Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Analiza ryzyka i ubezpieczenia w projektach OZE jako element wsparcia w pozyskaniu finansowania i zabezpieczenia się przed stratami finansowymi.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Analiza ryzyka i ubezpieczenia w projektach OZE jako element wsparcia w pozyskaniu finansowania i zabezpieczenia się przed stratami finansowymi."— Zapis prezentacji:

1

2 Analiza ryzyka i ubezpieczenia w projektach OZE jako element wsparcia w pozyskaniu finansowania i zabezpieczenia się przed stratami finansowymi

3 Plan prezentacji Przedstawienie Aon Nasze podejście przy analizie ryzyk projektów Transfer ryzyk ubezpieczalnych na instytucje ubezpieczeniowe Zabezpieczenie interesów stron uczestniczących w projektach – studia przypadków

4 Aon w świecie i w Polsce

5 Nasze podejście – analiza ryzyka

6 Nasze podejście – analiza/mapa ryzyka

7 BANK Dostawcy BUM! UMOWA BUM! PRODUKCJA PRZYCHODY Zabezpieczenie interesu banku Odbiorcy BU M ! Nasze podejście – na co zwracamy uwagę

8 Wybrane ryzyka, które można transferować (ubezpieczyć)

9 Jak transferować na towarzystwo ubezpieczeniowe ryzyka w każdej fazie projektu? Transfer ryzyk ubezpieczalnych na przykładzie projektu farmy wiatrowej ( fazy : przygotowawcza, konstrukcyjna, operacyjna). Fazy projektuRyzyka budowy i montażu OCTransportMienie w trakcie eksploatacji Awaria maszyn Przerwa w działalności ( utrata zysku) Przygotowawcza Konstrukcyjna/budowlana Operacyjna Likwidacyjna

10 Wybrane przyczyny wystąpienia zakłóceń / przerw w działalności lub inwestycji Zdarzenie losowe w miejscu prowadzenia działalności (np. duży pożar) Przerwa w dostawie mediów (np. energii elektrycznej) Brak dostępu do miejsca prowadzenia działalności Zdarzenie losowe u głównego dostawcy lub odbiorcy Poważne awarie głównych maszyn, urządzeń lub linii technologicznych Zdarzenia losowe w trakcie realizacji inwestycji BI („ubezpieczenie utraty zysku”)/Extra Expenses (zwiększone koszty) Rozszerzenie Business Interruption (BI) /Extra Expenses Rozszerzenie Business Interruption/Extra Expenses MLOP (Loss of Profits following Machinery Breakdown) ALOP (Principal's Advanced Loss of Profits) + DSU (Delay in startup)

11 Studium przypadku - przerwa w działalności – nie doceniane ryzyko, którego skutki finansowe można ubezpieczyć Przykład z branży olejarskiej ( może odnosić się także do biopaliw). Awaria reduktora wstrzymała proces pozyskiwania oleju. Przestój związany z naprawą reduktora trwał około miesiąca. Szkoda w mieniu wyniosła około 500 tys. PLN, natomiast utracony przez firmę zysk w okresie naprawy został określony na kwotę około 9 mln PLN. Czy warto rozpoznać i transferować finansowe skutki podobnych zdarzeń na instytucje ubezpieczeniowe ?

12 Projekt w procesie realizacji – Zamówiono wyposażenie farmy wiatrowej, a umowy na prace towarzyszące zostały podpisane, niektóre prace rozpoczęte – Gestie ubezpieczeniowe w większości alokowane do wykonawców/ dostawców, wybrane ubezpieczenia zakupione przez Sponsora. Kwestie ubezpieczeniowe zostały podjęte w kompleksowy sposób dopiero w chwili rozpoczęcia procesu due diligence realizowanego przez Aon na rzecz Instytucji Finansowych Aon dokonał analizy ryzyka projektu określił minimalne wymogi programu ubezpieczeniowe - warunkujące zamknięcie finansowania Kluczowe ustalenia Brak formalnej analizy ryzyka oraz raportu z informacjami ubezpieczeniowymi – słaba prezentacja ryzyka projektu na rynku ubezpieczeniowym i do banków Słabe zapisy dotyczące wymagań ubezpieczeniowych w kontraktach na dostawę i wykonanie farmy ( turbiny, fundamenty, drogi, podłączenie do sieci, stacje) - fragmentaryczne i niejednolite Skutek zaistniałej sytuacji Wzrost kosztów projektu w wyniku 1) Niewłaściwa alokacja gestii ubezpieczeniowych/ Nie uwzględnienie wymagań z perspektywy banków finansujących / Brak możliwości zmiany podpisanych umów i w konsekwencji nakładające się ubezpieczenia 2) Negocjacje z ubezpieczycielem po zawarciu ubezpieczeń nie pozwoliło na uzyskanie ochrony w pełni odpowiadającej profilowi ryzyka/ niskie limity oraz wysoka cena 3) Ostatecznie koszty ubezpieczeniowe były wyższe o 50% (ok. 500.000 PLN) w związku z wymogami banków finansujących oraz nie w pełni pokryte ryzyko w programie ubezpieczeniowym (np. Ryzyko przekroczenia terminów realizacji przyjętych w harmonogramie). Studium przypadku – budowa farmy wiatrowej Ubezpieczeniowe Due Diligence dla instytucji finansujących

13 Wnioski dla inwestorów oraz kadry zarządczej Warto opracować kompleksową strategię finansowania ryzyka w projektach inwestycyjnych i świadomie ustalić obszary ryzyka, które będą transferowane na instytucje ubezpieczeniowe ( uwzględnienie potrzeb wszystkich interesariuszy, w tym banków) Inwestorze ! Nie warto oddawać gestii ubezpieczeniowej innym podmiotom uczestniczącym przy realizacji inwestycji ( wykonawcom), gdyż skutkiem tego jest między innymi brak możliwości zaaranżowania adekwatnego ubezpieczenia przerwy w działalności ( Business Interruption insurance) Jeżeli zarządzamy zakładem produkcyjnym, zwróćmy szczególną uwagę na identyfikację tzw. „wąskich gardeł” - Jakie skutki dla firmy może mieć przestój w działalności wskutek : zniszczenia kluczowego obiektu, poważnej awarii kluczowej linii technologicznej ? O jak dużej stracie finansowej mówimy ? Zapraszamy do współpracy


Pobierz ppt "Analiza ryzyka i ubezpieczenia w projektach OZE jako element wsparcia w pozyskaniu finansowania i zabezpieczenia się przed stratami finansowymi."

Podobne prezentacje


Reklamy Google