Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Październik 2010 Wyniki działalności w 2010 roku i strategia rozwoju.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Październik 2010 Wyniki działalności w 2010 roku i strategia rozwoju."— Zapis prezentacji:

1 Październik 2010 Wyniki działalności w 2010 roku i strategia rozwoju

2 Spis treści 1.Wyniki Spółki w 2010 2.Strategia rozwoju 2

3 1.Wyniki Spółki w 2010

4 Podsumowanie wyników za I połowę 2010 4  Niższe od przewidywanych wyniki finansowe w I połowie 2010: Przychody: 45,7 mln PLN, EBITDA: 3,5 mln PLN, strata netto: 11,1 mln PLN  Główne przyczyny weryfikacji prognozy na 2010 rok: Opóźnienie w podpisaniu i realizacji kontraktu z Covec Wpływ dwóch mniej rentownych kontraktów na wyniki Spółki  Pozytywne trendy operacyjne i finansowe w I połowie 2010: Malejący koszt wytworzenia, optymalizacja procesu produkcji, zwiększenie średniego czasu pracy zakładu przeróbczego Stały trend poprawy poziomu przychodów i rentowności  Realizacja założonych celów strategicznych DSS w 2010 roku: Wzmocnienie pozycji kluczowego dostawcy dla największych kontraktów drogowych Rozwój przez akwizycje: przejęcie KKSM i KSS Integracja pionowa: wejście na rynek mas bitumicznych

5 Wyniki DSS – I połowa 2010 Podstawowe parametry finansowe 2010 5 Czynniki wpływające na wyniki w I połowie 2010 Rosnący poziom produkcji i sprzedaży  Późniejsze niż zakładane zawarcie kontraktu z Covec i przesunięcie terminu rozpoczęcia jego realizacji na koniec III kw. 2010  Ogólne opóźnienia w realizacji kluczowych projektów drogowych planowanych na EURO 2012, wpływające na ceny na rynku spotowym  Niższa rentowność, w związku z realizacją dwóch niskomarżowych kontraktów zawartych w II połowie 2009  Niekorzystne uwarunkowania atmosferyczne (ostra zima) ograniczające wolumen sprzedaży, szczególnie w I kw. 2010 mln PLN tys. ton Łączna produkcja w H1 2010: 1 600 tys. ton Łączna sprzedaż w H1 2010: 1 370 tys. ton

6 Opóźnienia w realizacji projektów drogowych 6 Najważniejsze przyczyny opóźnień inwestycji (2)  Przyspieszenie rozstrzygania przetargów przez GDDKiA bez koordynacji z możliwościami wykonawczymi  Słabe przygotowanie logistyczne firm budowlanych  Błędy we wnioskach dotyczących pozwoleń na budowę oraz decyzji środowiskowych Przyczyny opóźnienia kontraktu DSS z Covec Odcinki planowane na EURO 2012 (1) Odcinek Termin realizacji PlanowanyFaktyczny A1 Rząsowa – Pyrzowice (58 km)2011koniec 2012 A1 Świerklany – Gorzyczki (18 km)2010koniec 2012 A2 Nowy Tomyśl – Świecko (106 km)20112012 A4 Kraków-Tarnów (57 km)20112012 A8 Obwodnica Wrocławia (35 km)2009koniec 2010 Główne odcinki dróg ekspresowych S3, S5, S7, S8, S17, S19 (834 km) 2011-20122013-2014  Krótka historia Covec na polskim rynku – budowa pozycji konkurencyjnej od podstaw  Opóźnienia w tworzeniu struktury organizacyjnej Covec w Polsce  Wydłużenie okresu negocjacji warunków kontraktu  Początkowo, ograniczone zaufanie w stosunku do chińskich firm budowlanych i dokładna weryfikacja ich wiarygodności Opóźnienie w realizacji kontraktu z Covec i przełożenie rozpoczęcia dostaw z II na III kw. 2010 wpisuje się w ogólną sytuację na rynku projektów drogowych. Na koniec 2009 roku stwierdzono opóźnienia w terminach realizacji 19 odcinków autostrad i 46 odcinków dróg ekspresowych. Źródła: (1) GDDKiA (2) Raport NIK „Informacja o wynikach kontroli przygotowania Polski do organizacji finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012” S8 S5 S17 S3 S19 S7 A4 A8 A1 A2

7 Wpływ niskomarżowych kontraktów na wyniki DSS 7 Niższe średnie ceny kruszywa…  Udział obu kontraktów w portfelu Spółki: Zwiększył się znacznie w II kw. 2010 Wpłynął istotnie na spadek średnich cen sprzedaży grysów i mieszanek  Spółka kontraktowała niskie ceny kruszyw planując dostawy z ŁKB  Oczekiwany wzrost średnich cen kruszyw w 2011 wynika z: Finalizacji jednego z niskomarżowych kontraktów w grudniu 2010 Wynegocjowania wzrostu cen dla drugiego kontraktu od stycznia 2011 Realizacji nowych kontraktów m.in. z Covec Ogólnego trendu wzrostowego na rynku projektów infrastrukturalnych …spowodowane realizacją 2 niskomarżowych kontraktów Grysy (PLN) Mieszanki (PLN)

8 Pozytywne trendy finansowe Rosnący wolumen sprzedaży (tys. ton) Wzrost przychodów (mln PLN) Komentarz  Poziom sprzedaży w II kw. 2010 większy o 120% w porównaniu do I kw. 2010  Comiesięczny wzrost sprzedaży kruszywa w poszczególnych miesiącach 2010 roku  Średniomiesięczny wzrost przychodów (CMGR) na poziomie 45%  Sukcesywny wzrost na poziomie marży EBITDA Wzrost marżowości EBITDA (mln PLN) 8 CMGR: 45% + 97% + 50% +21 % +31% + 2% tys. ton mln PLN - Wzrost średniej ceny kontraktów o 1 PLN/t - Malejący koszt wytworzenia - Malejące koszty zarządu - Rosnący wolumen sprzedaży

9 Pozytywne trendy operacyjne 9 Dzienny wolumen produkcji (tony)  Malejący jednostkowy koszt wytworzenia z 12,7 PLN w I kw. do 11,9 PLN w II kw. 2010 był spowodowany głównie: Zwiększeniem dziennego wolumenu produkcji – mniej przestojów w pracy maszyn Optymalizacją procesu produkcji  Zanotowano zwiększenie średniego czasu pracy zakładu przeróbczego w II kw. 2010 Komentarz Malejący poziom TKW (PLN/t) – bez amortyzacjiWydłużony czas pracy zakładu przeróbczego (godz./doba) Okres remontów i przygotowywania maszyn do wzmożonej pracy w sezonie Średnia: 12,7 PLN/t Średnia: 11,9 PLN/t tony godz.tys. tonPLN/t

10 Realizacja założonych celów strategicznych w 2010 roku 10 Rozwój Przez Przejęcia Nabycie KKSM i KSS Dywersyfikacja Działalności Produkcja masy bitumicznej Pozyskanie Finansowania  Parafowana umowa z dnia 18 sierpnia 2010 na zakup 85% akcji państwowej spółki Kopalnia Surowców Skalnych w Złotoryi (KSS) + podpisanie protokołu rozbieżności z załogą  Parafowana umowa z dnia 27 sierpnia 2010 na zakup 85% akcji państwowej spółki Kieleckie Kopalnie Surowców Mineralnych (KKSM) + podpisanie pakietu socjalnego z załogą  Podpisanie z COVEC kontraktu na produkcję, dostawę i ułożenie masy bitumicznej  Podpisanie z COVEC kontraktu na dostawę kruszywa i ułożenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie  Podpisanie z COVEC kontraktu na dostawę betonu towarowego  Łączna wartość kontraktów wynosi 250-300 mln zł  40,4 mln PLN pozyskane z emisji nowych akcji w maju 2010  Podpisanie 2 umów na dofinansowanie projektów funduszami z UE na łączną kwotę 30 mln PLN  Aneks do umowy o kredyt inwestycyjny z KBC: 23 mln PLN przeznaczone na spłatę zobowiązań i inwestycje Prolongata spłaty ok. 10 mln PLN kredytu  Zwiększony limit kredytu obrotowego o 10 mln PLN oraz zwiększona linia factoringowa do 20 mln PLN

11 Kieleckie Kopalnie Surowców MineralnychKopalnie Surowców Skalnych w Złotoryi Zasoby 55 mln ton110 mln ton Ilość kopalni 3 kopalnie dolomitu oraz 2 kopalnie piasku1 kopalnia ‘Męcinka’ Zdolności produkcyjne 3 mln ton rocznie1,5 mln ton rocznie Rodzaj kamienia DolomitBazalt Infrastruktura Spółka dokonała modernizacji zakładu w 2009 r. Planowana budowa własnej bocznicy kolejowej Właściciel Skarb Państwa - 100% Historyczne wyniki finansowe 2006-2009 (mln PLN) Podstawowe informacje o KKSM i KSS 11 Noty: (1) w 2009 roku sprzedano posiadłość komercyjną w Darłowie (1) mln PLN

12 Kieleckie Kopalnie Surowców Mineralnych  Centralne położenie kopalni względem kluczowych projektów infrastrukturalnych  Nowe rynki zbytu związane z lokalizacją  Bezpośredni dostęp do drogi ekspresowej pozwalający na sprawny transport kruszywa  Dywersyfikacja rodzaju dostarczanego kamienia – dolomity  Lider regionu pod względem biznesowym i wizerunkowym Strategiczne przesłanki nabycia KKSM i KSS 12 Kopalnie Surowców Skalnych w Złotoryi  Dostęp do zachodnich regionów Polski  110 mln ton złoża wysokiej jakości bazaltu  Dywersyfikacja rodzaju dostarczanego kamienia  Ułatwiony transport - jedna kopalnia  Potencjalny szeroki portfel zamówień od obecnych klientów DSS

13 Pierwszy kontrakt na produkcję masy bitumicznej 13 Odcinek ”A” Odcinek ”B” Odcinek ”C” Pozostałe odcinki realizowane przez Strabag i Budimex (Odcinek D i E) Planowana budowa dalszej części autostrady OdcinekDługość (km)Wartość kontraktuLider konsorcjum A29,5 km755 mln PLNCovec B17,0 km844 mln PLNMostostal - Warszawa C20,0 km535 mln PLNCovec D17,6 km644 mln PLNStrabag E 7,1 km426 mln PLNBudimex – Dromex Kontrakt z Covec realizowany będzie na odcinku autostrady A2 Stryków – Konotopa o łącznej długości ok. 50 km i obejmie dostawę ponad 1,8 mln ton kruszywa do produkcji masy bitumicznej i na podbudowę autostrady oraz produkcję, dostawę i ułożenie ok. 0,9 mln ton masy bitumicznej na odcinkach A i C.

14 Charakterystyka kontraktu z Covec – masy bitumiczne 14 Dostawa kruszyw i produkcja masy bitumicznej Budowa zakładów produkcyjnych Terminy dostawy kruszywa i produkcji masy  Dostawa ok. 812 tys. ton kruszywa do produkcji masy bitumicznej SMA 11 i WMS 16  Dostawa dodatkowych 1.000 tys. ton mieszanki na podbudowę autostrady  Produkcja i ułożenie ok. 764 tys. ton masy WMS 16  Produkcja i ułożenie ok. 124 tys. ton masy SMA 11  Uruchomienie minimum 3 wytwórni masy o wydajności minimum 240t/h  Uruchomienie 1 wytwórni od 1 stycznia 2011 do 15 kwietnia 2011  Uruchomienie 3 wytwórni do 15 kwietnia 2011  Termin realizacji dostaw kruszywa od września 2010  Rozpoczęcie wytwarzania i układania masy nie później niż 15 kwietnia 2011  Zakończenie wszystkich prac nie później niż 15 kwietnia 2012 roku Kontraktem na budowę odcinka Stryków – Konotopa firma Covec wchodzi na rynek infrastruktury drogowej w Polsce i od jego realizacji zależeć będzie jej wiarygodność na rynku. Odcinek ma także strategiczne znaczenia ze względu na bezpośrednie połączenie Warszawy z siecią autostrad oraz w kontekście EURO 2012.

15 Charakterystyka kontraktu z Covec – podbudowa i beton 15 Dostawa kruszyw oraz ułożeni podbudowy stabilizowanej mechanicznie Produkcja i dostawa betonu Niezbędne inwestycje i nakłady  Dostawa ok. 1 mln ton kruszywa (mieszanka 0-31,5 mm)  Ułożenie ok. 1 mln ton podbudowy stabilizowanej mechanicznie  Wartość kontraktu – ok. 60 mln zł  Termin realizacji – do 30 września 2011 r.  Zakup/wynajem sprzętu do rozkładania i zagęszczania podbudowy  Zakup/wynajem mobilnych węzłów betoniarskich (od 3 do 6 sztuk w zależności od pozostałych kontraktów) Kontraktem na budowę odcinka Stryków – Konotopa firma Covec wchodzi na rynek infrastruktury drogowej w Polsce i od jego realizacji zależeć będzie jej wiarygodność na rynku. Odcinek ma także strategiczne znaczenia ze względu na bezpośrednie połączenie Warszawy z siecią autostrad oraz w kontekście EURO 2012.  Dostawa 135 tys. m3 betonu  Wartość kontraktu – ok. 50 mln zł  Termin realizacji – do 30 października 2011 r.

16 Prognoza wyników na 2010 rok Prognozowane wyniki finansowe 2010 (mln PLN) Uzasadnienie weryfikacji prognozy Przewidywany harmonogram dostaw 2010 (tys. ton)  Opóźnienie rozpoczęcia realizacji kontraktu z Covec obejmującego produkcję i dostawę mas bitumicznych (z czerwca na wrzesień 2010)  Spadek średnich cen sprzedaży, w związku z niekorzystną strukturą portfela zamówień (2 niskomarżowe kontrakty do końca 2010 roku)  Problemy z realizacją niskich cen kruszywa dla zakontraktowanych wolumenów, z powodu wstrzymanej akwizycji ŁKB w IV kw. ok. połowy wolumenów przeznaczone na kontrakt z Covec 16 mln PLN tys. ton

17 2.Strategia rozwoju

18 Kluczowy gracz na rynku kruszyw 18 Możliwości produkcyjne (1) (mln ton) Źródła: (1) i (2) Szacunki spółki Liczba kopalni i szacunkowa wielkość złoża (2) (mln ton) Noty: (1) Eurovia kontroluje Tarmac Kruszywa i Łużyckie Kopalnie Bazaltu (ŁKB) Komentarz  DSS – nr 1 na rynku pod względem: Możliwości produkcyjnych Szacowanej wielkości złoża wysokiej jakości Dostępu do rynku – lokalizacja kopalni  Dzięki akwizycji KKSM i KSS Spółka: Osiągnie moce produkcyjne do 11,5 mln ton Zwiększy zasoby złóż do ok. 500 mln ton Osiągnie ponad 20% udziału w rynku kruszyw łamanych (1) Ze względu na skalę i zasięg działalności DSS posiada strategiczną przewagę nad większością konkurentów i jako jedna z niewielu spółek ma możliwość realizacji dużych zamówień dla największych projektów infrastrukturalnych. liczba kopalni mln ton

19 Kierunki rozwoju DSS 19  Rozbudowa mocy produkcyjnych oraz wzrost pozycji konkurencyjnej wynikającej z przejęcia KKSM i KSS  Planowany 30% wzrost sprzedaży kruszywa w DSS  Dodatkowa sprzedaż kruszywa na produkcję masy bitumicznej  Dodatkowo ponad 4 mln ton sprzedaży w KKSM i KSS  Przełomowy kontrakt z Covec na dostawę i ułożenie masy bitumicznej  50% nakładów inwestycyjnych na produkcję masy bitumicznej realizowanych z przyznanych funduszy unijnych  Negocjowane kolejne kontrakty z Polimexem i Mostostalem Warszawa  Podpisany pierwszy kontrakt na dostawę betonu dla COVEC  Produkcja betonu towarowego oraz prefabrykatów betonowych: krawężniki, korytka, itp.  50% nakładów zrealizowanych zostanie z przyznanych funduszy unijnych Dalsze ścieżki rozwoju Wzrost Sprzedaży Kruszywa w 2011 roku Produkcja Mas Bitumicznych Produkcja Betonu i Prefabrykatów Betonowych Celem strategicznym DSS jest stworzenie kompleksowej oferty umożliwiającej realizację drogowych projektów infrastrukturalnych.

20 Kontrakty DSS na 2011 rok (kruszywo + masy bitumiczne) 20 FirmaProjekt drogowyProduktWolumen (tys. ton)Wartość (mln PLN) CovecA2 Stryków - Konotopa Masy bitumiczne i podbudowa 1 588240 SkanskaA1 Nowe Marzy - Toruń, inneKruszywo70033 Larix-Kruszywo1506 Pellizzer-Kruszywo1504 PBD Kalisz-Kruszywo502 Pozostali-Kruszywo50018 Razem3.138303 Kontrakty podpisane - 2011 Kontrakty negocjowane - 2011 FirmaProjekt drogowyProduktWolumen (tys. ton)Wartość (mln PLN) MostostalA2 Stryków - KonotopaMasy bitumiczne20040 PolimexA2 Stryków - KonotopaMasy bitumiczne20040 BudimexS3 Międzyrzecz - SulechówKruszywo69532 Polski AsfaltUmowa ramowaKruszywo30015 Razem1.395127 Kontrakty ofertowane - 2011 FirmaProjekt drogowyProduktWolumen (tys. ton)Wartość (mln PLN) PolimexA4 Rzeszów - JarosławMasy bitumiczne1.000180 PBGA4 Tarnów - DębicaKruszywo80048 BudimexA4 Dębica - Rzeszów ZachódMasy bitumiczne800144 NDIA4 Brzesko - Tarnów Wierzchosł.Masy bitumiczne600108 BudimexA4 Jarosław - RadymnoMasy bitumiczne600108 J&P AvaxA4 Radymno - KorczowaKruszywo50030 Razem4.300618

21 Kontrakty na sprzedaż mas bitumicznych w 2011 roku 21 FirmaProjekt drogowyStatusWolumen (tys. ton)Wartość (mln PLN) CovecA2 Stryków - KonotopaZawarty1.588180 MostostalA2 Stryków - KonotopaNegocjowany20040 PolimexA2 Stryków - KonotopaNegocjowany20040 PolimexA4 Rzeszów - JarosławOfertowany1.000180 BudimexA4 Dębica - Rzeszów ZachódOfertowany800144 NDIA4 Brzesko - Tarnów Wierzchosł.Ofertowany600108 BudimexA4 Jarosław - RadymnoOfertowany600108 Razem4.988800 Kontrakty zawarte, negocjowane i ofertowane – 2011 Warianty struktury sprzedaży DSS w 2011 roku Według prognozyWedług ofertowania

22 DSS na największych inwestycjach infrastrukturalnych 22 drogi w realizacji drogi istniejące odcinki na etapie przetargu planowane przetargi do końca 2010 w przygotowaniu Projekt: A2 Stryków - Konotopa Wykonawca: Covec Zapotrzebowanie: 800 tys. ton masy bitum. Projekt: A1 Nowe Marzy - Toruń Wykonawca: Skanska Zapotrzebowanie: 700 tys. ton kruszywa Projekt: A1 Piekary Śląskie-Maciejów Wykonawca: Dragados Zapotrzebowanie: 275 tys. ton kruszywa Projekty: AOW, S69 Bielsko Biała-Żywiec Wykonawca: Polski Asfalt Zapotrzebowanie: 300 tys. ton kruszywa Projekty: AOW, S3 Międzyrzecz-Sulechów Wykonawca: Budimex Zapotrzebowanie: 695 tys. ton kruszywa Projekt: A2 Stryków - Konotopa Wykonawca: Covec Zapotrzebowanie: 700 tys. ton kruszywa Projekt: A2 Stryków – Konotopa Wykonawca: Polimex Mostostal Zapotrzebowanie: 700 tys. ton masy bitum. Projekty: AOW, A2 Stryków – Konotopa Wykonawca: Mostostal Zapotrzebowanie: 700 tys. ton masy bitum. kontrakty podpisane kontrakty negocjowane

23 Geograficzny potencjał celów akwizycyjnych 23 drogi w realizacji drogi istniejące odcinki na etapie przetargu planowane przetarg do końca 2010 w przygotowaniu  Akwizycje gwarantują DSS dywersyfikację geograficzną działalności oraz dywersyfikację typów kamienia (dolomit i bazalt)  KKSM umożliwia dostęp m.in. do: A1 Piotrków Trybunalski – Pyrzowice A1 Piekary Śląskie – Sośnica A2 Stryków – Konotopa A2 Warszawa – Kukuryki A4 Szarów – Rzeszów A4 Rzeszów – Korczowa S8 Warszawa – Rawa Mazowiecka  KSS umożliwia dostęp m.in. do: A1 Toruń – Stryków A1 Świecko – Nowy Tomyśl A8 (Autostradowa Obwodnica Wrocławia) S3 Nowa Sól – Gorzów Wielkopolski S5 Wrocław – Poznań …. gwarantuje geograficzną dywersyfikację dostawPrzejęcie prywatyzowanych KKSM i KSS…

24 Integracja pionowa: produkcja i układanie masy bitumicznej 24 1 2 4 5 6 3 Produkcja kruszywa Transport kruszywa Rozładunek Dostawa masy na budowę Produkcja MMA Ułożenie masy Wartość dodana Działalnością podstawową DSS jest produkcja kruszywa Część sprzedaży kruszywa realizowana jest łącznie z transportem DSS odpowiada za przygotowanie placów rozładunkowych Nowe obszary działalności DSS Zarządzanie produkcją przy udziale innych spółek z branży oraz outsourcing kompetencji Zakup maszyn i urządzeń od Pavimental Polska oraz przejęcie części pracowników Dostawa masy na budowę za pomocą podwykonawców Obecne obszary działalności DSS

25 Plan budowy bazy produkcyjnej, kompetencje oraz know-how 25  DSS wynegocjował przejęcie maszyn od Pavimental Polska  Wśród przejmowanych maszyn znajdują się 3 wysokiej klasy rozściełacze, 14 walców drogowych i jedna ładowarka  Łączna wartość transakcji 6 - 6,2 mln PLN  DSS podpisał umowy z 24 byłymi pracownikami Pavimental Polska – zespół rozkładający masy oraz podbudowę  Zespół obejmuje zarówno kierowników jak i pracowników bezpośrednio produkcyjnych  Wszyscy nowi pracownicy mają duże doświadczenie, zarządzali i brali udział w dużych projektach drogowych (m.in. A2, A4, S1, S5) Budowa własnej bazy produkcyjnej Maszyny i urządzenia do rozkładania masy Zarządzanie projektem Rozkładanie mas – zasoby ludzkie  Zespół odpowiedzialny za koordynację produkcji i układania mas będzie składał się z pracowników DSS wspomaganych przez specjalistów Pavimental (możliwy outsourcing części funkcji)  Możliwe wsparcie kompetencyjne ze strony mniejszych klientów, m.in. Bisek, Drogbud, Politerm  DSS rozpatruje 3 oferty na budowę wytwórni mas bitumicznych: Ammann, Intrame oraz Benninghoven  Czas budowy wytwórni szacowany na około 10 - 16 tygodni  50% nakładów inwestycyjnych na produkcję masy bitumicznej zostanie realizowane dzięki przyznanym funduszom unijnym

26 Plan budowy bazy produkcyjnej 26 Przykładowe wytwórnie masy bitumicznej Koszty budowy  Łączny koszt uruchomienia 3 wytwórni masy bitumicznej to ok. 30 mln PLN, w tym: Koszt jednej wytwórni - ok. 8-9 mln PLN Koszt transportu jednej wytwórni do Polski, montażu, uruchomienia i szkolenia personelu - ok. 600 tys. PLN Koszt ustawienia jednego laboratorium bitumicznego - 200 tys. PLN Koszt jednej ładowarki - 1,2 mln PLN Budowa infrastruktury  Plan budowy i uruchomienia 3 otaczarni o wydajności minimum 240t/h każda  Mobilne otaczarnie powstaną na przygotowywanych obecnie przez DSS placach składowych w Strykowie, Bełchowie oraz Wiskitkach, w pobliżu odcinka autostrady A2 Stryków – Konotopa  Termin realizacji inwestycji planowany jest do końca kwietnia 2011 roku

27 Finansowanie produkcji i układania mas bitumicznych 27 W zakresie kontraktu z Covec (mln PLN) Rozściełacze + walce Środki własne Dotacja unijna Leasing Otaczarnie + ładowarki + osprzęt (3szt.) Koszty pozostałe Finansowanie Capex 35 (35)  50% nakładów związanych z zakupem nowych środków trwałych sfinansowanych zostanie z dotacji unijnych przyznanych DSS w 2010 roku  Niezbędne nakłady inwestycyjne poniesione w celu realizacji kontraktu z Covec pozwolą na realizację kolejnych kontraktów bez konieczności dalszych inwestycji w środki trwałe

28 Produkcja betonów 28 DSS na rynku betonu  Spółka planuje instalację 5-6 mobilnych betoniarni: Zlokalizowanych w pobliżu strategicznych projektów drogowych Umożliwiających konstrukcję mostów i wiaduktów oraz dostarczenie prefabrykatów betonowych  Inwestycja DSS zakłada skompletowanie infrastruktury produkcyjnej obejmującej: 5 węzłów betoniarskich 3 wozidła Instalację do spalania pyłów 5 ładowarek  Capex potrzebny na jej realizację to 21-25 mln PLN: 10,5 mln PLN – dotacja otrzymana z funduszy UE 10,5 mln PLN – leasing  Wysokiej jakości grysy – główny komponent potrzebny do produkcji betonu będą pochodzić z DSS DSS planuje dywersyfikację działalności poprzez produkcję betonów oraz prefabrykatów betonowych. Dzięki poszerzeniu oferty Spółka zapewni kompleksowy zestaw produktów i usług dla realizowanych projektów drogowych, a także zwiększy osiągane marże. CementKruszywoWoda Mobilne betoniarnie Wiadukty, mosty, korytka, krawężniki

29 Finansowanie 29 KKSM 107 Cena zakupu 85% akcji 17 CAPEX 10 OPEX KSS 59 Cena zakupu 85% akcji 12 CAPEX 10 OPEX 134 76 MASY BITUMICZNE + PODBUDOWA 40 CAPEX 25 OPEX 60 BETON 25 CAPEX 35 15 OPEX RAZEM 166 Cena zakupu 85% akcji KKSM i KSS 109 CAPEX 75 OPEX 350 60-80 Emisja akcji 80-120 Emisja obligacji DSS – Piława Górna 15 CAPEX 30 15 OPEX 30 Dotacje unijne 75 Kredyt obrotowy/gwarancje ZAPOTRZEBOWANIE ŹRÓDŁA 350 - 410 RAZEM 40 Leasing 65 Kredyt akwizycyjny

30 Bilans pro-forma 30 mln PLNStan na 30.06.2010 KKSMKSSEmisja akcji i obligacji InwestycjeKapitał obrotowy Bilans pro- forma Aktywa trwałe 3461787390687 Aktywa obrotowe 4019840107 Gotówka 1-35-59170-201572 Aktywa razem 387162221707055866 Kapitał własny 13735270244 Kredyt akwizycyjny 65 Obligacje 100 Dotacje unijne 30 Kredyty i gwarancje bankowe 160875243 Leasing 1374060 Pozostałe zobowiązania 77229-2088 Kapitał mniejszości 251136 Pasywa razem 387162221707055866

31 Prognozy wyników Spółki w 2011 roku 31 Prognoza finansowa 2011 (mln PLN)Prognozowana struktura sprzedaży 2011  Szacunki zakładają konsolidację Kieleckich Kopalni Surowców Mineralnych oraz Kopalni Surowców Skalnych w Złotoryi od 1 stycznia 2011  Prognoza zakłada wzrost sprzedaży kruszywa do obecnych, a także nowych klientów DSS  Wyniki przewidują realizację większości podpisanego kontraktu z Covec na produkcję masy bitumicznej w 2011 roku  Wynik uwzględnia również dostawę kruszywa oraz ułożenie podbudowy w ramach kontaktu z Covec Komentarz Łączny wolumen: 9 306 tys. ton DSSKKSM+KSSRazem Przychody347,9167,2515,0 EBITDA69,335,3104,6 EBIT46,328,074,3 Zysk netto26,919,946,9 55%45%


Pobierz ppt "Październik 2010 Wyniki działalności w 2010 roku i strategia rozwoju."

Podobne prezentacje


Reklamy Google