Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wyniki działalności w 2010 roku i strategia rozwoju

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wyniki działalności w 2010 roku i strategia rozwoju"— Zapis prezentacji:

1 Wyniki działalności w 2010 roku i strategia rozwoju
Październik 2010

2 Spis treści Wyniki Spółki w 2010 Strategia rozwoju
Tekst ciągły w podziale na dwie kolumny.

3 1. Wyniki Spółki w 2010

4 Podsumowanie wyników za I połowę 2010
Niższe od przewidywanych wyniki finansowe w I połowie 2010: Przychody: 45,7 mln PLN, EBITDA: 3,5 mln PLN, strata netto: 11,1 mln PLN Główne przyczyny weryfikacji prognozy na 2010 rok: Opóźnienie w podpisaniu i realizacji kontraktu z Covec Wpływ dwóch mniej rentownych kontraktów na wyniki Spółki Pozytywne trendy operacyjne i finansowe w I połowie 2010: Malejący koszt wytworzenia, optymalizacja procesu produkcji, zwiększenie średniego czasu pracy zakładu przeróbczego Stały trend poprawy poziomu przychodów i rentowności Realizacja założonych celów strategicznych DSS w 2010 roku: Wzmocnienie pozycji kluczowego dostawcy dla największych kontraktów drogowych Rozwój przez akwizycje: przejęcie KKSM i KSS Integracja pionowa: wejście na rynek mas bitumicznych

5 Wyniki DSS – I połowa 2010 Podstawowe parametry finansowe 2010 Czynniki wpływające na wyniki w I połowie 2010 mln PLN Późniejsze niż zakładane zawarcie kontraktu z Covec i przesunięcie terminu rozpoczęcia jego realizacji na koniec III kw. 2010 Ogólne opóźnienia w realizacji kluczowych projektów drogowych planowanych na EURO 2012, wpływające na ceny na rynku spotowym Niższa rentowność, w związku z realizacją dwóch niskomarżowych kontraktów zawartych w II połowie Niekorzystne uwarunkowania atmosferyczne (ostra zima) ograniczające wolumen sprzedaży, szczególnie w I kw. 2010 Rosnący poziom produkcji i sprzedaży tys. ton Łączna produkcja w H1 2010: tys. ton Łączna sprzedaż w H1 2010: tys. ton

6 Opóźnienia w realizacji projektów drogowych
Opóźnienie w realizacji kontraktu z Covec i przełożenie rozpoczęcia dostaw z II na III kw wpisuje się w ogólną sytuację na rynku projektów drogowych. Na koniec 2009 roku stwierdzono opóźnienia w terminach realizacji 19 odcinków autostrad i 46 odcinków dróg ekspresowych. Odcinki planowane na EURO 2012(1) Najważniejsze przyczyny opóźnień inwestycji(2) Przyspieszenie rozstrzygania przetargów przez GDDKiA bez koordynacji z możliwościami wykonawczymi Słabe przygotowanie logistyczne firm budowlanych Błędy we wnioskach dotyczących pozwoleń na budowę oraz decyzji środowiskowych S7 S8 S3 A2 S5 S17 Tekst ciągły w podziale na dwie kolumny. A8 A1 A4 Przyczyny opóźnienia kontraktu DSS z Covec S19 Krótka historia Covec na polskim rynku – budowa pozycji konkurencyjnej od podstaw Opóźnienia w tworzeniu struktury organizacyjnej Covec w Polsce Wydłużenie okresu negocjacji warunków kontraktu Początkowo, ograniczone zaufanie w stosunku do chińskich firm budowlanych i dokładna weryfikacja ich wiarygodności Odcinek Termin realizacji Planowany Faktyczny A1 Rząsowa – Pyrzowice (58 km) 2011 koniec 2012 A1 Świerklany – Gorzyczki (18 km) 2010 A2 Nowy Tomyśl – Świecko (106 km) 2012 A4 Kraków-Tarnów (57 km) A8 Obwodnica Wrocławia (35 km) 2009 koniec 2010 Główne odcinki dróg ekspresowych S3, S5, S7, S8, S17, S19 (834 km) Źródła: (1) GDDKiA (2) Raport NIK „Informacja o wynikach kontroli przygotowania Polski do organizacji finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012”

7 Wpływ niskomarżowych kontraktów na wyniki DSS
Niższe średnie ceny kruszywa… …spowodowane realizacją 2 niskomarżowych kontraktów Grysy (PLN) Udział obu kontraktów w portfelu Spółki: Zwiększył się znacznie w II kw. 2010 Wpłynął istotnie na spadek średnich cen sprzedaży grysów i mieszanek Spółka kontraktowała niskie ceny kruszyw planując dostawy z ŁKB Oczekiwany wzrost średnich cen kruszyw w 2011 wynika z: Finalizacji jednego z niskomarżowych kontraktów w grudniu 2010 Wynegocjowania wzrostu cen dla drugiego kontraktu od stycznia 2011 Realizacji nowych kontraktów m.in. z Covec Ogólnego trendu wzrostowego na rynku projektów infrastrukturalnych Mieszanki (PLN)

8 Pozytywne trendy finansowe
Komentarz Rosnący wolumen sprzedaży (tys. ton) tys. ton + 2% Poziom sprzedaży w II kw większy o 120% w porównaniu do I kw. 2010 Comiesięczny wzrost sprzedaży kruszywa w poszczególnych miesiącach 2010 roku Średniomiesięczny wzrost przychodów (CMGR) na poziomie 45% Sukcesywny wzrost na poziomie marży EBITDA +31% +21 % + 50% + 97% Wzrost przychodów (mln PLN) Wzrost marżowości EBITDA (mln PLN) mln PLN mln PLN Wzrost średniej ceny kontraktów o 1 PLN/t - Malejący koszt wytworzenia Malejące koszty zarządu - Rosnący wolumen sprzedaży CMGR: 45%

9 Pozytywne trendy operacyjne
Komentarz Dzienny wolumen produkcji (tony) tony Malejący jednostkowy koszt wytworzenia z 12,7 PLN w I kw. do 11,9 PLN w II kw był spowodowany głównie: Zwiększeniem dziennego wolumenu produkcji – mniej przestojów w pracy maszyn Optymalizacją procesu produkcji Zanotowano zwiększenie średniego czasu pracy zakładu przeróbczego w II kw. 2010 Malejący poziom TKW (PLN/t) – bez amortyzacji Wydłużony czas pracy zakładu przeróbczego (godz./doba) PLN/t tys. ton godz. Średnia: 11,9 PLN/t Średnia: 12,7 PLN/t Okres remontów i przygotowywania maszyn do wzmożonej pracy w sezonie

10 Realizacja założonych celów strategicznych w 2010 roku
Rozwój Przez Przejęcia Nabycie KKSM i KSS Pozyskanie Finansowania Parafowana umowa z dnia 18 sierpnia 2010 na zakup 85% akcji państwowej spółki Kopalnia Surowców Skalnych w Złotoryi (KSS) + podpisanie protokołu rozbieżności z załogą Parafowana umowa z dnia 27 sierpnia 2010 na zakup 85% akcji państwowej spółki Kieleckie Kopalnie Surowców Mineralnych (KKSM) + podpisanie pakietu socjalnego z załogą 40,4 mln PLN pozyskane z emisji nowych akcji w maju Podpisanie 2 umów na dofinansowanie projektów funduszami z UE na łączną kwotę 30 mln PLN Aneks do umowy o kredyt inwestycyjny z KBC: 23 mln PLN przeznaczone na spłatę zobowiązań i inwestycje Prolongata spłaty ok mln PLN kredytu Zwiększony limit kredytu obrotowego o 10 mln PLN oraz zwiększona linia factoringowa do 20 mln PLN Dywersyfikacja Działalności Produkcja masy bitumicznej Podpisanie z COVEC kontraktu na produkcję, dostawę i ułożenie masy bitumicznej Podpisanie z COVEC kontraktu na dostawę kruszywa i ułożenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie Podpisanie z COVEC kontraktu na dostawę betonu towarowego Łączna wartość kontraktów wynosi mln zł

11 Podstawowe informacje o KKSM i KSS
Kieleckie Kopalnie Surowców Mineralnych Kopalnie Surowców Skalnych w Złotoryi Zasoby 55 mln ton 110 mln ton Ilość kopalni 3 kopalnie dolomitu oraz 2 kopalnie piasku 1 kopalnia ‘Męcinka’ Zdolności produkcyjne 3 mln ton rocznie 1,5 mln ton rocznie Rodzaj kamienia Dolomit Bazalt Infrastruktura Spółka dokonała modernizacji zakładu w 2009 r. Planowana budowa własnej bocznicy kolejowej Właściciel Skarb Państwa - 100% Historyczne wyniki finansowe (mln PLN) Na tym slajdzie widzimy zwykły tekst z tym, że w miejsce drugiej kolumny możemy wstawić zbliżony rozmiarem schemat, rysunek, zdjęcie lub inny obiekt graficzny. Uwaga: ten slajd należy usunąć po zakończeniu pracy na dokumencie. mln PLN mln PLN (1) Noty: (1) w 2009 roku sprzedano posiadłość komercyjną w Darłowie

12 Strategiczne przesłanki nabycia KKSM i KSS
Kopalnie Surowców Skalnych w Złotoryi Dostęp do zachodnich regionów Polski 110 mln ton złoża wysokiej jakości bazaltu Dywersyfikacja rodzaju dostarczanego kamienia Ułatwiony transport - jedna kopalnia Potencjalny szeroki portfel zamówień od obecnych klientów DSS Kieleckie Kopalnie Surowców Mineralnych Centralne położenie kopalni względem kluczowych projektów infrastrukturalnych Nowe rynki zbytu związane z lokalizacją Bezpośredni dostęp do drogi ekspresowej pozwalający na sprawny transport kruszywa Dywersyfikacja rodzaju dostarczanego kamienia – dolomity Lider regionu pod względem biznesowym i wizerunkowym Na tym slajdzie widzimy zwykły tekst z tym, że w miejsce drugiej kolumny możemy wstawić zbliżony rozmiarem schemat, rysunek, zdjęcie lub inny obiekt graficzny. Uwaga: ten slajd należy usunąć po zakończeniu pracy na dokumencie.

13 Pierwszy kontrakt na produkcję masy bitumicznej
Kontrakt z Covec realizowany będzie na odcinku autostrady A2 Stryków – Konotopa o łącznej długości ok. 50 km i obejmie dostawę ponad 1,8 mln ton kruszywa do produkcji masy bitumicznej i na podbudowę autostrady oraz produkcję, dostawę i ułożenie ok. 0,9 mln ton masy bitumicznej na odcinkach A i C. Odcinek ”A” Pozostałe odcinki realizowane przez Strabag i Budimex (Odcinek D i E) Odcinek ”B” Odcinek ”C” Planowana budowa dalszej części autostrady Odcinek Długość (km) Wartość kontraktu Lider konsorcjum A 29,5 km 755 mln PLN Covec B 17,0 km 844 mln PLN Mostostal - Warszawa C 20,0 km 535 mln PLN D 17,6 km 644 mln PLN Strabag E 7,1 km 426 mln PLN Budimex – Dromex

14 Charakterystyka kontraktu z Covec – masy bitumiczne
Kontraktem na budowę odcinka Stryków – Konotopa firma Covec wchodzi na rynek infrastruktury drogowej w Polsce i od jego realizacji zależeć będzie jej wiarygodność na rynku. Odcinek ma także strategiczne znaczenia ze względu na bezpośrednie połączenie Warszawy z siecią autostrad oraz w kontekście EURO 2012. Dostawa kruszyw i produkcja masy bitumicznej Dostawa ok. 812 tys. ton kruszywa do produkcji masy bitumicznej SMA 11 i WMS 16 Dostawa dodatkowych tys. ton mieszanki na podbudowę autostrady Produkcja i ułożenie ok. 764 tys. ton masy WMS 16 Produkcja i ułożenie ok. 124 tys. ton masy SMA 11 Budowa zakładów produkcyjnych Uruchomienie minimum 3 wytwórni masy o wydajności minimum 240t/h Uruchomienie 1 wytwórni od 1 stycznia 2011 do 15 kwietnia 2011 Uruchomienie 3 wytwórni do 15 kwietnia 2011 Terminy dostawy kruszywa i produkcji masy Termin realizacji dostaw kruszywa od września 2010 Rozpoczęcie wytwarzania i układania masy nie później niż 15 kwietnia 2011 Zakończenie wszystkich prac nie później niż 15 kwietnia 2012 roku

15 Charakterystyka kontraktu z Covec – podbudowa i beton
Kontraktem na budowę odcinka Stryków – Konotopa firma Covec wchodzi na rynek infrastruktury drogowej w Polsce i od jego realizacji zależeć będzie jej wiarygodność na rynku. Odcinek ma także strategiczne znaczenia ze względu na bezpośrednie połączenie Warszawy z siecią autostrad oraz w kontekście EURO 2012. Dostawa kruszyw oraz ułożeni podbudowy stabilizowanej mechanicznie Dostawa ok. 1 mln ton kruszywa (mieszanka 0-31,5 mm) Ułożenie ok. 1 mln ton podbudowy stabilizowanej mechanicznie Wartość kontraktu – ok. 60 mln zł Termin realizacji – do 30 września 2011 r. Produkcja i dostawa betonu Dostawa 135 tys. m3 betonu Wartość kontraktu – ok. 50 mln zł Termin realizacji – do 30 października 2011 r. Niezbędne inwestycje i nakłady Zakup/wynajem sprzętu do rozkładania i zagęszczania podbudowy Zakup/wynajem mobilnych węzłów betoniarskich (od 3 do 6 sztuk w zależności od pozostałych kontraktów)

16 w IV kw. ok. połowy wolumenów przeznaczone na kontrakt z Covec
Prognoza wyników na 2010 rok Prognozowane wyniki finansowe 2010 (mln PLN) Uzasadnienie weryfikacji prognozy mln PLN Opóźnienie rozpoczęcia realizacji kontraktu z Covec obejmującego produkcję i dostawę mas bitumicznych (z czerwca na wrzesień 2010) Spadek średnich cen sprzedaży, w związku z niekorzystną strukturą portfela zamówień (2 niskomarżowe kontrakty do końca 2010 roku) Problemy z realizacją niskich cen kruszywa dla zakontraktowanych wolumenów, z powodu wstrzymanej akwizycji ŁKB Przewidywany harmonogram dostaw 2010 (tys. ton) tys. ton w IV kw. ok. połowy wolumenów przeznaczone na kontrakt z Covec

17 2. Strategia rozwoju

18 Kluczowy gracz na rynku kruszyw
Ze względu na skalę i zasięg działalności DSS posiada strategiczną przewagę nad większością konkurentów i jako jedna z niewielu spółek ma możliwość realizacji dużych zamówień dla największych projektów infrastrukturalnych. Możliwości produkcyjne(1) (mln ton) Komentarz mln ton DSS – nr 1 na rynku pod względem: Możliwości produkcyjnych Szacowanej wielkości złoża wysokiej jakości Dostępu do rynku – lokalizacja kopalni Dzięki akwizycji KKSM i KSS Spółka: Osiągnie moce produkcyjne do 11,5 mln ton Zwiększy zasoby złóż do ok. 500 mln ton Osiągnie ponad 20% udziału w rynku kruszyw łamanych (1) Liczba kopalni i szacunkowa wielkość złoża(2) (mln ton) mln ton liczba kopalni Źródła: (1) i (2) Szacunki spółki Noty: (1) Eurovia kontroluje Tarmac Kruszywa i Łużyckie Kopalnie Bazaltu (ŁKB)

19 Kierunki rozwoju DSS Dalsze ścieżki rozwoju
Celem strategicznym DSS jest stworzenie kompleksowej oferty umożliwiającej realizację drogowych projektów infrastrukturalnych. Dalsze ścieżki rozwoju Wzrost Sprzedaży Kruszywa w 2011 roku Produkcja Mas Bitumicznych Produkcja Betonu i Prefabrykatów Betonowych Rozbudowa mocy produkcyjnych oraz wzrost pozycji konkurencyjnej wynikającej z przejęcia KKSM i KSS Planowany 30% wzrost sprzedaży kruszywa w DSS Dodatkowa sprzedaż kruszywa na produkcję masy bitumicznej Dodatkowo ponad 4 mln ton sprzedaży w KKSM i KSS Przełomowy kontrakt z Covec na dostawę i ułożenie masy bitumicznej 50% nakładów inwestycyjnych na produkcję masy bitumicznej realizowanych z przyznanych funduszy unijnych Negocjowane kolejne kontrakty z Polimexem i Mostostalem Warszawa Podpisany pierwszy kontrakt na dostawę betonu dla COVEC Produkcja betonu towarowego oraz prefabrykatów betonowych: krawężniki, korytka, itp. 50% nakładów zrealizowanych zostanie z przyznanych funduszy unijnych

20 Kontrakty DSS na 2011 rok (kruszywo + masy bitumiczne)
Kontrakty podpisane Firma Projekt drogowy Produkt Wolumen (tys. ton) Wartość (mln PLN) Covec A2 Stryków - Konotopa Masy bitumiczne i podbudowa 1 588 240 Skanska A1 Nowe Marzy - Toruń, inne Kruszywo 700 33 Larix - 150 6 Pellizzer 4 PBD Kalisz 50 2 Pozostali 500 18 Razem 3.138 303 Kontrakty negocjowane Firma Projekt drogowy Produkt Wolumen (tys. ton) Wartość (mln PLN) Mostostal A2 Stryków - Konotopa Masy bitumiczne 200 40 Polimex Budimex S3 Międzyrzecz - Sulechów Kruszywo 695 32 Polski Asfalt Umowa ramowa 300 15 Razem 1.395 127 Kontrakty ofertowane Firma Projekt drogowy Produkt Wolumen (tys. ton) Wartość (mln PLN) Polimex A4 Rzeszów - Jarosław Masy bitumiczne 1.000 180 PBG A4 Tarnów - Dębica Kruszywo 800 48 Budimex A4 Dębica - Rzeszów Zachód 144 NDI A4 Brzesko - Tarnów Wierzchosł. 600 108 A4 Jarosław - Radymno J&P Avax A4 Radymno - Korczowa 500 30 Razem 4.300 618

21 Kontrakty na sprzedaż mas bitumicznych w 2011 roku
Kontrakty zawarte, negocjowane i ofertowane – 2011 Firma Projekt drogowy Status Wolumen (tys. ton) Wartość (mln PLN) Covec A2 Stryków - Konotopa Zawarty 1.588 180 Mostostal Negocjowany 200 40 Polimex A4 Rzeszów - Jarosław Ofertowany 1.000 Budimex A4 Dębica - Rzeszów Zachód 800 144 NDI A4 Brzesko - Tarnów Wierzchosł. 600 108 A4 Jarosław - Radymno Razem 4.988 Warianty struktury sprzedaży DSS w 2011 roku Według prognozy Według ofertowania

22 DSS na największych inwestycjach infrastrukturalnych
Projekt: A1 Nowe Marzy - Toruń Wykonawca: Skanska Zapotrzebowanie: 700 tys. ton kruszywa Projekt: A2 Stryków - Konotopa Wykonawca: Covec Zapotrzebowanie: 700 tys. ton kruszywa Projekt: A2 Stryków - Konotopa Wykonawca: Covec Zapotrzebowanie: 800 tys. ton masy bitum. Projekty: AOW, A2 Stryków – Konotopa Wykonawca: Mostostal Zapotrzebowanie: 700 tys. ton masy bitum. Projekt: A2 Stryków – Konotopa Wykonawca: Polimex Mostostal Zapotrzebowanie: 700 tys. ton masy bitum. Projekty: AOW, S3 Międzyrzecz-Sulechów Wykonawca: Budimex Zapotrzebowanie: 695 tys. ton kruszywa drogi istniejące Projekty: AOW, S69 Bielsko Biała-Żywiec Wykonawca: Polski Asfalt Zapotrzebowanie: 300 tys. ton kruszywa drogi w realizacji Projekt: A1 Piekary Śląskie-Maciejów Wykonawca: Dragados Zapotrzebowanie: 275 tys. ton kruszywa odcinki na etapie przetargu planowane przetargi do końca 2010 w przygotowaniu kontrakty podpisane kontrakty negocjowane

23 Geograficzny potencjał celów akwizycyjnych
Przejęcie prywatyzowanych KKSM i KSS… …. gwarantuje geograficzną dywersyfikację dostaw Akwizycje gwarantują DSS dywersyfikację geograficzną działalności oraz dywersyfikację typów kamienia (dolomit i bazalt) KKSM umożliwia dostęp m.in. do: A1 Piotrków Trybunalski – Pyrzowice A1 Piekary Śląskie – Sośnica A2 Stryków – Konotopa A2 Warszawa – Kukuryki A4 Szarów – Rzeszów A4 Rzeszów – Korczowa S8 Warszawa – Rawa Mazowiecka KSS umożliwia dostęp m.in. do: A1 Toruń – Stryków A1 Świecko – Nowy Tomyśl A8 (Autostradowa Obwodnica Wrocławia) S3 Nowa Sól – Gorzów Wielkopolski S5 Wrocław – Poznań Na tym slajdzie widzimy zwykły tekst z tym, że w miejsce drugiej kolumny możemy wstawić zbliżony rozmiarem schemat, rysunek, zdjęcie lub inny obiekt graficzny. Uwaga: ten slajd należy usunąć po zakończeniu pracy na dokumencie. drogi istniejące drogi w realizacji odcinki na etapie przetargu planowane przetarg do końca 2010 w przygotowaniu

24 Integracja pionowa: produkcja i układanie masy bitumicznej
Obecne obszary działalności DSS Nowe obszary działalności DSS Zakup maszyn i urządzeń od Pavimental Polska oraz przejęcie części pracowników Zarządzanie produkcją przy udziale innych spółek z branży oraz outsourcing kompetencji Działalnością podstawową DSS jest produkcja kruszywa Ułożenie masy Produkcja kruszywa Produkcja MMA 6 5 4 Wartość dodana 3 1 2 Dostawa masy na budowę Transport kruszywa Rozładunek Dostawa masy na budowę za pomocą podwykonawców Część sprzedaży kruszywa realizowana jest łącznie z transportem DSS odpowiada za przygotowanie placów rozładunkowych

25 Plan budowy bazy produkcyjnej, kompetencje oraz know-how
Budowa własnej bazy produkcyjnej Maszyny i urządzenia do rozkładania masy DSS rozpatruje 3 oferty na budowę wytwórni mas bitumicznych: Ammann, Intrame oraz Benninghoven Czas budowy wytwórni szacowany na około tygodni 50% nakładów inwestycyjnych na produkcję masy bitumicznej zostanie realizowane dzięki przyznanym funduszom unijnym DSS wynegocjował przejęcie maszyn od Pavimental Polska Wśród przejmowanych maszyn znajdują się 3 wysokiej klasy rozściełacze, 14 walców drogowych i jedna ładowarka Łączna wartość transakcji 6 - 6,2 mln PLN Zarządzanie projektem Rozkładanie mas – zasoby ludzkie Zespół odpowiedzialny za koordynację produkcji i układania mas będzie składał się z pracowników DSS wspomaganych przez specjalistów Pavimental (możliwy outsourcing części funkcji) Możliwe wsparcie kompetencyjne ze strony mniejszych klientów, m.in. Bisek, Drogbud, Politerm DSS podpisał umowy z 24 byłymi pracownikami Pavimental Polska – zespół rozkładający masy oraz podbudowę Zespół obejmuje zarówno kierowników jak i pracowników bezpośrednio produkcyjnych Wszyscy nowi pracownicy mają duże doświadczenie, zarządzali i brali udział w dużych projektach drogowych (m.in. A2, A4, S1, S5)

26 Plan budowy bazy produkcyjnej
Budowa infrastruktury Koszty budowy Plan budowy i uruchomienia 3 otaczarni o wydajności minimum 240t/h każda Mobilne otaczarnie powstaną na przygotowywanych obecnie przez DSS placach składowych w Strykowie, Bełchowie oraz Wiskitkach, w pobliżu odcinka autostrady A2 Stryków – Konotopa Termin realizacji inwestycji planowany jest do końca kwietnia 2011 roku Łączny koszt uruchomienia 3 wytwórni masy bitumicznej to ok. 30 mln PLN, w tym: Koszt jednej wytwórni - ok. 8-9 mln PLN Koszt transportu jednej wytwórni do Polski, montażu, uruchomienia i szkolenia personelu - ok tys. PLN Koszt ustawienia jednego laboratorium bitumicznego tys. PLN Koszt jednej ładowarki - 1,2 mln PLN Przykładowe wytwórnie masy bitumicznej

27 Finansowanie produkcji i układania mas bitumicznych
W zakresie kontraktu z Covec (mln PLN) 35 50% nakładów związanych z zakupem nowych środków trwałych sfinansowanych zostanie z dotacji unijnych przyznanych DSS w roku Niezbędne nakłady inwestycyjne poniesione w celu realizacji kontraktu z Covec pozwolą na realizację kolejnych kontraktów bez konieczności dalszych inwestycji w środki trwałe Środki własne Dotacja unijna Finansowanie Leasing Capex Otaczarnie + ładowarki + osprzęt (3szt.) Rozściełacze + walce Koszty pozostałe (35)

28 Produkcja betonów DSS planuje dywersyfikację działalności poprzez produkcję betonów oraz prefabrykatów betonowych. Dzięki poszerzeniu oferty Spółka zapewni kompleksowy zestaw produktów i usług dla realizowanych projektów drogowych, a także zwiększy osiągane marże. DSS na rynku betonu Spółka planuje instalację 5-6 mobilnych betoniarni: Zlokalizowanych w pobliżu strategicznych projektów drogowych Umożliwiających konstrukcję mostów i wiaduktów oraz dostarczenie prefabrykatów betonowych Inwestycja DSS zakłada skompletowanie infrastruktury produkcyjnej obejmującej: 5 węzłów betoniarskich 3 wozidła Instalację do spalania pyłów 5 ładowarek Capex potrzebny na jej realizację to mln PLN: 10,5 mln PLN – dotacja otrzymana z funduszy UE 10,5 mln PLN – leasing Wysokiej jakości grysy – główny komponent potrzebny do produkcji betonu będą pochodzić z DSS Cement Kruszywo Woda Mobilne betoniarnie Wiadukty, mosty, korytka, krawężniki

29 Finansowanie ZAPOTRZEBOWANIE ŹRÓDŁA 134 107 Cena zakupu 85% akcji 17
KKSM 134 107 Cena zakupu 85% akcji 17 CAPEX 10 OPEX KSS 76 59 Cena zakupu 85% akcji 12 CAPEX 10 OPEX MASY BITUMICZNE + PODBUDOWA 60 40 CAPEX 25 OPEX BETON 35 25 CAPEX 15 OPEX DSS – Piława Górna 30 15 CAPEX 15 OPEX RAZEM 350 166 Cena zakupu 85% akcji KKSM i KSS 109 CAPEX 75 OPEX ŹRÓDŁA 30 Dotacje unijne RAZEM 75 Kredyt obrotowy/gwarancje 65 Kredyt akwizycyjny 40 Leasing 60-80 Emisja akcji 80-120 Emisja obligacji

30 Emisja akcji i obligacji
Bilans pro-forma mln PLN Stan na KKSM KSS Emisja akcji i obligacji Inwestycje Kapitał obrotowy Bilans pro-forma Aktywa trwałe 346 178 73 90 687 Aktywa obrotowe 40 19 8 107 Gotówka 1 -35 -59 170 -20 15 72 Aktywa razem 387 162 22 70 55 866 Kapitał własny 137 35 2 244 Kredyt akwizycyjny 65 Obligacje 100 Dotacje unijne 30 Kredyty i gwarancje bankowe 160 75 243 Leasing 13 7 60 Pozostałe zobowiązania 77 9 88 Kapitał mniejszości 25 11 36 Pasywa razem

31 Prognozy wyników Spółki w 2011 roku
Komentarz Szacunki zakładają konsolidację Kieleckich Kopalni Surowców Mineralnych oraz Kopalni Surowców Skalnych w Złotoryi od 1 stycznia 2011 Prognoza zakłada wzrost sprzedaży kruszywa do obecnych, a także nowych klientów DSS Wyniki przewidują realizację większości podpisanego kontraktu z Covec na produkcję masy bitumicznej w 2011 roku Wynik uwzględnia również dostawę kruszywa oraz ułożenie podbudowy w ramach kontaktu z Covec Prognoza finansowa 2011 (mln PLN) Prognozowana struktura sprzedaży 2011 Łączny wolumen: tys. ton DSS KKSM+KSS Razem Przychody 347,9 167,2 515,0 EBITDA 69,3 35,3 104,6 EBIT 46,3 28,0 74,3 Zysk netto 26,9 19,9 46,9 45% 55%


Pobierz ppt "Wyniki działalności w 2010 roku i strategia rozwoju"

Podobne prezentacje


Reklamy Google