie będzie dorównywało drugiej, wyższej rasowo połowie. [...] Mówiąc zwięźle, każde skrzyżowanie rasy daje zawsze w wyniku upadek poziomu rasy wyższej. [...] To, co widzimy dzisiaj z ludzkiej kultury, osiągnięcia sztuki, nauki, techniki, jest prawie wyłącznie produktem Aryjczyka. Ten właśnie fakt pozwala wyciągnąć wniosek, że Aryjczyk był twórcą w ogóle wyższego społeczeństwa. [...]

6

7

8 Wkrótce po dojściu do władzy przez Hitlera i przejęciu funkcji kanclerza III Rzeszy zaczęły powstawać pierwsze obozy koncentracyjne oraz ogłoszono w 1935 tzw. Ustawy Norymberdzkie. W ich myśl żydom mieszkającym w III Rzeszy odebrano prawa obywatelskie i zakazano małżeństw z Niemcami. Żydowskim lekarzom, adwokatom i wykładowcom zakazano wykonywanie zawodu.

9

10 Kampania propagandowa doprowadziła w 1938 r. Do wybuchu zamieszek antysemickich. Naziści przez dwa dni niszczyli budynki należące do żydów, a ich samych bito i wyrzucano z domów. W oknach i witrynach stłuczono wiele szyb, stąd określenie noc kryształowa.

11

12

13 Skutkami nocy kryształowej była śmierć ok. 200 żydów, zesłanie do obozów koncentracyjnych 20-30 000 osób narodowości żydowskiej, oraz grabież ich majątku.

14

15 Holokaust – określenie stosowane do prześladowań i zagłady milionów żydów przez władze III rzeszy oraz jej sojuszników w okresie II wojny światowej

16 Holocaust stanowił bezprecedensową próbę zagłady całego narodu żydowskiego przy użyciu metod przemysłowych, która nigdy wcześniej i później nie była przeprowadzona w takiej skali. Holocaust był wyjątkowy, także dlatego, że w założeniach miał doprowadzić do ostatecznego celowego rozwiązania kwestii żydowskiej, czyli fizycznej likwidacji całego narodu

17

18

19 Po wybuchu wojny polityka nazistów wobec żydów była wprowadzana w kolejnych krajach europejskich w miarę ich zajmowania przez wojska niemieckie

20 Przybierało to z reguły formy rejestracji osób pochodzenia żydowskiego, zmuszania do noszenia na ubraniach znaków identyfikacyjnych (najczęściej niebieskiej gwiazdy Dawida), wprowadzania różnych zakazów i posunięć dyskryminujących, w krajach z liczną ludnością żydowską izolację w dzielnicach zamkniętych (gettach), często otoczonych murem.

21 Wobec żydów łamiących przepisy dyskryminacyjne, albo opuszczających zamknięte dzielnice wprowadzano kary śmierci.

22

23

24

25

26 Liczba zabitych żydów jest szacowana na 5-6 milionów, choć dokładnie nie jest znana z powodu braku kompletnych ewidencji oraz systematycznego niszczenia archiwów i zacierania śladów przez władze niemieckie w obliczu klęski wojennej.

27 Koniec wykonał Maciej Prokopiuk uczeń kl. 3c


Pobierz ppt "Polityka Hitlera wobec Ludności Żydowskiej. Hitler uważał, że to Aryjczycy są rasą najdoskonalszą, a wśród nich szczególna pozycja należała się narodowi."

Podobne prezentacje


Reklamy Google