Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zastosowanie mieszanek na zimno w nawierzchniach drogowych

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zastosowanie mieszanek na zimno w nawierzchniach drogowych"— Zapis prezentacji:

1 Zastosowanie mieszanek na zimno w nawierzchniach drogowych
4/7/2017 Zastosowanie mieszanek na zimno w nawierzchniach drogowych - nawierzchnie typu ,,Slurry Seal” XV Ogólnopolski KOngres Zarządców Dróg Powiatowych - Bełchatów 2014

2 Nawierzchnie ,, Slurry’’
Historia; Skład mieszanki; Projektowanie składu mieszanki; Produkcja; Zastosowania; Zalety; Wady i ograniczenia; Zalety stosowania asfaltów Nynas - Nybit E. XV Ogólnopolski KOngres Zarządców Dróg Powiatowych - Bełchatów 2014

3 Nawierzchnie ,,Slurry’’ - historia
W końcu lat 20 doktor Oberbach proponuje produkt ,,Schlamm’’ jako końcową ekonomiczną metodę uszczelniania i powierzchniowego utrzymania nawierzchni, Schlamm = mieszanina materiałów z wodą, a następnie z gorącym asfaltem. wolnorozpadowe anionowe emulsje, 1960, pierwsze urządzenie pozwalające jednocześnie produkować i rozkładać mieszankę - Slurry seal, późne lata 60’ - powstają emulsje kationowe z lepszą kontrolą rozpadu i mniej zależne od warunków pogodowych, warstwa około 3-5 mm i uziarnieniu 0/3 lub 0/5 1978 – Niemcy, Francja – rozwój technologii mikrodywaników z polepszoną szorstkością, obecnie stosuje się do warstw ścieralnych ( utrzymanie nawierzchni) lub do wzmocnienia warstw konstrukcyjnych nawierzchni. XV Ogólnopolski KOngres Zarządców Dróg Powiatowych - Bełchatów 2014

4 Nawierzchnie ,, Slurry’’ - skład mieszanki
bazą mieszanki jest emulsja asfaltowa rozłożona w stanie płynnym, w temperaturze otoczenia . metoda na zimno : kruszywo +emulsja wyprodukowane i ułożone ,,in –situ’’ (w miejscu budowy ) bez zagęszczania 2 rodzaje : Slurry seal Mikrodywaniki droga może zostać oddana do ruchu w przeciągu 30 min., po wykonaniu zabiegu. XV Ogólnopolski KOngres Zarządców Dróg Powiatowych - Bełchatów 2014

5 Nawierzchnie ,,Slurry’’ - projektowanie mieszanki
Projektowanie mieszanki musi sprostać co najmniej następującym wymaganiom : rozpad nie może rozpocząć się przed upływem 1min, mieszanka musi być płynna i urabialna, W trakcie rozpadu emulsji - po około 15 minutach - wydziela się czysta woda. XV Ogólnopolski KOngres Zarządców Dróg Powiatowych - Bełchatów 2014

6 Nawierzchnie ,,Slurry’’ - projektowanie mieszanki
projektowanie pozostałość z krzywej przesiewu: pyły 6-12% ; pozostałość asfaltu : 6-9%: Mieszanka musi zostać zoptymalizowana by uwzględniać specyficzne warunki na każdym placu budowy : rodzaj kruszywa (reaktywność), warunki pogodowe, itp.; Emulsja - Wg PN-EN czerwiec tablica N.A. 1.2 Wymagania dotyczące krajowych emulsji asfaltowych poz 12. C60BP5CWZ (KR1-KR6 )poz.13. C60B5 ME/CWZ (KR1-KR4) (indeks rozpadu klasa ) Emulsja modyfikowana polimerem (PmE) Zawartość polimeru : 1-3 % Zawartość asfaltu w emulsji : 60-65% Charakterystyka: Wysoka trwałość i wolny rozpad, asfalty 160/220,130/150 lub 70/100 , (emulgatory : poliaminy ,sól amonowa zwykle 0,7-1.5 %). Rodzaj i dawka emulgatorów muszą być dostosowane do konkretnego zadania; XV Ogólnopolski KOngres Zarządców Dróg Powiatowych - Bełchatów 2014

7 Nawierzchnie ,,Slurry’’ Projektowanie mieszanki
Dodatki specjalne: wapno lub cement do kontroli rozpadu; dodatki opóźniające do zwiększenia czasu rozpadu (latem); włókna: do poprawy obsługi przez redukcję spływności emulsji po ułożeniu. XV Ogólnopolski KOngres Zarządców Dróg Powiatowych - Bełchatów 2014

8 Nawierzchnie ,,Slurry’’ - produkcja
4/7/2017 Nawierzchnie ,,Slurry’’ - produkcja Do produkcji i układania mieszanki konieczne są specjalne urządzenia zamontowane na pojazdach. Urządzenia te są wyposażone w zbiorniki do emulsji , nawilżającej wody i dodatków regulujących czas rozpadu urządzenia mogą pracować - nieciągle ( kruszywo podawane z przerwami) - ciągle ( kruszywo ładowane z przodu); wszystkie składniki są mieszane zgodnie z recepturą w urządzeniu mieszającym i mieszanka jest rozkładana w stanie płynnym w temperaturze otoczenia.Temperatury zalecane °C w wyższych temperaturach stosujemy dodatki opóźniające . XV Ogólnopolski KOngres Zarządców Dróg Powiatowych - Bełchatów 2014

9 Regeneracja pasa startowego lotniska Madryt –Barajas wrzesień 2010
XV Ogólnopolski KOngres Zarządców Dróg Powiatowych - Bełchatów 2014

10 Regeneracja pasa startowego lotniska Madryt –Barajas wrzesień 2010
XV Ogólnopolski KOngres Zarządców Dróg Powiatowych - Bełchatów 2014

11 XV Ogólnopolski KOngres Zarządców Dróg Powiatowych - Bełchatów 2014

12 Mikrodywanik na drodze krajowej S10 (Motaniec ) wrzesień 2010
XV Ogólnopolski KOngres Zarządców Dróg Powiatowych - Bełchatów 2014

13 Mikrodywanik na drodze krajowej S10 (Motaniec ) wrzesień 2010
XV Ogólnopolski KOngres Zarządców Dróg Powiatowych - Bełchatów 2014

14 XV Ogólnopolski KOngres Zarządców Dróg Powiatowych - Bełchatów 2014

15 XV Ogólnopolski KOngres Zarządców Dróg Powiatowych - Bełchatów 2014

16 Nawierzchnie ,,Slurry’’ - zastosowania
Przeznaczenie: Uszczelnienie; zwiększenie szorstkości; zalewanie siatek wzmacniających warstwy konstrukcyjne nawierzchni; Zapobieganie degradacjom i bieżące utrzymanie wszelkich nawierzchni: beton asfaltowy , asfalt porowaty; powierzchniowe utrwalenia; ulice i autostrady; warstw ścieralnych na mostach w tunelach lub miejscach szczególnie obciążonych ruchem, pasy startowe, pasy awaryjnego hamowania (lotniska) ścieżki rowerowe ( kolorowe pasy) parkingi XV Ogólnopolski KOngres Zarządców Dróg Powiatowych - Bełchatów 2014

17 Nawierzchnie ,,Slurry” - zastosowania
preferowane zastosowania drogi i ulice: wyjątkowo cienka warstwa nawierzchni; krótki czas wykonywania zabiegu; brak kamiennych odprysków; redukcja hałasu; ≠ powierzchniowe utrwalenie XV Ogólnopolski KOngres Zarządców Dróg Powiatowych - Bełchatów 2014

18 Nawierzchnie ,,Slurry” - zastosowania
wzmacnianie warstw konstrukcyjnych zbrojeniem z siatki metalowej, mocowaną zalewą slurry seal XV Ogólnopolski KOngres Zarządców Dróg Powiatowych - Bełchatów 2014

19 Nawierzchnie ,,Slurry” - zastosowania
frezowanie, ewentualne wyrównanie i oczyszczenie powierzchni przewidzianej pod ułożenie siatki. rozwinięcie oraz odprężenie siatki. XV Ogólnopolski KOngres Zarządców Dróg Powiatowych - Bełchatów 2014

20 Nawierzchnie ,,Slurry” - zastosowania
wykonanie membrany mocującej w postaci 1 cm warstwy slurry seal 0/5 mm. XV Ogólnopolski KOngres Zarządców Dróg Powiatowych - Bełchatów 2014

21 Nawierzchnie ,,Slurry” Zastosowania
wykonanie membrany mocującej w postaci 1 cm warstwy slurry seal 0/5 mm. XV Ogólnopolski KOngres Zarządców Dróg Powiatowych - Bełchatów 2014

22 Nawierzchnie ,,Slurry” - zastosowania
ułożenie górnych warstw nawierzchni zagęszczenie walcem XV Ogólnopolski KOngres Zarządców Dróg Powiatowych - Bełchatów 2014

23 Nawierzchnie ,,Slurry’’ - zalety
stosowane do bieżącego utrzymania zapewniają: - szorstkość nawierzchni i odporność na poślizg, - brak odprysków kamiennych, - obniżenie hałasu; niższy koszt utrzymania krajowych sieci drogowych, przedłużenie ich żywotności, odtworzenie właściwego stanu nawierzchni – poprawa bezpieczeństwa na drodze; przywrócenie wodoodporności nawierzchni wydłużające jej żywotność; względnie mały rozmiar zastosowanych maszyn. XV Ogólnopolski KOngres Zarządców Dróg Powiatowych - Bełchatów 2014

24 Nawierzchnie ,,Slurry’’ Zalety
brak konieczności zagęszczania; ruch może być ponownie otwarty w ciągu 30 minut – krótsze przerwy w ruchu (bardzo ważne w obszarach miejskich); produkowane na miejscu (oszczędność energii i czasu ): nie wymagają masowego transportu kruszyw na wytwórnię mieszanek i potem mieszanki z wytwórni na plac budowy; wytwarzane w temperaturze otoczenia ( redukcja emisji szkodliwych substancji, oszczędność energii); technologia uniwersalna - można stosować zarówno w obszarach miejskich jak i pozamiejskich, odpowiednie dla każdego rodzaju ruchu; XV Ogólnopolski KOngres Zarządców Dróg Powiatowych - Bełchatów 2014

25 technologia nie może zostać użyta na zbyt nierównych nawierzchniach:
Nawierzchnie ,,Slurry” - wady i ograniczenia technologia nie może zostać użyta na zbyt nierównych nawierzchniach: jeśli deformacja < 1cm  Dobrze pomiędzy 1 & 2 cm  ponowne wyrównanie stąd podwójna warstwa powyżej 2 cm  inne technologie ( recykling na zimno-frezowanie , nakładki wyrównujące na gorąco..) biorąc pod uwagę maksymalną zalecaną grubość warstwy slurry seal nie stosuje się ma bardzo nierównych lub zniszczonych nawierzchniach technologia wymagająca doświadczonej kadry; projektowanie mieszanki wymaga dokładności; układanie w temperaturze otoczenia powyżej 50 C XV Ogólnopolski KOngres Zarządców Dróg Powiatowych - Bełchatów 2014

26 Nawierzchnie ,,Slurry’’ - zalety asfaltów Nybit E firmy Nynas
bardzo dobra kohezja mieszanki pozwala na szybsze otwarcie ruchu po naprawie nawierzchni . rozpad emulsji jest widoczny co ułatwia kontrolę i umożliwia dokładne określenie momentu rozpadu. emulsje wyprodukowane na bazie asfaltów Nynas są bardziej lepkie co umożliwia zmniejszenie zawartości lepiszcza przy utrzymaniu tych samych parametrów lepkości mieszanki. XV Ogólnopolski KOngres Zarządców Dróg Powiatowych - Bełchatów 2014

27 gwarantują stałość parametrów emulsji, zapewniają lepszą urabialność,
Nawierzchnie ,,Slurry’’ - zalety asfaltów Nybit E firmy Nynas asfalty Nynas z grupy Nybit E ( Nybit E85, Nybit E 130/150 oraz Nybit E190) są najchętniej stosowanymi asfaltami przez wszystkich producentów i wykonawców mikrodywaników. gwarantują stałość parametrów emulsji, zapewniają lepszą urabialność, asfalty Nynas z grupy Nybit E nie wymagają stosowania dodatków zwiększających kwasowość. Wartość liczbowa kwasowości jest stała, niezależnie od dostawy, a na rynku nie ma równych jej konkurentów. XV Ogólnopolski KOngres Zarządców Dróg Powiatowych - Bełchatów 2014

28 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ ! pawel.andrzejewski@nynas.com
XV Ogólnopolski KOngres Zarządców Dróg Powiatowych - Bełchatów 2014


Pobierz ppt "Zastosowanie mieszanek na zimno w nawierzchniach drogowych"

Podobne prezentacje


Reklamy Google