Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pełnosprawny wyborca Aktywność obywatelska studentów z niepełnosprawnościami w kontekście wyborów.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Pełnosprawny wyborca Aktywność obywatelska studentów z niepełnosprawnościami w kontekście wyborów."— Zapis prezentacji:

1 Pełnosprawny wyborca Aktywność obywatelska studentów z niepełnosprawnościami w kontekście wyborów

2 WIEK A PARYCYPACJA OBYWATELSKA
Zależność między wiekiem i uczestnictwem wyborczym ma z reguły charakter krzywoliniowy. Poziom frekwencji jest najwyższy wśród osób w średnim wieku, a najniższy wśród osób najmłodszych oraz w grupie obywateli najstarszych. Projekt dofinansowany ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich

3 Projekt dofinansowany ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich
Wyraźnie widać, że grupą niechętnie głosującą są osoby młode – szczególnie kilka roczników mających w 1997 roku 18–25 lat, które następnie przeszły do grupy 26–35 lat. Do wzięcia udziału w wyborach w 2007 roku zmobilizowała ich prawdopodobnie wyjątkowo intensywna kampania społeczna namawiająca do udziału w wyborach, skierowana przede wszystkim właśnie do ludzi młodych. Projekt dofinansowany ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich

4 Projekt dofinansowany ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich
Projekt „PEŁNOSPRAWNY WYBORCA” Projekt dofinansowany ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich

5 Projekt dofinansowany ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich
ZAŁOŻENIA PROJEKTU: AKTYWIZACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI I OSÓB STARSZYCH DO WZIĘCIA UDZIAŁU W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH RZECZNICY DOSTĘPNYCH WYBORÓW PRZEKAZYWANIE WIEDZY I PROMOWANIE UPRAWNIEŃ WYBORCZYCH MONITOROWANIE DZIAŁAŃ URZĘDÓW W ZAKRESIE REALIZACJI ZAPISÓW KODESKU WYBORCZEGO MONITOROWANIE DOSTĘPNOŚCI DO INFORMACJI WYBORCZEJ Projekt dofinansowany ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich

6 Projekt dofinansowany ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich
RZECZNICY DOSTĘPNYCH WYBORÓW MIN. 50 OSÓB Z CAŁEJ POLSKI AKTYWNI W SWOIM LOKALNYM ŚRODOWISKU PROMOTORZY AKTYWNOŚCI OBYWATELSKIEJ WŚRÓD OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI I OSÓB STARSZYCH INICJOWANIE I MONTOROWANIE DZIAŁAŃ W SWOJEJ MIEJSCOWOŚCI WSPIERANIE DZIAŁAŃ LOKLANYCH PEŁNOMOCNIKÓW DS. WYBORÓW Projekt dofinansowany ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich

7 Projekt dofinansowany ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich

8 Projekt dofinansowany ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich

9 DZIAŁANIA W RAMACH PROJEKTU
Projekt dofinansowany ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich

10 ADMINI-STRACJA PUBLICZNA I SAMORZĄDY
DZIAŁANIA PROJEKTOWE LOKALNI AKTYWIŚCI ORGANI-ZACJE ADMINI-STRACJA PUBLICZNA I SAMORZĄDY MEDIA CELE PROJEKTU: - ROZPOSZECHNIENIE WIEDZY NA TEMAT UDOGODNIEŃ WYBORCZYCH - AKTYWIZACJA OSÓB STARSZYCH I Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI - WZMOCNIENIE SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO Projekt dofinansowany ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich

11 Projekt dofinansowany ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich
RODZAJE DZIAŁAŃ INFORMACYJNE INFOLINIA WYBORCZA Projekt dofinansowany ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich

12 Projekt dofinansowany ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich
INFORMATOR WYBORCZY INFORMACJE O UPRAWNIENIACH WYBORCZYCH OSÓB STARSZYCH I Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI Projekt dofinansowany ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich

13 Projekt dofinansowany ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich
INFORMATOR W PJM I TEKŚCIE ŁATWYM DO CZYTANIA Projekt dofinansowany ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich

14 WSPÓŁPRACA Z INSTYTUCJAMI PUBLICZNYMI I ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI
WSPÓŁPRACA Z URZĘDAMI GMIN/MIAST Wskazówki w zakresie obsługi osób z niepełnosprawnościami dla pełnomocników ds. wyborów i członków komisji wyborczych Projekt dofinansowany ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich

15 Projekt dofinansowany ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich
DZIAŁANIA MONITORUJĄCE LIST POLECAJĄCY OD PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ WSPÓŁPRACA Z BIUREM RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH Projekt dofinansowany ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich

16 ORGANIZATORZY I UCZESTNICY AKCJI „MASZ GŁOS, MASZ WYBÓR”
Projekt dofinansowany ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich

17 Projekt dofinansowany ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich
TYDZIEŃ OBYWATELSKI I PIKNIK INICJATYW OBYWATELSKICH W WARSZAWIE Projekt dofinansowany ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich

18 Projekt dofinansowany ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich
WSPÓŁPRACA Z MEDIAMI media ogólnopolskie media lokalne RADIO, PRASA, INERNET Projekt dofinansowany ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich

19 Fundacja Instytut Rozwoju Organizacja Pożytku Publicznego
DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ ! Justyna Kucińska Tel Joanna Nowak-Piech Tel Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego Organizacja Pożytku Publicznego ul. Wybickiego 3a Kraków tel fax Projekt dofinansowany ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich


Pobierz ppt "Pełnosprawny wyborca Aktywność obywatelska studentów z niepełnosprawnościami w kontekście wyborów."

Podobne prezentacje


Reklamy Google