Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Opracowała : Kinga Awgul STRUKTURA EGZMINU MATURALNEGO USTNEGO Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO OD 2012 ROKU.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Opracowała : Kinga Awgul STRUKTURA EGZMINU MATURALNEGO USTNEGO Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO OD 2012 ROKU."— Zapis prezentacji:

1 opracowała : Kinga Awgul STRUKTURA EGZMINU MATURALNEGO USTNEGO Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO OD 2012 ROKU

2 opracowała : Kinga Awgul Egzamin będzie trwał piętnaście minut i nie przewiduje się dodatkowego czasu dla zdającego na przygotowanie się do odpowiedzi. Maturzyści będą wchodzić do sali pojedynczo.

3 opracowała : Kinga Awgul Egzamin maturalny ustny będzie składał się z czterech części.

4 opracowała : Kinga Awgul Rozmowa wstępna (~2 min.) Uczeń odpowiada na kilka pytań związanych z 15 tematami maturalnymi. Lista pytań do wyboru znajduje się wyłącznie w zestawie egzaminatora. Rozmowa wstępna nie jest oceniana. EXAMPLE 1

5 opracowała : Kinga Awgul Zadanie 1 Odgrywanie ról (~3 min.) Zdający ma około 30 sekund na zapoznanie się z poleceniami. Zdający i egzaminator odgrywają wskazane w poleceniu role. Zdający musi odnieść się do 4 elementów wskazanych w poleceniu i rozwinąć wypowiedź. Oceniana jest również umiejętność reagowania zdającego na wypowiedzi egzaminującego. EXAMPLEEXAMPLE 2

6 opracowała : Kinga Awgul Zadanie 2 Opis obrazka (~4 min.) Zdający opisuje ilustrację zamieszczoną w wylosowanym zestawie. W opisie powinien określić miejsce, osoby oraz wykonywane przez nie czynności. Odpowiada na 3 pytania (trzecie = relacjonowanie w czasie przeszłym). EXAMPLE 3

7 opracowała : Kinga Awgul Zadanie 3 Wypowiedź na podstawie materiału stymulującego (~5 min.) Zdający ma ok. 1 min. na zapoznanie się z materiałem stymulującym. Wybiera element najlepiej spełniający warunki zadania i uzasadnia wybór. Wyjaśnia, dlaczego odrzuca pozostałe. Odpowiada na 2 pytania. EXAMPLEEXAMPLE 4

8 opracowała : Kinga Awgul Kryteria oceniania

9 opracowała : Kinga Awgul I. Sprawność komunikacyjna Cztery elementy w każdym zadaniu: (Tabela A) w zadaniu 1: omówienie czterech elementów podanych w poleceniu w zadaniu 2: opis ilustracji i odpowiedzi na 3 pytania w zadaniu 3: wybór elementu najlepiej spełniającego warunki wskazane w poleceniu i uzasadnienie wyboru, wyjaśnienie powodów odrzucenia pozostałych elementów oraz odpowiedzi na 2 pytania w zadaniu 3: wybór elementu najlepiej spełniającego warunki wskazane w poleceniu i uzasadnienie wyboru, wyjaśnienie powodów odrzucenia pozostałych elementów oraz odpowiedzi na 2 pytania

10 opracowała : Kinga Awgul I. Sprawność komunikacyjna Zdający powinien nie tylko odnieść się do wszystkich wskazanych elementów zadania, ale również rozwinąć swoją wypowiedź dotyczącą każdego elementu. Punkty przyznaje się zgodnie z Tabelą A

11 opracowała : Kinga Awgul Tabela A Do ilu elementów zdający się odniósł? Ile elementów rozwinął? 43210 46p5p4p3p2p 34p3p2p1p 23p2p1p 1 0p 0

12 opracowała : Kinga Awgul I. Sprawność komunikacyjna Za sprawność komunikacyjną, ocenianą dla każdego zadania osobno w skali od 0 do 6, w skali od 0 do 6, można uzyskać 18 punktów.

13 opracowała : Kinga Awgul I. Sprawność komunikacyjna Można stracić do 2 punktów za: nieadekwatność wypowiedzi do tematu i kontekstu rozmowy / zadanego pytania nieadekwatność wypowiedzi do tematu i kontekstu rozmowy / zadanego pytania konieczność korzystania z pomocy egzaminującego konieczność korzystania z pomocy egzaminującego

14 opracowała : Kinga Awgul II. Zakres struktur leksykalno-gramatycznych Nieograniczanie się do wyrażeń najbardziej pospolitych (typu „nice”). Przyznaje się od 0 do 4 punktów. Jest oceniany w całej wypowiedzi zdającego.

15 opracowała : Kinga Awgul III. Poprawność W ocenie zakresu i poprawności bierze się pod uwagę zróżnicowanie i poprawność użytych struktur leksykalno-gramatycznych oraz wpływ ewentualnych błędów językowych na komunikację. Przyznaje się od 0 do 4 punktów. Oceniana w całej wypowiedzi zdającego.

16 opracowała : Kinga Awgul IV. Wymowa Przyznaje się od 0 do 2 punktów. Jest oceniana w całej wypowiedzi zdającego.

17 opracowała : Kinga Awgul V. Płynność wypowiedzi Przyznaje się od 0 do 2 punktów. Jest oceniana w całej wypowiedzi zdającego. W ocenie wymowy i płynności wypowiedzi bierze się pod uwagę poprawność wymowy w zakresie pojedynczych dźwięków i/lub akcentowania oraz ogólną płynność językową wypowiedzi.

18 opracowała : Kinga Awgul UWAGA! Ocena umiejętności językowych dokonywana jest dla całej wypowiedzi zdającego, począwszy od rozmowy wstępnej.

19 opracowała : Kinga Awgul UWAGA! Zdający, którzy nie przystąpili do realizacji wszystkich zadań, mogą za zakres i poprawność struktur leksykalno- gramatycznych oraz wymowę i płynność wypowiedzi otrzymać maksymalną liczbę punktów określoną w poniższej tabeli.

20 opracowała : Kinga Awgul Realizacja wszystkich zadań (kolejno) Liczba zadań do których przystąpił zdający Zakres struktur PoprawnośćWymowaPłynność wypowiedzi 2 zadaniaMaks. 2p 1 zadanieMaks. 1 p

21 opracowała : Kinga Awgul Za całą wypowiedź ustną uczeń może uzyskać maksymalnie 30 punktów.

22 opracowała : Kinga Awgul BIBLIOGRAFIA Informator o egzaminie maturalnym z języka obcego nowożytnego –Centralna Komisja Egzaminacyjna Nowa Era 2011, Ewa Komorowska Matura z języka angielskiego – zbiór zadań, Radosław Swigan


Pobierz ppt "Opracowała : Kinga Awgul STRUKTURA EGZMINU MATURALNEGO USTNEGO Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO OD 2012 ROKU."

Podobne prezentacje


Reklamy Google