Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Aktywność obywatelska studentów z niepełnosprawnościami w kontekście wyborów.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Aktywność obywatelska studentów z niepełnosprawnościami w kontekście wyborów."— Zapis prezentacji:

1 Aktywność obywatelska studentów z niepełnosprawnościami w kontekście wyborów

2 WIEK A PARYCYPACJA OBYWATELSKA Zależność między wiekiem i uczestnictwem wyborczym ma z reguły charakter krzywoliniowy. Poziom frekwencji jest najwyższy wśród osób w średnim wieku, a najniższy wśród osób najmłodszych oraz w grupie obywateli najstarszych. Projekt dofinansowany ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich

3 Wyraźnie widać, że grupą niechętnie głosującą są osoby młode – szczególnie kilka roczników mających w 1997 roku 18–25 lat, które następnie przeszły do grupy 26–35 lat. Do wzięcia udziału w wyborach w 2007 roku zmobilizowała ich prawdopodobnie wyjątkowo intensywna kampania społeczna namawiająca do udziału w wyborach, skierowana przede wszystkim właśnie do ludzi młodych.

4 Projekt dofinansowany ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich Projekt „PEŁNOSPRAWNY WYBORCA”

5 ZAŁOŻENIA PROJEKTU: Projekt dofinansowany ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich AKTYWIZACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI I OSÓB STARSZYCH DO WZIĘCIA UDZIAŁU W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH RZECZNICY DOSTĘPNYCH WYBORÓW PRZEKAZYWANIE WIEDZY I PROMOWANIE UPRAWNIEŃ WYBORCZYCH MONITOROWANIE DZIAŁAŃ URZĘDÓW W ZAKRESIE REALIZACJI ZAPISÓW KODESKU WYBORCZEGO MONITOROWANIE DOSTĘPNOŚCI DO INFORMACJI WYBORCZEJ

6 Projekt dofinansowany ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich RZECZNICY DOSTĘPNYCH WYBORÓW MIN. 50 OSÓB Z CAŁEJ POLSKI AKTYWNI W SWOIM LOKALNYM ŚRODOWISKU PROMOTORZY AKTYWNOŚCI OBYWATELSKIEJ WŚRÓD OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI I OSÓB STARSZYCH INICJOWANIE I MONTOROWANIE DZIAŁAŃ W SWOJEJ MIEJSCOWOŚCI WSPIERANIE DZIAŁAŃ LOKLANYCH PEŁNOMOCNIKÓW DS. WYBORÓW

7 Projekt dofinansowany ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich

8

9 DZIAŁANIA W RAMACH PROJEKTU Projekt dofinansowany ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich

10 CELE PROJEKTU: - ROZPOSZECHNIENIE WIEDZY NA TEMAT UDOGODNIEŃ WYBORCZYCH - AKTYWIZACJA OSÓB STARSZYCH I Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI - WZMOCNIENIE SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO LOKALNI AKTYWIŚCI ORGANI- ZACJE MEDIA ADMINI- STRACJA PUBLICZNA I SAMORZĄDY DZIAŁANIA PROJEKTOWE

11 Projekt dofinansowany ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich RODZAJE DZIAŁAŃ INFORMACYJNE INFOLINIA WYBORCZA

12 Projekt dofinansowany ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich INFORMATOR WYBORCZY INFORMACJE O UPRAWNIENIACH WYBORCZYCH OSÓB STARSZYCH I Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

13 Projekt dofinansowany ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich INFORMATOR W PJM I TEKŚCIE ŁATWYM DO CZYTANIA

14 Projekt dofinansowany ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich WSPÓŁPRACA Z INSTYTUCJAMI PUBLICZNYMI I ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI WSPÓŁPRACA Z URZĘDAMI GMIN/MIAST Wskazówki w zakresie obsługi osób z niepełnosprawnościami dla pełnomocników ds. wyborów i członków komisji wyborczych

15 Projekt dofinansowany ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich LIST POLECAJĄCY OD PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ WSPÓŁPRACA Z BIUREM RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH DZIAŁANIA MONITORUJĄCE

16 Projekt dofinansowany ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich ORGANIZATORZY I UCZESTNICY AKCJI „MASZ GŁOS, MASZ WYBÓR”

17 Projekt dofinansowany ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich TYDZIEŃ OBYWATELSKI I PIKNIK INICJATYW OBYWATELSKICH W WARSZAWIE

18 Projekt dofinansowany ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich WSPÓŁPRACA Z MEDIAMI media ogólnopolskie media ogólnopolskie media lokalne media lokalne RADIO, PRASA, INERNET RADIO, PRASA, INERNET

19 Projekt dofinansowany ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ ! Justyna Kucińska Tel Joanna Nowak-Piech Tel Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego Organizacja Pożytku Publicznego ul. Wybickiego 3a Kraków tel fax


Pobierz ppt "Aktywność obywatelska studentów z niepełnosprawnościami w kontekście wyborów."

Podobne prezentacje


Reklamy Google