Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Jak poprawić relacje międzyludzkie ?

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Jak poprawić relacje międzyludzkie ?"— Zapis prezentacji:

1 Jak poprawić relacje międzyludzkie ?

2 Relacje międzyludzkie
Sposób wyrażania między dwoma lub więcej partnerami interakcji uczuć i postaw. Relacje koncentrują się na wzajemnych stosunkach ich uczestników, które odnoszą się do pozytywnych bądź negatywnych powiązań pomiędzy partnerami, których wyrazem mogą być na przykład: agresja, wrogość, atrakcyjność interpersonalna, miłość, zakochanie, intymność, obojętność, nienawiść, konflikt, zerwany kontakt, dystans emocjonalny, admiracja, skupienie uwagi, przemoc, manipulacja, kontrolowanie, lekceważenie.

3 Co to jest konflikt ? Zjawisko powszechne, nieuchronnie związane z życiem społecznym. Pojęcie konfliktu można rozpatrywać w różnych aspektach np. jako proces, w którym jednostka lub grupa dąży do osiągnięcia własnych celów przez wyeliminowanie, podporządkowanie sobie bądź zniszczenie jednostki lub grupy dążącej do celów podobnych lub identycznych. Występująca sprzeczność interesów powoduje walkę, jakieś starcie przeciwstawnych sobie sił. Rozwiązywanie konfliktów jest przedmiotem zainteresowań wielu dyscyplin naukowych: socjologii, psychologii, prawa. Zapobieganie konfliktom po lega między innymi na eliminowaniu zjawisk, które stanowią bezpośrednie przyczyny ich powstawania.

4 Co to jest empatia ? Zdolność odczuwania stanów psychicznych innych osób, umiejętność przyjęcia ich sposobu myślenia, spojrzenia z ich perspektywy na rzeczywistość. Osoba nie posiadająca tej umiejętności jest "ślepa" emocjonalnie i nie potrafi ocenić ani dostrzec stanów emocjonalnych innych osób. Silna empatia objawia się między innymi uczuciem bólu wtedy, gdy przyglądamy się cierpieniu innej osoby, zdolnością współodczuwania i wczuwania się w perspektywę widzenia świata innych ludzi. Psychologowie zastanawiali się skąd bierze się uczucie empatii i dlaczego niektórzy ludzie są go pozbawieni. Empatia jest jednym z najsilniejszych hamulców zachowań agresywnych, więc jest to także pytanie istotne z punktu widzenia inżynierii społecznej.

5 Konflikty w rodzinie (dziecko- rodzic)

6 Przyczyny konfliktów w rodzinie
Nawet w spokojnej, „idealnej” rodzinie potrafi dojść do sprzeczek. Częstym zjawiskiem są kłótnie pomiędzy dwojgiem rodzeństwa. Faworyzowanie jednego dziecka przez rodziców. Drugie widzi to i czuje się w pewnym sensie odrzucone przez rodzinę. Dziecko faworyzowane wykorzystuje zaistniałą sytuację i nierzadko dokucza swojemu bratu lub siostrze. Dziecko poszkodowane walczy o miłość rodziców z rodzeństwem, chce poczuć, że naprawdę należy do rodziny. Rodzice często nie zauważają tej różnicy w traktowaniu potomstwa, myślą, że tak po prostu musi być. Jest to bardzo nieprzyjemna sytuacja i trudna do rozwiązania.

7 Sposoby zapobiegania konfliktów w rodzinach
Wspólna rozmowa Troska i opieka Okazanie zainteresowania Wspólny posiłek Spędzanie czasu razem Zaufanie Pomoc Wychowywanie w równości z rodzeństwem

8 Konflikty w szkole (nauczyciel – uczeń)

9 Przyczyny konfliktów w szkole
Przyczyną powstawania konfliktów na linii nauczyciel – uczeń są najczęściej trudności adaptacyjne uczniów, którzy znaleźli się w nowej sytuacji, rozbieżność między wartościami wyniesionymi z domu czy grupy rówieśniczej a tym, czego oczekuje szkoła, czy nieprawidłowe relacje między nauczycielem a uczniem, wynikające m.in. z konfliktu oczekiwań (interesu) każdej ze stron co do zachowań (w zakresie dyscypliny), metod egzekwowania wiedzy lub będące konsekwencją autorytaryzmu nauczyciela.

10 Sposoby zapobiegania konfliktów nauczyciel - uczeń
Współpraca Wspólne rozmowy Prawidłowe i zrozumiałe przedstawienie lekcji Poświęcanie dużej ilości czasu uczniowi Zrozumienie problemów Zajęcia pozalekcyjne Uśmiech 

11 Konflikty między rówieśnikami

12 Przyczyny konfliktów między rówieśnikami
W klasie często tworzą się kłótnie pomiędzy dwoma lub większą ilością osób. Czasami nie mają one jakiegoś konkretnego uzasadnienia, te dwie jednostki po prostu się nie lubią. Jednak często przyczyną jest rywalizacja, np. pod względem ocen. Często dochodzi do ostrej wymiany zdań, dokuczania sobie, a w najgorszych przypadkach do agresji i przemocy. W zasadzie wszystko, każde wydarzenie, każde wypowiedziane nierozważnie słowo może być przyczyną sporu i przerodzić się w naprawdę poważny konflikt.

13 Sposoby zapobiegania konfliktów między rówieśnikami
Pomoc w zadaniach domowych Unikanie kłótni Wspólne zainteresowania Spędzanie wolnego czasu razem Pomoc w trudnych chwilach Współpraca Okazanie współczucia w trudnych chwilach życiowych

14 Aby rozwiązać problem, należy:
poznać jego źródło umieć zrozumieć zachowania ludzi w konflikcie rozpoznać rodzaje konfliktów umieć dobrać skuteczne zachowania w konflikcie w zależności od sytuacji i relacji ze stronami konfliktu zdecydować się na podjęcie mediacji pokierować asertywnym zachowaniem uczestników konfliktu poprzez przeproszenie i używanie komunikatu przygotować plan rozwiązania konfliktu

15 Rozwój jakości relacji międzyludzkich nabiera znaczenia zwłaszcza w czasach niepewności i braku stabilności w życiu człowieka. Pozytywne relacje międzyludzkie stanowią stały napęd pobudzając inicjatywę, a także chęć do życia.

16 KONIEC Dziękuję za uwagę ! Wykonawca: Michał Brożek klasa 2B


Pobierz ppt "Jak poprawić relacje międzyludzkie ?"

Podobne prezentacje


Reklamy Google