Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

XV Ogólnopolski KOngres Zarządców Dróg Powiatowych - Bełchatów 2014 Zastosowanie mieszanek na zimno w nawierzchniach drogowych - nawierzchnie typu,,Slurry.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "XV Ogólnopolski KOngres Zarządców Dróg Powiatowych - Bełchatów 2014 Zastosowanie mieszanek na zimno w nawierzchniach drogowych - nawierzchnie typu,,Slurry."— Zapis prezentacji:

1 XV Ogólnopolski KOngres Zarządców Dróg Powiatowych - Bełchatów 2014 Zastosowanie mieszanek na zimno w nawierzchniach drogowych - nawierzchnie typu,,Slurry Seal” - 1 -

2 XV Ogólnopolski KOngres Zarządców Dróg Powiatowych - Bełchatów 2014 Historia; Skład mieszanki; Projektowanie składu mieszanki; Produkcja; Zastosowania; Zalety; Wady i ograniczenia; Zalety stosowania asfaltów Nynas - Nybit E. Nawierzchnie,, Slurry’’ - 2 -

3 XV Ogólnopolski KOngres Zarządców Dróg Powiatowych - Bełchatów 2014 –W końcu lat 20 doktor Oberbach proponuje produkt,,Schlamm’’ jako końcową ekonomiczną metodę uszczelniania i powierzchniowego utrzymania nawierzchni, Schlamm = mieszanina materiałów z wodą, a następnie z gorącym asfaltem. –wolnorozpadowe anionowe emulsje, – 1960, pierwsze urządzenie pozwalające jednocześnie produkować i rozkładać mieszankę - Slurry seal, –późne lata 60’ - powstają emulsje kationowe z lepszą kontrolą rozpadu i mniej zależne od warunków pogodowych, –warstwa około 3-5 mm i uziarnieniu 0/3 lub 0/5 –1978 – Niemcy, Francja – rozwój technologii mikrodywaników z polepszoną szorstkością, – obecnie stosuje się do warstw ścieralnych ( utrzymanie nawierzchni) lub do wzmocnienia warstw konstrukcyjnych nawierzchni. Nawierzchnie,,Slurry’’ - historia - 3 -

4 XV Ogólnopolski KOngres Zarządców Dróg Powiatowych - Bełchatów 2014 bazą mieszanki jest emulsja asfaltowa rozłożona w stanie płynnym, w temperaturze otoczenia. – metoda na zimno : kruszywo +emulsja – wyprodukowane i ułożone,,in –situ’’ (w miejscu budowy ) –bez zagęszczania 2 rodzaje : Slurry seal Mikrodywaniki – droga może zostać oddana do ruchu w przeciągu 30 min., po wykonaniu zabiegu. Nawierzchnie,, Slurry’’ - skład mieszanki - 4 -

5 XV Ogólnopolski KOngres Zarządców Dróg Powiatowych - Bełchatów 2014 Nawierzchnie,,Slurry’’ - projektowanie mieszanki Projektowanie mieszanki musi sprostać co najmniej następującym wymaganiom : rozpad nie może rozpocząć się przed upływem 1min, mieszanka musi być płynna i urabialna, W trakcie rozpadu emulsji - po około 15 minutach - wydziela się czysta woda. - 5 -

6 XV Ogólnopolski KOngres Zarządców Dróg Powiatowych - Bełchatów 2014 projektowanie pozostałość z krzywej przesiewu: pyły 6-12% ; pozostałość asfaltu : 6-9%: Mieszanka musi zostać zoptymalizowana by uwzględniać specyficzne warunki na każdym placu budowy : rodzaj kruszywa (reaktywność), warunki pogodowe, itp.; Emulsja - Wg PN-EN 13808 czerwiec 2010 tablica N.A. 1.2 Wymagania dotyczące krajowych emulsji asfaltowych poz 12. C60BP5CWZ (KR1-KR6 )poz.13. C60B5 ME/CWZ (KR1-KR4) (indeks rozpadu klasa 5 120-180) –Emulsja modyfikowana polimerem (PmE) –Zawartość polimeru : 1-3 % – Zawartość asfaltu w emulsji : 60-65% –Charakterystyka: Wysoka trwałość i wolny rozpad, asfalty 160/220,130/150 lub 70/100, (emulgatory : poliaminy,sól amonowa zwykle 0,7-1.5 %). Rodzaj i dawka emulgatorów muszą być dostosowane do konkretnego zadania; Nawierzchnie,,Slurry’’ - projektowanie mieszanki - 6 -

7 XV Ogólnopolski KOngres Zarządców Dróg Powiatowych - Bełchatów 2014 Dodatki specjalne: –wapno lub cement do kontroli rozpadu; –dodatki opóźniające do zwiększenia czasu rozpadu (latem); –włókna: do poprawy obsługi przez redukcję spływności emulsji po ułożeniu. Nawierzchnie,,Slurry’’ Projektowanie mieszanki - 7 -

8 XV Ogólnopolski KOngres Zarządców Dróg Powiatowych - Bełchatów 2014 Nawierzchnie,,Slurry’’ - produkcja Do produkcji i układania mieszanki konieczne są specjalne urządzenia zamontowane na pojazdach. Urządzenia te są wyposażone w zbiorniki do emulsji, nawilżającej wody i dodatków regulujących czas rozpadu urządzenia mogą pracować - nieciągle ( kruszywo podawane z przerwami) - ciągle ( kruszywo ładowane z przodu); wszystkie składniki są mieszane zgodnie z recepturą w urządzeniu mieszającym i mieszanka jest rozkładana w stanie płynnym w temperaturze otoczenia.Temperatury zalecane 10-25 °C w wyższych temperaturach stosujemy dodatki opóźniające. - 8 -

9 XV Ogólnopolski KOngres Zarządców Dróg Powiatowych - Bełchatów 2014 Regeneracja pasa startowego lotniska Madryt –Barajas wrzesień 2010 - 9 -

10 XV Ogólnopolski KOngres Zarządców Dróg Powiatowych - Bełchatów 2014 Regeneracja pasa startowego lotniska Madryt –Barajas wrzesień 2010 - 10 -

11 XV Ogólnopolski KOngres Zarządców Dróg Powiatowych - Bełchatów 2014- 11 -

12 XV Ogólnopolski KOngres Zarządców Dróg Powiatowych - Bełchatów 2014 Mikrodywanik na drodze krajowej S10 (Motaniec ) wrzesień 2010 - 12 -

13 XV Ogólnopolski KOngres Zarządców Dróg Powiatowych - Bełchatów 2014 Mikrodywanik na drodze krajowej S10 (Motaniec ) wrzesień 2010 - 13 -

14 - 14 -XV Ogólnopolski KOngres Zarządców Dróg Powiatowych - Bełchatów 2014

15 - 15 -XV Ogólnopolski KOngres Zarządców Dróg Powiatowych - Bełchatów 2014

16 Przeznaczenie: –Uszczelnienie; –zwiększenie szorstkości; –zalewanie siatek wzmacniających warstwy konstrukcyjne nawierzchni; Zapobieganie degradacjom i bieżące utrzymanie wszelkich nawierzchni: –beton asfaltowy, asfalt porowaty; –powierzchniowe utrwalenia; –ulice i autostrady; –warstw ścieralnych na mostach w tunelach lub miejscach szczególnie obciążonych ruchem, – pasy startowe, pasy awaryjnego hamowania (lotniska) –ścieżki rowerowe ( kolorowe pasy) –parkingi Nawierzchnie,,Slurry’’ - zastosowania - 16 -

17 XV Ogólnopolski KOngres Zarządców Dróg Powiatowych - Bełchatów 2014 preferowane zastosowania drogi i ulice: –wyjątkowo cienka warstwa nawierzchni; – krótki czas wykonywania zabiegu; – brak kamiennych odprysków; – redukcja hałasu; ≠ powierzchniowe utrwalenie Nawierzchnie,,Slurry” - zastosowania - 17 -

18 Nawierzchnie,,Slurry” - zastosowania wzmacnianie warstw konstrukcyjnych zbrojeniem z siatki metalowej, mocowaną zalewą slurry seal XV Ogólnopolski KOngres Zarządców Dróg Powiatowych - Bełchatów 2014- 18 -

19 Nawierzchnie,,Slurry” - z astosowania frezowanie, ewentualne wyrównanie i oczyszczenie powierzchni przewidzianej pod ułożenie siatki. rozwinięcie oraz odprężenie siatki. XV Ogólnopolski KOngres Zarządców Dróg Powiatowych - Bełchatów 2014- 19 -

20 Nawierzchnie,,Slurry” - zastosowania wykonanie membrany mocującej w postaci 1 cm warstwy slurry seal 0/5 mm. XV Ogólnopolski KOngres Zarządców Dróg Powiatowych - Bełchatów 2014- 20 -

21 Nawierzchnie,,Slurry” Zastosowania wykonanie membrany mocującej w postaci 1 cm warstwy slurry seal 0/5 mm. XV Ogólnopolski KOngres Zarządców Dróg Powiatowych - Bełchatów 2014- 21 -

22 Nawierzchnie,,Slurry” - zastosowania ułożenie górnych warstw nawierzchni zagęszczenie walcem XV Ogólnopolski KOngres Zarządców Dróg Powiatowych - Bełchatów 2014- 22 -

23 XV Ogólnopolski KOngres Zarządców Dróg Powiatowych - Bełchatów 2014 stosowane do bieżącego utrzymania zapewniają: - szorstkość nawierzchni i odporność na poślizg, - brak odprysków kamiennych, - obniżenie hałasu; niższy koszt utrzymania krajowych sieci drogowych, przedłużenie ich żywotności, odtworzenie właściwego stanu nawierzchni – poprawa bezpieczeństwa na drodze; przywrócenie wodoodporności nawierzchni wydłużające jej żywotność; względnie mały rozmiar zastosowanych maszyn. Nawierzchnie,,Slurry’’ - zalety - 23 -

24 XV Ogólnopolski KOngres Zarządców Dróg Powiatowych - Bełchatów 2014 Nawierzchnie,,Slurry’’ Zalety brak konieczności zagęszczania; ruch może być ponownie otwarty w ciągu 30 minut – krótsze przerwy w ruchu (bardzo ważne w obszarach miejskich); produkowane na miejscu (oszczędność energii i czasu ): nie wymagają masowego transportu kruszyw na wytwórnię mieszanek i potem mieszanki z wytwórni na plac budowy; wytwarzane w temperaturze otoczenia ( redukcja emisji szkodliwych substancji, oszczędność energii); technologia uniwersalna - można stosować zarówno w obszarach miejskich jak i pozamiejskich, odpowiednie dla każdego rodzaju ruchu; - 24 -

25 XV Ogólnopolski KOngres Zarządców Dróg Powiatowych - Bełchatów 2014 technologia nie może zostać użyta na zbyt nierównych nawierzchniach: –jeśli deformacja < 1cm  Dobrze –pomiędzy 1 & 2 cm  ponowne wyrównanie stąd podwójna warstwa –powyżej 2 cm  inne technologie ( recykling na zimno-frezowanie, nakładki wyrównujące na gorąco..) biorąc pod uwagę maksymalną zalecaną grubość warstwy slurry seal nie stosuje się ma bardzo nierównych lub zniszczonych nawierzchniach technologia wymagająca doświadczonej kadry; projektowanie mieszanki wymaga dokładności; układanie w temperaturze otoczenia powyżej 5 0 C Nawierzchnie,,Slurry” - wady i ograniczenia - 25 -

26 XV Ogólnopolski KOngres Zarządców Dróg Powiatowych - Bełchatów 2014 Nawierzchnie,,Slurry’’ - zalety asfaltów Nybit E firmy Nynas bardzo dobra kohezja mieszanki pozwala na szybsze otwarcie ruchu po naprawie nawierzchni. rozpad emulsji jest widoczny co ułatwia kontrolę i umożliwia dokładne określenie momentu rozpadu. emulsje wyprodukowane na bazie asfaltów Nynas są bardziej lepkie co umożliwia zmniejszenie zawartości lepiszcza przy utrzymaniu tych samych parametrów lepkości mieszanki. - 26 -

27 XV Ogólnopolski KOngres Zarządców Dróg Powiatowych - Bełchatów 2014 Nybit E85, Nybit E 130/150 oraz Nybit E190 asfalty Nynas z grupy Nybit E ( Nybit E85, Nybit E 130/150 oraz Nybit E190) są najchętniej stosowanymi asfaltami przez wszystkich producentów i wykonawców mikrodywaników. gwarantują stałość parametrów emulsji, zapewniają lepszą urabialność, asfalty Nynas z grupy Nybit E nie wymagają stosowania dodatków zwiększających kwasowość. Wartość liczbowa kwasowości jest stała, niezależnie od dostawy, a na rynku nie ma równych jej konkurentów. - 27 - Nawierzchnie,,Slurry’’ - zalety asfaltów Nybit E firmy Nynas

28 XV Ogólnopolski KOngres Zarządców Dróg Powiatowych - Bełchatów 2014 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ ! pawel.andrzejewski@nynas.com - 28 -


Pobierz ppt "XV Ogólnopolski KOngres Zarządców Dróg Powiatowych - Bełchatów 2014 Zastosowanie mieszanek na zimno w nawierzchniach drogowych - nawierzchnie typu,,Slurry."

Podobne prezentacje


Reklamy Google